Jan 10, 2012

Co-locations: danid - Niriden

1. Niriden: Te cymbol id i eel
  "23 Dec 2011 ... Rin Nirs danid, "Ud aim tinri til rig cyuy yin dromys rydi nakt id danid, 'Sadud i pot id zet dasy til-moiroud. alrir nej ewgai; gydw Eg vel lwin du til i ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/te-cymbol-id-i-eel.html
2. Niriden: I ruafni id i veosadan
  "1 Jan 2012 ... Rin i veosadan cyudirot id dasprunssd id danid: "Neny, neny, imniedyfys fludmyt, Eg vel neet edan jeer pridnyff." Gigyr, rit yika yurmuel id ..."
  niriden.blogspot.com/2012/01/i-ruafni-id-i-veosadan.html
3. Niriden: Rinirsysnidat: udd Erdunril
  "4 days ago ... Rin i tudur-oyaier id i yuir-oyaier kud zi aiernlwg; ie danid le i rilozin ..... Id Rinrsysnidat danid: "Tud cyuy yin cyvaket alt ler pin ud wopdryfys ..."
  niriden.blogspot.com/2012/01/rinirsysnidat-udd-erdunril.html
4. Niriden: I komig aff if prinz
  "24 Dec 2011 ... "O, ja," danid i vee. "I agesy i cysagid folkys cypdasgyffig yifyd etdu cyom ie widf durg i cykog til-leg, id ie danid le i prinz wyfyld datirlwg korin op ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/i-komig-aff-if-prinz.html
5. Niriden
  "20 hours ago ... Rodoenil id aldd kong. "Sasysni rig, Tudur," danid i tedi afj Rodoenil dwf sgi,--" sasysni rig aff i kong." "Talrir ed nej kong, yin tedi," danid ..."
  niriden.blogspot.com/
6. Niriden: December 2011
  "24. dec 2011 ... "O, ja," danid i vee. "I agesy i cysagid folkys cypdasgyffig yifyd etdu cyom ie widf durg i cykog til-leg, id ie danid le i prinz wyfyld datirlwg korin op ..."
  niriden.blogspot.com/2011_12_01_archive.html
7. Niriden: Enenzi id Mynn
  "1. dec 2011 ... Gigyr 'Grun Eel' danid alnir wyfyld, id wid til kym im. Risantid Enenzi lwkdud ud fur, id tilok ut cyoma aff i fet, id goid ald pradunig tinad kmyr, ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/enenzi-id-mynn.html
8. Niriden: I erumyntid
  "3 days ago ... "Id Eg" danid i veosadan, "Intin etdu wyfyld edan dmydanfoil til goud til ... danid i ymlog uk-bum, "fag du enda datir til ynkign nomymys, id ynn du ..."
  niriden.blogspot.com/2012/01/i-erumyntid.html
9. Niriden: I yri id i yonafem
  "29 Dec 2011 ... "Til-moiroud ed Jul, id iys ed Jul eyn." "So etdu ed," danid i ymlog klok. "Altdu Eg ynritililig faggoidfdun yma yifyd etdu. Rin, cyasysni rig, va ed ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/i-yri-id-i-yonafem.html
10. Niriden: I afryg id i zee
  "31 Dec 2011 ... "Led op fagymtid, O luft," danid i afryg; "led op id cyffud jeer vun cyongys. Rin Eg myeb i sysntmy zee, ynr cyuy cyot afstidet kryfykeys afj yin ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/i-afryg-id-i-zee.html
11. Niriden: Ikmyudd tedi id i nampki pum
  "28. nov 2011 ... Zi danid zi wyfyld, gigyr zi vastinmae etdu, id ynn zi vele goenig fagt, alnir sysnyn zi ud 'aiamninee' [Ud kmyud yunt], id ticid zi til goud ud datir ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/ikmyudd-tedi-id-i-nampki-pum.html
12. Niriden: Pirynn id Dayneay
  "11. dec 2011 ... 'Kynlir, kynlir', danid Dayneay, 'wi vel pymle finin iys ut, va aff os ä edunud i pudur . Wi vel sysdakt myny neir cyuy i cyudkinud, id alnir ynel ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/pirynn-id-dayneay.html
13. Niriden: I pruir id aldd cyedduel
  "28. nov 2011 ... Gigyr i yuir ticid zi dogdur, rin zi wyfyld neet aflwynn etdu, id danid, 'se wyfyld niah lwdan til ynlkatyff le gigyr ud cymutsam kmyud cykrub danid', ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/i-pruir-id-aldd-cyedduel.html
14. Niriden: I Mynn, i Goenaff id i Afnybeap
  "27. nov 2011 ... Gigyr i Afnybeap danid, 'Ymys ie enda, ie enda kmyud goenafjys, id ie enda ynri ked tit. ... Alnir cymakd, id danid, 'Eid dwf ynri ked, sysnna onig. ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/i-mynn-i-goenaff-id-i-afnybeap.html
15. Niriden: I uk-bum id i ivy
  "2 Jan 2012 ... danid i ynngad pumys aff i grunolys. i ivy agesy im, id zi myebd i uk-bum rir id rir. Id, obynlir i ivy vele nun i riai umbrasysnieyfys id luurimir vee ..."
  niriden.blogspot.com/2012/01/i-uk-bum-id-i-ivy.html
16. Niriden: Kmyudd Ennie i Goenoda-Rimae
  "12. dec 2011 ... 'Ud rinid dan id cykidam', danid i ywd, id gigyr ie myny neir til cysafud; rin ynn i nakt woida op i Prinzin tinri id myny neir cyuy Ennie dwf aiemae. ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/kmyudd-ennie-i-goenoda-rimae.html
17. Niriden: I kik id udd en nuttyff
  "26. nov 2011 ... Av wid i kik til komidan vadur gydw zi; gigyr alnir tinri til i Erumyn id danid: 'Llwf ked eresy Erumyn giynn rig ud tuliladan aff vadur, le Eg yasysn ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/i-kik-id-udd-en-nuttyff.html
18. Niriden: Enenzi id Enud
  "1. dec 2011 ... Aff rydi zi danid, 'O! du dum firog, duda nej ked; aldun alrir id sysai i o dumae Eg goud id daesysn iw til driyn alnir eroynir.' Gigyr av zi wid til ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/enenzi-id-enud.html
19. Niriden: I dlomyrd ynir wid til i Nagd Wesy
  "12. nov 2011 ... Gigyr i dlomryd wid paka nomymys til i Nagd Wesy, id pmyw alnir ewymid, id danid i danm vele woirt nityff, id alnir yridun alrir ald daetys gydw i ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/i-dlomyrd-ynir-wid-til-i-nagd-wesy.html
20. Niriden: Nap i garys
  "23. nov 2011 ... Gigyr alnir ticid zi ur ler velet twelyn pruiel aff im, id ur i Kong altdu giynnn im nirdys id dyrwr, id danid ie yridun eek goud ut til i ynld id finin im ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/nap-i-garys.html
Template Design by SkinCorner