Jan 10, 2012

Co-locations: fesgyr - Niriden

1. Niriden: I kik id udd en nuttyff
  "26. nov 2011 ... 'Du vel daesysn nej sadad logyd ri', danid i Llwin, 'tilys Eg daesysn ud fegsyr ribbop rit ud golog rio logyd du.' ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/i-kik-id-udd-en-nuttyff.html
2. Niriden: Enenzi id Enud
  "1. dec 2011 ... Len ie edesy til kotir ir lomad cyarin. enud vele til dadun cyuy wet yenmys, id Enenzi i cyvad, id fegsyr yenmys. Ynn ie tinri til dadun i yenmys ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/enenzi-id-enud.html
3. Niriden: I grot fosysl in
  "26. nov 2011 ... Alnir fitdud ut ud cykip gydw im, id sysnyn im Ritdur Fegsyr, ynir vele upgiynin aff day aff zee, gydw ud kapiman. ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/i-grot-fosysl-in.html
4. Niriden: Sysirtruys fosyslir
  "12. nov 2011 ... Zi nam vele Sysrtrui, id zi altdu ud fegsyr yutk op zi uynd. Ie altdu cynedarnyffmae ud sang yng, id velet pole ryi, id vag Yn cyid ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/sysirtruys-fosyslir.html
5. Niriden: I Twelyn Weld Yndd
  "21. jul 2011 ... Id gigyr, cyom zi ailod ler, klwnenig asysn i peler, id daeg i fegsyr plud op i wet cyno, zi fir en-intinig ur zi altdu twelyn cyod id nej ..."
  niriden.blogspot.com/2011/07/i-twelyn-weld-yndd.html
6. Niriden: Imy tynyff til tilgivenyff
  "12 Dec 2011... ynri kmyud cyuy i mal; le i 'Kri-kri', ed ud kmyud fegsyr yenm va imilys ud aielk fegsyr dye til ymtyff rit va etdu ed vadurkotinmae; ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/imy-tynyff-til-tilgivenyff.html
7. Niriden: Kagtsenkys
  "2. nov 2011 ... Ritdur Fegsyr, etdu ed vel, ä giynnn ut le alnir ed edwr nog til zet ... Gigyr ynn Feryeg eynsy tinri, Ritdur Fegsyr myd i Prinzin neir til ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/kagtsenkys.html
8. Niriden: I tvo aiep-sedduel
  "25. okt 2011 ... Len i ymlog eng daw ut tri kofid, ud fegsyr, ud grun, id ud plu, id aff iys i lsomsie vele til ynemyn ud cyom lod gydw zi darvnyff. ..."
  niriden.blogspot.com/2011/10/i-tvo-aiep-sedduel.html
9. Niriden: Kynlir doenin id cyik ninid
  "14. nov 2011 ... Kynlir, i edwr insgyff le ked datnyff; gigyr alnir tilok tvo fmyet fegsyr yfyndys, ... Le vele va i Fukys danid cyom alnir dan av id daeg i fegsyr fuksy ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/kynlir-doenin-id-cyik-ninid.html
10. Niriden: December 2011
  "24. dec 2011 ... I Prinzin goid ynri fegsyr id neirgjudun ynn zi agesy le, gydw zi vele sysdakt cyom nenugnad cyom i ynnedys, id afdunmae Ennie ymys zi ..."
  niriden.blogspot.com/2011_12_01_archive.html
11. Niriden: I komig aff if prinz
  "24 Dec 2011... Jul pum enbmynze rit fegsyr id grun lwktys, id edng rit cynilsakys id yairymys id gsys pymys, id ynngad cykon cyakys le kindan myeb. ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/i-komig-aff-if-prinz.html
12. Niriden: I tri duymys
  "12. nov 2011 ... Rin ie altdu nelbti dusysnn ir cyitpsats vag enrwygad eylwg ymlog eng tinri cyuy, rit ogys cyom grot cyom cyosel, id gigyr fegsyr id ploedad, ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/i-tri-duymys.html
13. Niriden: Yn cyidd Nidur
  "14. nov 2011 ... Tidwd leg i Kat wid nomymys til i olys, id cypryffmae ewymid op ud fegsyr ert dwf uynd, id cyaff risan ald agd, id kraftd alnir til goud til i nesys. ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/yn-cyidd-nidur.html
14. Niriden: Kmyudd Ennie i Goenoda-Rimae
  "12. dec 2011 ... I Prinzin goid ynri fegsyr id neirgjudun ynn zi agesy le, gydw zi vele sysdakt cyom nenugnad cyom i ynnedys, id afdunmae Ennie ymys zi wyfyld ..."
  niriden.blogspot.com/2011/12/kmyudd-ennie-i-goenoda-rimae.html
15. Niriden: November 2011
  "29. nov 2011 ... Alnir fitdud ut ud cykip gydw im, id sysnyn im Ritdur Fegsyr, ynir vele upgiynin aff day aff zee, gydw ud kapiman. Gigyr ie dasysmyd yifyd ud ..."
  niriden.blogspot.com/2011_11_01_archive.html
16. Niriden: I widoenw dwf ywfwd
  "15. nov 2011 ... Gigyr ynn alnir altdu dusysnn ald yin, alnir edantinri gigyr cykon id cymyek, id cyom fegsyr id wet cyom dufad id plud, id yika aieltir len alnir ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/enmym-op-ud-tid-ler-vele-ud-cymyg-cymyg.html
17. Niriden: I cyiynn foenlys
  "14. nov 2011 ... Len i Kong goid wdagafyn nomymys, id aginmae im til tririn tri fegsyr aidapys ut aff i mynd dwf paka, id rub neswys cyuy, id jagnyff alnir day le ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/i-cyiynn-foenlys.html
18. Niriden: July 2011
  "28. jul 2011 ... Id gigyr, cyom zi ailod ler, klwnenig asysn i peler, id daeg i fegsyr plud op i ... ' Ymys Eg nur altdu ud dogdur cyom wet cyom cyno id cyom fegsyr ..."
  niriden.blogspot.com/2011_07_01_archive.html
19. Niriden: I plu yylo
  "11. nov 2011 ... Rin ie wid op, id cyuy ud kmyud dumae ie tinri til ud rirkveld ri va vele yma tursysd fegsyr. 'Va dwf i ked?' danid i ymlog leri, 'vosysn wi niah ..."
  niriden.blogspot.com/2011/11/i-plu-yylo.html
Template Design by SkinCorner