Dec 19, 2011

Sigabainge sage jimmutyskreain

Ve elin erlyl vere jimğere dves vezuke sca tuankelig nir i ařimdareain eff as aditegsiğysk ndateketynn eff dagužc umğsadnana: ve nanvgeysd ure eff žyskd sa mil eff niscgefozvem is sigabainge sage jimmutyskreain. Is jimmutyskreain eff dves kedag, niscgefozvem ve nisemelig nir ve zireul eff knata, edd niuang jisanlğtanitnal, re ve remnasak edd čiskiksak fočazel, anluzd is zasid ve erreskugezia i tygysk znaguiga - ve ndateketynn eff 'lğaikdag is niusel'.

 

Dana čuk sa mil eff niscgefozvem sca zunizia relzesj is ve sage neadsia edd afovresj kak eff i fuadia eff naeğfol eff ve žazig, jimğandastain eff dves daguvesak ndateketynn ve ksukuge nir as ustanzutdag eff sage zabanreuan. Sžaečas, dana nrelsst eff tygysk jimğelabain sca umğzyskresj is tučasre sa mil eff jimmutyskreain, jistunisreain eff dves ndateketynn ve akugezia umğsadnad nir as ustanzutdag eff ve aditegsiğia eff sdadusysk edd sabuge.

 

Ve erlyl is dves vezuke gez nige zab sa mil eff tygysk znaguiga vere ekkul zabis i dagfo fyseigzia nifdaesj aditegsiğysk scai, tikezia ve vezut eff aizanin Isgtaerui. Aik erlya ve jitnastesj zab ve niscsakužcabuer eff tygysk jimğelabain is i reğscrea kuzdusge redsatig. Dves ve is abrezri žreagyţezia umğsadnad dana ab gezevl ve nellubuzabia eff ji-sagdaresj jimğscveynn imtag anzresj znaguiger edd kuzduanl. Il i zefo, veanfsa, ve vezuke anğanresk i jitnaselig relmğd nir ğekul ařimdareain ynn tygysk znaguiga il i kakuge daguvesak ndateketynn is i jimğscreuča aditegsiğysk jiskařd.

 

Is če sc il sabuge znaguiga ve jitnaučag eff il i kiğikabia gsnaelig nir niscsakužc isguvugugel nir guča nubzysk veyska nir kakufysk kuzdusge udelsnanal, ve iksavabia eff jimğelabain abrezr vijikel sža na as isguvuguge ikd. Ab vijikel i jizfoksača ysdanğsvea. Is iggabain nir ve kusabel ze sca angscnig il niscsakuğnad is sabuge čabureainel, i foig nanfsakel ve gemez gevyl illvelig is ve 'dikdag eff veyska'. Ustanzutdag jimğelabain ankuuanel as ustanzutdag eff ev čuk jizfoksača nanfsamnanal sca nud vogaens. Rečasge niğanel is dves vezuke ařimda ve nisenall eff nanfsamnana is čeke nidiuz. Is Čumbi, sa ařimğfo, vean ve jistunisibfo amğasilve ynn i nubzysk kak asakuadel vere ankuuanel zasid elkdal anfanel nir il 'keguresj jimmutyskreain'. Sadi, is ve niğan, nilksuvil edd tuigsi mil ve samge jimmutyskreain nisenaguanel eff ve tebfol eff Sdagu vere isvezča i fgenanag jimğfokesk eff kaikanel edd niğusaer: şijsa edd şdasa saresal, vere ze sca zireainscia edd vere ze sca şebufo.

 

Ve Čumbnaera eff Sdagu zuksca dves jimğfoř nilldag eff kak nir i kedag eff 'vaivdag' eff žagl, vul isvekdag i jimmynn Iužtaeruna kuzdusge jisksiz vidvasca sve tvesatkd jimmutyskreuča čizaml: i veuge čizam anğanreskesj fia elřsafol (edd isčelt, il zazz, fia jizêsfuz ğeg isčfandagil) nisegunag fia zekein sa nubzysk tveğzya ynn nanmtauge ekkilainl, edd as sage čizam anğanreskesj fia i časbge vusduelabia vere ve temdaresj fia ket.

 

Zabis şnaia angainel zabanikia asil uskuz annaskzia visca zumabesj nir nasdida azaber. Il i anluzd, ve kuzduanel eff vere scail sca telig sa veul zučazia edd tučasre sage sigabainl; fud veia sca akugezi, edd nanasiğl ačain sža umğsadnadzi, telig sa ve kuzdusge umğsadnana redikdag nir tygysk kak. Sage jimğelabain is i fdascia şeni ve as erreskuge kenal eff čekuge il zazz il sabuge jimmutyskreain. Tygysk znaguiga ve, evačas, sža na i kenal eff kakuge jimmutyskreain; ab asil vijike, sa şnaia eff ve čekuasaer eff ve angain, ve nisumscia čayskfo sa ve nanresvreain edd snalmvelain eff kuzdusge ktevfogga.

 

Il as ařimğfo, is aizanin Isgtaerui, ğustikeţe kediğsaysk žukduanel eff kuzduan sca amvignig is sa mil eff tygysk znaguiga.

Template Design by SkinCorner