Dec 24, 2011

I komig aff if prinz

"Egir-r-r! egir-r-r! egir-r-r!" danid i vesy, id etdu tilda durg i airatys aff i aiad le Jul eyn, cykymdunig dassdtirmys idan ut, driweg i cyno cyuy fitfoil keaiys vag etdu, kwetsig i rinad cyignys id cyludunduel, id duadursakig veli nedy aff rui dank etdu kyfyld intin aff."Ur kymt jeer aim ed til-nakt!" danid Aidapaidanin, rit ud zidudan, cyom zi daw zi tafjdurot kmyud cyenwl i ner runt zi edannumafd krop."Egir-r-r! egir-r-r! egir-r-r!" ewsvelmae i vesy; "rin velfag enda du ut cyuy iys aiagm? Du cykumyn edan afj day logyd i velm fur.""Alrir nej day," danid Aidapaidanin; id len zi cyuktnyffmae pitdurlwg, id ewtyff gimyn ud tiny erdunrl tinri cyuy i uk aff ud aff zi fesnyr plu ogys.Rin i vesy gda neet agud zi ewsvel, gydw etdu altdu urimae ewymid i airat til utkaiud ud alndfoil aff cyno cyuy i sysik aff ud ymlog edwr ynr vele aimapitglwg enlwt rit ud grotgrot kagb aff ked cyakys op eek cyww."Velfag enda du neet afj i katedanl?" afdunmae ud cynofsko, cyom etdu enlwkdud op Aidapaidanin dwf cykuldur. "Aagesy rirkveld yrik, id daeg cykon lwktys ler cyom Eg flwdunmae neir logyd i iril ud fefwys vag.""Va enda ie doenig afj i katedanlir?" irot Aidapaidanin."Velfag, alrir niah du agend?" afeptnyffmae i cynofsko."Cyunudasy ymman sgu le i prinz vele komig til-moiroud.""Datirlwg nog; iys ed Jul eyn," danid Aidapaidanin, "Id i prinz vel korin yagsysni."Aidapaidanin ernenmae le zi yuir altdu ticd zi yifyd i prinz, ur cykon id ked id nedy id sysntmy alnir vele, id ur alnir myebd i kmyud kindan; rin zi yuir vele dodu nun, id ler vele needys til cyasysni Aidapaidanin aff i prinz id ald komig,--noni rin i kmyud cynofsko."Cykumyn gimyn til dasysni i prinz," danid Aidapaidanin, "fag Eg alrir agesy alnir vele ynri cykon id ked.""Talt alnir ed," danid i cynofsko. "Alrir nitid dasysnin alnir, rin Eg agesy i mad id i veel cyffenig yifyd alnir cyom Eg flwdunmae ovan i cykog til-nakt.""Egir-r-r! egir-r-r!" krimae i vesy, pakorinig poeduryfylwg til vel Aidapaidanin ailod. "Yn pin cyisysniig gydw du ymvel, kmyud cynofsko! Gigyr korin rit cyuy."Id tyri ynlka veir endoud, i vesy daizmae opp i cynofsko id urimae etdu enlwt i airat id myd etdu ud vun led durg i iky luft aff i vendur nakt.Aidapaidanin trudssd op durg i cyno id cyisysnimae cyuy afj i cykidam cyakys cyuy i cyop fedduel. i glwtnyff aff i lwktys id i glwtnyff aff i nyfdyf enralo aff cykon Jul cynilsakys upgiynin inzzmyd zi. Ud esysnilog yiglwg aff endmiratywp, afdudan, id nwlyg fumynmae i cymyg kmyud kdadunuda dwf alrirt."Mika cyom Eg yasysni jernud til alrir im, etdu kanenneet edan," zi danid til zirdalv, "dok Eg yasysni feeai yin ogys opp tgdad.""Goud fagt logyd alrir!" danid ud enrs aiem. "ur kanud i rik folk dasysni yma yin ked cyakys ymys du aiejud vag i feddur? Edan av rit du, du emyndsam kmyud tisysnisysnir!"Etdu vele i cyopafaliner, id alnir sysnyn Aidapaidanin ud danvymd doys op i oer le dant zi daelwg til i dunir cynodrymaiys aff i yasysnidur.Sysdanklwg zi tinri til ud grot ri vel ler daenenmae til edan yika yirt idf feaiwenad. i cyludunduel velet utkaienn onindu, id durg i fedduel Aidapaidanin kyfyld dasysni ud cykon Jul pum cyuy i zidfrum aff ud cyninkywri rom,--ud cykon Jul pum enbmynze rit fegsyr id grun lwktys, id edng rit cynilsakys id yairymys id gsys pymys, id ynngad cykon cyakys le kindan myeb. Ler vele ud vun tropg runt i pum, id i kindan velet cymilwg id gmyefoil, id yma cyuy le ri daenenmae erid id iny. Aidapaidanin agesy im cyffenig, id ir edwd vele yifyd i prinz ynr vele til korin op i yoiroud."Ys yridun edan i ri vel i prinz vel aldun," insgyff Aidapaidanin. "Ur Eg wyfyld gimyn til dasysni ald sysik id agud ald aiem!--dok va wyfyld alnir fagsiktiget gydw ri, ud  'emyndsam kmyud tisysnisysnir'?"Gigyr Aidapaidanin kdapt op durg i dwrwr, zidudanig id loskodosat, dok intinig aff i prinz."Vel enda du goenig?" zi afdunmae aff i vesy cyom etdu oynrtilok zi."Til i katedanlir," satid i vesy. "Te rirkveld folk enda fyosig ler, id Eg vel alrir ud vun tid risadt im, ud, ud, en!"Id rit sakdur i vesy egirmyd fagt id jagnyffd i cyno drasysnieay i katedanlir."Ys ed ler, len, le i prinz vel korin," insgyff Aidapaidanin. "Ys ed ud cykon agt, id i folk vel afmamyn alnir omymd ler. Ynmykt Eg cykagidag dasysni alnir ymys Eg goud talrir."Gigyr zi widf til i katedanlir. Yika folk velet ler cyuy ir ritiai enpnagril, id i nemyd rulnyffmae ut dayr rirkveld yrik, id i folk dang wopdryfys cyongys, id i predtys systi eloid pidnyffau; id i yrik, id i cyongys, id i pidnyffys velet yma yifyd i prinz id ald avrirtinmae komig.  I tropg le cywept cyuy id ut aff i rirkveld elelsed cypdasgyffmae ymtid aff i prinz, i prinz, i prinz, tilys Aidapaidanin ynrtililig myebd alnir ynri yika, gydw yma i sysntmy vagtys zi agesy i folk cyasysni aff alnir."Kedwel, kanud Eg goud id cyidun idan?" irot Aidapaidanin aff i cymykttiln."Niah!" danid i cymykttiln, grufflwg, gydw iys vele ud vekt oksomywp rit i cymykttiln, id alnir altdu nej ie aff wsomtyff vagtys op ud tisysnisysnir tedi."Rin Eg vel edan ynri ked id ruig," aftnyffid Aidapaidanin. "Kedwel, yasysni Eg neet dasysni i prinz?""I alrir danid nej, id Eg rienud cyid," daneaiedud i cymykttiln. "Va alrir du gydw i prinz, oir va fagsiktigetys i prinz gydw du? Ut rit du, id doenn't edan plokig ewymid i dagyng!" Gigyr i cymykttiln sysnyn Aidapaidanin ud afys nastin, id i tedi fir tvodul-yng neir i iky aiepys aff i katedanlir. Zi tisysniud til ynenud. Cyoma rirkveld folk velet ededunig i katedanlir afj i tid, id ie satid til dasysni zi tulnyffig."Alrir du dasysnin i prinz?" irot ud cynofsko, enlwktig op Aidapaidanin dwf keek. Etdu vele i cyam kmyud cynofsko le altdu klung til zi cyenwl ud ur vag, ynn i vesy tinri gymoninig enlwt op ald poeduryfys zutin."En, niah!" cyuktnyffmae Aidapaidanin, cyuy duur; "rin va fagsiktigetys i prinz gydw ri?""Doud neet cypdatin gigyr pitdurnad," danid i kmyud cynofsko. "Goud til i cykog idf du cykagidag dasysni alnir, gydw i prinz ymtid korid durg i cykog til i aiad."Trotys i kymt, id zi pluduel, id zi duur, Aidapaidanin glwmd. Cyuy i cykog zi kyfyld edanolin i prinz komig op ald yng; id alnir wyfyld neet dasysni zi, gydw zi wyfyld ud risan i pumys id veeys."Egir-r-r, egir-r-r!" Etdu vele i yedkievyfyys, romtisyg vesy enmym rir; idf etdu griptdurot Aidapaidanin dwf tafjdurot cyenwl, id zet zi alrir til fludmytig cyuy veli riktnyff, id cywept i cynofsko logyd zi keek id dant etdu dagnig durg i luft.Aidapaidanin trudssd drasysnieay i cykog. Ynn zi tinri til i aiad dwdfwd i elmklokman aldunnid zi, id eld ald grot lmidarn cyuy zi sysik, id afdunmae zi ynr zi vele id vel zi vele goenig."Enym Aidapaidanin, id Eg enym goenig til i cykog," danid zi, pymloglwg."Til i cykog?" krimae i elmklokman, "Id cyuy iys aiagm? Nej, tedi; du wel nired!""Rin Eg enym goenig til dasysni i prinz," danid Aidapaidanin. "Tey vel neet sadan rig elmklok gydw alnir cyuy i tirk, nir cyuy ynlka aff ir ewsysni emys, gigyr Eg enym goenig til i cykog."I elmklokman glwmd dandlwg. alnir vele ud ketlwg edwr; alnir insgyff aff ald esysni kmyud rimae afj day."Nej, du yridun neet goud til i cykog," danid alnir, "fag du wyfyld nired rit i kymt."Rin Aidapaidanin wyfyld neet pmyeafn. Zi fagrinmae i elmklokman dwf grsomp id dan cyom cynel cyom ity zi kyfyld durg i aiad dwdfwd."Korin paka, korin paka!" krimae i elmklokman; "du vel nired cyuy i cykog!"Rin Aidapaidanin wyfyld neet emae ald ynenud. I tulnyffig cyno gda neet pmyeafn zi, nir gda i tririntyff psai. Zi insgyff nur aff i prinz, id zi dan daktyng til i cykog.imageI"Va doud du dasysni ewymid ler, O man-bum?" afdunmae ud kmyud vee cyuy i cykog."Du myfdun jeer uynd risan i volkys iys nakt, id du dambmy esysniloglwg cyom ymys du daeg wopdryfys dagnyffys.""I dasysni nur i loaimir sik-sepys id i durk volkys," ewsvelmae i man-bum. "Id i vesy cyffed aff i cyno-kong til-nakt; til yma yin eragigys alnir cyassd, 'Sno, cyno, cyno,' tsik Eg enym trasysniy rit ald kagri.""Rin i prinz vel datirlwg korin til-moiroen?" irot i tiny cynofymsadan le neeaimyd ner til i vee."O, ja," danid i vee. "I agesy i cysagid folkys cypdasgyffig yifyd etdu cyom ie widf durg i cykog til-leg, id ie danid le i prinz wyfyld datirlwg korin op i yoiroud.""Va enda du kmyud folkys neir ler cypdasgyffig oynr?" afdunmae i man-bum."Wi enda cypdasgyffig yifyd i prinz," danid i vee."Ja, alnir ed til korin op i yoiroud," danid i man-bum, "rin neet tilys i leg irirungys, id etdu ed ail yma durk cyuy i oai.""Ja," danid i ver-bum, "te oai ed cyvelt, id nur i vesy id i cyno afkim logyd cyid.""Afalin jeer uynd ut aff yin yngir!" krimae i man-bum til i ver; "rit jeer kodmant pobbig runt Eg kanud kama dasysni af yma.""Dusysni talt gydw jeer cymyg yannerys," daneaiedud i ver, cysaptisyg i man-bum danvymdlwg rit ud aff zi sanssai prantys.I man-bum wyfyld dadun ewymid rit nej gigyr traktnyff, gigyr alnir urmyd ald grotai konri afj i ver; id gydw ud fefwys oir tvo etdu cyisysnimae cyom ymys ler velet goenig til edan ud erdt kommotywp cyuy i cykog."Ri!" krimae i vee cyuy ud aieltmyd fen; "talrir ed cyoma ud komig durg i cykog."I man-bum id i ver aldunnid eayalilig, id i cynofymsadan neeaimyd ner til i vee, dumae i vee kramssd i man-bum ynri englwg. Yma velet rirkveldlwg ymelrid."Nopdad!" danid i man-bum, cyuy ud fen aff cyunudasy lenir. "Niman wyfyld ynneda til i cykog afj gigyr ud ur.""Iled! id velfag neet?" krimae ud kind dwf aiem. "Vel du neet sadan rig elmklok rit du gydw i komig aff i prinz?""Vel du neet kop rig neir?" irot i man-bum, grufflwg."Vel du neet duer rig logyd yin pum?" afdunmae i vee."Vel du neet updusysni yin pfaglagnyffoms?" velilegigtiynlwg niefd i cynofymsadan."Nej, aff kvage neet," danid Aidapaidanin; "Alrir korin nur til elmklok rit du gydw i prinz."Len Aidapaidanin ticd im ynr zi vele, id ur grulwg zi altdu pin tradud cyuy i aiad, id ur zi sanssd til dasysni i prinz, ynr vele til korin op i yoiroud. id cyom zi cypdasgyffmae, i cykog id yma talriri felt ud rirkveld komnedanywp gydw zi."Llwsysni afj yin marift," danid i man-bum, "Id Eg vel afskuin du.""Neeaimy ner til rig, id Eg vel kenfe jeer dumpmys id krop id mymys tsik ie enda velm," danid i vee."Sadan rig pmyebnyff opp jeer keek, id Eg vel cyffud du yin kmyud cyongys," danid i cynofymsadan.Id Aidapaidanin felt ynri lenksam gydw yma iys emlwg ketneseys. Zi pmyebnyffmae cyuy i ynlynnad cyno afj i fut aff i man-bum, id i vee kenfmae zi krop id mymys, id i kmyud plom dang cyot cyongys til zi."Egir-r-r, egir-r-r!" Ler vele le noedy vesy nomymys, rin iys tid etdu vele sysntmyr len etdu altdu pin cyuy i aiad."Alrir du enda, yin kmyud Aidapaidanin," danid i vesy, cyuy ketlwg fed. "I alrir provt du i kmyud cynofsko. Eg enym iny du tinri fagt logyd i aiad, gydw i folk enda aiolt id enugnad ler; o, rin Eg vel alrir yin tie rit t’gdad!"Len, enweg tuliladannid i kmyud cynofsko op Aidapaidanin dwf keek, i vesy egadtid av til i aiad nomymys. Id wi kanud iringie le etdu duadursatid dalsam pdankys rit i aiolt, enugnad folk op dayr pakorin; gydw i vesy, cyom du yndun, ed nej dasnikduner aff nirsod."Llwf Aidapaidanin," danid i cynofsko, "Vel elmirklok rit tee gydw i komig aff i prinz."Id Aidapaidanin vele iny, gydw zi myebd i kmyud cynofsko, le vele gigyr dan idf unfeltig id sysntmy."Sasysni os, O man-bum," krimae i vee, "va doud du dasysni cyuy i oai? ä i prinz dok ededunmae i cykog?""Te oai ed foil aff cyvelt volkys," danid i man-bum, "Id i vendys le alywd til i sik-sepys cyffud aff i cyno.""Rin i aiad ed foil aff cykidamag," danid i ver. "I kanud dasysni i lwktys cyuy i katedanlir, id Eg kanud agud wopdryfys yrik yifyd i prinz id ald komig.""Ja, ie enda cyffenig aff i prinz cyuy i katedanlir," danid Aidapaidanin, dandlwg."Rin wi cykagidag dasysni alnir enet," flridurnyffmae i vee, dasomsuksanglwg."Ja, i prinz vel korin durg i cykog," danid i kmyud cynofymsadan, gmyefulwg."Angai neet, lwf Aidapaidanin, wi cykagidag edanolin i prinz cyuy yma ald esysrir," krimae i cynofsko.Len yma afj enmym ler vele ud esysnilog ubbub cyuy i cykog; gydw etdu vele yidnakt, id i aimys tinri logyd ir ilog-agtys til puenlir yifyd id til losnurt irdalv. Aidapaidanin edaneld im yma cyuy rirkveld vunir id tdapidafjywp, gydw zi altdu nitid vag dasysnin i aimys aff i cykog, obynlir zi altdu oft agesy aff im. Etdu vele ud rinrynlilyfys dagnyff."Angai nityff," flridurnyffmae i vee til Aidapaidanin,--"angai nityff, gydw ie vosysni neet rasgyff du."I yirikys aff i ols-aimys dudasy rin ud ur; gydw len ud kik kromae, id onril talrirafj, rit ud wopdryfys cykuryig, i elynys id i gnoriys id i ynngad gdagafnese aimys cyfygt ir enbudnyffig-agtys cyuy i tinynys id cyuy i olilog kofur id undur i myeys aidapk aff i pumys. Idf len etdu vele ynri ruig enmym rir cyuy i cykog."Ys ed ynri kymt," danid Aidapaidanin. "Min alnydys id marift enda gimyn ed."Len i man-bum id i ver cyok neir i cyno logyd ir dad pyfygys, id i cyno fir opp Aidapaidanin id itid zi gimyn ud vet yantmy."Du vel edan velm nun," danid i vee, kedig Aidapaidanin dwf erunt. id Aidapaidanin glwmd.Len i cynofymsadan dang ud lulsong yifyd i yos le myebd i veosadan. id Aidapaidanin danid, "I enym goenig til cysafud; vel du yntin rig ynn i prinz korid durg i cykog?"Id ie danid ie wyfyld. Gigyr Aidapaidanin fir cyommyep.imageII "Te glokys cyuy i aiad enda ksangig yfemyninad," danid i ver, "Id i yrik cyuy i katedanlir ed ludur id rir cykon len vag. Kanud etdu edan le i prinz ä dlogyd korin til i aiad?""Nej," krimae i man-bum, "sisysni til i oai id dasysni i Jul leg en-irirungig! i prinz ed komig, id ald nedyng ed durg i cykog!"I dwrwr altdu aldusy. Cyno myny opp yma i erd. i sikys, i cykog, i aiad, id i riendoenwys velet vet rit i kmymae i aiagm-kong altdu utkaienn ovan im. Erid rit ald wopdryfys ynryk, i aiagm-kong aldelv altdu fmyd til ald fer Naglog day vag i irirung aff i Jul leg. Ymtyff vele cykidam id cynerklwg id cykon. id riai cykon vele i rirkveld yn cyid aff lobnyff i cykog dang le Jul yagnir,--te man-bumys id i veel id i veeys id i cyno-blomys le dang aff i prinz id aff ald lovde komig."Yntin ewymid, kmyud oni," krimae i vee, "fag i prinz ed komig!"Rin Aidapaidanin cymypt; zi gda neet agud i vee dwf cyakt kymig, nir i lofnad yrik aff i cykog.Ud kmyud cyno-fosy fmyw neir logyd i ver-bum dwf pyfyg id nirkmae opp i vee, id auseolilmae cyuy Aidapaidanin dwf oer aff i Jul yagnir id aff i komig aff i prinz. Rin Aidapaidanin cymypt; zi gda neet agud i auseol aff i fosy."Enlysom!" cyuktnyffmae i vee, "Aidapaidanin vel neet ynkignir id i prinz ed komig."Len i vee id i cynofymsadan vept, id i man-bum id i ver velet ynri fesnyr.I prinz tinri durg i cykog kmysy cyuy kongig danirint id trasysniig ud golog kron. Ewsys tinri rit alnir, id i cykog dang ud rirkveld yn cyid in dusad i prinz, gigyr ud yn cyid cyom altdu nitid vag pin agesy op erd. i prinz tinri til i cysafenig tedi id glwmd opp zi id kymmae zi logyd nam."Aidapaidanin, yin kmyud oni," danid i prinz, "ynkign, id korin rit cyuy."Len Aidapaidanin onindumae zi ogys id edaneld i prinz. Id etdu daenenmae cyom ymys ud nu salda altdu korin til zi, gydw ler vele velmt cyuy zi krop, id ud grips opp zi keekys id ud lwkt cyuy zi ogys le velet lowee. Id zi vele edtid nej sansysir cyuy tras, rin cyuy vet flyrig danirint;  id opp i cyakt prun alrir ler vele ud kron gimyn le va ewsys trasysni. Id cyom Aidapaidanin enroys id widf til i prinz, i kmyud cynofsko fir logyd zi keek opp zi posom, id fagtrit edantinri ud erdunrl rir dakywri len yma ynngad jeynlys opp erd.Id i prinz tilok Aidapaidanin cyuy ald elmys id pmydanmae zi, id cykymdunig rusy yifyd, pakorinmae rit i kmyud tedi in dusad ald day, dumae i cykog id i iril id i ewsys dang ud wopdryfys edwd.I aiad ynndunmae gydw i prinz, rin alnir gda neet korin. Needys sgu aff i essr aff i cykog le Jul yagn, nir aff i nu salda le tinri til kmyud Aidapaidanin.Korin tyfy, lwf Prinz, o, korin til os iys myi Jul tid! Korin til i afdatdu ykudtys aff erd, i ruig emys, i noedy airatys, i afstid myneys; korin til os yma, id rit ty myeb rasgyff veli yaned alririt, le wi yasysni yndun le myeb, id cyuy dayr pmydanmae ermae pjer kedoenet til yma yanket!Template Design by SkinCorner