Jan 10, 2012

Co-locations: Enmym op ud tid… Niriden

1. Niriden: Aifelys id aldd pruiel
  "15. nov 2011 ... Enmym op ud tid ler vele ud edwr ynir altdu tri cyod, Nidur, Ninul, id Joalnir. Joalnir vele Aifelys, aff kvage, ynl alnir vele i junsysai. Eg niah fiudd ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/enmym-op-ud-tid-ler-vele-ud-edwr-ynir.html
2. Niriden: Prinzin op i Gsys Sik
  "25. aug 2011 ... Enmym op ud tid ler vele ud edwr ynrir altdu ud riendoenw, va myny ywdw ewymid op i sik-fsank, yd cyuy i riendoenw vele ud aidapn, va alen ..."
  niriden.blogspot.com/2011/08/prinzin-op-i-gsys-sik.html
3. Niriden: Priky Pridnyff
  "15. nov 2011 ... Enmym op ud tid ler vele ud widoenwer, ynir altdu ud ywfwd id ud dogdur logyd ald enet eeratnyff. Pole velet ked kindan, id myebd eek ynngad ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/enmym-op-ud-tid-ler-vele-ud-widoenwer.html
4. Niriden: Tafjduread
  "19. nov 2011 ... Enmym op ud tid ler vele ud kong id ud kongin ynir altdu nej kindan, id le sysnyn i kongin yika grief; zi nelbti altdu ud iny ur. Zi vele ymtid ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/enmym-op-ud-tid-ler-vele-ud-kong-id-ud.html
5. Niriden: August 2011
  "25. aug 2011 ... Enmym op ud tid ler vele ud edwr ynrir altdu ud riendoenw, va myny ywdw ewymid op i sik-fsank, yd cyuy i riendoenw vele ud aidapn, va alen ..."
  niriden.blogspot.com/2011_08_01_archive.html
6. Niriden: I ywsi ynir vele til sysai i ri
  "14. nov 2011 ... Enmym op ud tid ler vele ud edwr, gigyr cyurlwg id krri, alnir nitid insgyff ald wef gida ynlkatyff daet cyuy i ri. Gigyr, ud eynsy, cyuy eny- rinkong ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/i-ywsi-ynir-vele-til-sysai-i-ri.html
7. Niriden: Kedbrio op i sik-fsank
  "8. nov 2011 ... Enmym op ud tid ler vele ud edwr ynel nam vele Kedbrio; alnir altdu ud sandsysbrusgyff va myny fer, fer fagt opp ud sik-fsank, id gigyr ie ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/x.html
8. Niriden: Edmiki
  "23. nov 2011 ... Enmym op ud tid ler vele ud eru ynir altdu ud nur ywfwd, id alnir vele ... ut id velafyn alnir ud pridnyff, gydw nun zi danid etdu vele ywdw tid alnir ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/edmiki.html
9. Niriden: Niriden aff Rollagys
  "17. jul 2011 ... Enmym op ud tid ler vele ud ymlog widoenw ynr vonesy fer fagt logyd i pmyebnyff aff i ynlid, ewymid undur ud sikfsank, rit zi tri dogduel. Zi vele ..."
  niriden.blogspot.com/2011/07/niriden-aff-rollagys.html
10. Niriden: Nap i garys
  "23. nov 2011 ... Enmym op ud tid ler vele ud Kong ynir altdu twelyn cyod. Ynn ie velet groenn grot alnir ticid im ie yridun goud ut til i ynld id syswenud irdalvir ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/nap-i-garys.html
11. Niriden: I Kat Op I Doenvdafir
  "25. aug 2011 ... Enmym op ud tid ler vele ud edwr ewymid cyuy Finienfmyk ynr altdu tinugt ud rirkveld wet pjer, va alen vele goenig til dusysn til i kong aff ..."
  niriden.blogspot.com/2011/08/i-kat-op-i-doenvdafir.html
12. Niriden: Enenzi id Mynn
  "1. dec 2011 ... Enmym op ud tid Enenzi sannmae ud cykgdade. Alnir wid til aiad id pyfygt ity gigyr yika werked aff fet, id ity gigyr yika maskys, id ity gigyr yika ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/enenzi-id-mynn.html
13. Niriden: Kmyudd Ennie i Goenoda-Rimae
  "12. dec 2011 ... Enmym op ud tid ler vele ud Kong ynir altdu gigyr yika syseda alnir vele kraftd til alrir ud lsomsie til oynrzagsysn im id elmklok im; zi nam vele ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/kmyudd-ennie-i-goenoda-rimae.html
14. Niriden: I tri prinzineys aff Wetsasy
  "12. nov 2011 ... Enmym op ud tid ler vele ud fedtirman ynir vonesy ner logyd ud nesys, id fedtid gydw i kong dwf pagd. Ud leg ynn alnir vele ut fedkig alnir ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/i-tri-prinzineys-aff-wetsasy.html
15. Niriden: Velfag i zee ed neswys
  "17. jul 2011 ... Enmym op ud tid, rin etdu vele ud sang, sang tid vag, ler velet tvo pruiel, ud rik yd ud cymyg. Nun, ud Jul eyn, i cymyg ud end nia gigyr yika ..."
  niriden.blogspot.com/2011/07/velfag-i-zee-ed-neswys.html
16. Niriden: I dlomyrd ynir wid til i Nagd Wesy
  "12. nov 2011 ... Enmym op ud tid ler vele ud ymlog widoenw ynir altdu ud ywfwd; id cyom zi vele cymyglwg id cyvak, zi ywfwd altdu til goud ewymid til i cyitir til ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/i-dlomyrd-ynir-wid-til-i-nagd-wesy.html
17. Niriden: Te cymbol id i eel
  "23 Dec 2011 ... Enmym opp ud tid ud jung edwr systi kmyr gydw ud daeys. Ald nam ... Jud ailod vunirig op i airio, idf elmklotid i pot cynelet ut aff dagnyff. Op, op ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/te-cymbol-id-i-eel.html
18. Niriden: I widoenw dwf ywfwd
  "15. nov 2011 ... Enmym op ud tid ler vele ud cymyg, cymyg widoenw, ynir altdu ud nur ywfwd. Zi drasysnsysd op rit i jong tsik alnir altdu pin kopfaimae, id len zi ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/enmym-op-ud-tid-ler-vele-ud-cymyg-cymyg.html
19. Niriden: Dunmig i Cydaw
  "29. okt 2011 ... Enmym op ud tid ler vele ud kong, id alnir altdu ud dogdur ynir vele gigyr ud cykymt, id ynel feng wid gigyr cynel, ler vele nej alduntisyg etdu. ..."
  niriden.blogspot.com/2011/10/dunmig-i-cydaw.html
20. Niriden: I afryg id i zee
  "31 Dec 2011 ... Enmym opp ud tid i luft, i afryg, id i zee vonesy unersysnimae opp ... "Led op fagymtid, O luft," danid i afryg; "led op id cyffud jeer vun cyongys. ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/i-afryg-id-i-zee.html
Template Design by SkinCorner