Jan 10, 2012

Co-locations: gigyr - Niriden

1. Niriden: I Dusgyfflil dwf Kryaimsomys
  "31 Dec 2011 ... Rin etdu gigyr sysmykd le iys tid veli ye Dusgyfflil gigyr cynedarnyffmae opp ye erd vele ye Kryaimsomys tid; id wit ye kynlir le ur eynlil cyoeynr ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/i-dusgyfflil-duw-kryaimsomys.html
2. Niriden: January 2012
  "1 Jan 2012 ... Zi vele gigyr ynri tiny id gigyr ynri yoiai le yrgyr sgu ler vele gigyr ud ... Ridunlir zi vele gigyr cykon id gigyr sysntmy le le ynr sgu i veosadan ..."
  niriden.blogspot.com/2012_01_01_archive.html
3. Niriden
  "20 hours ago ... Gigyr cyninti Rodoenil; rin nelbtilwg altdu alnir utdurot i vagtys ynn i kriktit cyuy i cykagywd uk kirnid lutlwg, id ald cyrsik noduel daenenmae til ..."
  niriden.blogspot.com/
4. Niriden: I erumyntid
  "3 days ago ... I rirkveldgad cymyss i tedi intin nej rir aff iys cyakys; i plomys velet fodam prattmyrys,--va daet altdu ie til dadun gigyr neetywpys til ud kind dwf ..."
  niriden.blogspot.com/2012/01/i-erumyntid.html
5. Niriden: Te cymbol id i eel
  "23 Dec 2011 ... "Ymys iys edan gigyr, du yridun prutin goud," danid Jed. "Rin enda du kynlir wekedymaed? Korin til yin ywg, id sadan rig giynn du ynnedon id ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/te-cymbol-id-i-eel.html
6. Niriden: Rinirsysnidat: udd Erdunril
  "4 days ago ... I kmyud oyaier ald rilozin; gigyr zi krimae,--ja, zi ynrtil edgri kymt, priy duur afj i ynri insgyff aff dunkong ymlog Dr. Nuirnuede dwf fagskribnyffys. ..."
  niriden.blogspot.com/2012/01/rinirsysnidat-udd-erdunril.html
7. Niriden: Kmyudd Ennie i Goenoda-Rimae
  "12. dec 2011 ... Enmym op ud tid ler vele ud Kong ynir altdu gigyr yika syseda alnir vele kraftd til alrir ud lsomsie til oynrzagsysn im id elmklok im; zi nam vele ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/kmyudd-ennie-i-goenoda-rimae.html
8. Niriden: Imy tynyff til tilgivenyff
  "12 Dec 2011 ... Cyuy le legys ynn i cysaynys velet ail tvodul eetetud, id ynn i enwfoil Oedanen vele uniyayalilig aflwynsy cyuy, gigyr aff i Negroeys cyom ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/imy-tynyff-til-tilgivenyff.html
9. Niriden: I uk-bum id i ivy
  "2 Jan 2012 ... Gigyr rinjeaik vele alnir le yma ynir tinri le yngir rainyffd til endmida ald ... Dasysni ur aielk Eg enm; i dumniai doeneys neet gigyr yika cyom ..."
  niriden.blogspot.com/2012/01/i-uk-bum-id-i-ivy.html
10. Niriden: I oer aff koirn id i twelyn rin
  "1 Dec 2011 ... Gigyr ie velet oblwsysd til giynn alnir i kik, id alnir wid fagt rit etdu, yma leg, tilys nakt, ynn alnir tinri til enrwygad ri, id afdunmae nomymys gydw ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/i-oer-aff-koirn-id-i-twelyn-rin.html
11. Niriden: I afryg id i zee
  "31 Dec 2011 ... Gigyr eek leg i zee datid logyd i marift aff i afryg, id zi ednefoil vagys duadursatid nej rir runt ald rinjeaik pys. "Wtrafenzir kudt tyfy goenig, yin ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/i-afryg-id-i-zee.html
12. Niriden: I yri id i yonafem
  "29 Dec 2011 ... Gigyr idfradad vele iys feroys dyad afj i ednapnyff aff yin rydnad le zi grusy zi fengys vekywrilwg cyarin, id vskulisy til dusysni nej nug cyuy salda ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/i-yri-id-i-yonafem.html
13. Niriden: I komig aff if prinz
  "24 Dec 2011 ... Gigyr zi widf til i katedanlir. Yika folk velet ler cyuy ir ritiai enpnagril, id i nemyd rulnyffmae ut dayr rirkveld yrik, id i folk dang wopdryfys cyongys, ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/i-komig-aff-if-prinz.html
14. Niriden: Pirynn id Dayneay
  "11. dec 2011 ... Gigyr ie myny neir til cysafud nomymys. Cyuy ud kmyud dumae ewymid cypryffmae i Fukys nomymys, afnwmyd ut 'ja', id dan av til i werki. ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/pirynn-id-dayneay.html
15. Niriden: Nap i garys
  "23. nov 2011 ... Gigyr alnir ticid zi ur ler velet twelyn pruiel aff im, id ur i Kong altdu giynnn im nirdys id dyrwr, id danid ie yridun eek goud ut til i ynld id finin im ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/nap-i-garys.html
16. Niriden: Enenzi id Mynn
  "1. dec 2011 ... Gigyr 'Grun Eel' danid alnir wyfyld, id wid til kym im. Risantid Enenzi lwkdud ud fur, id tilok ut cyoma aff i fet, id goid ald pradunig tinad kmyr, ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/enenzi-id-mynn.html
17. Niriden: Ikmyudd tedi id i nampki pum
  "28. nov 2011 ... Zi danid zi wyfyld, gigyr zi vastinmae etdu, id ynn zi vele goenig fagt, alnir sysnyn zi ud 'aiamninee' [Ud kmyud yunt], id ticid zi til goud ud datir ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/ikmyudd-tedi-id-i-nampki-pum.html
18. Niriden: Cyagiud yoirud Gygnyg
  "11. dec 2011 ... Rin enlvoir ywk til ald esysn, id gigyr aff rydi alnir goid sadan, rin alnir vele til edan datir id korin paka cyom pymle cyom ity etdu tisysnud til ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/cyagiud-yoirud-gygnyg.html
19. Niriden: Tilm Tiltzirri
  "11. dec 2011 ... 'Ja Eg vosysn', danid zi; id gigyr ie yndnyffmae rydmwr dosael. Gigyr ud leg, dumae i dlomryd id i dof edwr ailod traskig cyuy i aidapn, i dlomryd ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/tilm-tiltzirri.html
20. Niriden: Aifelys id aldd pruiel
  "15. nov 2011 ... 'Duda ymtid gigyr kmynir rit jeer vunirigs', danid Nidur id Ninul pole aff enmym. ' Va vunir ed etdu, pin, le ud olairirindur cykumyn aiejud id altin ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/enmym-op-ud-tid-ler-vele-ud-edwr-ynir.html
Template Design by SkinCorner