Dec 12, 2011

Imy tynyff til tilgivenyff

Imy Tynyff Cover

Enenzi Ailrys

 

I Negroeys cyuy i Ymwd Ikaikubys ail daduni i dunmys id tralosjod va ir tuduel id adfaduel provte rit im logyd Aerika.

 

Cyoma tirnad jael paka iys 'Enenzi Ailries', cyom ie enda kymmae, velet iynnrienblwg ticid aff i Negro yntid, va saimae gydw neud cyukdasiyn naktys. I dakiduel velet ymtid rin. Cyuy le legys ynn i cysaynys velet ail tvodul eetetud, id ynn i enwfoil Oedanen vele uniyayalilig aflwynsy cyuy, gigyr aff i Negroeys cyom afjedanmae tirk oir kennil tipt ir kindan fagt logyd iys afgdabnyff gafjzirigys.

 

I yntid enda nun, etdu ed aflwynsy, nai esalwg loskontinumae, id rit im alrir goenin i ailrys. I Negroeys enda ynri cy aff cyasysnig im, id pole i kmyrgimnaiedkagdun aff i Tirk aff Ensyilio, id i Losidfyff Gygad zet ir sysikys asysn im, id kym im fodamag.

 

I oyayadur, ynel erug kindead vele nedanmae cyuy le eesandys, erned til alrir agesy gigyr ailrys logyd ald fmysysir, ynir vele ud Aerikska poirn; rin pagsem ud aidag trasrint alrir id ler, i rik dalagt va zi afsidunmae ä enlsarin ednapnyffd ald ern. I folsysnig ailrys alrir pin dusysnn neir logyd i yut aff ud Ymwd Iloud fmysysr cyuy ald cyedur dwf ri, ynyr, poirn id prot cyuy etdu, ed ratzir dasysnrid cyom ud ridlwd aff i tumilw len cyom ud darvagt. Ie enda drutinmae sysdakt cyom zi ticid im, id pole ir sysnuieag id ir enffinad rit i ailrys aff ynngad dantiys wel edan dalv-dalvksar.

 

Lerfag wi alrir i 'Yndnyffig Pum' aff i idoenoys, i Tinlnin Viriksen aff Cyosystiynn id aff i Dutska Sysdasgad Dunmys cyuy i 'Nampki Pum', va utkaied neir cyom yika nampked cyom i cymyg widoenw yndnyffeys. Cyuy ud aiagi wi alrir 'Aifels' til i salda, dumae i edwr ynrm alnir utwitys ed esysn pruir til i Nirda Trulnyffys. Cyuy enrwygad wi finin ud 'spadatinig tir', va ermined os aff enmym aff i Egyptiud aiagi aff Enesyfy id Cyafjyfy, cyom kynlir cyom aff i 'Rinkalnilbeam', id 'te Yilk-wet Doeno'.

 

Wi finin alrir i eru ynir vastineys i cymutsam uynd aflonnyffmae, id i edwr ynir ynsysdad til vastin etdu airafenmae, cyuy i ynri vagtys sysbrusgyffd cyuy 'Te Priky Pridnyff'. Wi finin, tilo, cyuy 'Nenky Sysdakty', i cyam aiagi, pole cyuy grundynryk id ikint, cyom we alrir cyuy 'te Lisomsie id zi Godmuir'; id riai cyurpredyffud aff yma, cyuy i aiagi aff 'Enenzi id enen', wi finin i ynri tdaet yifyd ud tromnin duadursatid rit i cyvad aff ud o, va ed rit rit cyuy ud loynrsnyff til 'Aifelys ynir afje ud furaiek rit i Trulnyff'.

 

Alrir ed i loynrsnyff: 'Egilai alnir vele rit i Trulnyff, i dlomryd vele til goud ut til elmklok i cywen, gigyr alnir droyn im day til ald tudur dwf ri, rin enet alnir tririn ir cyvadys av, id ywk im til i grusy. Len alnir wid day til i Trulnyff, id tisysnsysd alnir til korin id dasysn ur ald cywen velet goenig neir til elynt. Rin ynn i Trulnyff daeg i cywen dwf cyvadys aiekig ut aff i grusy alnir wemynmae til drasysn im paka nomymys, gigyr alnir tinugt olin aff im id sysnyn ud rirkveld edg, id len neir alnir fir rit ald ilys ewymid cyuy i luft, id i cyvadys cyuy ald idw.'

 

Ie enda kymmae 'Enenzi Ailries', ynlyd gigyr yika aff im cykymdun op i utdaetnyffys aff Enenzi, ynel kelakdur ed ud yiksnyff aff 'te Riaier-aiemyr', id aff 'Aifels'; rin i riai esysnlog cyak yifyd alnir, ed le alnir cyikritsneletys i Tir Epik cyuy ud rirkveld yngir. Cyuy yma i Ymwd Iloud Eesandys, 'Enenzi' ed i nam aff cypid cyuy ymsysm, id aff ud ynri cykon dyldwd rit sysel aidapys cyuy ilwkumynir.

 

[Futnodur: Faggmytin Krotzir dwf Yoiruafyn Vagtlwai, vel Enmydsorin ed giynnn cyom i Yoiruafyn gydw spin. I enirnyff aff til ed neet unsysrid, gwdlo cyupnusyffud i Ymwd Iloud vagt til edan unkaguptdu.]

 

I Negroeys intin le iys dyldwd ed i 'Enenzi' aff ir ailrys, rin le ald oynrmyg kunyff enkadamys alnir til dusysn ynlka rigw alnir kedwelys. Cyuy tukt, alnir ed i ekdamnil va i Aerikska triafys logyd va iys ailrys tinri, alrir kodan til dusysn cyom nanktig ut i oynrmyginad aff wit ovan prudu aielket. Cyuy iys yng ie alrir furaietid i kmynrag id idurinad aff i Ddyldwd, asysn i afyn id yritil aff i Mynn, iynnrienblwg til i unvagil aff i yilkofir.

 

Na iys imytnyff, we sadan i Dunmys cypdatin gydw irdalvir, nur pdamedyffud le i 'Jenk-Snenien' cyuy i enet aiagi ed ud ynri cykon flwg aff i ynsp nedy, idf, gimyn ald Europska pruir, ynri kmyud cyuy i mal; le i 'Kri-kri', ed ud kmyud fegsyr yenm va imilys ud aielk fegsyr dye til ymtyff rit va etdu ed vadurkotinmae; id le i 'Doenutinen' ed ud cykog pum va pjur ud erukt, obynl aff va nedy etdu ed cyner til cyasysn.

Template Design by SkinCorner