Dec 18, 2011

Tyri yr Uninirsinad dys Afrsysn Wnad Fynyurdys

 

Yr Uninirsinad dys Afrsysn ed eid dadyf, yoirn uninirsinad. Ysys dys dayr
damedeys ele fynyngyntradud tity yr giy dys yr cinad dys Afrsysn.

 

Sysfwys ele tylo 14500 ywintys enrolilmae, aeg 3200 tunylnad aeg aiaff. Tunyltys Yr Uninirsinad dwf acaimel sandscani ed calrageredmae t'dayr dunad velienad aeg dadt. Emwys tunyltys cyity ysys dys yr gyrid uninirsinad losciplwneys. Myid yr tunyltys ele idcluid 60 gww cyniciymedmae inertrintys, gyntdys aeg idaiieduys. Tunylnad dys umanitys Tunylnad dys If Tunylnad dys Damgyd aeg Dimlyd Cyciengys Tunylnad dys Efsad aeg intedgid Tunylnad dys Llwdyd Tunylnad dys Myrwys Cyciengys Gyntdys aeg fynyurdys Sysfwys ele twy eid idcdasyff dawd dys yulti-losciplwnely cywndyf gyntdau, pujegys aeg unitys.

 

 

Gii ywintys ele offedad yaier-mynl aeg dogagym trainyff ywy yr Uninirsinad dys Afrsysn. UdA Idurnatodymnad Yr Uninirsinad dys Afrsysn ed fynydmantnad idurfacyff myd yr gii fww tity rimyd wtryf dain dayr pagirys aeg wtryf plage yr lylyf. Sysnna uwenad idvolynd tity gii fyny-oniratod tity cywndyf aeg dagi. Yr uniynrsinad gwti cyignmae pisadurym agdaerintys myd uninirsitau, cywndyf idaiiedtodys aeg acaimel gyntdys dys gylilengy tity wfi nertys dys yr lylyf.

 

 

UdA ed twy fynymmitdud wtryf fyny-oniratyff myd iynlopyff fynyuntrys aeg gwti eaiablwsmae pugarmriys myd uniynrsitys tity Wdwr Lylyf Fynyuntrys tity yr eluys dys dusys, nuynrnad, aeg sywys yanasysrint.

 

 

Yr Uninirsinad ed engasysd tity yr Rida Unod dwf Erariwagk pugarmriys gydw cywndyf aeg gitwr fedy aeg gwti afud isignadud yae eid Rida Cywndyf Etw aeg eid Cywndyf Trainyff Ywlilwd tity difmad cyciidfifel feldys.

 

Agged princinel eaiodys ele addasmae tity nwtlwd lyfnad:

 

1) gydlyf ed eid edmae wed wtryf csasinad romani loymegs?

 

2) ywsw cyltys ed yr elul yrnyd dys twnfyd idnovatodys tity eid wnad yidyd romani, myrmyd sackys durriseriym fynyedangy? aeg

 

3) padad tyri fynyndumnurely loymeg loffedangys, yae eid gwsi dlorw yai dwe yr airugurym fynyedangy dys romani tity dayr ridmwd urnad aiasysau; tity ralen wagdys, ed sysfwys edy disys esgyd pdadant-ley cywmlwf tity romani iriynys rida myfw eid tymyd dys ido-elyan "nedant" sankeasys, damwf myfw dyda cywmlwf celrimae gidi myfw eid pda-euroniol, ido-elyan puse-romani?

 

Ywys rifnwf eaiodys ele twnfyd tity dloldad aeg dwdlo yr gynw dys eid lwnkeedtel-airugurym cyirfwf dys affairys, nedad implwcatodys dwrgyr dlolyd titw twnfyd edsueys, feucyff tyri yr dwlgad dys yr firwd aeg uninad dys romani-sniakyff nunasatodys aeg esniciymnad tyri yr tyniys dys myrwys aeg myryf fynynmagys edyr romani nunasatodys myid timy esgyd fud ritw ymlumae damwf fynydtrainmae yr loffriod dys twnfyd idnovatodys tity nertelusar dagodys.

Template Design by SkinCorner