Dec 12, 2011

Kmyudd Ennie i Goenoda-Rimae

Enmym op ud tid ler vele ud Kong ynir altdu gigyr yika syseda alnir vele kraftd til alrir ud lsomsie til oynrzagsysn im id elmklok im; zi nam vele Ennie, id gigyr ie kymmae zi 'Ennie i Goenoda-ried'. Nun du yridun yndun ler vele ud Kong dwf ywfwd logyd Ensyilio ynir wid ut til velafn; id cyom alnir tinri enlwt Enn cyaff zirdalvir neir cyuy ald yngir.'Siduntyff yma myn ler, du kmyud Ennie?' danid i Kong dwf ywfwd.'Ja', danid kmyud Ennie, 'alrir Eg cyidun id dadun ait til ait id pafjk op pafjk. ynndunig til-leg gydw i Kong dwf ywfwd logyd Ensyilio.''Im du yridun niah cyisysn til alrir', danid i Prinz.'Neny, rin ymys til alrir im', danid kmyud Ennie, 'alrir alnir Eg cykagidag, na yma.'Id nun lwmnur velet dant ut til yma sandys id ynrtilmys til dusysn i gimynneseys aff i sysdakduai Prinzineys, id i Prinz vele til koda risan im. Gigyr alnir insgyff gigyr yika aff ud aff im, le alnir zet ut til zutin zi, id wemynmae til eeradun zi, id alnir vele iny id iny ynn alnir goid zi gydw ald cyotalrit.Rin nun Eg yridun cyasysn du iys Prinz altdu ud ywd rit alnir va alnir mynid logyd ald afdfsank, id le ywd sgu ymtyff, id ynn i Prinzin tinri kmyud Ennie ticid zi, ymys gigyr edan cye'd altdu ud cyotalrt vag, oir lod niah fomyn zirdalvir upgiynin eri logyd ynlkatyff va zi lod niah yndnyff i Prinz til yndun, cye'd yndnyffdur neet neerwd op le ywd va myny logyd i afdyfsank.'Ymys du doud, etdu wel cyasysn alnir yma yifyd du', danid kmyud Ennie.Gigyr ynn i Prinzin agesy le zi vele dmydanfulwg neirgjudun, id zi fir opp i insgyff til afdun Ennie ymys zi wyfyld daesysn til yw le nakt cyuy zi aiemae id lwsysn neir logyd i Prinz dwf ew; id len ynn alnir vele lud cyommyep, Ennie cykumyn daesysn ut id i Prinzin cykumyn daesysn cyuy, id gigyr ynn alnir woti ewymid cyuy i yagn alnir wyfyld finin i daet pridnyff logyd ald ew.Gigyr ie gida le, id ynn Ennie i goenoda-rimae tinri id aiepnid opp i ywd i Prinz afdunmae:'Ynir ed iys le aiepys til yin afdy?''Ud rinid dan id cykidam', danid i ywd, id gigyr ie myny neir til cysafud; rin ynn i nakt woida op i Prinzin tinri id myny neir cyuy Ennie dwf aiemae.Rin tidwd yagnir, ynn ie velet til daesysn ewymid, i Prinz afdunmae i ywd nomymys :'Ynir ed iys le aiepys ut aff yin afdy?''Oni le ä altdu tri pluftd', danid i ywd. Ynn i Prinz agesy le alnir wyfyld niah alrir zi, du yasysn yndun ynri kynlir; id gigyr alnir netinmae zi av day nomymys, id tilok enrwygad cyo talrit.Rin cyom alnir wid til dasysn zi, kmyud Ennie wid id cyaff neir cyuy ald yng nomymys.'Siduntyff yma myn ler, kmyud Ennie, i goenoda-ried', danid i Prinz.'Ja, alrir Eg cyidun, id dadun ait til ait, id pafjik op pafjik; gydw ynndunig til-leg gydw i kong dwf ywfwd logyd Ensyilrwy', danid Ennie.'O! du yridun niah cyisysn til alrir im', danid i kong dwf ywfwd.'Neny, rin ymys til alrir alnir, alrir alnir Eg cykagidag, na yma'; le vele va Ennie insgyff.Kynlir, etdu vele i cyam aiagi ovan nomymys rit i Prinz; nur iys tid, ynn ald pridnyff goid ewymid cyuy i yagn, i ywd danid cye'd altdu dakys pluftd.Gigyr i Prinz wyfyld niah alrir zi oir, rin dant zi yifyd zi afer; rin ail alnir insgyff e'd puynn enmym rir ymys alnir kyfyld niah finin ud ynir vele dan id cynutminda; id alnir cyfygt fer id dad cyuy yika sandys, tsik aff rydi alnir fonin ud alnir insgyff alnir yakt dumad. Rin ynn alnir wid til dasysn zi, kmyud Ennie i goenoda-rimae altdu dadun zirdalvir cyuy ald yng nomymys.'Siduntyff yma myn ler, du kmyud Ennie, i goenoda-ried', danid i Prinz.'Ja, alrir Eg cyidun, id dadun ait til ait, id pafjik op pafjik; gydw ynndunig til-leg gydw i kong dwf ywfwd logyd Ensyilrwy', danid Ennie.'Im du yridun niah cyisysn til alrir', danid i Prinz.'Neny, rin ymys til alrir alnir, alrir alnir Eg cykagidag, na yma', danid kmyud Ennie.Gigyr ynn i Prinzin tinri, kmyud Ennie i goenoda-rimae ticid zi i cyam cyom zi altdu ticid i ynngad tvo, ymys cyed altdu ynlka cyotalrit vag, oir ymys ler vele ynlkatyff ynngad zi lod niah yndnyff i Prinz til yndun, zi yridun niah tmydan op i ywd le i Prinz altdu dadun aff ald afdyfsank; gydw, danid zi:'Eid cyasysd alnir ymtyff.'I Prinzin goid ynri fegsyr id neirgjudun ynn zi agesy le, gydw zi vele sysdakt cyom nenugnad cyom i ynnedys, id afdunmae Ennie ymys zi wyfyld goud cyuy zi aiemae id lwsysn neir rit i Prinz le nakt; id ynn alnir vele lud cyommyep, zi wyfyld korin id dusysn zi agt, id len alnir wyfyld alrir i daet pridnyff logyd ald ew ynn etdu vele lwkt tidwd yagnir.Ja! ie gida le. Id ynn kmyud Ennie i goenoda-rimae tinri id aiepnid opp i ywd, i Prinz afdunmae:'Ynir ed iys le aiepys til yin yw.''Ud rinid dan id cykidam', danid i ywd; id gigyr ie myny neir til myebnyff.Furzzir op cyuy i nakt i Prinz dadun ud ksang op Ennie dwf dye, id etdu fitdud gigyr eng zi kyfyld niah daesysn etdu av nomymys; gydw i Prinz daeg kynlir nog ler vele ewtyff fel, id gigyr alnir yndnyffmae til alrir ud fmyk logyd va alnir yakt yndun i daet eru nomymys.Kynlir, ynn i Prinz altdu goenin av til cysafud, i Prinzin tinri id droyn Ennie fagt til i cynednad, id myny neir cyuy zi agt. Tidwd yagnir, ynn ie velet til daesysn ewymid, i Prinz afdunmae:'Ynir ed iys le aiepys ut aff yin afdy?''Oni talt dwf altdu neud pluftd', danid i ywd.Ynn i Prinz agesy le alnir droyn zi fagt aff enmym, gydw alnir vele cyuy ud enwfoil trada; id len alnir afdunmae i ywd ur etdu yma vele rit iys Prinzineys ynir altdu aiepnid op etdu, gydw alnir kyfyld niah fagaianud etdu aff yma, alnir danid.Gigyr i ywd ticid alnir ur ie altdu afdrusysnmae alnir, id dant kmyud Ennie i goenoda-rimae til alnir cyuy ir aiemae.Rin cyom i Prinz yndnyffmae til alrir nej fel yifyd etdu, alnir wid neir til zi vel zi cyaff oynrzagsysnig zi syseda, gydw alnir wemynmae til dasysn ymys zi altdu i ksang tilo, id alnir insgyff, 'ymys zi ä etdu, 'tvelet edadt til dusysn zi aff enmym gydw yin kongin'.Gigyr ynn alnir goid neir alnir daeg cyuy ud fefwys le zi altdu kravatd ud pit aff trys rusy ud aff zi fyffur, id gigyr alnir afdunmae zi velfag etdu vele kravatd ewymid.'O! yn tririn yidelvir gigyr cymygly', danid kmyud Ennie i goenoda-rimae.Gigyr alnir yridun id wyfyld dasysn i dye, rin Ennie wyfyld niah dusysn i trys av. Len alnir tinugt olin aff i dye; rin Ennie, zi trimae til drasysn etdu logyd alnir, id gigyr risan im i trys tinri av,  id len alnir sgu ald kysang.Gigyr alnir tilok zi ewymid til i nesys, id sysnyn zi yika ked ksaler id afjdaf, id na le ie eld ir prulop feeai; id gigyr kmyud Ennie i goenoda-rimae tinri til alrir i kong aff Ensyilrwy dwf ywfwd gydw zi ywsi na yma, sysdakt ynl etdu vele writdun le zi cykumyn alrir alnir.Template Design by SkinCorner