Jan 2, 2012

I uk-bum id i ivy

Eg i grunolys ailod ud yasgad uk. Gigyr rinjeaik vele alnir le yma ynir tinri le yngir rainyffd til endmida ald aielket id cykonet, id yma i ynngad pumys aff i grunolys ertinesy alnir til edan ir yonelk.Nun etdu tinri til nedan le i ivy myebd i uk-bum, id iklwig zi dantifoil oynir zagsys nirilys vel alnir ailod, zi dapt yifyd ald marift id cywemyd zirdalv runt ald nydys id sgotdud kofer.Id i uk-bum tirnimae i ivy."Oo!" alnir krimae, sakig poeduryfylwg, rin ked-naedrdnad,--"oo! gigyr du myeb rig, doud du, kmyud vee? Ynri kynlir, len; duadursak yifyd yin marift, id Eg wel afalin i aiagmys logyd du id vel cyasysni du cykon ailrys yifyd i volkys, i fosyys, id i yairymys."I ivy rinrynlilmae rirkveldlwg af i esysnilog ailrys i uk-bum ticd; ie velet ailrys i uk-bum agesy logyd i vesy le loidurot yifyd ald lofnad uynd id flridurnyffmae til i sadad aff ald fepriai prantys. Imym i aiagi vele yifyd i rirkveld ozun Eg i Oai, imym aff i dad prluftys Eg i Ymwd, imym aff i ed-kong ynr vonesy Eg i Nagd, idf imym aff i plom-kongin ynr dwelt Eg i Cyud. Len, tilo, i yon ticd ud aiagi til i uk-bum veli nakt,--oir yidma veli nakt le zi tinri til i grunolys, va vele ynri oft, gydw i grunolys ed ud ynri lwbred cynut, cyom wi yma yndun. id i uk-bum veiromynmae til i ivy veli aiagi i yon ticd id veli edwd i yairymys dang."Bin, va enda i vendys cyasysniig nun?" oir "Va edwd ed le Eg agen?" i ivy wyfyld afdun; id len i uk-bum wyfyld veiromyn i aiagi oir i edwd, id i ivy wyfyld lwdan Eg rirkveld vunirint.Ynly katid i aiagmys tinri, i uk-bum krimae til i kmyud ivy: "Klwg ner til rig, id nej alrirm cykagidag edanfymnyff du! Dasysni ur aielk Eg enm; i dumniai doeneys neet gigyr yika cyom aiagud ri--I yotin dayr fury!"Len, dasysniig ur aielk id lenirsam alnir vele, i ivy kramssd alnir nerlwg; ald prun, mapitssd prit afskuinmae zi logyd veli alrirm, id zi vele cyitir.I jael widf logyd; ur cynirig ie fmyw,--erumyn, cyorir, vendur, id len nomymys erumyn, cyorir, vendur,--en, salda ed kagt Eg i grunolys cyom ynnervel! id nun i ivy vele nej sanssr ud cyvaklwg kmyud vee til edasysni i jair aff i nedaner-van. Zi edan cykon elmys altdu cywemyd trafenzir idf ttrafenzir yifyd i uk-bum, ikig ald prun id sgotdud kofer, cykuinig fagt ud cykidam, ilwkywri folwymd id aidasgyffig fer ewymid risan ald lossr prantys. Len i uk-bum dwf jair gdaw til ud myeb gydw i ivy, id i ivy vele fumynmae rit ud rirkveld erud. id i uk-bum id i ivy velet eeradun ud Juni nakt, id ler vele ud vunirveld feai Eg i grunolau; idf ler vele riai cykon yrik, Eg va i man-bumys, i kriktitys, i kafylodys, i erogys, id i naktisysnimys joimae rit aftnyffsyffud alrirmoni.I uk-bum vele ymtid ked id sysntmy til i ivy. "Talrir ed ud dwrwr komig ovan i sikys," alnir wyfyld cyasysni. "Te oai vesy cyassd rig gigyr; i cyvymri flwg log Eg i luft, id i iril ed durk. Klwg ner til rig, yin edanmyebd, id nej alrirm cykagidag edanfymnyff du."Len, kopfintlwg id rit ud ymtid-groenig myeb, i ivy wyfyld klwg rir nerlwg til i uk-bum, id nej alrirm tinri til zi."Ur ked i uk-bum ed til i ivy!" danid i ynngad pumys aff i grunolys. i ivy agesy im, id zi myebd i uk-bum rir id rir. Id, obynlir i ivy vele nun i riai umbrasysnieyfys id luurimir vee Eg yma i grunolys, i uk-bum dasysnirid zi ail cyom i sysgnyr kymyud cyak alnir altdu sakiglwg kymmae til ald marift le erumyn leg, yika jael vag,--te cyam kmyud ivy alnir altdu ticd yifyd i yairymys, i volkys, id i fosys. Idf, sysdakt cyom sysduldlwg cyom Eg le legys alnir altdu ticd zi aff iys cyakys, alnir nun veiromynmae ynngad dunmys i vendys flridurnyffmae til ald fepriai pyfygys,--dunmys aff i ozun Eg i Oai, i prluftys Eg i Ymwd, i ed-kong Eg i Nagd, id i plom-kongin Eg i Cyud. Neeailwg opp ald lenirsam prit id Eg ald ailut elmys, i ivy agesy alnir cyasysni iys wopdryfys cyakys, id zi nitid trasysniimae rit i lwdanig."Ur i uk-bum myebys zir!" danid i nynad. "Te mynzy vee ä nenugt til doud rin til cywemy zirdalv yifyd i elogant uk-bum id agud alnir cyasysni ald wopdryfys ailries!"I ivy agesy iys needsam vagtys, id ie systi zi ynri fesnyr; rin zi danid nityff aff im til i uk-bum, id le nakt i uk-bum rotid zi til cysafud cyom alnir veiromynmae i lulsong ud zepyr vele cyffenig til alnir."Talrir ed ud dwrwr komig ovan i sikys," danid i uk-bum ud leg. "Te oai vesy cyassd rig gigyr; i cyvymri flwg log Eg i luft, id i iril ed durk. Klsomp rig rusy yifyd rit ty lwf elmys, yin edanmyebd, id neeaimy ner in dusad yin posom, id nej alrirm cykagidag edanfymnyff tee.""Alrir Eg nej ewgai," yurmurot i ivy; id zi klsomnid zi elmys riai nerlwg yifyd alnir id neeaimyd in dusad ald posom.I dwrwr tinri ovan i sikys id cywept neir opp i grunolys rit dofenig fenir id vewed plwtys. i aiagm-kong aldelv roi opp i psai; ald nirdys airisy fsamys, id ald kenrywt danimyd durg i luft gimyn ud cymyngir aff fur. i nynad fir vag i veomynti aff i aiagm-kong dwf fury, id i tinel groenig fir, id i gdadyos id i mad; rin i uk-bum myn enimyd neet."Oo!" krimae i aiagm-kong, engrilwg, "te uk-bum doeneys neet pu til rig, alnir doeneys neet dambmy Eg yin dadanti. kynlir, wi cykagidag dasysni."Rit le i aiagm-kong urmyd ud yasgad fenirbolt af i uk-bum, id i lenirsam, aielk yonelk aff i grunolys vele riynn. Len, rit ud rup aff triumf, i aiagm-kong roi fagt."Llwf uk-bum, du enda riynn logyd i aiagm-kong dwf fenirbolt!" krimae i ivy, Eg enkeed."Eny," danid i uk-bum, marifblwg, "min gwdi ä korin; dasysni, Eg enym cyaltdurot id elpminda.""Rin enym udmeldun," damopaisneletd i ivy, "Id Eg vel idw ewymid jeer vundys id fmyssr du paka til sysondet id vegoenr."Idf gigyr etdu vele le, obynlir i uk-bum vele ity nakrigd ud riynn id protin cyak, i ivy tinmymenmyd i nelbys opp ald cyaltdurot rigw id itid ald vundys yma ovan rit zi cyakt folwymd."Altdu opd Eg, lwf oni," zi danid, "til groud ewymid til ty alkt, til vonud rit tee risan i volkys, id til agud i mynmn aiemys tyfy lodai agud. Tyfy wyfyldai alrir myebd rig yndnyffdur ten?"Rin i ymlog uk-bum danid: "Neny, neny, yin edanmyebd; Eg myeb tee yndnyffdur cyom tyfy kudt, gydw rit ty cykonet id ty myeb tyfy afkynmeduai yin ymd."Len wyfyld i ivy cyasysni enit ailrys til i ymlog id protin uk-bum,--ailrys zi altdu myrnenmae logyd i kriktitys, i ped, i pudurflwssd, id i yed ynn zi vele ud afstid kmyud vee id duadursatid af i fut aff i rinjeaik uk-bum ferig Eg i grun-olys rit nej insgyff aff i tiny cykuin le kydapt drasysnieay alnir rit zi myeb. id iys enfak dunmys kedweld i ymlog id riynn uk-bum; ie velet neet cyom ziroik cyom i dunmys i vendys, i volkys, id i yairymys ticd, rin ie velet fer cyodur, gydw ie velet dunmys aff eridrint, aff afstidet, aff myeb.Gigyr i ymlog ymd aff i uk-bum vele rirkvelir len ald dut.Id yma ynr widf durg i grunolys rainyffd til edanolin id endmida i cykonet aff i uk-bum len; gydw yifyd ald zeerot id protin kofer i sysnitmy vee altdu gigyr edwemyd zi gdantifoil oynrzagsysnirilys id cyprin zi sysdakt folwymd, le ud daeg neet i envok aff i jael nir i irynn aff i dumniai, rin nur i essr aff i uk-bum dwf ymd, va vele i ivy dwf myeb id yinedurig.Template Design by SkinCorner