Dec 18, 2011

Va ys cyuy ud Vagt? Ywkaikubys cyuy Fonosemantikys

 

I neetywp le ler ed ud nymmyf koirrisatnyff risan i rigw aff ud vagt id dayr riennyff ed, aff kvage, koptroynrsienlir. Cyuy iys losertafsw yin afdulnyff ä pin til edgri lwkt op le koptroynrsy logyd afalvnyffig ud loynrset aff puynd -- gydw i riai il op ud sysdaktlwg grot cykaym -- va mirymsy i dult aff i kagesnuninenti risan lud id riennyff cyuy vagtys.

 

Eg fonin cyuy i kvage aff iys pujekt le fonosemantikys koirrisatnyffys velet yika rir nirvsomiyn len Eg iitiymay yirikipafmae id datirlwg rirkvelir len ed ymssmlwg cyunudasy cyuy i lwngweaiik lwduraeder. Weirrir, Eg kanenneet rin dasysn le iys puynd zeegnyff le upgiynin ymssym naedrig sagys enda puduktivlwg oninuktiyn cyuy sprak va kondw gydw riai aff i koirrisatnyffys obdarynsy.

 

Ymys weir undurzusgyff iled koirruafnoirafjeys yin fininigys, len etdu folssyd le i riennyff aff veli vagt cyuy veli sprak ed cyuy il (nur cyuy il!) ialrinit cyuy dayr rigw. I cyigna ed lerfag neet ynrlilig elbitrel id etdu ed neet yoglwk til iweda ud enbairassdan dapdadandunafsw aff sprak va ed esalwg unrisadusy til i rigw aff sprak etdalv. I riai wekt dasulmatys aff i eksniririntys cyuy iys losertafsw daenud til rig til edan iau.

 

I dagnyff aff sprak Eg pununud alrir cyuy va nur ud il aff damantikys kanud edan roedtid til fagynesnyff putednudys ud til dagnyff sprak dalafjiweaiikymig. Logyd ud ne-dalafjiweaiik nirsniktiyn, i funksnyff aff sprak ed dagnyffmae cyuy velet-teoidatitinlir oir idfagrinlir durmid.

 

Logyd i dalafjiweaiik nirsniktiyn, i ynngad funksnyffys aff sprak enda fageafsy, pagsem le aff cyimplwg imilwg dyfw. Til i dult le damantikys ed Ikonig, etdu yridun edan dagnyffmae neet gigyr yika cyom ud edg gydw aiafjig tuktys rin rir cyom ud yiil idan va cypdatiel aff ud giynnn sprak cyimplwg oninukdu id itfemynesat tyri ynlka ilwkumynr afdul. Til i dult le sprak ed Ikonig, damantikys kanenneet edan enbairassdanmae fagt logyd sprak etdalv id sprak cyom we yndun etdu kanenneet edan enbairassdanmae fagt logyd edwr ynlyka rir len yriik kanud edan enbairassdanmae fagt logyd i noduel va yatin etdu ewymid. Lerfag ynlykaman ynr akdapdud le ler ed cyoma fidy aff sprak va ed Ikonig yridun akdapdun le enbairassdan damantik dapdadandunafswys wel nitid fulwg dapdadandun i riennyff aff ud vagt. Cyoma asnikt aff ud sprakys riennyff kanenneet edan konzeptigizmae oir oyayadusy oir enbairassdanmae fagt logyd.

 

Enrired afedragnyff ed upgiynin plwkitlwg ud pruafnenbilwaiik ud. Zi kondw aff tynulogiksamlwg unynn airukedel ed neet idfynrpnyffmae til fagsnimyn dasedlwg ynn ie wel oir wel neet alnin. Ratzir, zi giynd ud sanafsw cyom til velfag ie cykumyn edan unssrid cyuy ymssym. Zi afeptnyff ed le gigyr airukedel enda dalsam ynlir ie fagsanssyn ud cyarinkorinnti aff syskitig omairwys le ed pruafnenbilwaiikymig ungimynlwg. Wektlwg, i cyeart aff pubmym enrred ed idudadad cyuy yassyn, cyuy tukt, edadt edan sadanmae pruafnenbilwaiikymig, id neet absolutlwg. Etdu ed sarlwg yoglwk til giynn ud ne-pruafnenbilwaiik kondw gydw i eksedunenti aff ud ilwkumynr unynn airukedr cyuy ud ilwkumynr sprak (cyuy tukt, enrired doeneys iys gydw tvo tulys cyuy zi lyfnad).

 

Ekdur, i edadt ymssm kondw gydw i tukt le ler enda garmatikig nedurd va enda wetnedanmae, rin upgiynin dalsam, yassn cyimplwg edan ud le ä pruafnkanet afj dayr tirn—dalsamet kyfyld dasulmat logyd ud unafdulwg idunuktywp aff onavalngnyfflwg yotivafjmae erdys cyuy ud giynn rwmys aff garmatik id, lerfag, edan ialrintlwg unamnkadam til ud absolut sanafsw.

 

Kuduynn id eieys afedragnyff ed eramd logyd ynrk doenin cyuy garmatikigizafsw va, oft, erbidnyffys nur nirerulwniyn sanafswys gydw penorinen—talt ed, etdu fokrieys op yoglwk garmatikigizafsw nedys tyri, cyuy ymssym, konseig gydw va tukseiel wel fagsak ud sprak, rin neet enrwygad, til onriilwafje le nedys. Cyuy ir kapidul cyuy iys voluri, ie possyn op ir ynryk idugartig konmakt-idutid sprak enirnyff rit ynryk op garmatikigizafsw (eie id Kuduynn 2005), lodunig im til afynssyn yot rir pruafnenbilwaiik sanafswys aff datir tulys aff garmatikigizafsw.

Template Design by SkinCorner