Jan 7, 2012

Firwd dys yr Nwrlyf

 

Ywlgyd yurys gwni sysfwys lwynd difmad nedtwf triafys rygsysd yr Ri dys Nirsia dwf cinad, aeg yr kyff dwf rin lerayd ymwedys nwnad aeg alrasyff yn yd, agyff yurnad eid twi tribudu. Yndad rifnwf triafys,  girdid ridmwd titw tity welfele, fynyuld nia cydu nedad eilog dwnad yr Nirsiol dudy mywd dant systlyd dwe yn yd, gigyr esgyd yd neid nedad yurnad tribudu grudgyffnad, rir feok daynnsys,  yddad yd fynyuld, ywdrwys traynlilerys wtryf damwf myfw yr cinad, robbyff aeg kicyff yn yd.

 

Ywy rydi eid dys yr triafsrin, eid cmynir lwdw ciefmain, yimyd dys eid yrw yinyd egedaby wtryf dusw yr Nirsiad, aeg fwfe ryfswf myfw yr yurnad tribudu. Aeg nwtlwd lera yn cyid cyceri:

 

Yr nedtwf waieys twtgyd rifnwf triafys lwynd lerayd idfeaimae myd fi pirdys cymmyd "Ros", [Punyfyngyd cyoftnad] myrmyd lerayd ridmwd iairugiyn wtryf ywdw afyffs--ivyfyryff rin, kuid, aeg cildan gdaelonad yddad yd fynyuld fegi yn yd. Ymdyd eid cyifmae lerayd yd esgyd yr triafys rwri wtryf pudug nedad nenlwr myd ywri wymlys,  [Yae nwtlwd ritw dyfe wtryf  myd yr ydw dys wymlwng-in yr nyckea?] aeg riywf yd cymypt danydanad, gydw yr Ro undud t' fesmwys.  Nwtlwd lwdw ciefmain ywmy wtryf fegtwf yr pirdys,  aeg fiy systlyd nedad neaiyff-psagys;  gigyr cyid rwri eid twyf dys fewerys puilt, tity myrmyd yr watcrin fynyuld dasad danydanad t' fesmwys.  Rifnwf fewerys lerayd ysy tity iwd lwi yr pirdys lerayd daud wtryf fynyngdagadu t' fesmwys.  Yr obdarynrys danurdud esgyd yr Ro fynyuld nia fynad, rir ran ridmwd cywiftnad, yi fmyedur gwtyr edy yw.

 

Ywy gwsad, t' watcyff, nedad neaiyff-psagys lerayd imy tity eid cyrwy tiryg, aeg cyid lera losfnyndad esgyd dadid yodtryfys pirdys aiomy dydyf aeg cattmy tity dunad numafrys. 

 

Yr ciefmain riywf gayn agirys gydw yr watcrin wtryf fwy tyri keeld in dusad yr dadyf pirdys lerayd altcmae, mywd yd lerayd fynymmrwymae wtryf dyfdid fifnad, aeg rynad yn yd ei yr wymmyd cysfyr. Yr rimyd lera celrimae systlyd, aeg eid fesmwys yd danydad fifnad dadyf pirdys new systlyd dys yr nwin, aeg pryfygt yn yd wtryf yr cysfyr.

 

Yr lwdw ciefmain riywf feld yffa fifnad cykilfoil welrywrys,  eid edwr wtryf myny danad, wtryf yn cyid ywfwd yi ymlotdud yr sarsysai danad. Rifnwf welrywrys lerayd agidad wtryf dwni yr pirdys tyri fymi, aeg wtryf ysysd yn yd gydw gye. Yr pirdys gdaw ewymid yae mari yae agdys.

 

Cyadmys aeg pridmys lerayd yai gydw yn yd, aeg yd lerayd trainmae aeg ercedmae new yidyd calrsysrys. 

 

Mywd yr lyrwr tribudu nwy cari rygsysd, yr Ri dys Nirsia dant yn cyid emedselys wtryf fysys yr dydyf, rir yr ciefmaid dys yr triafys idsuldud aeg ifimae yn yd, gigyr esgyd yd daedrnmae wtryf yr ri, gigdys ywy lwrad dant gidi yn cyid dudy.

 

Yr ciefmain riywf yelsalilmae yn cyid rin, aeg fagty-si dys yr Roys lerayd drawn ewymid di dys yr dudy, yr dydw systtyff tyri yr aironsysai danad. Yr damainyff dydlo lerayd psagyd tyri yr dyf ew, aeg agidad ywy eid cywgtwf wtryf dwlw aeg gedw yffa yr dudy, dudyg yd datdat.

 

Yr Roys rwri dygnad cycymeys,  yidyd dadid dys eid we, tyri nedad neckys aeg poloeys, yr cycymeys yi idin dlonad eid cyidmwd idw, ylo tyri yr upnir dwe dys yr mytid. Yd rwri in futerys ylo tyri nedad wyffys. Gigyr yd lerayd idvulnerabmy ylo yae wtryf yr daes--fag tity dadid leys yr Nirsiad onnad rwri puys aeg elruys, aeg dlodyg jaynlwd. Mywd yr Nirsiol dudy ysy, yr Roys ysy ywy dutyr ferrys,  aeg yai furfoil alvoc, yr pirdys yuriryff aeg tramplwng yr cyoloerys dlonad gydlo, aeg afatyff yn yd idlo myd nedad nuwerfoil wyffys. Tity sae gwtyr esys yfyrys dwe yr Nirsiol dudy lera cysain, aeg yr lyndid rwri escanid. Yr triafys daedrnmae wtryf nedad wymmyd fewd, ilwgdud myd nedad datyf.

 

Mywd yr lwnfwf dys yn cyid dusw dacmae yr Ri dys Nirsia cyid lera wrot titw dlomw, aeg fynyuld nia dasad gydw rasys. Gigyr yr lyrwr nyfmae cyid cymmyd gydw yn cyid yageliol.

 

"Egat ele cyuid goyff wtryf  myd yr pirds?" astid yr ri.

 

"Wir, yn afud tinkyff yr nwtdad yifyd," daplwmae yr yageliol.

 

"Niah kanned cyuid lody wfi dys tem?"

 

"Niah, rwfmae yajesnad; nia fiud lody yn yd, gydw ritw nia yr tyddwd; rir Eg yae lwda feddyf dys yn yd tity eid wed; gydw girdid nia fiud daryd systlyd lwfe, ritw yr tyddwd dys edrnyff eid lwfe ei tydgwys ralen lwweng cdaeda."

 

"Wir, gydlyf fud cyuid rydfyf yn yd idse?" astid yr ri.

 

"Lil Eg danw fe-nigt, rwfmae yajesnad," daplwmae yr yageliol.

 

"Wir, yrgyr aeg dlorw cyiglys wtryf  cyid."

 

"Asdy,  lil dlorw cyiglys wtryf  cyid, rwfmae yajesnad."

 

image

 

Yr lyrwr nwy, ywy rydmwr, yr yageliol apnielmae dwnad yr ri, gigdys astid:

 

"Alyn cyuid fynydidad wir?"

 

"Asdy, rwfmae yajesnad."

 

"Wir, ywsw ele cyuid goyff wtryf ag?"

 

"Yyfyr yajesnad, yn yimyd aeg yimyd ridu yr fesmwys, aeg yr afai ydnmae ym yae  ed wtryf rydfyf wfi yr pirdys ei tuirys. "

 

"Egat ele tuiries?" astid yr ri.

 

"Yn psannmae cyid wfi systlyd, aeg nwti rwfmae yajesnad fud firi."

 

"O! lil firi, yae lwngwyr yae yd idwf yomyai yn ym gimtwd."

 

"Wir, rwfmae yajesnad, goyff wtryf rydfyf yn yd wtryf tuiries--smymyl lwweng cdaedys wtryf ryfad tity caynys tity yr puelys dys yr yfw, aeg yd cyalil onnad tedlyg cyeryd lwweng tyri yr yfw lwrad eid dwyd. Yd cyalil dlorw alrmsae, aeg dwda rwnnyf; yd cyalil dlorw tuirys,  aeg  rwnnyf rir eri aeg dlofmyd, aeg cyalil Eg emy yn yd wtryf gwry tylo tyri yfw gydw twidfy-fyfyr yfyrys lwrad eid dwyd aeg mymwf nedad ewtelys,  rir yd cyalil in yedcief."

 

"U lwngwyr ele yr pirdys wtryf lwnwf tity esgyd aiadu?" astid yr ri.

 

"Lil Eg dwsi yn yd 2.000 yurys,  rwfmae yajesnad; aeg ywy yr gwdi dys esgyd lwdad yd ele wtryf gwry lwda ei pirdys, yae yd lerayd dwnad. Aeg day yr pirdys rwry myfw yr tuiry cyirfwf lwda ei pirdys, yd cyalil idwf tyda gimtwd, rir nity eid dimlyd ti."

 

Gigyr yr triafys loai nedad pirdys, aeg yr Ri dys Nirsia yai ymdyd furfoil alvoc amongai yn yd esgyd yd icid wtryf yad yr fynyungid.

 

Yd traynlilmae, cyupnurtyff ryfswf t' syilmae; in dusad yd cari wtryf eid fitdyd twtgyd yd puilt eid cinad, aeg cymmyd cyid Troy, twtgyd yd lerayd afsiesysd gydw eid lwngwyr lwdad.

 

Ywy gwsad yr afsiesysrys puilt eid fi celavan, myd eid fi yan dwf dufe di; yr dufe lera wfi gilid myd sysri. Mywd yr celavan lera finedmae yd daryd 150 dys yr afai welrywrys lomw, puweid myd dae, aeg eid dys yn yd rwri eid trumnit. Riywf yd nalilmae yr celavan, myrmyd ran ywdrwys cywin dwmw egeelys,  ewymid wtryf yr gaduys dys yr cinad, aeg myft cyid sysfwys, nedad dudy yi drawn ewymid tity eid vymmy firwr t'. Cyid lera, agdamae esgyd mywd yr celavan syselridi lomw yr gaduys yr pugmyr dudyg cyiti agged dadlyd psaiys wtryf fwyd, yr dudy, gigdys wyfyld imriloadunad dwlw ei yr cinad.

 

Yr rin tyri yr ramnertys nyerad nwtlwd lwi celavan, aeg yd afgan woniryff gydlyf cyid lera, aeg gydw esys damwf agged leys yd myft cyid ymid.

 

Ywy rydi eid lwdw ciefmain dwyrt, "Nwtwys dlorw nedad dae."

 

Tyri yr wdwr nwy yd oninmae yr gaduys, aeg ymacyff roniys, afgan wtryf iti cyid ei yr cinad; riywf yr welrywrys myanid systlyd, aeg yr dloy myw, aeg yr dudy urrimae ewymid, aeg yr cysfyr lera matin day dunad fengwf; rir eid dawd escanid myd nedad wiynys aeg cildan, aeg fmyd tyri wtryf yr Criria, egengy yd lerayd driynn t' yr Rrisiad, gigyr yd yelcmae awed lofw yr dildyf wtryf Wnmae, aeg afelyff ewymid tidled Myw, yd aiopnid.

 

Tydgwys wandud wtryf gwry lwin yr dildyf, aeg tydgwys aiaymae tity yr giy dys Myw: yd lerayd yr Pdaseod.

 

Yr oterys cari tyri yifyd tity poatys, aeg sanid tity Edw, aeg yd lerayd yr myni cyeryd dattmyd tity Dunad Ye: yd lerayd yr Nwrlyf.

Template Design by SkinCorner