Nov 26, 2011

Nenky Sysdasgad


Ler vele enmym ud ymlog eru kymmae 'Nenky Sysdakty'. Zi vele ud wjuk, id sysbrusgyffd til aiemyn yma i kmyud afnbys cyom pymle cyom ie velet poirn, id edun im. Ud leg zi aice ud kmyud pabi, ynir vele gigyr cykon le zi altdu neet i alrt til edun zi; rin zi tilok zi day id provt zi ewymid. Zi kymmae zi 'dogdur', namd zi 'Nenky Sysdakty', na zirdalvir, id i rimae kymmae i ymlog eru 'Gwdanny'. 

Gigyr i rimae gdaw ewymid, id i rir zi gdaw i rir cykon zi goidf. 

I ymlog eru nitid sadan zi dogdur yndun aff zi doenigys; rin ud leg ynn zi altdu provt ud pabi dag, id altdu cylodad zirdalvir cyuy ud rom, zi dogdur nienid durg ud kink til dasysn va zi vele yifyd, id i ymlog eru daeg zi cykug, id insgyff zi dogdur altdu dasysnn va zi vele doenig, id i dogdur insgyff zi gdanny altdu dasysnn zi, id vele ynri yika ewgaisam. 

Gigyr i ymlog eru afdunmae zi, 'Nenky Sysdasgad, gida du dasysn va Eg vele doenig?' 

'Nia,  Gwdanny.' 

Zi afdunmae i rimae fmyr tidys, 'Nenky Sysdasgad, gida du dasysn va Eg vele doenig?' id i rimae ymtid danid, 'Nia, Gwdanny.' 

Gigyr i ymlog eru tilok zi ewymid til ud ut cyuy ud olys, id myft zi ler cyom ud airafnyff; id zi tilok zi neernyff veli leg. 

Ud leg etdu alninmae le i kong dwf darvagt, goenig le yng, daeg i cykon rimae korin ut aff i ut. Tidwd leg alnir wid nomymys id daeg i cyam cykon rimae nomymys. Gigyr alnir wid day id ticid i prinz le alnir kyfyld zeegnyff alnir cyuy i olys ud rimae rir cykon len alnir altdu ity dasysnn. I prinz wid id daeg i rimae, id len dant ud nysys aff cyolkaikubel til komidan zi dag, id tilok zi gydw ald pridnyff. 

Ud jel na zi altdu ud pabi. Cyolkaikubel velet zet til afalin keeay aff i dwdfwd, id i rom vele foil aff fmysysel; rin cyuy i yid aff i nakt i ymlog eru tinri cyuy ud egirlwesy id dadun im yma til cysafud. Zi aice i tedi, id op goenig fagt sysnyn i yuir ud cysap op i yut va systi zi dum. 

Tidwd yagn ler vele ud rirkveld aiagud, id ie danid i yuir altdu edunud i tedi. Ler vele ud trienl, rin i yuir vele sadan av le tid. 

Tidwd jel zi altdu enrwygad pabi, id i cyam cyak alninmae nomymys. i ymlog eru tinri cyuy i yid aff i nakt cyuy ud egirlwesy, id dadun im yma til cysafud. Zi aice i tedi, id cyeraktvagon i yuir op i yut, va systi etdu pluin. 

Cyuy i yagn ler vele ud aiagud; id i darvagt rinid, ynir vele avusy, danid i yuir altdu edunud i tedi. Yma aflwynsy etdu, cyom zi yut vele itid rit plud; idf, udur, va wyfyld edan avrirtinmae aff ud rimae provt ut aff i ols? Gigyr zi vele trimae nomymys, id kopimnmae til edan alnsysnmae. 

Idsadnyffys velet dant ut til yma i rirkveld folk til korin id dasysn zi alnsysnmae; gigyr yika ked auseriymdys tinri driweg ewymid. Aff rydi, sysdakt vag i tid, ler tinri ud ynri rirkveld auseriymd, yma aff sysri, va glwdanmae cyuy i ryrfys. Cyuy etdu velet i ymlog eru id tvo kindan, kmyeid cyuy ked kysaler, rit i kong dwf yairym op im. Ynn i kongin daeg iys rirkveld auseriymd zi goid zi cypdasgyff id cyung, 

'Doud cynir rig tysik Eg dasysn le rirkveld auseriymd.' 

I ymlog eru tinri til i sysdaksertyeay, id afdunmae i folk ymys ie daeg ynlka gimynag til ynlka ud cyuy i kindan. Ie danid, 'tey velet gimyn i prinz', id afdunmae zi ur zi tinri logyd im, id ticid zi zi altdu aicud im. Zi danid zi altdu neet aicud im; zi altdu dusysnn im, gydw ie velet zi esysn; i prinz altdu dusysnn fagt zi dogdur tyri zi sadan, id gigyr zi altdu dusysnn ald kindan; rin zi vele welwg til giynn im paka, ymys ie wyfyld lodun le zi vele daet. 

Gigyr ie ednyffmae, id i ymlog eru systi i prinz id ald kongin ud sysdank aff i rirkveld auseriymd, id gigyr ie vonesy enppilwg. I ymlog eru vele lodunmae til korin id dasysn i kindan ynlykatid zi gimysy. Rin i darvagt rimae, ynir danid i kongin altdu edunud zi afnybys, vele alnisysnimae.
Template Design by SkinCorner