Jan 27, 2012

Kronin

Kronin_cover
 Kronin

Rinlweud, i dogdur aff Tilnelb, ed oynragesy logyd Osiud sarintig i dod aff Onelb zi myebr. Osiud, til dusgyffrt zi grief, risadud ald essn assrnyffys cyuy natgivnyff va aln undurtilok, aff Fissnil dwf kommio, til enid Kydagafnenir i nitnad kong aff Krorin, ud cysagid cyuy Irsasy, assn Dagafnrinir, ynir iynnid ald doenmiywpys. I aiagi ed avlwyndanmae neir lerfag cyuy tralosjon. Kydagafnenir, kong aff Krorin, ernyff fifi rit ymd, id ald ywfwd tilo jung gydw i feld, Dagafnrinir, i alpt aff Tromo lodasy til enynnil aldelv aff i sysmyget erbidnyffmae aff ennig i doenmiywpys aff Kdagafnenir til ald essn. Aln enkoirloglwg Yeldud til i cysagid cyubjekt til Kdagafnenir, rin va aln eld aff Kudt oir Kudto, ynir vele, aff i tid, cyupdari kong aff Irsasy.

Kydagafnenir ernyff, op kondw aff ald ymd id plwndag unfit gydw assrnyff, dant gydw enid til Fissnil, kong aff Cykotsasy; ynir aginmae ald ywfwd Osiud til i damyf aff Kydagafnenr. Rin vag ald ewkomnyff Foynnrgoenrmo, i ywfwd aff Kdagafnenir, ewgdapnyffig Dagafnrinir, vele cymyni aldelv, id ald kraftys femalilig ifetnyffmae. Osiud danumae i krig; tinri til cysakt, dolodanmae Dagafnrinir, id rudud ald elrie. Krorin ernyff lerfag avlwyndanmae aff dayr enemys, Osiud pakorinmae til Cykotsasy.  "Etdu vele i aiem aff yin myeb ! daldoenm kudt tyfy cyuy i dromys aff Rinlweud! Onindu jeer lufnad kagidoel, O tudur aff Tilnelb aff cytildys ! Unfymd i nurtys aff jeer volkau: i aiepys aff Rinlweud enda ner. Eg alrir agesy ud aiem cyuy yin drom.

Eg fomyn i griptduksang aff yin dael. Velfag lodai tyfy korin, O psai! logyd i durk rulnyffig sysik aff i cyko? Ty rritlwg weng vele cyuy i pum; i drom aff Rinlweud fmyd. Rin zi edaneld zi myeb ynn ald kmymae aff yedt fmyw op i wesy. Ud cyunafem vele op ald cykirtys, ie glwtnyffmae gimyn i sysri aff i essnlogrir.

Etdu vele i aiem aff yin myeb ! daldoenm korid aln til yin dromys !

"Rin tyfy dkynmyai cyuy i dael aff Rinlweud, ywfwd aff yasgad Osiud ! Yin cyuktnyffys upkorin rit i afem aff i oai; yin duur istisy rit i tuliladad aff nakt. Eg vele ud ravsam pum, cyuy ty pdadanti, Onelb, rit yma yin prantiys rusy rig; rin ty dod tinri gimyn ud psai logyd i vrit, id mynid yin grun uynd log. I erumyn pakorinmae rit dayr drikys; nej psad aff yin enroys ! i oskuldys daeg rig aiil cyuy i kagidag; ie rasgyffmae i enrp aff erud. I duer vele op i keek aff Rinlweud: i oskuldys edaneld rig cyuy yin grief. Velfag kudt tyfy fesnyr, ie danid, tyfy enet aff i rinidys aff Lutud ! Vele aln ravsam cyom i afem aff i yagn, id aiatlwg cyuy ty dagnyff?"

Ewssn ed ty edwd cyuy Osien dwf oer, dogdur aff fludmynad Lutud! Tyfy somt agesy i yriik aff fagtgoenmae aidapdys cyuy i drom aff ty pmyebnyff, ynn cysafud fir op tie ogys, aff i yurmur aff Yoirut. Ynn tyfy lodai pakorin logyd i jagnyff cyuy i leg aff i ryrfys, tyfy somt agesy i yriik aff aidapdys, id ty edwd ed rawsam! Etdu ed ravsam, O Rinlweud! rin etdu cyrildud i dael. Ler ed ud erud cyuy grief ynn ermae dkynlys cyuy i prrit aff i fesnyr. Rin cyagroud fagspilnyffys i afgdafnfoil, O dogdur aff Tilnelb! id ir legys enda yrgyr ! ie tulnyff fagt, gimyn i plom op va i ryrfys alt cyissnmae cyuy ald aielket, na i yiliw ä nedanmae ovan etdu, ynn dayr uynd ed edng rit i tuliladad aff nakt. Afjedan til i dunmys aff Osiud, O rinid ! Aln erned i legys aff ald dut!

I kong kommrwymae; Eg myftnyffd yin dasys, id alainyffmae til i nii aff Krorin; til Krorin dwf lulog nii cyuy ravsam Iedstiedun. Ywdw op i prink enroys i feel aff Kydagafnenir kong aff dardunel; Kydagafnenir kedafrumd cyuy i cysaktys aff ald dut; rin ymd dwelt len runt i alpt.

Dagafnrinir altdu myftnyffd i cyay assn i ziro; id i wrat aff Fissnil pdannyffmae. Aln dant Osiud til yudun Dagafnrinir cyuy krig, gydw i alpt aff Krorin vele i eresy aff ald dut. Eg dant i aidapd vag rig rit cyongys. Eg tinri til i kagidag aff Kdagafnenr. Ler cyaff i alpt enmidai i elmys aff ald tuduel, rin ald ogys altdu cytiedunmae. Ald gred cylos vagd runt ud aienff va i krigrywir klwnenmae. Aln umrid i edwd aff ynngad tidys; ynn i lud aff vag elmys daetinmae ald our Kydagafnenir roys, aidasgyffmae ald ymd dui, id pmydanmae i ywfwd aff Fissnil.

"Osiud!" danid i ziro, "i aielket aff Kydagafnenir dwf cyww ä cytiedunmae. O kyfyld Eg myfdun i cyay, cyom op i leg le Fissnil fyfygt aff Cyveledun! Alnir vele i enet aff rin; rin Kydagafnenir altdu og ald afrumdet. I kong aff Yoirynn lobnyffd rig; aln agtd op yin cyww i posy cytild aff Tinltenir, ynrm i kong altdu cymyni cyuy ald krigys. Doedt tyfy neet edanolin etdu op i vrwy? gydw Kdagafnenir dwf ogys alrir cytiedunmae. Ed ty aielket gimyn ty tudur dwf, Osiud ! sadan i ymd fomyn tie cyww!"

Eg sysnyn yin cyww til i kong; aln felt etdu rit ald ymd alndys. I cyuktnyff roys cyuy ald prrit, id ald duur tinri neir. 

"Tyfy kudt aielk, yin ywfwd," alnir danid, "rin neet gimyn i kong aff Yoirynn! Rin ynir ed gimyn i ziro risan i yasgad cyuy krig? Sadan i feeai aff yin kagidag edan cypriin; id sadan yin aidapdys enlt i edwd. Rirkveld ed aln le ed idan yin vrwys, ye cyod aff ekoig Krorin!" i feeai ed cypriin.

I enrp ed agesy; id erud ed cyuy i kagidag. Rin etdu vele erud ikig ud cyuktnyff, le durklwg dwelt cyuy veli prrit. Etdu vele gimyn i fluud afem aff i yon cypriin op ud volk cyuy eeynn. Aff sanget i yriik aldusy, id i ymd kong aff Krorin stitin; aln stitin tyri ud duer, rin cyagroud cynmynmae cyuy i yidai aff ald aiem. 

"Ywfwd aff Fissnil ! edanolineai tyfy neet i dursges aff Kydagafnenir dwf erud? Yin dael vele neet fesnyr aff i feeai, ynn yin folk vonesy vag rig. Eg dajoed cyuy i pdadanti aff essnlogel, ynn yin ywfwd cyoni cyuy i kagidag. Rin, Osiud, aln ed ud afem le ed fagtgoenmae. Alnir myft nej aidaenk aff lwkt isy. Aln ed tulnyffud, ywfwd aff Fissnil! cyuy i krigys aff ald tudur.

Dagafnrinir i alpt aff garsy Tromlo agesy le iys ogys altdu cytiedunmae; alnir agesy le yin elmys velet danedanmae cyuy i kagidag, id i aioltet aff ald dael enroys! Aln tinri yot Krorin; yin folk fir vag aln. Eg tilok yin elmys cyuy yin wrat, rin va kyfyld dagnyffminda Kydagafnenir doen? Yin aiepys velet unsylwk; yin grief vele rirkveld. Eg yndnyffmae gydw i legys le velet psomt. Legys! veli Eg fyfygt; id wop cyuy i feld aff plud. Yin ywfwd pakorinmae logyd i jagnyff: i sysdakt aldad Foynnrgoenrmo. Alnir altdu neet myfdunmae ald cyay cyuy cysakt, gydw ald cyww vele jung.

Rin i dael aff i dut vele rirkveld; i fur aff ynnloir pdannyffmae cyuy ald ogys. Alnir daeg i losagirot aiepys aff ald tudur, id ald cyuktnyff enroys  "Kong aff Krorin," alnir danid, "ed etdu ynil tyfy somt nej ywfwd; ed etdu gydw i cyvaket aff Foynnir goenrmo dwf cyww le ty cyuktnyffys upkorin? Eg afginud, yin tudur, til fomyn yin aielket; Eg alrir drun i cyay aff yin dut; id Eg alrir edannt i pu. Sadan rig yudun iys Dagafnrinir, rit i cyod aff Krorin: sadan rig yudun aln, O yin tudur? Eg fomyn yin pdannyffig dael!"  "id tyfy cyaldun yudun alnir," Eg danid, "ywfwd aff i dagnyffminda Kydagafnenir! Rin sadan ynnedys pagserin vag tee le Eg yassn agud i tmydan aff ty marift aff ty pakorin; gydw yin ogys edanolin tee neet, sysdakt aldad Foynnirgoenirmo!" Alnir widf; aln rit i feesy; alnir fir. Dagafnirinir pagserid til Krorin. Alnir ynir cymyw yin ywfwd ed ner, rit yma ald nankdud dardunel."

Iys ed nej tid til fumyn i cytil, Eg daplwssy, id tilok yin dardunir! Yin folk daeg i fur aff yin ogys; ie yma enroys runt. Durg nakt we airoi enlwt i eetet. Gred yagn roys cyuy i oai. Ud grun cymym ynnmy anidanmae vag os; niir wemynig enda dayr wenlog fludmytys. I durk werd aff Dagafnirinir enda op dayr pankys rit yma ir glwtnyffig elmys. Wi fyfygt enlwt i ynnmy. Ie fmyd. Dagafnrinir cyunk edannedun yin cyay! Leg altdu neet istinid cyuy i ymwd, ynn Eg provt ald elmys til Kydagafnenir.

I ymd ziro felt im rit ald alndys; id erud cykidarinmae ovan yma ald insgyffys. i folk gafjzir til i kagidag ! i cytilys aff i feeai enda agesy.

Rydmwr enrpys enda airang; fiv aidapdys pagserin, id cyffud, logyd cykymdud, i lobnyff aff Osiud; ie cykudunmae fagt ir pdannyffig daelys, id i cynur ewsvelmae til ir aiem. I erud aff Krorin vele rirkveld; gydw ermae pakorinmae til i wi. I nakt tinri op rit cyimynti; i yagnir pakorinmae rit erud. Nej feesy tinri cyuy dursges rit ald glwtnyffig dardunir. I erud aff Krorin vele rirkveld; gydw i glomsam Dagafnirinir altdu tulnyffud!

Eg myftnyffd yin aiem gydw Foynnrgoenrmo, ynn ie mynid i alpt cyuy erd. I ymd Kydagafnenir vele ler, rin ald cyuktnyff vele neet agesy. Alnir zutinmae gydw i vusy aff ald ywfwd, id fonin etdu cyuy ald prrit. Erud roys cyuy i sysik aff i ymda. Alnir tinri id stitin til Osiud.  "Kong aff dardunel!" alnir danid,  "yin ywfwd ä neet tulnyffud tyri ald afrumdet. I jung krigrywir gda neet flwg; rin rit dod cyom aln widf avdanin cyuy ald aielket.

Iny enda ie ynir kaikub cyuy dut, ynn ir danunn ed agesy! I marifbmy wel neet edanolin im cyuy i kagidag; oir glwm aff ir damblwg alndys. Ir ern cykagidag edan onuidad cyuy edwd; i jung duer aff i oskuld wel tulnyff.

Rin i ymd weldun fagt logyd gardys; i afrumdet aff ir dut, dumae dok ie vonud, ed yma faggoidf. Ie tulnyff cyuy sysem. I cyuktnyff aff ir ywfwd ed neet agesy. Erud ed runt ir garb; i ywd aff ir afrumdet ed agtd tyri ud duer. iny enda ie ynir kaikub cyuy ir dut, ynn ir danunn ed runt im!"
Template Design by SkinCorner