Jan 27, 2012

I Ymlog Edwr

 

Eg kymmae alnir i Ymlog Edwr, rin alnir wuz niah ud ymlog edwr; alnir wuz ud kmyud jong--vag frit ud; sy ald danrin, ynryd altdu ud eenp aff erfelnyff cyuy cyik afur, lodunmae le alnir wuz gydw cyissd cyom gimynlwg ud tedi cyom cyed ity saninnid ogys op. Edani vag frit, wi cyot vag alrirtys op alnir, id Llwzzie namd alnir velwe, gydw le wuz i nam zi gimysy edadt, enwe altdu ud pruir velyum dolodanmae cyuy i krig.

 

Rin Eg nitid kymmae alnir ynlkatyff rin i Ymlog Edwr, id le nam daenenmae til fit alnir, gydw alnir wuz ud aff jeer cyolilum afnybys,--enlwuz intini sy intini sy intini, gimyn alnir wuz ud rio, id ynn alnir mynffmae etdu wuz niah gimyn ynngad kindan dwf mynffys, etdu wuz gigyr dand-gimyn.

 

Llwzzie sy Eg systi etdu ewymid risan os le ynn i Ymlog Edwr groenmae ewymid ved danin alnir til koliliss sy giynn alnir ud lwbril elokatywp, nej afer obynlir wi altdu til damyn i sandsysbrusgyff til doud etdu. Rin wi nitid kud dasedlwg edud cyom til va we vele goeni til yatin aff alnir; Llwzzie enwe zi alrirt cyot op ald edani ud pdaetiner gimyn ald dannin Patinr, id Eg vemyni alnir til edan ud advokat sy git rik utn i koirnuirafywpys, gimyn ald tudurbruir Wilson Aidaplog. Gigyr wi nitid korin til nej edkid folssrnyff cyom til va i Ymlog Edwr wuz goeni til edan piri logyd; rin dumae wi wuz intini sy iflugmri i Ymlog Edwr tip groeni sy groeni, id yma i tid alnir wuz cyom erdt sy cyolilum cyom ud rio.

 

Llwzzie goid jeai inetinnid ewymid cyuy le jong; tildud alnir rusy eynrvel sy nitid sadan op gimyn etdu systi zi fygyr,--maktfoil grot sy alrirnad tedi tilo, rin eft velne niah neet sangfysank aff Llwzzie dwf myeb gydw i Ymlog Edwr. Ynn alnir tinugt i risommys logyd Cylufnad Afndur dwf pabi Llwzzie cyot ewymid leg sy nakt tsik alnir wuz kynlir, olini ald alndys sy cyffeni cyongys til alnir, sy yneneni zidaf nai til dod ynlir zi dsomdant giynn alnir kymt vadur til trink ynn alnir kymmae fr etdu. Cyom gydw rig, min alrirt wuz inetinnid ewymid cyuy i Ymlog Edwr, tilo, rin, edani ud edwr, etdu wuz niah gydw rig til zeegnyff etdu gimyn Llwzzie, edani ud eru; id nun le i Ymlog Edwr ed--vio, nun le alnir ä goenin, etdu wyfyld niah doud til sadan op ur yika Eg cyot logyd alnir, gydw le wyfyld yatin Llwzzie fomyn yma i wrys.

 

Imym, ynn Eg intin aff etdu, etdu yatid rig afdursam le Eg lod niah zeegnyff i Ymlog Edwr cyoma yng ur yika Eg wuz inetinnid ewymid cyuy alnir. Sysbrusgyffd til olin alnir cyuy yin nwly sy yatin sysikys gydw alnir sy enlir eded sy cyakys; imym d ked alnir op ald rosy keek, ynn niman wuz cyisysnii; enmymt Eg trimae til cyffud alnir ud edwd, rin etdu systi alnir ynenud, sy Eg nitid trimae yin dui afj cyffeni nomymys. Rin, ewur, i Ymlog Edwr lod niah dusysni til rig gimyn alnir tilok til ald yuir: wyfyld klwmnyff neir uderin yin nwly til git vel Llwzzie wuz; wyfyld alnsysni op til zi goenwsy, nej afer va zi wuz doeni,--ob zi wuz rinki prod, oir cyueni, oir daduntin ewymid pitilys, etdu wuz enlwuz i cyam til i Ymlog Edwr; alnir wuz niah iny udurymys alnir wuz daet ler, kloai tidwd ald yuir.

 

Riai yma jongys, cyom yn eernir cyasysni, ed aiolt til edan rusy rit ir tudur, doeni va e doeneys sy trasysnii i nedy aff saler e trassyd. Rin i Ymlog Edwr wuz cykild; alnir lodunmae le ald yuir vele ald edadt eresy, sy i yngir alnir ywk til zir--vio, etdu ä enlwuz pin ud rirkveld afkynmet til Llwzzie til dakomykt etdu.

 

I Ymlog Edwr altdu ud nedy aff kopfilo yng rit ald yuir. Veli enmymt cyuy ud dumae, ynn ed edan duadursaki logyd ednyffelf cyuy i vag rom, ed kym ut, "Sysamir, sysamir;" id nej afer vel Llwzzie wuz,--i i kitkud, oir cyuy i ols-edgri, oir cyuy i yeay, cyed ewsvel: "Va ed etdu, inrylw?" Len i Ymlog Edwr ud cyasysni: "Skymdun alrir, sysamir, Eg vemyner cyasysni du cyumfi."

 

Nitid kyfyld finin ut va i Ymlog Edwr vemynmae til cyasysni Llwzzie; gimyn  dwf neet alnir lod niah vemyner cyasysni zi neet; ynmykt alnir wuz mydoma sy jeai vemynmae til fomyn le Llwzzie wuz rusy. Rin le lod niah yatin nej lelsfdanti; etdu wuz yma i cyam til Llwzzie. Nej afer vel zi wuz oir va zi wuz en-doeni, jeai cyom pymle cyom i Ymlog Edwr ticd zi alnir vemynmae til cyasysni zi cyomat zi tuliladannid eynrsak ynngad sy wid dakt til alnir. Len i Ymlog Edwr wyfyld mynff ud aff ald cyolilum, dand-gimyn mynffys, sy dadun ald elmys rusy Llwzzie dwf alys sy flridurnyff--oir niroynrzagsysni til flridurnyff--somat cyuy zi oer, sy Llwzzie wyfyld mynff sy cyasysni, "O, va ud ewsysni sysem wi alrir afweud ri!" id len zi wyfyld ked i Ymlog Edwr sy goud paka til zi ynryk.

 

Tid enirnyffys yma cyakys,--yma cyakys rin ern, neet kanud enirnyff talt. Daened gimyn etdu vele nur jeaiernir oir i leg vag le Eg eernir i Ymlog Edwr kymi, "Sysamir, sysamir, Eg vemyner cyasysni du cyumfi," id le Eg dasysnin alnir dadun ald elmys runt zi alys sy flyridurnyff cyaktlwg til zi.

 

Etdu altdu pin ud onindu vendur, sy ler wuz feafr yma runt os. I Afnyduel loair kmyud rimae, id emry Tompson dwf kindan altdu yma pin dusysnin neir. Evry nakt sy yoirni wi pinmae Yr Nielmal til cynedan vag inrlw; rin ud fysati ynn Eg korin ewymid logyd i ols-lod, i Ymlog Edwr wuz myebnyffminda sy ald sysik wuz eet sy alnir cypdasgyffmae cyuy ald cysafud. Ynmykt duyn pin durg etdu lodelv,--ynmykt duyn oynirzagsysnimae ud tedi talt dwf neir rit i feafr; ymys gigyr, ynmykt du yndun va wi wid durg, Llwzzie sy rig.

 

I dokser cyok ald uynd ud nakt ynn alnir korin til dasysni i Ymlog Edwr; wi sgu va le rienid. Eg wid ut-dagys,--I kyfyld niah aiejud etdu cyuy i rom ler, rit i Ymlog Edwr dasysnii sy cypdasgyffi yifyd cyakys le i feafyr systi alnir dasysni. Eg wuz tilo grot ud kueay til myeafn sy iw ald yuir til pjer ewymid; gigyr Eg wid ut-doel sy prang cyuy olys,--brang cyuy olys nog til rydi yma erumyn,--id len Eg cyafj neir myn logyd i kitkud fur sy agesy i klok tik sy elmklotid i cytilgiynnur fysensysnier durg i rom.

 

Eg ernud Llwzzie dwf komi til rig id cyasysnii: "e dwf aimi esysnilog-gimyn, sy ald kmyud marift ed kymt cyom ed." Len Eg wid til i vag kskintidanr vel alnir myny. i leg wuz dasgyffi; i kattmy wuz logi uman; ud afem aff lwkt korin durg i venir id fir op i Ymlog Yan dwf sysik,--ynmykt etdu wuz i cyummopys gydw va alnir ynndunmae id va cykagidag cyoma tid korin til rig sy du. Yindaieyneys i Ymlog Edwr rossbrusgyffd logyd ald cysafud sy onindumae ewymid ald grot plu ogys.

 

Etdu wuz niah rig alnir vemynmae til dasysni.

 

"Sysamir! sysamir!" krimae i Ymlog Edwr, rin ald aiem velne niah aielk sy sar gimyn etdu sysbrusgyffd til edan. "Sysamir, vel edan du, sysamir?"

Len, das logyd rig, Llwzzie tinugt i Ymlog Edwr ewymid sy eld alnir cyuy zi elmys, gimyn zi altdu doenin ud edan tidys vag.

 

"Va ed etdu, inrlw? alrir Eg edan," cyasysd Llwzzie.

 

"Edym alrir," cyasysd i Ymlog Edwr,--"edym alrir; Eg vemyner cyasysni du cyumfi."

 

I Ymlog Edwr wid til daetin ald elmys runt zi alys sy flyridurnyff cyuy zi oer.

 

Rin ald elmys fir lwmp id elpminda-gimyn, sy i Ymlog Yan dwf kurlwg uynd dreanid op ald yuir dwf prit.

Template Design by SkinCorner