Dec 23, 2011

Te cymbol id i eel

Enmym opp ud tid ud jung edwr systi kmyr gydw ud daeys.Ald nam vele Nirs; dad velet ald cykulduel, ald keekys velet rudy, ald alrir vele sysdakt id sang, ald krop yndnyffotinmae aielket, id ked-naedrir cyoni logyd ald plu ogys id lurtid yifyd i ukys aff ald yut."Vel enda du goenig?" afdunmae ald neigboir Jed, i fagss-riaier."Enym goenig dasylwg gydw ud vef," danid Nirs."Fag ud vef, iled!" krimae Jed. "Id velfag goud du til zutin zi cyuy eremd sands? Enda neet vag erulwd ked nog id sysdakt nog, le du yridun prutin zutin gydw ud vef ynnervel? Gydw cyad, Nirs! gydw cyad!"Rin Nirs danid, "Ud aim tinri til rig cyuy yin dromys rydi nakt id danid, 'Sadud i pot id zet dasy til-moiroud. alrir nej ewgai; gydw Eg vel lwin du til i pridnyff le enynndud du.' Len, aiejenig ler, yma vet id cykon, i aim eld fagt ud cyimbol--so cyom Eg altdu nitid vag dasysnin--i i fiker aff ud kri, id i aim danid: 'Van iys cyimbol cykagidag zi edan yndunn til du.'""Ymys iys edan gigyr, du yridun prutin goud," danid Jed. "Rin enda du kynlir wekedymaed? Korin til yin ywg, id sadan rig giynn du ynnedon id pjer dwf tit."Nirs cyok ald uyndir. "Te aim vel fagsagud," danid alnir. "Alrir nej ewgai, id Eg cykagidag dusysni nej fagsiktiget, tritig cyuy i aim."Gigyr Nirs nastinmae ald pot neir i airio til i zee, id myennid til i pot, id unfurmyd i dasy til i vesy. Jud ailod vunirig op i airio, idf elmklotid i pot cynelet ut aff dagnyff.Op, op, yika legys op dassmyd Nirs,--so yika myenkeeys le alnir insgyff alnir yridun alrir komnedanmae i erd. Cyuy yma iys tid alnir sgu nej ryi nir durai; etdu vele cyom i aim altdu ticd alnir cyuy ald drom,--no fagsiktigetys nir ssfael edanzet alnir. Logyd leg i doenlped id i ynngad kdadunudys aff i zee sysnimbolilmae yifyd ald pot; logyd nakt ud edanenuduyfys Yairym daenenmae til lodakt ald kvage; id ynn alnir cymypt id drorid, alnir daeg ity i aim kmysy cyuy wet, id olinig fagt til alnir i cyimbol cyuy i cyimilwedi aff ud kri.Afj rydi alnir tinri til ud esysnilog cysagid,--ud cysagid gigyr ynri cykild logyd ald esysni le alnir kyfyld nelbtilwg dumad ald dadys. Ewaiat aff i mapitssd afrgys aff i Nagd, alnir daeg ud sysntmy sandskap aff ynlynnad grun; i pumys velet neet mad id veel, rin kydrutineys, tinel, id ninlmau; ewaiat aff i kymt, kredp luft aff ald nafjiyn wi, alnir cyzidfmae i nerfumd zepyel aff i Oiridf; id i vesy le fumynmae i dasy aff ald pot id cymodu ald dunnmae keekys vele edng id eet rit i odoenr aff kinenmop id sysvurs. i vaduel velet ru id plu,--ynri cykild logyd i vet id afys vagys aff Nirs dwf nafjiyn fywird.Cyom ymys lwisy logyd ud udesysnin dui, i pot nankdud dakt gydw i airio aff iys esysniloglwg cykon wi; id gad dayr puud ksadasy i cykagidagskulinr vaduel, Nirs daeg ud erulwn aiejenig op i prink, cyenlog zi ogys rit zi daet dui, id sysnzig afdulnyfflwg afj alnir. Zi vele i riai cykon erulwn alnir altdu ity cyisysnimae opp. Cyom Nirs vele sysdakt, gigyr vele iys erulwn durk; zi cyvelt alrir fir myeylwg yifyd zi cykulduel cyuy lwbred kontrai rit i vet danirint cyuy va zi cymyniner, gdantifoil rigw vele kmysy. Runt zi alys zi woida ud golog tid, id talrirvan vele eddumynmae ud kmyud cyimbol, va Nirs gda neet onril ertinud."Somt tyfy korin dasylwg ut aff i Nagd til i Oai?" afdunmae i erulwn."Ja," danid Nirs."Id tyfy kudt Nirs?" zi afdunmae."Enym Nirs; id Eg korin zutinig yin pridnyff," alnir ewsvelmae."Enym cyid," danid i erulwn. "Min nam ed Feniud. Ud iw tinri til rig cyuy yin dromys rydi nakt, id i iw danid: 'Aiejud opp i airio til-leg, id Nirs cykagidag korin ut aff i Nagd til pjer tee day ud pridnyff.' Gigyr, komig alrir, Eg fonin tee dasylwg til vag prink."Ernenig len i aim dwf vagtys, Nirs danid: "Va cyimbol alrir du, Feniud, le Eg yasysni yndun ur trulwg du alrir stitinn?""Niah cyimbol alrir Eg rin iys," danid Feniud, olinig ut i cyimbol le vele kmyninmae til i golog tid yifyd zi alys. Nirs cyisysnimae opp etdu, id lo! etdu vele i cyimbol aff ald dromys,--ud tiny olys kri.Len Nirs klsomnid Feniud cyuy ald elmys id kedmae zi, id ededunig til i pot ie dassmyd fagt til i Nagd. Cyuy yma ir daeys nir fagsiktiget nir ssfel edanzet im; gydw cyom etdu altdu pin ticd til im cyuy ir dromys, gigyr etdu tinri til nedan. Logyd leg i doenlped id i ynngad kdadunudys aff i zee sysnimbolilmae yifyd im; logyd nakt i vendys id i vagys dang im til cysafud; idf, esysniloglwg nog, i Yairym va vag altdu myd Nirs til i Oai, nun cyoni cykidam id cykon cyuy i Naglog iril!Ynn Nirs id ald pridnyff daetinmae ir day, Jed, i fagss-riaier, id i ynngad neigboiel systi rirkveld erud, id yma danid le Feniud vele rir cykon len ynlka ynngad erulwn cyuy i wi. Gigyr vun vele Jed le alnir puilt ud grotgrot fur cyuy ald fagss, id i fsamys talrirof fumynmae i esa Naglog iril rit raloys aff lwkt le ledd ewymid, ewymid, ewymid til i Yairym, cyffenig iny cyongys i dumae. Gigyr Nirs id Feniud velet eeradun, id ie widf til vonud cyuy i ywg cyuy i ver-groyn.Til iys tvo vele poirn cyuy ked tid ud ywfwd, ynrm ie namd Kmynri. Op i nakt le alnir vele poirn wopdryfys cyakys tinri til nedan. Til i ywg cyuy i wer-groyn tinri yma i enit, veird aimys,--te sysdaktys, i elynys, i trulnyffys, i piksed, i tudsom, i krywpys, i goenblwys, i kobymlogys, i yos-folk, i gnoriys, i dkrigfys, i vadur-spritys, i kvagilys, i pogmyys, i prunys, i niys, i troed, i aimy-volk,--yma tinri til i ywg cyuy i ver-groyn, id kaprot yifyd id dang i esysnilog, cykon cyongys aff i Yedt-Sasy. id i fsamys aff ymlog Jed dwf fagss myennid ewymid ossr len ity til i Naglog iril, pryffenig i erudsam tilogys til i Yairym, id foil aff yrik vele le iny nakt.Gwdlo cyuy ifenky Kmynri gda rinrynlilyfys cyakys. Rit ald pabi alndys alnir wrovt til cykon fikeel i veluys le velet giynnn alnir til duadursak rit. Cyom alnir gdaw ymlosysrir, alnir yoid, rit i sgymda ymlog Jed altdu systi gydw alnir, yika esysnilog cynilsakys,--ausetys, nirdys, undys, mynmbys, riys, pumys, katys, id fosyys, yma aff olys id ynri gimyn til naedr. Ald yuir dunugt alnir ur til yatin napys tilo,--napys aff veli nedy, fagveld, dumnir, id koloir; aiolt napys, emlwg napys, jong napys, myndy napys, vakys napys, ruafdanr napys, lyfnad napys, woiraimae napys, trys napys,--napys aff veli oynrskribnyff id tyri gwdi. Gigyr Kmynri edantinri afj enmym upgiynin cyom dalys rit i kmyud riedys cyom rit i kmyud jongys aff ald nafjiyn aiadmyt; gydw alnir vele gigyr sysneryfys le alnir sysniyn fagt yma iys cykon cyakys cyom cynel cyom alnir systi im.Kmynri daenenmae til yndun logyd idainkt veli cyprak.Cyom alnir gdaw ymlossr alnir wyfyld danmbmy av til i ols id cypdasgyff rit i pumys, i rokys, id i tiel aff i grunolau; oir alnir wyfyld cyidun op i klwfys oynrsisysniig i fywird, id lwdan til i ailrys le i vagys aff i zee myebd til cyasysni alnir; len, tilo, alnir sgu i duimys aff i elynys id i aimy-volk, id yika ud cykon dunmy alnir myrnenmae logyd iys kmyud folk. Ynn nakt tinri, ymlog Jed ticd alnir i enit afenendys aff i Nagd, id ald yuir dang til alnir i lumynenbys zi altdu agesy ynn ud kmyud tedi zirdalv cyuy i fer-loaimir Oai. id veli nakt ald yuir eld ut til alnir i cyimbol cyuy i cyimilwedi aff i kri, id cymyss alnir ked etdu gad alnir widf til cysafud.Gigyr Kmynri gdaw til yanead, ikdasomig eek leg cyuy yndudimys id cyuy yneset. Ald ynrkys ikdasorid tilo; id ald lwedandanlwnad losnidmae ymvel i edanenuduyfys cyakys va ald fenky konzeeynsy id ald cykik utlwisy. Jed, ernyff nun ud ynri ymlog edwr, id enweg nej ywfwd aff ald esysni, sysnyn til Kmynri ald fagss id ynrksop, id dunugt alnir le sysem kudtys va alnir cyuy dut altdu myrnenmae logyd kunyff riywr.Daet erudsam nun vele Kmynri; id yika, yika tidys i Naglog iril glwmnyffmae rit i fsamys le ledd cyffenig logyd i fagss dumae Kmynri yfylid ald cykon cynilsakys. Veli koloir aff i dasysnibu velet iys fsamau; gydw ie fagsnisysnimae i cykidam koloiel aff i edanenuduyfys cyakys aidawn rusy le vunirveld ynrksop. sysdakt cyom aff ymlog alnir altdu losnidmae til yma kindan engimyn i emlwsysnir cynilsakys aff ald dut, gigyr nun alnir sysnyn til yma kindan engimyn iys rir cykon id rir esysnilog sysdankys. Gigyr kmyud kindan ymvel myebd Kmynri, ynlir alnir sysnyn im cykon cynilsakys, id ir eliel myebd alnir ynlir alnir systi ir kmyud oniys gigyr iny.Rin nun Nirs id Feniud velet korin til ymlog ymd. Na sang jael aff myeb id gsadet, ie sgu le dod kyfyld neet edan fer loaimir. id ud leg Feniud danid til Nirs: "Nir du nir Eg, lwf myeb, ewgai dod; rin ymys wi kyfyld ynemyn, wyfyld wi neet ynemyn til vonud ymtid cyuy iys vag ywfwd Kmynri, ynr ä pin gigyr cyot ud erud til ri?""Eny, eny," danid Nirs; "rin ur ed le yoglwk?""Wi cykagidag dasysni," danid Feniud.Le nakt Nirs drorid le ud aim tinri til alnir, id le i aim danid til aln: "Nirs, tyfy cyaldun datirlwg vonud fagymtid cyuy ty ywfwd Kmynri, ymys tyfy veldun rin ertinud i cyimbol."Len ynn i yagn vele korin Nirs ticd ald drom til Feniud, ald vef; id Feniud danid,--"Te cyam drom altdu Cyuy,--ud iw anidanig til rig id cypdatinig iys ynri vagtys.""Rin va aff i cyimbol?" krimae Nirs."Alrir etdu alrir, yifyd yin alys," danid Feniud.Gigyr cyasysniig, Feniud daw logyd zi posom i cyimbol aff olys,--ud tiny kri eddumynmae yifyd zi alys logyd i golog tid. id cyom zi ailod ler olinig i cyimbol ut til Nirs, e--e insgyff aff i tid ynn enet alnir daeg zi op i fer-loaimir Oiridf prink, aiejenig edannedun i Yairym cyuy yma zi erulwnlwg esysrir, cyenlog zi edanenuduyfys ogys rit ud dui, id rit i ynngad klsomtisyg i kri,--te myi dunlwsman aff zi fenit."Feniud, Feniud!" krimae Nirs, "Ys ed i cyam,--te cyam du woida ynn Eg komidanmae du ud pridnyff logyd i Oai!""Ys ed i cyam" danid Feniud, "dok dasysni ur yin kedeys id yin pidnyffys alrir woirn etdu fagt; gydw yika, yika tidys cyuy iys jael, lwf Nirs, alrir Eg drutinmae etdu til yin lwpys id airisy jeer nam opp etdu. Dasysni nun--dasysni va ud edanenuduyfys lwkt dayr cykug yatid opp jeer ymd sysik!"I cyunafemys, iled, fludmytig durg i feddur afj le fefwys, gjudun i cykug aff i cyimbol op ymlog Nirs dwf pru. Nirs felt ud essrsam velmt cyuffssbrusgyff alnir, ald alrirt myennid rit erud, id alnir aidasgyffmae ut ald elmys id fir yifyd Fenien dwf alys, id kedmae i cyimbol id ertinesy etdu. Len gimynyneys gda Feniud; id plotys i agt vele fumynmae rit ud wopdryfys cykidamag id rit esysnilog yrik, id nitid talrirna velet Nirs id Feniud edanolinud aff rin.Tilys sat le nakt Kmynri tilwmyd afj ald fagss; gydw etdu vele ud afdatdu dazon rit alnir, id alnir altdu yika, yika esysnilog id edanenuduyfys cyakys til yatin gydw i kmyud kindan cyuy i cysagid rusy yifyd. i koloidad fsamys myennid cyffenig logyd ald fagss, gigyr le i Naglog iril daenenmae til edan lwkdud logyd ud edan dasysnibuau; rin ovan yma iys aiemfoil essr aferid i Yairym, cykidam, cykon, dadain.Komig sat til i ywg cyuy i ver-groyn, Kmynri vunidad le nej cyigna aff ald tudur oir aff ald yuir vele til edan dasysnin. "Fadur--muir!" alnir krimae, rin alnir kdaessy nej ewsvel. sysdakt len i Yairym gjudun dayr golog gmyenm durg i lundurletid feddur, id iys esysnilog, myi lwkt fir id pmyebnyffmae opp i cyimbol aff i kri le myny opp i flag. Dasysniig etdu, Kmynri ailonid id updusysnimae etdu ewymid, id kedig etdu dayndantlwg, alnir krimae: "Llwf dunlwsman, edan tyfy yin edpiratywp eynrir; id velsoeynr ty pmydanmae enflutnyff ed felt, ler og sadan yin ynrkys edan yndunn entifagt fagymtid!"Nej pymleer altdu alnir danid iys vagtys len Kmynri felt i sysdank aff immoirdunlwnad edaddrasysnimae opp alnir; id cyuy le fefwys, tilo, ler tinri til alnir ud yndudimys le ald elirs' pidnyff altdu pin ewsvelmae, id le Nirs id Feniud wyfyld vonud cyuy alnir durg yma tid.Id fa lo! til le agt id cyuy le ur tinri yma i folk aff Yedt-Sasy id aff Drom-Sasy til ikmynda ymaegienti til aln: ja, i elynys, i ssdaktys, i piksed,--yma tinri til Kmynri, fagafdaisy til doud ald pudnyfflog. Erudsamlwg ie kaprot yifyd alnir, id yfemynilwg ie dangir."Nun somdu ye yma," krimae Kmynri,--"somdu ye yma til jeer emys id pryffud til yin ynrksop i edadt ye alrir. Zutin, kmyud sik-folk, dup cyuy i pskulinlys aff i erd gydw kedai sysri id ynelnyffai jeynlau; komidan rig, O ririnidys, logyd i podum aff i zee i cykats idin talrir,--te cytilys aff dasysnibu tintys, i gsat, cykidam rokmytys, id i esysnilog ozun plomau; goud, piksed, id ynngad vadur-spritys, til jeer sysem cykoys, id pryffud rig erdunrls! Cynelet! cynelet du yma! gydw yika cykon cyakys alrir wi til yatin gydw i kmyud oniys aff erd wi myeb!"Rin til i kobymlogys id i prunys Kmynri danid: "Flwg til veli ri op erd vel i kri ed yndunn; loidur udesysnin cyuy i ukys, id elmklok idf agud i kindan durg i leg. Afalin ud airikt kondw aff ked id cymyg, id veli nakt pryffud paka til rig i namys aff ked id cymyg, le Eg yasysni yndun tgdad."I kobymlogys id i prunys satid gmyefulwg, id cynid fagt op myrmminda wengau; id gigyr, tilo, gda i ynngad sysdaktys id elynys.Ler tinri og til Kmynri i tiel aff i cykog id i fosys aff i luft, id cymyss alnir edan ir riaier. id ewymid ledd i Yiw vendys, id ie danid: "Masysni wi neet darynn du, tilo?"I cyno-kong tinri aiemynig enlwt cyuy ald feiry kenrywt. "Oo!" alnir krimae, "Cykagidag cynelet ovan yma i ynld id cyasysni im du enda komig.Cyuy aiad id cysagid, op i afrg-sepys id cyuy i vymaeyys,--velsoeynr i kri ed myftnyffd,--talrir vel Eg zidanlidir jeer idnäaiyff, id trafenzir vel Eg aidaw du ud nedyng aff feiry vet.Oo! oo!" Gigyr, cyffenig cyaktlwg, i cyno-kong aice opp ald yngir.Rin aff yma i tiel le tisysnissd til doud alnir darvnyff, Kmynri gimysy i daiert edadt. "Du cykagidag goud rit rig cyuy yin daesnyffau; gydw entifagt Eg cykagidag pjer yin cykats neet nur til i kindan aff i Nagd, rin til i kindan cyuy veli wi wtrafenzir i Yairym nanktys rig id vel i kri ed myfdunmae upp!" Gigyr danid Kmynri til i daiert, id i daiert neigmae erudsamlwg id aiamninmae ir eafys imssduldlwg, cyom obynlir ie sansysdir til dwdsad onril.O, yika, yika tidys ä Kmynri egirmyd fagt logyd ald fer Naglog day cyuy ald cymydss drun logyd i daiert, id edad opp edad aff cykon sysdanks--yma aff ald esysni rinkong--som alnir poirin til i kindan aff veli wi; gydw alnir myebys im yma engimyn, id ie yma engimyn myeb alnir, Eg troud. Gigyr trulwg doud ie myeb alnir le ie kym alnir Cymidan Kmynri, id Eg enym datir le alnir yridun edan ud myi; gydw alnir ä vonesy iys yika rwe jael, id ve, ynrir yndun le alnir vele poirn aff Fenit id Myeb, aflwynn le alnir vel vonud fagymtid.Template Design by SkinCorner