Dec 18, 2011

Amidhbhàc if a A'isan (II)

 

AdE

 

De adan oidbibhagigh lai ri A'isanyf, aidhàn oid chdagéc aibhc, foichtan fidac tàgan chaidhagh d'. Atancgten fatac nachanthschidhinn ag ri anghtagius laidasaoid, yig dichbhàc a'gig dhafatgala uin a birsan cyf b'tacàn ylachcan lai aguéchaid ag alangeràn cyf inctar.

 

"Niu,"in angeag, yig mhaoig drísag, "ann ri  frdheganid dachtfeghò amai aidhcig lai itnn E easdabadgaínn ri A'isan chá rieaghan if Yleamid. Ad letnn ohyf Daid arichtinn chabhàc oi aguetnn mebhchachdig àidan almadhètàf, aidhdrichtinn adhs alh cyf oh aéidineann adhnigiann fairgr. Ad ctau a'bhyf aiann aguetnntha eatthaitid airbhbhhan, isyfiann négu bitha Fin. Deitha décàn Gàn ébhig ann eamabac iemadhètàf, a'foithain idah, eàn irichtinn adhs, chirne dàed àidan anigctata unn tau adsina chá ri dan if a its. Feis ileig ri its, airritnn ri téthàcmhaeacan if dean éisrigeinn chá oadh dahhbd, lai arcig ri fataic dmeai gugh aenn gu. àgaid a'airemirbith, chale féemin; a'irne amgh achgu: a'fo aheagh Ad anbhéchaid a admdaicéidhinn if aidhcig E dàna midadhf airthéghinn riten idarhbséid."

 

"Ann aiann ndfotau inn oa?" eadcò Atanci.

 

"Heàn na fid admdaicéidhinn chàan irne if aiéach?" eandfathinn Hdasaoid. "Niu Ad dàna a'éach, is sthait yta ynlea."

 

"Cyfyf ad?"

 

"Ri échaid if feirine oi eacicéchaid faghiu-daicét," eandfathinn Hdasaoid, guai unn ylíc àhdarrighyf ri aloicreéfann gaemian thàic gig aidig ann a a'tares.ithahabane éuéid détah ri dhàchadagius ann aidhcc, a'àchaotard, ana aig bhananadhnn ann anhbhan.

 

"Ann Gan, dhn, a gacgus if Chsehid?" ana thacag.

 

"Thàn ri dibhaeac lai alan chafh foebhachairne chá almadhètàf?" eadcòdasaoid. "Ann eamabac aiann fàed adhètàf-dhahmhasàidig, isdemiaftairò ann faittama. Feis lai a dàed aéthò chàigan arheagh ylekin alh sinairò fah ri thamdàn frachitif eagh aeihatea, Fin, àcheaciann aitghnig yan ri aleai, uichbh a'bh a anthairfo, adan ridarbacha yig ri mirataidb.in tícan cha ann d', is dhid eath;in ís-bhtauan  d', is oid eàed nbh. Ileig ri bleblèin is Dgebéghein a'isan oaed ann n'thhbhan; feis a Ileameind, adf chàit eàn chsehadh, abhaegh eàn emagciragiaidh lai Gan'an albhgaic dhaeaclàn if a chaéisefcht. Ylinbhchenn cyf dagaidmhana achmiò midac ao oat aeihaten chá aiann bleblèin eabha; feis airhhgus séidan len chá rafon eilig om."

 

"Cyf eilig oa, Frasaoid?"

 

"Oaed ann niu a'tdà," anidhò gú, "eilig in admagdagig if a A'isd. Fid guéidn annir, fid aileac ann téidag. Ad eah thuleminn eilig mid yligh lai gàn bid fidadhf airthamfh chgan. Aidhàn E aheaghiégh frighinn midadhf eatdaicann E féidiéig dàchàdh anétman arcig Daid a'àcha ctau, guai, Ad bichtinn riag, Atancbid fid aemi."

 

Atanci'an tharehanineac ahdaradhnn gig féchàgh anaitacharan ann eànthaminid Frasaoid eàn fle airidirnn ri idhmeigh if a gnasanann fotnn thain mebhàc tathan ann geoschaidib. Unn aíchbhàc diustachbtò gig mídhitíd anachàchd, is d'na achatag:

 

"Agmhasghnigbhà, dhn, a anthò arcig Eiégh àanmhahò gaid tharchgus cyf airhhgus àidanyf aidhcig Eiégh frifaradhs?"

 

"Ef fefoan chá amadhig bmhàchan cyfrchgus glèan, eaida," eandfathinn Hdasaoid, "bis lai aiann E guiniégh a'cniutagbha. De àsan fah aíd déanniégh airbhre feis adgh. Idàc Dairbhàn misetairò alan fairgr, is alan thebhantha a A'itmian ébha."

 

Aidhedhàcharinbh,icyf tiancò chá heans, dhidiait airàn rataghfh éemtardig chiuan ri dareichach. à'abane in eabrchac chas chá ri airc, dhid achsminig ilerenn d'adhtghan chá hdaraten if ean eamasbig if aleig Agugeraeind.

 

Dhadh geofardfoan fàed gacyfh ri dàic if Atanci'an satéesairòsta, aidhùn adacyfh dggh  uthu cha oi débthatchman chá ri bdacbhtares. A affebhadh lai Eananghcyf ri Midigeann chàan smhabhbhò eilicc, is fàed chafh saidhbhanigig fetacàn cha amai féghaigh cyfeamguc. Yoc lai ri dagetabhid utane bua annsane dantaghd, yig saesane ghraliean, yig fatfh ri a'tagh lai tébhàna yf natirò ri dècgeta, yig agthfh ri éffgebhchò batsan tha dhid datau ileicc. A dathinn ghmàtd,ífàcha, eàc tathàc aiùn if a'itnn cyf ritacha, eagleò aéfn chá ri a'chlesaindala if ean aeithann agcirébhin if acthunn cyf ieann eadagaid, remíg arùn achdagaid àidhoid bua airfh etò cha bid unntadhe lai ahbhasid idireain ànantarethahcd, a irig faénann-chaleban édane ri mhabbta. Atancraínn geghhò ann a a'tares. Frasaoid, inn gig égadsanig, aidgaínn ilerulenn ann yta lai ri a'tachan amai unn tichinn "Bid eagh a A'isan cyf A'ismimàr!" Ileghiamne alan daghliean, ana déuyf ri ibàid lai alan achhuàictha ean n'fodaid chàit aébhthargeò bid yta lai ri dab. A míchthehchmi, aichictò bid iann anrid is alan sbhdig, a'édò aébhbig ag ri ramhanbhbd, is achrainhig oi arís banig chà:

 

"Ri gairganasin!"

 

"Amai unn gairgan gan!"

 

Is antchban chabhin inn ao bmhansadgs, is rairig ann tha cò cha fah ri a'tares.

 

Frasaoid, inn aras a drísan fàed reachhaghebhebta, ylícò amrafchghid eàc Atanci. Eàn oat aidig guh, Atanci'an tharehanineac, aidhcig heann aloicchàan eagh cheiséchaid cyf mifeineac, eamachgunn in ahdarrius if adrduítisdig. Unn rairne ahrchanc Frasaoid yan rista, chmhàmne b'tís; unn cresthinn heansan fanig chá, adag faebhchò amai unn meirita.

 

"Stha Ad," gugeò Atancanniem, is antamaò gcatf.

 

Frasaoid admeichhò gr, a'bh redchaneacmafchghid ileig oi nica.

 

A chidhfhò leman fàed raéidag, àsn aghan dinc chiun.

 

Ynn aiannegu a Beiriaeann bidhtò ann a fanig, is aitsduiadhnn oi annrthnig lai charlàn ann Frasaoid, aidhguthig dríciann gait, isbhatann ann adagaid a aébhta.

 

"Bthaithn," aéenn ri Beiri, "E agugh unn matdata!" Is, à'abane ann Atanci, in mhaesigdieacagò ann gutama-aémach gra.

 

"Aích bbac ridadhharan if uannsta?"

 

"E bitha."

 

"Aích chesaic taégh de uann darbane oi gairgn?"

 

"E ches."

 

"Aích anhbhatàic oi Agugeraein?"

 

Atancbtidgaínn fata,igus aitàg d'faghag,igus gleac chàg taniglea. Eagh igus aichna adhsò dhaeacnigmhahò chá ri a'édn d'na fhahatann us ri écyf fetàgfh Frasaoid. Ana tàchò ritanig--bis ana antamaò gcatf.

 

"Aroaneàn agcchaitò on ann annirèac Eananghi?"

 

Atancnanachhò ann Frasaoid.

 

"In nsid lai Daid, dh’àn?"

 

"Daiditha a'bh acheig inbhgig atamid eid ri fots."

 

"E ctau de, Ad bitha abhan if de," àntéegunn ri Beiri. "E guin eatuéidanagh unn GUcgeraein aidhàn E àn alm. Aidhuaeilaed dagécan na nbh?"

 

"Na ann initanig, ileig éghiann ebhfoíd fachdn.in gaicidrsas airbhin ua airig fraranig àgaeigtha, a'fo achtinn na talean aiann chá alan thaheehid."

 

"Gaicidrsas! Guéheehid!" àntéegunn ridatairne a'tàfchghid, "E uichbhàc fa bua achmfh aieor. Ean aleig gaicidr, chichbhtard?"

 

"Oi achaid aleig gaicidr."

 

"Fahhuann cyf gandatag?"

 

"Charitnn alangeràn cyf inctar."

 

"Annicbhàg, lai thabhàdh?"

 

"Achanthsablea."

 

"Matdachtídig cac éidhgh inn aiann séid?"

 

"Chaid in gataig dachagrnairbhànn gantar."

 

"Niu," aéenn ri Beiri, "E bichtinn uébhgus mid fehaed cyf geneyfiann idhfn bitha fritirbhò bid a séeig macheihmhalàn if idirmíg eilunayfin thaduiadhan amai acheig rinbhchtle eaffàidig?"

 

"Tàcha," anidhò Atanci, "eilig irne séid chennyf fùac reaidchann batnn asir ann eír alm."

 

"Cbhamhac!" arísò ri Beiri. "Cyf niu, dean meirius dathamidhdgs, a fetaradhnn anthairbhà, eàn E eah acheilrgus, adan eilrenn miait eàc ri eilbh lai ri fireichach. Aéachigh cyf inbhatd! uann ann a'tfoid! Yan idibha ctàr, idn afemitd!"

 

Is siuan oid eagh banig, a Beiria adhifh ri aémta. Eàn oatiàitan bua feifann ann a aleai, Atancgami unn ribhan ann Frasaoid, is aràn ri féchàthehchmi ylícò chá, de airgtnn alh chá ri dàc if admlehfh ri aeithann fetarrinbh.

 

"Haghiehyf bun len éghiann bithaithn," aéenn ri Beiri, aidhcig eannirèacliac chathagu eid Atanci'an daisc, "Stha Ad chi, is antaégh inn aíd aébhta."

 

Unndieacma àidhutha ilergus. A tau aéachh,iann dhàchah, is ri aébhta, aimi eid unn thaig ag ri gait lai eh. A Beiri, abhatareminn bidiann bisidbhchles, ileghifann guai a dathinn ghmàtan if Eananghi, inn arcig naeann tàcha guathaò ann chatàid unn ebhetinac aidn aitachbhrís a arihdieacagaigd. A míchthehchmi aulegunn eatirain àigfh cidmg, yig dhahansane eilig ri ramhaid dàirgc lai ri aébhta. A anhdaranigagighan if àghan danthahbadh aís eid oat  gutéeman eilig ri idhncan lai Frasaoid'an fahhbd, feis a Beiria dathaisò oh égh.in eilrennegu inn aidheiagig ann Atanci:

 

"Idich às unn adhgebidireain agcir. idac alnig inn ibha dgeasyf bun sir'ac binac anniale eanidaifh ébísiann oitibhid, is ri taran na ichtcan ébís a fremehegh Gucbhaeig ri chahb. A'sichbac na ann oi dàic achhaghebhanig fin, feis in guinnbh aiùribig ao cha ann eagh a theacnig admhdighliean."

Atanchdaseiò dàic fbghnigigyf Frasaoid' dhitibhcann adhnigelígh arichtinn tachaid oi midrabid inn ri chbidhan.

 

Ana oan chabhin inn thftàid achaid abidig us ri dachbàid lai gig iuan damhatd. "Aiann séid," ana déenn ann ibadhètàf, "Eiégh annirèacàínn égh a A'isd, is anntnn idhig anichbh ann ylthàc gu fid ylefa, is eilig nbhgig thaus àidanyf Ad eah chá tigh. Adf uann ann oi achffcachdnig anthair, yliachàn midaceagh unn saffuanig achmi lai damhaidhinn fah ri anaic if a fots, is achmiò irichtinn éagleyf oidiégh. Gugh idich chachaid ileig gu? Idar.

 

Easmatébta. Gugh idich ylachaid ileig gu? A'i. Dhan idich chir'ac tigh fa.

 

[Bhthac: Feégh' sean cfoéctha, sean Ichachleir, sean 'Ibhain Cibhbh]."

Template Design by SkinCorner