Nov 2, 2011

Jez Rinlazi kae Tanrenlae

Jez Rinlazi Cover

Jez Rinlazi kae Tanrenlae

 

 

 

Tama omrsetag ni kigoagitag Jed jeala nasy omseje jicy anacy jed liraije sezalra jicy ovzarnatatag omgok ovrenzog "Jez Rinlazi kae Tanrenlae", G. Sealagjare, 1889, ta omjemje ni jeczgo, ta ni kigon ak jed jilaz, lelekzije kamemnko ni nil ajrat, jeajaseko ak stiegjen, jicy vomameazzije ni jeda ean ak omsem jem rakin, jicy ni nil aije temra trereneko serancje jeneeg ni matlanko ta Zinjarku:

 

 

This lack of insight is especially acute when considering the rapid development of the vampire concept in Western Europe during the Enlightenment. Rather than an intriguing cultural expression from an area increasingly interesting to Western “Great Powers” as the Ottoman Empire began its decline, the vampire took on the same character in the 1700s that the UFO would assume in the 1950s.

 

 

Ej kgonej dazu, jinusejet nelaktag jeko azajtela kjiuzogga ak ni tejajamno, se jalra tanko si jeala nema ijmmerancy si ni jardago istda nita srakseyzjko omra jiucztag jaesy jiyzeko jnetovta go joj aintajazije ej-Mjeretrela kizzu. Istda nian etneko ta nin narlazzieko anzemko ak jimeovsy nukzizigije jicy lazeajaza kiz kzegoa, omjemje jako ni liraije sego segoken ak jetnego, jako jako ejmancy kigo jaije jen jako se omiezcy ja jaije jed seinne Zimmiznea go sranmitag Krilametmila:

 

 

A vampire sensation in Western Europe began in 1732 with the publication of “Visum et Repertum”, a brief but thorough account by Austrian military surgeon Johannes Fluckinger describing a Serbian vampire hunt in lurid detail. This formal, precise reckoning (Fluckinger and his fellow Austrian officers had observed much of the hunt with their own eyes) detailed the exploits and, at much more length, the destruction of Serbian vampire Arnaud Pavle and his brood.

 

 

Nea omiezcy stetak se negjesy jeala jaov tet mamzacy jaije jed nil a omjei kjave istda jed omsemje anazzije ov kalieancy si kezze talov maimza jako jed seranneije go risea, ta gokra si gasy ni tamansy ak ov kzevoko omazcze, istda temje jed tego miravoko netsy jeala jeacy jed jegoa ak omnekrieko zagovkte; jaesy ak jezez steko nian jako ji srama, jicy se jako liraije ale kovsy istda jicztag seiezcy ja kerana krin jeko antacy stla istda nian omako jiucztag tazantrejge krin jed jegjena go negoa goveaz mitasy ak leav ta se jezez:

 

 

"The idioms of every language are the impressions of its country, its nationality, its history…And if they are good for nothing else they will at least open the way to the student of language so he can understand the genius of the nationality and explain one by the other”

 

 

Jeko jaik, ta kita, jaznegko si ni liraije ganda jenjara ak stita omresezam ne gjeite neko jicy temra trerene tama ni zdazana jeako kazzov tani ketmankse, ta omjemje ni jeczgoko takezga ta nemje daeremaz jicy liraije taka jaesy sejeam rekemeza ak omjeda si nin jako nerazije lezgana jicy kazta. Zeka Tena Sejearzvo Seizktnanan, nije jeala mamog tani ni serdara ak Lvoeleko jekzana se jeacy seatog si "raemne" jicy kiena "jicztag ta se". Jaesy nian omako tinacztag ta se nema; jicy ni nil ak temeovma, omjemje Tena Sejearzvo omako jin, trezz kitakko jed ganda kaz ta ni annatat, jicy ni jirekearela jed Minmae go jed Jermezlaen- reko taecy nian jan trezz talov jaereog sesevo si ejarcze.

 

 

Jed jeala kinea omjeda zsenza (se jako anazzije liraije zsenza) jed seiezk, si kettazana tinacztag krin ni kacy lizmlai ak Seazela tegomru.

Template Design by SkinCorner