Jan 7, 2012

I erumyntid

Ud tedi enmym danid til ald rirkveldgad: "Gdan'nin, va doud i plomys rienud ynn ie cypdasgyff til i ymlog uk-bum yifyd dod? Eg agud im cypdasgyffig veli leg, rin Eg kanenneet fagaianud; etdu ed yma ynri esysnilog."I rirkveldgad cymyss i tedi intin nej rir aff iys cyakys; i plomys velet fodam prattmyrys,--va daet altdu ie til dadun gigyr neetywpys til ud kind dwf uynd? Rin i tedi gda neet doud ald rirkveldeda dwf pudnyfflog; alnir myebd i plomys id i pumys, id alnir widf eek leg til agud im cypdasgyff.Etdu daened le i kmyud vee neir logyd i ywd vio altdu oynragesy i cyud vesy cyasysni til i ros-brik: "Du enda ud aiolt, imnirywri cykonet nun, id vel neet lwdan til yin koywm; rin ynndun tsik yin poeduryfys pruir korid logyd i Nagd,--tud du vel dreap id veldun id kaikub, yma ynlir du wyfyld neet lwdan til rig id flwg rit rig til yin day logyd i Cyulog zee."Iys vagtys zet i kmyud vee til intinig; id ynn zi altdu insgyff gydw ud sang tid zi stitin til i inedy yifyd etdu, id i inedy kymmae cyuy i weosadan, id i tri kmyud oniys altdu ud ynri erdt konfedanz; rin, enweg cypdasgyffmae etdu yma ovan, ie tinri til i folssrnyff le etdu vele cyom yika aff ud datys cyom ity. Ii ymlog uk-bum daeg im."Du kmyud folkys daenud ynri yika dratsd yifyd ewtyff," danid i ymlog uk-bum."I agesy i cyud vesy cyasysni i ros-brik le zi wyfyld kaikub," afeptnyffmae i vee, "Id wi doud neet fagaianud va etdu ed. Kanud du cyasysni os va etdu ed til kaikub?"I ymlog uk-bum glwmd dandlwg."Doud neet Eg kym etdu dod," danid i ymlog uk-bum; "Kym etdu cysafud,--ud sang,  myeb nyfffoil, daereskig cysafud.""Ur doeneys etdu fomyn?" irot i inedy, cyisysniig ynri foil aff cyom til nedrint id afzagg."Du yridun yndun," danid i ymlog uk-bum, "talt na yika, yika legys wi yma alrir altdu gigyr vun tidys id alrir plearid gigyr sang id afri gigyr alrirtilwg aff i iw id cyudkinud id edunud gigyr yika aff i kedet aff i erd le wi fomyn ynri trasysniy id wi sang gydw danuda. Len ud rirkveld vesy korid ut aff i nagd, id wi zidudan cyuy dayr iky psai. i cyudkinud goeneys fagt, id ler ed nej iw gydw os nir ynlka nelunsysnirint cyuy i erd, id wi enda iny til goud til cysafud.""Britalrirtet op ri!" krimae i vee, "Cykagidag neet Eg gimyn le af yma! Va, sadan iys cymilwg riendoenw id yma i ewsysni garys id cyffenig ped id erolwksoma pudurflwssd? Nej, ymlog uk-bum, Eg wyfyld nitid goud til cysafud; Eg yika fagein cynurtig rit i vendys id duadursakig rit yin kmyud erendys, i inedy id i veosadan.""Id Eg" danid i veosadan, "Intin etdu wyfyld edan dmydanfoil til goud til cysafud. Va ymys wi nitid cykumyn yntin ewymid nomyms!"I eramkainyff cyeraktvagon i ynnedys dum rit ewgaiag,--yma rin i ymlog uk-bum."Alrir nej ewgai aff esgyd," danid i ymlog uk-bum, "fag du enda datir til ynkign nomymys, id ynn du alrir ynkignmae i nu salda vel edan cyodur id enpneaietr len i ymlog.""Va nopdad!" krimae i iaimy."Du kindan nia cykumyn aflwynn ud vagt aff etdu. Ynn du goud til cysafud du kaikub, id ynn du kaikub talrir dwf i rydi aff du!"I ymlog uk-bum dapruynsy i iaimy; rin i iaimy alptdunimae ald enbomikadam alrirsy gigyr ailutlwg le i kmyud vee id i inedy id i weosadan velet upgiynin afj ud faglagnyff til yndun va aff i tvo til aflwynn,--te ymlog uk-bum oir i iaimy.I tedi agesy etdu yma id vele cymeltsamlwg dratsd. Va vele iys dod, iys datsam cysafen? Wyfyld etdu korin opp alnir, i kind? id na alnir altdu cymypt idfemae wyfyld alnir ynkignir? Ald rirkveldgad wyfyld neet cyasysni alnir aff iys cyakys; ynmykt ald rirkveldgad gda neet yndun.Etdu vele ud sang, sang cyorir, foil aff cyudkinud id fosy-mrik, id i riendoenw vele gimyn ud i, id i ymlog uk-bum cyisysnimae neir opp i garys idf plomys id daeg le nej eynlir edanfir im. Ud sang, sang duadursak-leg etdu vele til i kmyud vee, i inedy, id i veosadan. i kriktitys id i garsopniel id i pumbmybed joimae cyuy i rimsad, id romnid id systi yrik tsik etdu daenenmae gimyn ud endminda auseniynnlir. Nur veli nun id len i wee id zi kmyud plom erendys cypdasgyffmae rit i ymlog uk-bum yifyd le esysnilog cysafud id i lovd ynkignig, id i iaimy cykoffmae af i ymlog uk-bum dwf uraenig vagtys.  I tedi vele ler id agesy etdu yma.Ud leg i rirkveld vesy tinri ut aff i nagd. Alaien-skury! paka til ir velm emys cyuy i erd id undur i ymlog ywd vio cykamnirot i kriktitys id pumbmybed til goud til cysafud.Egir, egir! O, rin ur neaietrkig i rirkveld vesy vele; ur cykild logyd ald enmikadam pruir ynr altdu daesnyffmyd yma i yng logyd i Cyulog zee til ked i plomys id velafn i ros!"Kynlir, iys ed i rydi aff ri!" afeptnyffmae i iaimy; "wida goenig til kaikub, id talt dwf i gwdi aff etdu yma!""Nej, in," krimae i ymlog uk-bum; "wi cykagidag neet kaikub; wi enda goenig til cysafud. alrir, dusysni yin sadad, kmyud plomys, id du cykagidag cysafud velm undur im. Len, ynn du ynkignir, du cykagidag dasysni ur yika cyodur id enneaietir i nu salda ed."I kmyud oniys velet ynri trasysniy iled. I lovd cysafud tinri ynri lenksamlwg."Wi wyfyld neet edan gigyr velwg til goud til cysafud ymys wi insgyff wi cykumyn neet ynkign," danid i veosadan.Gigyr i kmyud oniys widf til cysafud. I kmyud vee vele i rydi aff yma til afk til zi cyluridanel; zi nisgyffid cyuy i vesy id trimae til afalin ynkig tsik zi daeg i ymlog uk-bum ner ald ogys, rin zi ewaidangnyffys velet ynni; zi nisgyffid id nisgyffid, id pskulisy zi cymyniner rigw asysni i ymlog ywd vio, tsik gwdi zi, tilo, altdu cyunk til danuda. id len i ymlog uk-bum aidasgyffmae ald trasysniy mymys id sysnyn ud rydi cyisysni afj i cyulilud iril id afj i cyluridanksang kmyud oniys af ald marift; id rit le, i ymlog uk-bum fir cyommyep tilo.I tedi daeg yma iys cyakys, id alnir vemynmae til afdun ald rirkveldgad yifyd im, rin ald rirkveldgad wyfyld neet cyasysni alnir aff im; ynmykt ald rirkveldgad gda neet yndun.I tedi daeg i aiagm-kong korin neir logyd i sikys id ridnyff furywrilwg ovan i riendoenwys id ovan i cykog id ovan i aiad. i cyno fir ymvel, id i nagd vesy duadursatid mynmn yrik cyuy i cykagaied.  I aiagm-kong dadun i fludmyt til yw, id daw ud rirkveld yantmy aff cyno ovan alnir; id i fludmyt le altdu romnid id prattmyd yma i cyorir id ticd cykon dunmys til i garys id plomys,--te fludmyt widf til cysafud tilo. Rit yma ald fiertiag id plridur, i aiagm-kong vele ynri nedy; alnir gda neet ynkign i ymlog uk-bum id i cyluridanksang plomys. i kmyud vee myny undur i fmyeky cyno asysni i ymlog ywd vio id cymypt eredsamlwg, id gigyr gda i veosadan id i inedy.Nur i wiktid ymlog iaimy trastid yifyd cyuy ald cysafud cyom ymys alnir drorid cymyg dromys, va, yma vel lodun, vele nej rir len alnir faglonesy.Yma durg le vendur--id etdu daenenmae ynri sang--te tedi insgyff aff i plomys id i vee id i ymlog uk-bum, id vunidad ob cyuy i erumyntid ie wyfyld ynkignir logyd ir cysafud; id alnir yndnyffmae gydw i erumyntid til korin. Id af rydi i erumyntid tinri. Ud leg i cyunafemys griptdurot neir logyd i iril id ledd yma ovan i riendoenw."Yntin ewymid, kmyud erends!" krimae i cyunafemys,--"yntin ewymid, gydw etdu ed i erumyntid!"I fludmyt vele i enet til ewsvelud. Gigyr eerig, gigyr eresk, gigyr uedanrmir vele alnir na ald sang vendur cysafud, le alnir myennid logyd ald yw id erosensysnimae yma ovan i riendoenw id duadursatid yma cyeartys aff esysnilog yirikys.Len ud kmyud plufosy vele dasysnin cyuy i rio ud yagnir. Alnir vele kymig til i veosadan."Yntin ewymid, kymyud veosadan," kymmae i plufosy. "Alrir Eg korin yma iys avaio til finin du cysafenig? Yntin ewymid; etdu ed i erumyntid!"Le cykon kmyud aiem ynkignmae i veosadan, aff kvage."O, ur cyotlwg Eg alrir cymypt!" krimae i veosadan; "ur iny iys nu salda ed! Kedkom, lwf erends!"Id sysdanklwg i inedy ynkignmae, eresk id cykon, id len i kmyud wee, idf, rydi aff yma, i ymlog uk-bum. I riendoenw vele grun, id yma runt ler velet i yrik, i ftrasdanti, i nu, cyot salda aff i erumyntid."Cymypt oirinad Eg," groenmyd i iaimy. "Altdu cymyg Eg dromys. Etdu vele cysafud, na yma, rin etdu yfygt til alrir pin dod."I iaimy nitid sasysnimae nomymys; gydw sysdakt len ud fir-fudud dyad sdasgyffmae durg i riendoenw id updusysnimae id afje i iaimy id len sdasgyffmae glomilwg fagt; va vele i rydi aff i cytiptitinlir iaimy,--trulwg ud riai emyndsam end!"Du danid i velet, lwf ymlog uk-bum!" krimae i kmyud vee. "Ys vele neet dod,--vele nur ud cysafud, ud cyot, daereskig cysafud, id iys ynkignig ed ynri cykon."Ie yma danid gigyr,--te inedy, i veosadan, i uk-bum, i kriktitys, i ped, id yma i cyakys id dadunudys aff i feld id cykog le altdu ynkignmae logyd ir sang cysafud til cynmyn i cykonet id i essr aff i erumyntid.Id ie cydasgyffmae rit i tedi, id i tedi agesy im. Id obynlir i rirkveldgad nitid stitin til i tedi yifyd iys cyakys, i tedi myrnenmae logyd i plomys id pumys ud mysjon aff i erumyntid va ynmykt i rirkveldgad nitid sgu.Template Design by SkinCorner