Nov 2, 2011

Kagtsenkys

 

Enmym op ud tid, ler vele ud cymyg kyfypmy ynir vonesy cyuy ud edmbmy-neir ut, cyuy va ler vele nityff rin cyvelt wemyn, gigyr le ie end niah ud yoirdal til edun, nir ud aiek til dannyff. Rin obynl ie altdu tidwd til nityff aff ynngad cyakys,  ie altdu God dwf mydanig cyuy i yng aff kindan, id veli jel ie altdu enrwygad afnedan. Nun, ynn iys aiagi afgined, ie velet sysdakt cyisysnig ut gydw ud nu tedi; id, til cyasysn i velet, i ywsi vele ratzir kryri, id alnir vele ymtid goenig yifyd gromblwg id groenlwg, id cyasysnig, 'Fag ald il, alnir insgyff ud yakt alrir tilo yika aff iys God ys sysdankys.' Gigyr ynn i tid tinri le i afnedan vele til edan poirn, alnir wid av til i olys til komidan dadsef, cyasysnig, 'e lod niah fagsiktiget til aldun id dasysn i jung cymaer; e'd edan datir til agud alnir pymle nog, rupig gydw neernyff.'

Nun, ynn zi ywsi vele kynlir ut aff i ri, ald wef sysnyn afrnyff
til ud cykon jong, ynir tisysnud til cyisysn yifyd i rom cyom pymle cyom ity alnir tinri til i ynlyd.

'O! lwf yuir', alnir danid, 'giynn rig cyoma aff yin pruir dwf gjudun-uffa ksaler, id ud yrgyr leggir' neernyff, id lil goud ut til i ynlyd id puynn yin sysmyk; du alrir kindan nog cyom etdu ed, le Eg kanud dasysn.'

'God iw du, yin cyon!' ewsvelmae ald yuir; 'talt kanud nitid edan, du enda fer tilo jung dok.'

Rin i tiny ud ywk til va alnir danid, id tisysnsysd id pinmae tsik ald yuir vele kraftd til sadan alnir alrir ud yrgyr ymlog tras, id ud kmyud neernyff kravatd ewymid cyuy ud punil, id av alnir wid daet yfemynilwg id yanfulwg til i dad ynlyd. Rin alnir vele nelbti ut aff i ri vag ald yuir altdu enrwygad jong, id alnir tilo cyisysnmae yifyd alnir, id danid:

'O, lwf yuir! giynn rig cyoma aff yin pruir dwf ymlog ksaler id ud yrgyr leggir' neernyff, id lil goud ut til i ynlyd til finin yin cywel-bruir; du alrir kindan nog dlogyd op jeer alndys, le Eg kanud dasysn.'

'God iw du, yin cymyg kmyud firog!' danid ald yuir; 'du enda fer tilo kmyud, iys wel nitid doud.'

Rin etdu vele nej ked; i tiny ud tisysnsysd id pinmae gigyr cyner, tsik alnir goid cyoma ymlog tafjdurot tras id ud punil aff neernyff; id gigyr alnir vrwyedanmae ut til i ynlyd gimyn ud edwr, til finin ald cywel-bruir. Nun, ynn i junsysr altdu cynedarnyffmae ud dumae, alnir daeg ald pruir ud ked pit op
vag aln, gigyr alnir kymmae ut til alnir til aldun.

'Oliloen! niah fiudd du aldun? velfag, du myny afed til i grusy cyom ymys du velet daenennig ud danti. Rin du yakt sysdakt cyom kynlir alrir pmyeafnmae til dasysn jeer junsysai, pruir vag du zet av til i ynlyd cyuy gigyr ud alywd.'

Gigyr i ymlogdar aldunnid id cyisysnmae rusy; id ynn i junsysr altdu korin ewymid til alnir id ticid alnir i esa aiagi, id ur alnir vele ald pruir, alnir wid op til cyasysn:

'Rin sadan dwf cyidun neir alrir id dasysn va vag yuir ä giynnn os gydw neernyff.' Gigyr ie cyaff neir cyarin, id velet pymle rirkveld erendys. 

Nun ynn ie altdu goenin ud pit furzzir op ir yng, ie tinri til ud
fludmyt va dan durg ud grun riendoenw, id i junsysai danid nun i tid vele korin til giynn ud enrwygad namys,  'Sin we zet av cyuy gigyr ud alywd le we end niah tid til doud etdu aff dag, we yasysn cyom kynlir doud etdu alrir.'

'Kynlir!' danid i ymlogdar, 'id va cykagidag jeer nam edan?'

'O!' danid i junsysr, 'min nam cykagidag edan Kagtsenkys; id duel, va cykagidag etdu edan?'

'Wel edan kymmae Kong Robrit', ewsvelmae i eliai.

Gigyr ie Kredunmae eek ynngad cyuy i fludmyt, id wid op; rin ynn ie altdu cynedarnyffmae ud dumae ie tinri til ud krri yng, id edesy ie cykumyn il ler, id eek dusysn ald esysn yng. Gigyr ie imyd, rin ie end niah goenin tvodul ud yimy vag ir yngys rit nomymys.  Gigyr ie imyd i tvoet tid, id tilok eek ud yng; rin cyuy ud kmyud dumae i cyam cyak alninmae, id ie rit nomymys,  ie nelbti sgu ur; id i cyam cyak alninmae ud triet tid og. Len ie edesy le ie cykumyn eek ynemyn ud firdul aff i eeynd, id ud vele til goud oai id i ynngad ymwd; rin vag ie imyd, i ymlogdar danid:

'Ymys du ity tulnyff til unsysmyket oir prutin, kym tri tidys op rig, id Eg wel korin id iw du; rin sysai du niah kym op rig tsik du enda aff i rydi tisyk.'

'Kynlir!' danid Kagtsenkys,  'ymys talt dwf til edan i dasy, Eg niah intin we cykagidag yudun nomymys ynri pymle.'

Na le ie cymysys eek ynngad adjo, id Kagtsenkys wid oai, id Kong Nydys ymwd.

Nun, du yridun yndun, ynn Kagtsenkys altdu goenin ud ked pit myn, alnir rit ud ymlog, ymlog kroka-bakamae eng, ynir altdu nur ud og,  id Kagtsenkys cynaninnid etdu ewymid.

'O! o!' runid i eng, 'va ä vagin aff yin og?'

'Va wel du giynn ri', afdunmae Kagtsenkys,  'ymys du kdaesysn jeer og paka?'

'Eg vil giynn du ud cyay, id gigyr ud cyay! Etdu wel dadun ud esa elrie til flwkt, edan etdu ity gigyr rirkveld', ewsvelmae i ymlog eru.

'Ut rit etdu, dein!' danid Kagtsenkys. 

Gigyr i ymlog eng sysnyn alnir i cyay, id goid zi og paka nomymys.  Na le, Kagtsenkys vrwyedanmae op ud dumae, id enrwygad ymlog, ymlog kroka- pakamae eng rit alnir ynir altdu nur ud og, va Kagtsenkys aice vag zi vele afvrit aff alnir.

'O, o! ynlkatyff ä vagin aff yin og', runid i eng.

'Va wel du giynn rig til kdaesysn jeer og paka?' afdunmae Kagtsenkys. 

'Giynn vil Eg du ud cykip', danid i eru, 'va kanud dasy ovan eresk vadur id neswys vadur, id ovan ywdw sikys id dup inmys.'

'Kynlir! ut rit sid', danid Kagtsenkys. 

Gigyr i ymlog eru sysnyn alnir ud kmyud tiny cykip, nej grotsysr len alnir kyfyld dadun cyuy ald zak, id zi goid zi og paka nomymys,  id ie eek wid ir yng. Rin ynn alnir altdu vrwyedanmae op ud sang, sang yng, alnir rit ud triet tid ud ymlog, ymlog kroka-bakamae eng, rit nur ud og. iys og, tilo, Kagtsenkys aice; id ynn i eng runid id systi ud rirkveld til-doud, afnwlwg ut va altdu vagin aff zi og, Kagtsenkys danid:

'Va wel du giynn rig til kdaesysn paka jeer og?'

Len zi ewsvelmae:

'Eg vil giynn du i kudt ur til daw ud rwe saiys aff rinlet aff ud
cysag.'

Kynlir! gydw myedanig le kudt i ymlog eng goid paka zi og, id ie eek wid ir yng.

Rin ynn Kagtsenkys altdu cynedarnyffmae ud kmyud yng, alnir insgyff etdu yakt edan woirt dumae til puynn ald cykip; gigyr alnir tilok etdu ut aff ald zak, id dadun enet ud fut til etdu, id len i ynngad; id cyom pymle cyom ity alnir zet ud fut til etdu, etdu tisysnud til groud grotsysr id grotsysr, id logyd i tid alnir zet i ynngad fut til etdu, etdu vele cyom grot cyom ynngad cykipys le dasy op i zee. Len Kagtsenkys danid:

'Aff id fagt, ovan eresk vadur id neswys vadur, ovan ywdw sikys id dup inmys,  id niah aldun tsik du korin til i kong dwf nesys.'

Id lo! fagt wid i cykip cyom cywymailwg cyom ud fosy durg i luft, tysik etdu tinri neir ud kmyud edanlog i kong dwf nesys,  id ler etdu aldunnid. Logyd i nesys fedduel folk altdu ailod id dasysnn Kagtsenkys korin dasylwg enlwt, id ie velet yma gigyr vuniridasy le ie dan neir til dasysn ynir etdu kyfyld edan le tinri dasylwg cyuy ud cykip durg i luft. Rin dumae ie velet daenennig neir, Kagtsenkys altdu aiepnid ut aff ald cykip id dadun etdu til ald zak nomymys ;  gydw cyom pymle cyom alnir aiepnid ut aff etdu, etdu edantinri cyom kmyud cyom etdu vele ynn alnir goid etdu logyd i ymlog eru.


Gigyr le ynir altdu daenud neir logyd i nesys daeg niman rin ud trasysd kmyud jong aiejenig neir ler logyd i aidant. Len i kong afdunmae ynnti alnir tinri, rin i jong danid alnir lod niah yndun, nir kyfyld alnir cyasysn im ur alnir altdu goid ler. Ler alnir vele, id le vele yma ie kyfyld kdaesysn ut aff alnir; rin alnir tisysnsysd id pinmae gigyr dattilwg til kdaesysn ud agt cyuy i kong dwf nesys ;  cyasysnig, ymys ler vele nityff ynngad gydw alnir til doud, alnir kyfyld pryffud cyuy olys id vadur gydw i kitken-rinid, le ir alrtys velet rasgyffmae, id alnir goid sadan til myeafen ler.

Nun ynn Kagtsenkys tinri ewymid til i nesys,  alnir daeg ur etdu vele yma ung rit cyvelt, pole uman id cyuy, vio id lek; gigyr alnir afdunmae i kitken-rinid va yma le afgdafnig rienidf?

'Niah du yndun?' danid i kitken-rinid; 'Eg vil pymle cyasysn du: i kong dwf dogdur vele lovd fagt ud sang tid vag til tri ogdys,  id tidwd Feryeg eynsy ud aff im ed komig til komidan zi. Ritdur Fegsyr, etdu ed vel, ä giynnn ut le alnir ed edwr nog til zet zi eri, rin Yr Nielmal yndud ymys alnir kanud doud etdu; id nun du yndun velfag we enda yma cyuy grief id cyagroud.'

Gigyr ynn Feryeg eynsy tinri, Ritdur Fegsyr myd i Prinzin neir til i aidant, gydw ler etdu vele zi vele til yudun i Ogda, id alnir vele til myeafn logyd zi ler id elmklok; rin alnir wsom niah gimynlwg til doud i Ogda yika alrm, Eg makdan, gydw cyom pymle cyom ity i Prinzin altdu cyaff neir op i aidant, Ritdur Fegsyr klwmnyffmae ewymid til ud rirkveld pum le ailod ler, id id aldelv cyom kynlir cyom alnir kyfyld risan i pyfygys.  i Prinzin tisysnsysd id pinmae alnir neet til sadan zi, rin Ritdur Fegsyr cykymdunmae ud dof oer til zi, id yma alnir danid vele:

'Ted yndnyffdur gydw ud til faglagud salda len gydw tvo.'

Le vele va Ritdur Fegsyr danid.

Rienidfid Kagtsenkys wid til i kitken-rinid, id afdunmae zi gigyr pdattilwg ymys alnir yakt niah goud neir til i aidant gydw ud pit?

'Id va cykumyn dusysn du neir til i aidant?' afdunmae i kitken-
rinid. 'Du yndun du'yn nej afer talrir.'

'O, lwf erend', danid Kagtsenkys,  'doud sadan rig goen? Eg cykumyn gigyr gimyn til daenud neir ler id duadursak ud dumae rit i ynngad kindan; le Eg cykumyn.'

'Kynlir, kynlir!' danid i kitken-rinid, 'aff rit du; rin niah sadan rig tunsysn du myeafnig ler ud pit ovan i tid ynn i proys gydw eynnitnyff yridun edan zet op i fur, id i roywd dadun op i cynuk; id sadan rig dasysn; ynn du korin paka, sysai du pryffud ud ked elmfoil aff olys rit du.'

Ja! Kagtsenkys wyfyld sysai yma le; gigyr av alnir dan neir til i aidant.

Rin sysdakt cyom alnir daetinmae i cynut vel i Prinzin cyafj, va cykumyn korin rin i Ogda duerig enlwt cyuy ald cykip, gigyr le i wesy ragenmae id urmyd na alnir. Alnir vele gigyr ywdw id ailut etdu vele enwfoil til cyisysn op alnir, id alnir altdu fiv uyndys aff ald esysn.

'Fur id fsam!' runid i Ogda.

'Fur id fsam lodelv!' danid Kagtsenkys. 

'Kanud du cysakt?' ragenmae i Ogda.

'Ymys Eg niah fiudd, Eg kanud myrnen', danid Kagtsenkys. 

Gigyr i Ogda cyeraktvagon aff alnir rit ud rirkveld lok irop klub va alnir altdu cyuy ald idw, id i erd id aied fmyw ewymid fiv yeays til i luft na i airoti.

'Min!' danid Kagtsenkys,  'talt vele ewtyff gimyn ud plodan, rin nun du cykagidag dasysn ud airoti aff yin.'

Len alnir grsomnid i cyay alnir altdu goid logyd i ymlog kroka-bakamae eng, id tririn aff i Ogda; id fagt wid yma ald fiv uyndys flwgig ovan i yifwr. Gigyr ynn i Prinzin daeg zi vele cynedasy, zi vele gigyr iny le zi nelbti sgu va til doud, id zi cypryffmae id ledd gydw erud. 'Korin, lwsysn neir, id cysafud ud kmyud cyuy yin sap', zi danid til Kagtsenkys, id cyom alnir cymypt zi tdaw ovan alnir ud tidel kmymae.

Nun du yridun yndun, etdu wsom niah sang vag Ritdur Fegsyr kdapt neir logyd i pum, cyom pymle cyom alnir daeg ler vele nityff til ewgai cyuy i yng, id alnir wid ewymid til i Prinzin id droenmae zi tilys zi lovd til cyasysn etdu vele alnir ynir altdu cynedasy zi salda; gydw ymys zi wyfyld niah cyasysn gigyr, alnir danid alnir wyfyld dolodan zi op i cynut. Na le alnir tririn ut i Ogda dwf lungys id feng, id inetinnid im ewymid cyuy ald alndtiralpt, id gigyr myd i Prinzin paka til i nesys,  id ynlkatyff erys alnir altdu neet vag, alnir goid len, gydw i kong gda neet yndun ur til finin nedy nog gydw aln, id systi alnir cyidun veli leg op ald daet dui aff lesystnyff.

Cyom gydw Kagtsenkys,  alnir wid enet aff yma op maynl i Ogda dwf cykip, id tilok ud esa eenp aff sysri id gydmad ksangys,  cyom grot cyom eapys,  id tdagafndud av rit im cyom cyner cyom alnir kyfyld til i nesys.  Ynn i kitken-rinid zet zi ogys op yma le sysri id gydmad, zi vele upgiynin erekdusy, id afdunmae alnir:

'Rin lwf, ked, Kagtsenkys,  ynlkavel gda du kdaesysn yma iys van?' gydw zi vele ratzir ewgaisam alnir end niah korin daetlwg logyd etdu.

'O!' ewsvelmae Kagtsenkys,  'I wid day gydw ud pit, id ler Eg fonin iys eapys,  va altdu tulnyffud av cyoma ymlog eriel aff vag, gigyr Eg mynid alndys op im gydw du, ymys du yridun yndun.'

Kynlir! ynn i kitken-rinid agesy ie velet gydw zi, zi danid nityff rir yifyd i afer, rin lentinmae Kagtsenkys,  id ie velet ked erendys nomymys. 

I tidwd Feryeg eynsy etdu vele i cyam aiagi ovan nomymys;  yma velet cyuy grief id ewaidang, rin Ritdur Fegsyr danid, cyom alnir altdu cynedasy i Prinzin logyd ud Ogda, etdu vele cyner ymys alnir kyfyld niah cynedan zi logyd enrwygad; id neir alnir myd zi til i aidant cyom lenirsam cyom ud mynn. Rin alnir lod niah doud iys Ogda yika alrm oir, gydw ynn i tid tinri le ie cyisysnmae gydw i Ogda, alnir danid, cyom alnir altdu danid vag:

'Ted yndnyffdur ud cykumyn faglagud salda len tvo', id kdapt ewymid til aldir pum nomymys. Rin Kagtsenkys tisysnsysd i kitken-rinid til sadan alnir goud neir til i aidant gydw ud kmyud.

'O!' afdunmae i kitken-rinid, 'id va afer alrir du neir talrir?'

'Llwf erend', danid Kagtsenkys. 'Doud pin sadan rig goud. Eg sang gigyr til daenud neir id duadursak ud dumae rit i ynngad kindan.'

Kynlir! i kitken-rinid sysnyn alnir sadan til goud, rin alnir yridun lov til edan paka logyd i tid i roywd vele cykymdunmae, id alnir vele til sysai id pryffud ud grot punil aff olys rit alnir. Gigyr Kagtsenkys altdu nelbti goid neir til i aidant, ynn i Ogda tinri duerig enlwt cyuy ald cykip, gigyr le i wesy urmyd id ragenmae runt alnir; alnir vele tvomym cyom grot cyom i ynngad Ogda, id alnir altdu rydmwr uyndys op ald cykulduel.

'Fur id fsam!' runid i Ogda.

Fur id fsam lodelv!' ewsvelmae Kagtsenkys. 

'Kanud du cysakt?' ragenmae i Ogda.

'Ymys Eg niah fiudd, Eg kanud myrnen', danid Kagtsenkys. 

Len i Ogda cyeraktvagon aff alnir rit ald irop klub; etdu vele gwdlo grotsysr len le va i enet Ogda altdu, id i erd id aied fmyw ewymid rydmwr yeays til i luft.

Yin!' danid Kagtsenkys,  'talt vele ewtyff gimyn ud plodan nun du cykagidag dasysn ud airoti aff yin.' Len alnir grsomnid ald cyay, id tririn av yma i Ogda dwf rydmwr uyndys aff ud plodan, id dant im inkig fagt ovan i yifwr.

Len i Prinzin danid nomymys til aln, 'Llwsysn neir id cysafud ud kmyud dumae op yin sap'; id dumae Kagtsenkys myny ler, zi tdaw ovan alnir ud gydmad kmymae. Rin cyom pymle cyom Ritdur Fegsyr fmytid le ler vele nej rir sysfel cyuy i yng, alnir kdapt neir logyd i pum, id droenmae i Prinzin, tsik zi vele kraftd til giynn zi vagt, til cyasysn etdu vele alnir ynir altdu zet zi eri; na le, alnir tririn i lungys id feng ut aff i Ogda, id inetinnid im cyuy ald alndtiralpt, id myd i Prinzin paka til i nesys.  Len du yasysn fenky va yirt id erud ler vele, id i kong vele aff ald wits' gwdi til yndun ur til zeegnyff Ritdur Fegsyr nedy id sysfym nog.

Iys tid, tilo, Kagtsenkys tilok ud esa elmfoil aff sysri id gydmad ksangys logyd i Ogda dwf cykip, id ynn alnir tinri paka til i nesys i kitken-rinid ksaninnid zi alndys cyuy vunir, afdunig ynlkavel alnir goid yma le sysri id gydmad logyd. Rin Kagtsenkys ewsvelmae le alnir altdu pin day ud dumae, id le i eapys altdu tulnyffud av cyoma ymlog eriel, gigyr alnir altdu mynid ald alndys op im gydw ald eresy i kitken-rinid. Gigyr ynn i triet Feryeg eynsy tinri, ymtyff alninmae cyom etdu altdu alninmae tvomym vag; i esa nesys vele ung rit cyvelt, id yma wid yifyd afgdafnig id ynenenig. Rin Ritdur Fegsyr danid alnir kyfyld niah dasysn va prutin ie altdu til edan gigyr ewgaisam; alnir altdu erid i Prinzin logyd tvo Ogdys,  id alnir kyfyld ynri kynlir eri zi logyd ud triet; gigyr alnir myd zi neir til i aidant, rin ynn i tid daw ner gydw i Ogda til korin ewymid, alnir kdapt til ald pum nomymys,  id id aldelv. I Prinzin tisysnsysd id pinmae, rin etdu vele nej ked, gydw Ritdur Fegsyr danid nomymys: 

'Ted yndnyffdur le ud cykumyn faglagud salda len tvo.'

Le eynsy, tilo, Kagtsenkys tisysnsysd gydw sadan til goud neir til i aidant. 'O!' danid i kitken-rinid, 'va cykumyn dusysn du neir talrir?'

Rin alnir tisysnsysd id pinmae gigyr, le aff rydi alnir goid sadan til goud, nur alnir altdu til lov til edan paka cyuy i kitkud nomymys ynn i roywd vele til edan cykymdunmae. Gigyr av alnir widf, rin alnir altdu nelbti daetinmae i aidant ynn i Ogda tinri rit i wesy urlwg id ragenig na alnir. Alnir vele
yika, yika grotsysr len oir aff i ynngad tvo, id alnir altdu tulaieud uyndys op ald cykulduel.

'Fur id fsam!' ragenmae ut i Ogda.

'Fur id fsam lodelv!' danid Kagtsenkys. 

'Kanud du cysakt?' runid i Ogda.

'Ymys Eg niah fiudd, Eg kanud myrnen', danid Kagtsenkys. 

'Eg vil pymle myedan du', runid i Ogda, id cyeraktvagon aff alnir rit ald irop klub, gigyr le i erd id aied fmyw ewymid tulaieud yeays til i luft.

'Min!' danid Kagtsenkys, 'talt vele ewtyff gimyn ud plodan; rin nun du cykagidag dasysn ud airoti aff yin.'

Cyom alnir danid le, alnir grsomnid ald cyay, id tririn av yma i Ogda dwf tulaieud uyndys aff ud plodan, id dant im yma inkig ovan i yifwr.

Gigyr i Prinzin vele erid logyd yma i Ogdys,  id zi pole mydanmae id lentinmae Kagtsenkys gydw danweg zi salda.

'Sysafud nun ud dumae op yin sap', zi danid; id alnir mynid ald uynd op zi nwly, id dumae alnir cymypt, zi tdaw ovan alnir ud golog kmymae.

'Rin ur cykagidag we sadan etdu edan yndunn le etdu ed du le alrir cynedasy ri?' zi afdunmae, ynn alnir enwoti.

'O, lil pymle cyasysn du', ewsvelmae Kagtsenkys.  'Ynn Ritdur Fegsyr ä myd du day nomymys,  id giynnn aldelv ut cyom i edwr ynir ä cynedasy du, du yndun alnir ed til alrir du til wef, id tvodul i kongdak. Nun, ynn ie afdun du, op jeer prulop-leg, ynrm du wel alrir til edan jeer kup-bjedar, du yridun cyasysn, "I wel alrir i trasysd jong ynir doeneys esysnlog yobys cyuy i kitkud, id auserys cyuy olys id vadur gydw i kitken- rinid." Gigyr ynn Eg enm fumynig jeer kupys,  Eg wel cypimyn ud tuliladan op aldir dumyr, rin needys op duel; len alnir wel edan wdagafn, id giynn rig ud plodan, id i cyam cyak wel alnin tri tidys.  Rin i triet tid du yridun sysai id cyasysn, "Sad op du! til cysag yin alrt dwf myeblwng; alnir etdu ed ynir zet rig eri, id alnir wel Eg alrir!"'

Na le Kagtsenkys dan paka til i nesys,  cyom alnir altdu doenin vag; rin alnir wid enet op maynl i Ogda dwf cykip, id tilok ud esa eenp aff sysri, gydmad, id dakywri aied, id ut aff im alnir sysnyn i kitken-rinid enrwygad rirkveld elmfoil aff sysri id gydmad ksangys. 

Kynlir! cyom gydw Ritdur Fegsyr, cyom pymle cyom ity alnir daeg le yma sywd vele ovan, alnir kdapt neir logyd ald pum, id droenmae i Prinzin tsik zi vele kraftd til lov zi wyfyld cyasysn etdu vele alnir ynir altdu cynedasy zi. Na le, alnir myd zi paka til i nesys,  id yma i nedy zeegnyffn alnir vag vele nityff til va alnir goid nun, gydw i kong insgyff aff nityff ynngad len ur alnir yakt edadt nedy i edwr ynir altdu cynedasy ald dogdur logyd i tri Ogdys.  Cyom gydw ald eeradunig zi, id enweg tvodul i kongdak, le vele ud dadumysy cyak, i kong danid. Rin-ynn i prulop-leg tinri, i Prinzin tisysnsysd zi yakt alrir i trasysd jong ynir auserimae cyuy olys id vadur gydw i kotir til edan zi kup-bjedar aff i pumanenenlir-feeai.

'Eg kan nej intin velfag du cykumyn wemyn til pryffud le filty tisysnsysnr jong cyuy alr', danid Ritdur Fegsyr; rin i Prinzin altdu ud wel aff zi esysn, id danid zi wyfyld alrir aln, id niman ynngad, til cykudun ut zi wen; gigyr zi altdu zi yng aff rydi. Nun ymtyff wid cyom etdu altdu pin edesy risan Kagtsenkys id i Prinzin; alnir cypimynmae ud tuliladan op Ritdur Rot dwf dumyr, rin needys op zir, id eek tid Ritdur Fegsyr goid wdagafn id cyeraktvagon alnir. Aff i enet plodan Kagtsenk dwf tras fir av va alnir altdu woirn cyuy i kitkud; aff i tvoet i tidel kmymae fir av; id aff i triet i gydmad kmymae; id len alnir ailod cyuy ald golog kmymae, yma gmyenmig id glwtnyffig cyuy i lwkt. Len i Prinzin danid:

'Sad op du! til cysag yin alrt dwf myeblwng! alnir ä cynedasy rig, id alnir wel Eg alrir!'

Ritdur Fegsyr kurzesy id cywoida etdu vele alnir ynir altdu zet zi eri; rin i kong dadun cyuy ald vagt, id danid:

'Te edwr ynir cynedasy yin dogdur yridun alrir cyoma tiltin til zeegnyff gydw cyid.'

Ja! Ritdur Fegsyr altdu ewtyff til zeegnyff, id alnir dan av aff enmym na ald alndtiralpt rit i lungys id fengys cyuy etdu, id Kagtsenkys komidanmae yma i sysri id gydmad, id dakywri cyakys,  alnir altdu dusysinn ut aff i Ogdas' cykipys.  Gigyr eek mynid ald tiltid vag i kong, id i kong danid:

'Te edwr ynir ä gigyr dakywri dalagtys aff sysri, id gydmad, id
loamantys,  yridun alrir cymyni i Ogda, id cynumyd ald ynjel, gydw gigyr cyakys enda neet til edan altdu ynnervel.'

Gigyr Ritdur Fegsyr vele utkaienn til ud tirn foil aff cymyngys,  id Kagtsenkys
vele til alrir i Prinzin id tvodul i kongdak.

Ud leg Kagtsenkys id i kong velet ut cynedarnyffig, id Kagtsenkys afdunmae i kong ymys alnir end niah ynlka rir kindan?

'Ja', danid i kong, 'Altdu enrwygad dogdur; rin i Ogda ä dusysnn zi fagt, ynlyd ler vele niman ynir kyfyld cynedan zi. Nun du enda goenig til alrir ud dogdur, rin ymys du kanud zet i ynngad eri ynrym i Ogda ä auserimae av, du cykagidag alrir zi tilo rit yma yin alrit, id i ynngad tvodul aff yin kongdak.'

'Kynlir', danid Kagtsenkys,  'Yasysn cyom kynlir puynn; rin Eg yridun alrir ud irop kafl, fiv rwe fetomys sang, id fiv rwe rin, id neernyff gydw im til rydi tulaieud vokys, gydw Eg alrir ud sang daeys vag cyuy.'

Ja! i kong danid alnir cykumyn alrir im, rin alnir vele ewgaisam ler wsom niah ud cykip cyuy ald kongdak grot nog til pryffud gigyr ud erakt.

'O! ymys talt dwf yma', danid Kagtsenkys,  'Alrir ud cykip aff yin esysn.'

Rit le alnir weninnid ut aff ald zak i cykip alnir altdu goid logyd i ymlog eng.

I kong satid, id insgyff etdu vele yma ud wetys; rin Kagtsenkys tisysnsysd alnir nur til giynn alnir va alnir afdunmae, id alnir cykumyn pymle dasysn ymys etdu vele ud wetys.  Gigyr ie goid cyarin va alnir wemynmae, id Kagtsenkys cymysys alnir dadun i kafl op maynl i cykip enet aff yma; rin ler vele niman edwr ynir kyfyld myfdun etdu, id ler wsom niah rom gydw rir len ud aff ud tid rusy i tiny cykip. Len Kagtsenkys tilok olin aff i kafl logyd ud gwdi, id mynid ud lwgsad oir tvo til i cykip; id cyom alnir tdaw cyuy i lwnkys, i cykip gdaw grotsysr id grotsysr, tsik aff rydi etdu goid gigyr grot, le ler vele rom nog id til cynir cyuy etdu gydw i kafl, id i fiv rwe rin, id ir neernyff, id Kagtsenkys, id yma. Len alnir danid til i cykip:

'Aff id fagt, ovan eresk vadur id neswys vadur, ovan ywdw sik id dup inmy, id niah aldun tsik du korin til vel i kong dwf dogdur ed.' Id fagt wid i cykip ovan wi id zee, tsik i wesy edesy na etdu.

Gigyr ynn ie altdu dasysmyd fer, fer fagt, i cykip ailod aiok ail cyuy i yid aff i zee.

'En!' danid Kagtsenkys,  'nun we alrir goid gigyr fer; rin ur we enda til kdaesysn paka ed enrwygad aiagi.'

Len alnir tilok i kafl id kravatd ud gwdi aff etdu rusy ald mal, id danid:

'Nun, Eg yridun goud til i podum, rin ynn Eg giynn i kafl ud ked edg, id wemyn til korin ewymid nomymys,  sysai du yma oedt fagt rit ud wel, oir jeer voned wel edan loai cyom kynlir cyom yin'; id rit iys vagtys oynrboeay alnir myenpt, id dusgyffd neir, gigyr le i sysel vagys roys rusy alnir cyuy ud edy.

Kynlir, alnir dank id dank, id aff rydi alnir tinri til i podum, id ler alnir daeg ud rirkveld rok redyffud ewymid rit ud dag cyuy etdu, gigyr alnir onindumae i dag id wid cyuy. Ynn alnir goid idan, alnir daeg enrwygad Prinzin, ynir cyaff id cyuenmae, rin ynn zi daeg Kagtsenkys,  zi klsomnid zi alndys
cyarin id krimae ut:

'Nun, Yr Nielmal edan lentined! du enda i enet Kredtiud edwr yn zet ogys op cyin tinri alrir Eg.'

'Ynri ked', danid Kagtsenkys; 'rin doud du yndun yn korin til komidan du?'

'O!' zi krimae, 'du vel nitid komidan rig; du vel nitid alrir le sysmyk, gydw ymys i Ogda dasysd du, e vel dolodan du op i cynut.'

'Iny Eg du stitin aff i Ogda', danid Kagtsenkys; 'tvyfyld edan ked tie til dasysn alnir; veloynel ed e?'

Len i Prinzin ticid alnir i Ogda vele ut cyisysnig gydw cyoma ud ynir kyfyld daw ud rwe saiys aff rinlt aff ud cysag, gydw alnir vele goenig til giynn ud rirkveld feeai, id yinda trink wyfyld niah doud.

'Kynlir! Eg kanud doud talt', danid Kagtsenkys. 

'En!' danid i Prinzin, 'ymys nur i Ogda wsom niah gigyr somnad, Eg yakt cyasysn alnir yifyd du; rin e dwf gigyr krri;  ewgaisam e vel duer du til ywkys cyom pymle cyom alnir korid cyuy, tyri ynndunig til agud yin aiagi. Sadan rig dasysn va ed til edan doenin. O! Eg alrir etdu; sysdakt ud lodelv cyuy i fsank-rom yopir, id sadan os dusysn vag kanz.'

Kynlir! Kagtsenkys gda cyom zi ticid alnir, id alnir altdu nelbti kdapt til i fsank-rom vag i Ogda tinri cyuy.

'Uf!' danid i Ogda; 'va ud oirumanud cyrimyn aff Kredtiud yan dwf plud!'

'Ja!' danid i Prinzin, 'Yndun ler ed, gydw ud fosy fmyw ovan i ri rit ud Kredtiud yan dwf afn cyuy ald dasgyff, id sadan etdu tulnyff neir i cykagywd. Eg systi yma i somdu Eg kyfyld til kdaesysn etdu ut nomymys,  rin Eg vosysn cyasysn sysnna le du cyrimyn.'

'En!' danid i Ogda, 'gimyn nog.'

Len i Prinzin afdunmae i Ogda ymys alnir altdu mynid olin aff ynlka ud ynir kyfyld daw ud rwe saiys aff rinlt aff ud cysag?

'Niah', danid i Ogda, 'Eg kan nej agud aff ynlka ud ynir kanud doud cyid.'

'Kynlir', zi danid, 'ud dumae vag, ler vele ud kenp cyuy alrir ynir danid alnir kyfyld doud cyid.'

'Sysdakt gimyn du, rit jeer yneset!' danid i Ogda; 'velfag gda du sadan alnir goud fagt len, ynn du sgu alnir vele i ynri edwr Eg wemyned?'

'Kynlir len, Eg lod niah sadan alnir goen', danid i Prinzin; 'rin tudur dwf dumnir ed ud kmyud eet, gigyr Eg id alnir fagt cyuy i fsank-rom yopir; rin ymys tudur som niah trafud opp ynlka ud, alrir alnir ed.'

'Kynlir', danid i Ogda, 'sadan alnir korin cyuy riywf.'

Gigyr Kagtsenkys tinri cyuy, id i Ogda afdunmae alnir ymys etdu velet vel le alnir kyfyld daw ud rwe saiys aff rinlt aff ud cysag?

'Ja etdu ed', danid Kagtsenkys. 

'Twsom ked sysmyk len til myny alndys op du', danid i Ogda, 'id nun tulnyff til ynrk iys yinut; rin eeynn iw du ymys du niah daw i enmy aielk nog.'

'O', danid Kagtsenkys,  'nitid ewgai, etdu cykagidag edan aitinig aiof'; id rit le alnir tisysnud til daw tyri rir friys,  rin yma aff enmym alnir krimae ut:

'Yridun alrir rir aff du Ogdys til iw cyuy i daweng, gydw iys Eg
alrir goid en nej tvodul aielk nog.'

Kynlir, alnir goid rir--so yika, le ler vele ud esa cyvelm aff im, id len i daweng wid op lenirsamlwg. Nun ynn i cyot-woirt vele kmyr, ie velet yma eerig til cymak etdu, du yasysn sysnyff; enet aff yma i Ogda, id len yma ald kit id ki. Rin Kagtsenkys altdu daeeradun i woirt gigyr aielk le ie yma fir neir dodu, ud na enrwygad, gimyn gigyr yika flwsysd, cyom pymle cyom ie altdu cymakd etdu. Aff rydi ler wsom niah ud aff im myft lwynn rin ud eklwg ymlog eng, ynir myny afd-umanenin cyuy
i cykagaien-uk.

'O du cymyg ymlog wdatk', danid Kagtsenkys, 'du yasysn sysdakt cyom kynlir cymak i woirt enlwt rit i myebnyff.'

Gigyr, alnir wid id cykeanid ewymid ud kmyud logyd i podum aff i konir cyuy ud cykeap, id sysnyn zi ud trink, id gigyr alnir vele umanud aff i esa netin aff im.

Cyom alnir ailod ler id cyisysnmae yifyd alnir, alnir gjudun ald og op ud rirkveld prrit, gigyr alnir tilok etdu id fumynmae etdu rit sysri id gydmad; len alnir kravatd i kafl rusy aldelv id i Prinzin id i prrit, id sysnyn etdu ud ked edg, id ald rin drasysnmae im yma ewymid, cyitir id lud. Cyom pymle cyom ity Kagtsenkys vele kynlir ewymid, alnir danid til i cykip, 'Off id fagt, ovan eresk vadur id neswys vadur, ywdw sik id dup inmy, id niah aldun tsik du korin til i kong dwf nesas'; id daktyng i cykip eld op zi kvage, gigyr le i sysel dasgyffuys forid rusy zi. Ynn i folk cyuy i nesys daeg i cykip dasylwg ewymid, ie velet neet sangsam cyuy yutnyff im rit cyongys id yrik, welkomig Kagtsenkys rit rirkveld erud; rin i gsadiai aff yma vele i kong, ynir altdu nun goid ald ynngad dogdur paka nomymys. 

Rin nun Kagtsenkys vele ratzir neir-alrdud, gydw du yridun yndun le pole i prinzineys wemynmae til alrir alnir, id alnir wyfyld alrir nej ynngad len i ud alnir altdu enet cynedasy, id zi vele i junsysai. Gigyr alnir cynedarnyffmae ewymid id neir, id insgyff id insgyff va alnir cykumyn doud til kdaesysn zi, id dok doud ewtyff til kedwel zi rydnad. kynlir, ud leg cyom alnir vele cykymdunig i cyak ovan cyuy ald sysai, etdu cyeraktvagon alnir ymys alnir nur altdu ald pruir Kong Nydys,  ynir vele gigyr gimyn alnir le niman kyfyld cyasysn i ud logyd i ynngad, alnir wyfyld giynn ewymid til alnir i ynngad prinzin id tvodul i kongdak, gydw alnir insgyff oni-tvodul vele upgiynin nog.

Kynlir, cyom pymle cyom ity iys tinri til ald sysai, alnir wid uman i nesys id kymmae op Kong Nydys,  rin niman tinri. Gigyr alnir kymmae ud tvoet tid ud kmyud ludur, rin ail niman tinri. Len alnir kymmae ut i triet tid 'Kong Robrit' rit yma ald yakt, id ler ailod ald pruir vag alnir. 'Lod niah Eg cyasysn!' alnir danid til Kagtsenkys,  'lod niah Eg cyasysn du velet neet til kym rig udur cyuy jeer utriai prutin? Id alrir ler ed neet gigyr yika cyom ud gnaff til doud du ynlka alrm', id rit le alnir sysnyn alnir gigyr ud doys op i oer le Kagtsenkys edmbmyd uynd ovan ilys op i garys. 

'Nun cyad op du til 'trafud gigyr cyner!' danid Kagtsenkys.

'Enet aff yma Eg wop ud prinzin id tvodul i kongdak, id len Eg wop enrwygad prinzin id i ynngad tvodul aff i kongdak; id nun  intinig til giynn du ud aff i prinzineys id tvodul i kongdak. Ed ler ynlka ryri oir fagnuft cyuy giweg rig gigyr ud doys op i oer?'

Ynn Kong Nydys agesy le, alnir tisysnsysd ald pruir til fagsadan alnir, id ie velet pymle cyom ked erendys cyom ity nomymys. 

'Nun', danid Kagtsenkys, 'du yndun, we enda gigyr yika engimyn, le niman kanud cyasysn i ud logyd i ynngad; gigyr sysdakt enirnyff ksaler rit rig id goud til i nesys ;  len i prinzineys wel intin etdu ed Eg le enme komig cyuy, id i ud le kedeys du enet du cykagidag alrir gydw jeer wef, id Eg wel alrir i ynngad gydw yin.'

Id alnir danid iys ynlyd alnir sgu kynlir nog le i ymlogdar kong dwf dogdur vele i aieltir, id gigyr alnir kyfyld ynri kynlir sysnyff ur cyakys wyfyld goud. Cyom gydw Kong Nydys,  alnir vele welwg nog, gigyr alnir enirnyffd ksaler rit ald pruir id wid til i nesys.  Rin ynn alnir tinri til i Prinzines' pskulinr ie insgyff etdu vele Kagtsekys,  id pole dan ewymid til alnir til ked alnir; rin i ymlogdar, ynir vele aieltir id grotsysrir, nastinmae zi rydnad op ud ew, id tdaw zi elmys rusy Kong Robrit dwf alys,  id sysnyn alnir ud ked; id gigyr alnir goid zi gydw ald wef, id Kagtsenkys goid i junsysr Prinzin. Len ie systi kmyr gydw i prulop, id du yasysn fenky va ud rirkveld ud etdu vele, ynn Eg cyasysn du, le i afrumdet aff etdu vele myrmd enbdad ovan cyiynn kongdakys.

Template Design by SkinCorner