Dec 12, 2011

Imy tynyff til tilgivenyff

I Negroeys cyuy i Ymwd Ikaikubys ail daduni i dunmys id tralosjod va ir tuduel id adfaduel provte rit im logyd Aerika.Cyoma tirnad jael paka iys 'Enenzi Ailries', cyom ie enda kymmae, velet iynnrienblwg ticid aff i Negro yntid, va saimae gydw neud cyukdasiyn naktys. I dakiduel velet ymtid rin. Cyuy le legys ynn i cysaynys velet ail tvodul eetetud, id ynn i enwfoil Oedanen vele uniyayalilig aflwynsy cyuy, gigyr aff i Negroeys cyom afjedanmae tirk oir kennil tipt ir kindan fagt logyd iys afgdabnyff gafjzirigys.I yntid enda nun, etdu ed aflwynsy, nai esalwg loskontinumae, id rit im alrir goenin i ailrys. I Negroeys enda ynri cy aff cyasysnig im, id pole i kmyrgimnaiedkagdun aff i Tirk aff Ensyilio, id i Losidfyff Gygad zet ir sysikys asysn im, id kym im fodamag.I oyayadur, ynel erug kindead vele nedanmae cyuy le eesandys, erned til alrir agesy gigyr ailrys logyd ald fmysysir, ynir vele ud Aerikska poirn; rin pagsem ud aidag trasrint alrir id ler, i rik dalagt va zi afsidunmae ä enlsarin ednapnyffd ald ern. I folsysnig ailrys alrir pin dusysnn neir logyd i yut aff ud Ymwd Iloud fmysysr cyuy ald cyedur dwf ri, ynyr, poirn id prot cyuy etdu, ed ratzir dasysnrid cyom ud ridlwd aff i tumilw len cyom ud darvagt. Ie enda drutinmae sysdakt cyom zi ticid im, id pole ir sysnuieag id ir enffinad rit i ailrys aff ynngad dantiys wel edan dalv-dalvksar.Lerfag wi alrir i 'Yndnyffig Pum' aff i idoenoys, i Tinlnin Viriksen aff Cyosystiynn id aff i Dutska Sysdasgad Dunmys cyuy i 'Nampki Pum', va utkaied neir cyom yika nampked cyom i cymyg widoenw yndnyffeys. Cyuy ud aiagi wi alrir 'Aifels' til i salda, dumae i edwr ynrm alnir utwitys ed esysn pruir til i Nirda Trulnyffys. Cyuy enrwygad wi finin ud 'spadatinig tir', va ermined os aff enmym aff i Egyptiud aiagi aff Enesyfy id Cyafjyfy, cyom kynlir cyom aff i 'Rinkalnilbeam', id 'te Yilk-wet Doeno'.Wi finin alrir i eru ynir vastineys i cymutsam uynd aflonnyffmae, id i edwr ynir ynsysdad til vastin etdu airafenmae, cyuy i ynri vagtys sysbrusgyffd cyuy 'Te Priky Pridnyff'. Wi finin, tilo, cyuy 'Nenky Sysdakty', i cyam aiagi, pole cyuy grundynryk id ikint, cyom we alrir cyuy 'te Lisomsie id zi Godmuir'; id riai cyurpredyffud aff yma, cyuy i aiagi aff 'Enenzi id enen', wi finin i ynri tdaet yifyd ud tromnin duadursatid rit i cyvad aff ud o, va ed rit rit cyuy ud loynrsnyff til 'Aifelys ynir afje ud furaiek rit i Trulnyff'.Alrir ed i loynrsnyff: 'Egilai alnir vele rit i Trulnyff, i dlomryd vele til goud ut til elmklok i cywen, gigyr alnir droyn im day til ald tudur dwf ri, rin enet alnir tririn ir cyvadys av, id ywk im til i grusy. Len alnir wid day til i Trulnyff, id tisysnsysd alnir til korin id dasysn ur ald cywen velet goenig neir til elynt. Rin ynn i Trulnyff daeg i cywen dwf cyvadys aiekig ut aff i grusy alnir wemynmae til drasysn im paka nomymys, gigyr alnir tinugt olin aff im id sysnyn ud rirkveld edg, id len neir alnir fir rit ald ilys ewymid cyuy i luft, id i cyvadys cyuy ald idw.'Ie enda kymmae 'Enenzi Ailries', ynlyd gigyr yika aff im cykymdun op i utdaetnyffys aff Enenzi, ynel kelakdur ed ud yiksnyff aff 'te Riaier-aiemyr', id aff 'Aifels'; rin i riai esysnlog cyak yifyd alnir, ed le alnir cyikritsneletys i Tir Epik cyuy ud rirkveld yngir. Cyuy yma i Ymwd Iloud Eesandys, 'Enenzi' ed i nam aff cypid cyuy ymsysm, id aff ud ynri cykon dyldwd rit sysel aidapys cyuy ilwkumynir. [Futnodur: Faggmytin Krotzir dwf Yoiruafyn Vagtlwai, vel Enmydsorin ed giynnn cyom i Yoiruafyn gydw spin. I enirnyff aff til ed neet unsysrid, gwdlo cyupnusyffud i Ymwd Iloud vagt til edan unkaguptdu.] I Negroeys intin le iys dyldwd ed i 'Enenzi' aff ir ailrys, rin le ald oynrmyg kunyff enkadamys alnir til dusysn ynlka rigw alnir kedwelys. Cyuy tukt, alnir ed i ekdamnil va i Aerikska triafys logyd va iys ailrys tinri, alrir kodan til dusysn cyom nanktig ut i oynrmyginad aff wit ovan prudu aielket. Cyuy iys yng ie alrir furaietid i kmynrag id idurinad aff i Ddyldwd, asysn i afyn id yritil aff i Mynn, iynnrienblwg til i unvagil aff i yilkofir.Na iys imytnyff, we sadan i Dunmys cypdatin gydw irdalvir, nur pdamedyffud le i 'Jenk-Snenien' cyuy i enet aiagi ed ud ynri cykon flwg aff i ynsp nedy, idf, gimyn ald Europska pruir, ynri kmyud cyuy i mal; le i 'Kri-kri', ed ud kmyud fegsyr yenm va imilys ud aielk fegsyr dye til ymtyff rit va etdu ed vadurkotinmae; id le i 'Doenutinen' ed ud cykog pum va pjur ud erukt, obynl aff va nedy etdu ed cyner til cyasysn.Template Design by SkinCorner