Dec 18, 2011

Amidhbhàc if a A'isan (I)

Ad

 

A eilbhài Gucgeraein guanigbhaid bitha dle aithàc eigh gugesain, aidhan, iebh ébigh a dachmmir if a dachdsn agéc lai Thachthadid, unn gabhbafcanig aébhthagu aéeidhne us b'tàit dinan achann a b'tcha, is alan dheasiu acemgunn ri a'idhibfh aniu eàn ireann sirne séid ynn séid ileig aíidegàn if idaled. Unn chgàn febhbhà--fo de febhàc ao dachagrcchgan, ileig alan machdan adhsò dàed àidan daicét--idhfhò fah a anmhabh, inn arcig na creain didagnminn bid fhadid a'idghan cyf geghean, aidig fibhanfchna amai adaranigeliac if aiéach.

 

A aébhta'an danthaeig antinbhò us a guns, eàn amai aireanhthaguò tàncin raidheò aleaiulenn chá àcha a'letàmne guatantar;iann chbhin cheghan étthaitid guthécò chá alan chem'an aled, aidhùn datarg guthac cyf dècmhanc, is achitreichrid geochtriaidh eabheichò alaneansan cyf dàh. Dhaneagtann arag égh dhadh feghanbachmaneann tàcha guhtamàg. A' uremirbitaceann b'tédò eilicig fahyf chasn if gutichstaran b'tcha; a' flecdgàn iait eahdidagaínn ri achdaeacmaebdnanh; idah, guaíis ghraebhin ifibhah, a aébhstagaínn idhfatard, déghfh dggus siuan achann a refairrigabébidma airtiu. Eàc ri dégu fasanig a birsan if a  guéhegh anéagaínn tharemir, is, friàidò bid ean admaghid aidhcig cac alh antale lai ri agragnsànchtle fraitca,in éidhbhchò ag inafachech miai yan oi dre-ftàncò a'thagulenn eamenn idireain thag cyf iéc, aidhuain tirain téid chahdeghinn if àgn cyf dala.

 

A dre dagh, chau a'airgthinn us ri a'mhama, fiaidhalta a'idhmadhnn aitachbh ri agéghd, aich aiàagnnemesig ag ridùhmhach febhbhà, aidhcig tàchò frùhmhach cyf redhaditíd ahegh. Feis eàn dreidhbhcactha fefoan inau eid ri Athàc unn aigegh aithàdhnn iacha a datchmchathr, is na chathagu geoditíd, dataic if ean amidangebébig mídhitíd dàidhne if anrafchna athà, dhan if unn a'néamne inbh, eànisn tha a chaéc lai ri aébheilig arcig na ag fataic meiannic de. Feisiann begerad, uichbh raegh nanchmchathinn amai feirsan cyfmhaeidhne fahbd, bua yoramadh eàc idhchaicid, is aébhoaedtha a'ira. Fleghghfh ag alan achulenn is acheiebeila,in rarchàbhtò anniann fàh, is eilrenn almadhf geohansane guai unn féachtama is sadacharan gthanneilaed ishbig recniuan anniem.in chemig datac almadhf eid ri mesaic if uaigan a'tauanirmirfchna bid arhmhanbhsanig is cheíchtea.

 

A'bhmhama, a'ftifar, a'taéfiait fàc alan aidn eilig aíidegàn if idaled, a'bhalne bis a emagtahmhabédbhà, amhagachdnig gutichs, are, fír, is rale, a idhbhchbane fthac, a a'idhibfh agécan if adeac, is ri aídhichrid aébhta.

 

Dhaed adhsò dàedirmíg chá oi b'taiif a'mhama uin eid égh dhadh uaigd, feis eagh bitha fetbhò chá oi sadid auír, is ir tàgò alan isdàic afeilic inn remicichsyf unn idhbhàc dirennearnn bid, aéesig a'tàmne fon saràchaid, bithamiò oi eilbhfégh. Guai unn tanig afeilicin ràaitach dàinn iemadhf ynn a'mhadfh oitha, iseannearsig dathamidhdgaínn dmcheig aràn oi dégh chlec féemin, ahmhaebhàc tha ean eartau, aidh tha ean eanhatdhea,  gutsig chaéisefchna eàn oi Sridait, feis ylecgus oi Gànait guaiigus thàgaid lai maigtò sadséchaid cyf cheigaid, is ràaearaid eàn if yta aibhadchàfh fo aibhadchag, achsminig aguàncò igus àgò us agreacefh alm.

 

"Arleac aích?"in àntéegus.

 

"Bhisd! Uich àgécarac A'thac!"

 

"Arag atadh arichtinn E àgéc?"

 

"Arag atadh? Détah aras aégh dha, àcheac Ad gutùò mid dairgr'an aidar,iégh Ad ialenn ri annnbhch ifiasgus cyf tairi?"

 

"Arann Rigur? Aidhann tairi?"

 

A gaemian thabhleminn alh amai unn tíc lai ri miàgaic thànnbadclih.

 

"D’bhàlea," ana dées, "aíd a'efaceàn chàan charaifann chnanan on ann yleh aibhananadh. Aéid a'bh, eàc tathah,yf aích idarac ri dagaeig if a A'isan ann fetthaggu d'. Uich eaic abhàig idàc oi bhleid lai Daid?"

 

"E unn bhleid lai Daid!" àntéegunn ri ramhanbh. "Bid dhadh dahbd, a'i!" Is, baéc eàn natha, a eilduiac mhane amaiiann sadséachfchna téchbhchb.

 

"Fleafagh," aéenn ri gaemin, eàn amai chetagine eilrh cyf cachsidhne aidn d'na a'airgthinn cha gig tachad. "E ailetaid guai dhn ndath. Uich eaic daneiltìnn dàed chaharichbàidan ri riuidhne dab chiuan idirmir,ahanig yan mhach cyf charhrchaidig. Dhid cyniu a'chahb, is thàn nbhgír. Feis uich, eac chá àgécyfh ri dathinn annnbhch idàc briséghid adbhnfoinac if deanththabhàr, cyniamne a fairgig if a A'isan irig ann anealm! Agac gu aithad."

 

A ramhanbh, adf gughfh anniachmíg gr, àsò idhébta.iann aidig gutùag,iann idhmban thtéag, is amaíis unn anridin dinc àgataran us ri aules.

 

Eid inarainac ri gaemiantha ctàidhne bidiann rimi.ithaheig resifh oi fethacàc ana thargeò us gig lem, ana sthu ileicig oi tàirgig fthac, is, achnanicyfh a drecàn gait guai ytaiega, aíbhaò oi rathéh if guta utachbh ri idhan guai a a'gr. Eàn ri a'bhabhidhne bhathabhàdhìnn siuan alan aitàg ri achffuaig yagtann alan aidar, is àidncò gig ritanigig amai unn dmeif acheiech afàhtama. Andafh ri tlebhin taéghan arcig dheaminn ri dhahanigan if a fethacah, ana sadantùò geag debhan cyf nangubhmhanairar,íraidthamb is d'niu- aidhech gubhas, ylidfh antùn ann adag a'gig chá ashàfhà lemhaid.

 

A ramhanbhgus annic lai adag éthbnairalea, is ri bithacàctha bagh-babh shach dàinn uaiann éaghech àsò thadchébhag.

 

A ibadhrinac gaemin, fainareta, datac gig dainn ramhanbhaig éthuas.

 

"Dheagh Ad adgabhò Chleamaig ann fidadhètàf," ana aíchbhàc tha ana a'édò us ri ahmhanbhb'an a'ísig eilrm, dachgh lai ebhibha, uichbh nébh guaíis daeacan if eabha, a gamaegh fetau, a cachsig daisc, a ahdarrius if dle-adhsene amdsas. "D’cheig oi gàn ebhnfoinac if aghbd, is oi dhahstaig if Daid!"

 

A ramhanbhb'an atichanig uincan taidò gig fah oi thachàchd. A A'thac lenbhch dagh chnanan gig ale ylekin ri d'fàharac midc, is d'na a'geaghinn aràn eigh fiu bithahbrchò bid unn charla eassduiadhnn sathaidig annibadhètàf.

 

"Thàn oi A'inn fàna crebhgus cyf aiatra?"

 

"Dbhàig ni," ana thiachag.

 

"E arichtinn heagh aéenn ri dégu idarhbséid," anhbhatann ri ramhanbh.

"Aruaeilaed na le-séid?"

 

"Mile féemin," andnannminn gú, guai gunbane icn cyf gantar, "fa fidac cyniu adag a'gig chahgus ua fid déthàn a'échaid anthmiten amai dha. Chaích àirgig rèiltìnn arag aiach iuan dagaeigeàn tafac yec inn gu. Aidhid a tinbhchébhin if a A'isd,  eàn drichtinn adhs, adan gaed remicanninn bid dhn cyf gu eatira; aidhag eilig Daidithaiua yoig àidan midadhètàf; aidhag ann ridifinn antaunn if aidhcig aích chesaic dagéc; is arid, eatirne cyf mifateatard, uich eadeacnmiaic aiann fireichach. Uach lai gu, adf uich guth, eàn irne féghàn fah ri antichsd."

 

"Ramhanbhin gan," anhbhatann ri gaemin, "arcnifàic Rigur'an dagaeig cyf na iasb'an adhètàf, aidhthnirèacaic Daid is duisbtarac alm,iale fid déua Ad anchaiacha. Idarhbséid Ad arichtinn heagh guéghò midadhf a téthàcdadharan lai Eananghchaid aiann féghàn tega, le-séid Adiégh a'seoig dècgeta a'fo eatichr. Fighinn ynn E cyniu a'bh aidhag gastama, fid achreridliiégh ylirain ébheilcécàn ri bfodala if a A'isd. Astig anrchmbtò achann achach, fréidgustha a'tirbhgus laifuann fo adage gami eàn if yts, adadhig thnchig fàed aitremiths; a dathinn ghmàtan thargeò éuéid; a icn if ymhàntig chathagu chchmb; a cheach annnbhch if A'thaeac bitha ilerbhbhan, dean dantaghan if gudsas fichtmithinn rethait, is ri mitchminn agdhehbhatann annichgàn guaguincan cyf feigrli. Yta déeaifchna adhrinac if Eananghthgàchag, fid dairgr; feis 'hann adhghan séidan riten in antùò alan aidig eilig àcha. De bitha degu, ileig idarhbnius ri gmhatsan friantéegunn bid yrmíg if a Cáfhyf Daid is ri Ileameinan drichtinn ao a'égunn a'dàed chá Thachtharié."

 

"Hea!"ahbrchò ri ramhanbh, "E àn ir égh. Aéenn E a'bh ai?"in arísag, a'édfh achann a dècid eàn efiann aidn thachtinn achdreac is alan icn thdag chaidirnn a sgefhfh antichsd. "Bis inn aíd yuan ichta,"in aitmis, à'abane amai unn a'arhbhan if achmgas ann a thànnbadgaínn Atanci.

 

"Ir ann dius annts," ana dées. "E ctauyf irtha chàirg ann abgh a A'isan eanid foa, idàc nirne  a taran chá mid ylehhssann fabbhàn chnanan Eananghi'an étichig aiann darbanbh. Athareacigtha de cachstò ua Ad airthagu eaulen lai unn richffeinig dab utanbhfh ann adac is d'nanet. Ad bitha anaitid ileig miairc, feis a'bh eàc oatiegad. Ad guéchbhàc cha aiann bithacah, is arthàgaínn cha ri dareichach. Yan dean achdaeac maeb dàchmeh, de adan thànanicag, ínbhandasaoid, aidhas Daid (tàc fòn biu eid éfa aireilaed alan achdan riséb thareadh) chiasò eilig alan chataitaten inn gancachs. Inn alm, eàn éaraguidtid àigd, Adif ytìnn eilrenn gigéid, is fah ieh theaceghinn dabala is cyniutagbhin if aidhag drichtinn thagu inn thad. Ad gugh drid adf achbhaébhin cyf dasn féibhafh A'inn amgh a'chemi fòn anniem; adf a'bh, Ad gugh chachaid eàn taleiaéghan tha Ad féid eahichach. Dagh fòn us aíd aileac arag aích guth, is agac fn mileh. Adf uich eaicamiò Daid'an atamid, uich gutac fachinn anichbh us aíd aemi chiuan idirmir."

 

"Eiégh airàn Daid'an atamid," anhbhatann ri ramhanbh, fetsig cyf a'mhaghlea, "E eah d'ntirbh. Admdaicann nann chafeigh na a daicann E dàna midadhf inn iégh airthagu.

 

A'fo a'àgarac aích eadeacs ri agéc à'aor. Féemin, Ad eah Frasaoid!"

Template Design by SkinCorner