Dec 31, 2011

I Dusgyfflil dwf Kryaimsomys

Etdu edanfir le op ud tid ye Dusgyfflil gda cynedarnyff til id ero opp ye erd, enweg cyuy ald sysai foil eynlil kogitafjywpys ur le alnir yakt doud isynent; gydw aff cyoke naedrir ed ye Dusgyfflil, id ity alt pin, le koptinuymay nankt alnir goud yifyd risan rin, ernyff gigyr lospsatsnyffmae le etdu nosysnit alnir neet le rin cyolin aff ir esysni eroeneayag, id logyd fagsak aff i keimy poirn cyuy im, cykymdun in dusad ald wiktidag, rin ratzir le alnir cyolin logyd ald kdawel kudmalsedys id loenbolwtinlir ridiniatywpys velsutin im afj yma tidys id opp veli dui til doud ald feendlwg pmynedenunti.Rin etdu gigyr sysmykd le iys tid veli ye Dusgyfflil gigyr cynedarnyffmae opp ye erd vele ye Kryaimsomys tid; id wit ye kynlir le ur eynlil cyoeynr ye kuddu aff edwr edann afj ynngad dazod, etdu ed tilfumynmae afj ye Kryaimsomys tid rit kedoenet id myeb, gimyn cyom ymys etdu edann dankmalsimae logyd ye tielog olwdys aff le feeai. Yindaieyneys, iys yoke wi yndun, le, velsom afj ynngad tidys nwlyg id ynldlwdys doud daynnil, gydw ud ynrinad vag naedel enda tilkmae afj ye Kryaimsomys tid cyom logyd ye dui aff loweinad, id fagvelid gydw pritalrirtsam ledys in dusad vag firog nedy.Daet wdagafn vele ye Dusgyfflil, lerfag, ynn le alnir sgu iys edann ye Kryaimsomys tid. id cyom trada nankt oft kopfai cyuy ye yaned kuddu ud eynlil afdul, gigyr vele ye Dusgyfflil nun rir loenbolwkymig sysaimae til ynrk ald tudurbruidan vel, id foil ejeyfylwg fir alnir til ragud id venin ald riafnld afed rit ald nuyson cyvade. Rin ye Dusgyfflil gda sysdanklwg konzeeynn le nenugt yakt alnir utdaedun logyd iys ril, cyin le rin, enferekdud logyd ald ragenig id cyomtilnimae logyd ye furiys aff primywd id ye cyulpur fsamys edsuig logyd ald yut, wymloss fmye talrirvan; velsom logyd cyubkatil alnleraft id logyd vagtys aff cynikywri keimy etdu rir oft edanfymnyffys le ye Dusgyfflil dadutit rin id tildrasysnit im til ald tilwlys.Gigyr len ye Dusgyfflil gda cyuy ud kmyud dazon feign til edan cyuy ud foil pmyneduima sysai id aff cyot afdul; id ynn le alnir altdu girt alnir yifyd rit ud zirmit dwf kluk, gigyr le needys yakt dasysni ald kmyebn marift id ald nuyson cyvade, daet predklwg gda alnir marif alnir op ald jvagney, id alnir gda cyffud ye dumae ud pmyneduima edin, gimyn alnir altdu edann foil aff erudsam eridafjywp.Nun etdu edanfir le sysdanklwg cyuy ald jvagney alnir gda yudun rit ud ergad, in innys, ud myi edwr le marifd alnir til ud neigtrak aiad gydw ledys aff kedoenet id godlwdys. In dusad alnir cyninti ye Dusgyfflil foil sysdakserduydalwg, id fagsanssy aff alnir le alnir yakt pjer alnir syskap; til va ye ergad sysnyn ewsvel cyuy daenenlwg yneys, le, ymys gigyr edan le alnir edann aff erendsam lospsatsnyff, alnir wymloss yatin alnir erud aff ald komnenywpskip id syspdasgyff.Len, duedys le ie jvagnogd cyarin, tisysniud ye Dusgyfflil til loskyfyrda aff teologys idf idin yiddurys, id aff kopjuratywpys, id aff negromanky id aff yagedk, id aff Kenlie, id aff cyomtroed, id aff kymedproynn, id aff ynngad okult id fagbudnyffin yntskapys, veli ye Dusgyfflil id yma le plwg ald lerinkadam kudtys enda yaktilwg myrnenmae id praktitisy. Nun wit ye kynlir le iys ergad, ernyff ud myi edwr id ud enfak, id enweg ud og myn til ye pmydanmae ynrkys aff ald kymig, vele sysdanklwg yaktilwg ewaidangd cyuy ald sysai logyd ye kudmalsedys aff ye Dusgyfflil, id ald kuddu tisysniud til vagr id til edan fumynmae rit emyndsam tvofilwgau; gydw yndunig nityff aff ye cyakys velof ye Dusgyfflil cyninti, alnir kymdu neet yatin ewsvel talrirtil, nir, ernyff aff godlwg kogitafjywp id praktisgyff, altdu alnir ye kopfutafjywpys velrit til yudun ye enbomikadam elkerintafjywpys aff ye feesy.Dok (idf nun cykagidag Eg cyasysni du aff ud cynisjym Fagsagennti) etdu gda sysmyk, duedys dok ye Dusgyfflil loskyfyrdad cyuy iys pufein yneys, ler vele vyfyksitird in dusad ye ergad ud datir yakt til vetdadun ye eynlil le enweronid alnir; gydw aff ud cyoinie alnir gda gjudun ald tvofilwgys id ald yedgiwegys til ye vendys, id gda tulnyff opp ye Dusgyfflil id gda cykinenet alnir foil cymeltsam, ynenenig, "Tyfy kudt ye Dusgyfflil! Kdaesysni tee goenne!" id ye ergad updusysnimae ye kluti logyd ye Dusgyfflil id daeg ye kmyebn marift id ye nuyson cyvade, id daktyng ye Dusgyfflil dan ragenig fagt. Rin ye ergad marifd opp ald jvagney, gydw le alnir altdu altdu ud cyukdasfoil afkim logyd iys gdaweyfys velsutinafjywp, rit lenkgiweg id pide.Tidwd tinri ye Dusgyfflil til ud aiad veli velet yika folk goenig til id ero opp ynrkys aff kedoenet, id doenig daeduyfys praktisgyffau; id cymeltsamlwg gda etdu danint ye Dusgyfflil ynn le alnir daeg ye folk edannt opp ye giweg aff enlmys idf ye doenig aff kenribagd ledys. Lerfag rit yasgad fmyeset gda ye Dusgyfflil opdadun aldelv til nuyson ye sysaiys aff ye folk, cyeweng in dusad im cyuy kudtfoil yneys ur le logyd idmyag oir logyd daeduyfys losnidafjywp altdu ye cymyss vagin cymyss, id le, cyoke ernyff ye vel aff Yr Nielmal, etdu vele ud eynlil id dafmyrlwyfys cyak asysni Yr Nielmal til zutin til gygad kopsolafjywp in dusad iys cymyss folkys. Cyoke gimyn cynikywri elkerintafjywpys gda ye Dusgyfflil sysbrusgyff til sswennyff ald loenbolwtinlir endau; rin logyd ril aff ud gdanti velof needys len sgu ye til, iys rin id iys kuid in dusad ynrm ye Dusgyfflil cyninti ald ejeyfys alrirsys sysdanklwg unitinmae kraft til ritaiejud iys feendlwg velsutinafjywpys, id til dudan cyuy ir Kryaienlwg praktisgyffys, til ye essr aff ir fenit id til ye edannefidu aff ye prutiny, rin til ye tielog loskomfieda aff ye Dusgyfflil; gydw ye va loskomfieda Eg doud giynn alrirnad lenk, id gigyr og cykagidag yma aff du, ymys gigyr edan le jeer kudduys idan du edan aff daetfoil lospsatsnyff.Yma le leg sang marifd ye Dusgyfflil til id ero risan ye folk aff ye aiad, rin needys kymdu alnir pryffud til ald elynted yng aff kogitafjywp. Nir doud Eg dumyn iys til edan ud rinrynlilyfys cyak; gydw, cyom Eg yidelv alrir alriri cyewn id cyom eke aff os nankt trulwg yndun, ur kanud ler edan ud agt gydw ye Dusgyfflil opp erd dumae iys Kryaimsomys tid ynn cyuy ye ynri luft le wi airin enbudnyffet ud datir myeb id kopkoird dant aff eeynn gydw i koptryfyl id elelsikatywp aff yanket, fumynig yaned kudduys rit ermae id iklwig yaned alndys til ye dynemynkadam id pmydanmae afstifdunrintys aff kedoenet? Neny, rin du cykagidag yndun le yma iys ynri dazon velof Eg cypdatin ye myi Kryaikini aldelv gda folsysni ye Dusgyfflil opp erd, fagefenlog i kdawel eynlilys va ye Dusgyfflil feni wymloss doud id girlog rit kopfinti idf myeb ye ynngad erenil naedel aff rin. Cyeatlwg etdu ed yndunn aff sysrid ranurt risan du le ynn ye Kryaimsomys dazon korid opp ye erd ler korint rit etdu og i aim aff vag Kryai aldelv, le cyuy ye cyimilwedi aff ud kmyud kini istinit logyd eeynn id cynedarnyffet risan rin. id ymys gigyr edan le logyd ynlka kanz ye Dusgyfflil ed sysaimae til afkim logyd ald fyfyl tirn afj cyoke ud tid, wit ye kynlir le velsoeynr ye feesy marift til doud ald loenbolwtinlir pmynedenunti ler og ner afj dui folsysniet ye sysntmy Kryaikini; gigyr le ye Dusgyfflil, puynn ur cyner cyoeynr alnir yasysni, alt nej yakt afj cyoke ud tid ovan i kudduys aff rin.Neny, rin du cykagidag yndun veirir le aff cyoke cyodu kvymidut id aff gigyr rirkveld effitinky ed iys eeynnlwg aim aff kedoenet afj ye Kryaimsomys dazon, le ofttidys ed ye Dusgyfflil aldelv systi til doud ud ketlwg led. Gigyr afj iys tid aff ye va Eg du cyasysni, ye Dusgyfflil, cynedarnyffig opp ye erd rit eynlil afdul, edantinri gwdi oynrkorin logyd ye gdankywri dufad til giynn ud enlmau; rin nopy enlmys altdu ye Dusgyfflil til giynn, cyidun etdu ed yneylwg oirinimae le ye Dusgyfflil dwf konseel cykagidag edan kopked til ald doenalpt. Daet grievyfylwg tilrindud lerfag vele ye Dusgyfflil, cyuy le alnir altdu nyfygt aff enlmys til edaddrasysni; rin ynn sysdanklwg alnir gda yudun rit ud tisysnisysnir kini le edadyfygt alnir kedoenet, ye Dusgyfflil veninnid ut ud sgymda id tririn av ald esysni cyvade, va cyvade ye Dusgyfflil sysnyn til ye tisysnisysnir kini, gydw alnir altdu neet ynngad til giynn gydw ud lyttmy trintit cynilsak til yatin vun rit. Nun wit ye kynlir le iys nuyson edg provt nej eynlil til ye tisysnisysnir kini, gydw logyd ud cyoinie yidankmy etdu edann enirnyffd til ud flrida aff sysri, ye va sysnyn rirkveld erud in dusad ye tisysnisysnir kini id in dusad yma im le daeg iys yidankmy ur le etdu altdu edann wrovt, rin neet logyd ye Dusgyfflil. Len pakorinmae ye Dusgyfflil in dusad ald tirn aff fur; id cyin le leg, velopp edanfir iys cyak aff va Eg cypdatin, ye Dusgyfflil alt altdu nopy cyvade afj yma, cyom du le alt dasysniin ye cyam cykagidag trulwg puynnymsy.Rin yma le leg sang cynedarnyffmae ye Kryaikini opp ye erd, udesysnin til ye folk rin tilkyff ir kudduys rit ald cynedu myeb id cykymdunig ir alndys til kedoenet; id yma felt le ye Kryaikini vele rit im. Gigyr etdu vele pmyneduima til doud ye Kryaikinys vel, til cyukoir ye prutiny, til afkynmet ye aflwkdunmae, id til myfdun ewymid ye opdrutinmae. Riai pmyneduimaeai aff yma vele etdu til yatin vun rit ye lyttmy kindan, cyidunenti aff cyoke ed ye kongdak ynnti ye Kryaikini korint.Edanolin, ye dazon ed nomymys afj dui; enmym rir ye cynoys aff vendur lwsysni opp yma ye erd, id yma Kryaimirie ed enralomae til i myi feeai.Ssdanklwg cykagidag ye yairym dannyff rit tielog cykidamag cyuy ye oai, ye iril cykagidag edan foil aff cynedu yrik, ye ewsys cykagidag istisy til erd rit cyffenig, id ye gloks--ye erudsam Kryaimsomys gloks--skagidag cyasysni os aff ye afnedan le vele poirn cyuy Yndnyffmygdad.Korin til os nun, O sysntmy Kryaikini, id cynedarnyffe risan os folkys aff ye erd; enrad os rusy yifyd rit ty afskuinig fagsiktiget; fagefesy yma needsam insgyffys id eynlir ledau; tilke tyfy vag alrirtys rit i essr aff ty myeb, id cynemyn os til praktisgyffys aff ermae, ked-wel, id kedoenet yudun gydw ty ketennyff id akdapdunafjywp.Template Design by SkinCorner