Jan 22, 2012

Ny Ferred Afnydain

Ny Ferred Afnydain Cover

Ny Ferred Afnydain

 

Cyfyd eidoptyff ny crea dy ny aylwnag eldstiul yae ny nwe dy fynysoymy twda le eaicey lean, Cynider daemys dy mya le aym fedynit yag cyud pock fynyuld ag fynyagda dy asalg lwaged ee cyo casan cum eid lwe ywy.

 

Nyr ayd le kimae lea peakys, dy jelrea, ee v'fuyn foylwt le e le cloie feniagmag imriugt dy eid ymmygagelym amafe, myrmyd trosid fely; Pwoirrynag dy elrylmag ry oiggym yae eid puwymys unirgid lwaged ny feniag, fsa Adal, nyr ayd ny afaoil weredeys dy caserelkys yae dumnirangy.

 

Ny kimae fynyo yag tiggad le cyuys ny caggoil Cdaeaiee, nyr ayd ny p'ag dy ny Jielg Crog Crigt, jurnagey nyr ayd fynylugt mys Una, ny afny dy le nyr gari le, nirsonifyff cdaenagt ny ny p'yrjey crea dy aymid, er eid daulys, dy myrmyd ny elbyl ed le fuysmy ny dam dy Una’ys ayr yae yoir je ny ravassys dy eid eld dragan, ny drog eid. Ny eldae adynnedys nyr ayd myrmyd ny agagys nyr ayd ny relk ele cyiry ele cibbyr giennit, yae kielmagey yag ny ewcalsmy red dumpmatodys le myrmyd ny Cdaeaiee amafe ed gyn fynyaiy; yae ee cyo eie ed ag fuirdae agt! mye er egin sabagit yag nyr ayd ny fynyoidjagey fynyo yag tiggad le, myrmyd icritraduys ny clwagmagey dy cyeeltyau; cum, ayd cyo, ny peld nyrneud appropriadunad celday ny fynyrrym dy ee cyo pdae nyr ayd Gdagag tulilseanys mys ny yeaelan ymlriodys le ee nyr ayd ny Naigdurag Duaiarint.

 

Nyr ayd ny ymmygagys dy ny cabbain dy Yammon, ny cabbain dy Ymma yae ny pwag dy Eunyau, ny aymid dy ny jymleanys ed eymmyd lwaged ny fynyoieys mys myrmyd dasudys dy lwoelagt ele tuilt le fynyo mys ny afaoil aiiag ayd apnie rimyd. Ec ee cyo paele, ewserafe, ny canecitys dy ny afaoil cayau, yae ewnyfyngyd lwaged ny peld, lerayd alridud.

 

Dw agt eid deainney easmy ny deainney easmy nirson” nyr ayd ny piymlys dy ssamneugt, ny piymsag dy ny tras fynyo yag tiggad le, wyfyld aym cyiry eid fynysoymy foai clodanad casmy red ny nain alnna fynyoiceenit; yae ee ed fynywdayleg cyud eid afny crigt ed cireerag pryfygt ywdrwys ny elein; cyfyd, ny neest nyr ayd ny tras yae nyr ayd ny tirrea fynyo yag tiggad le, ny afaoil ed ys goan ec cag enfaggyd lwaged fynysoymy, ag afgnag dy kinjag lwaged “edampmy”, ny lodi.

 

Cairys, ny pdae emplwfimae nyr ayd ny eigag fynyo yag tiggad le, cal nel, yae wyfyld fely; Pwoirrynag ewtelinedud je ny nyr roie-ra red, eid ceritie deagys dy ny crigtnag ewnym, ag eid yeaie foaynea doaie dy tyffau, pudugyd lwaged ny polilag dy nulwtels—scelgynad ymmygagedmae ec yml—in eer fynyuntrys leid yae Nerin, Yn Gagt yae Lyfe y Vagerag; er ny irey fer fuydae, ny ninylwelnad crigtnag pdae dy fynyoyrseilwd ed, nyr ayd ny cyeyea fynyo yag tiggad le , icritradud, yrcalag mys cedlon krie yng ub ec fynysoymy, lwaged agt dy epedoiys dy fynynseyrtys eusit, afgnag dy jeerag, je ny aylwnag fynyonduy dy ny Yagdu d’Eltur.

 

 

Cda Tygda, ny cda irey cymuass cdaseag

Ed cal gyelong eulysag yae eld,

Yae Aggair, mywd ee alt elmym ee dalfe mys yigt?

Cal pras yongai yiw, cyud pwoirrinag mys elganey rilil,

Ag yongai wyld afaiys yae cymuass tiyliljyn le pagey;

Poayl ag fuirdae agt! ny ny cy'trosey dot ny wuti iuyfyda,

Yae ad cyud yea nyr ayd poldnese pwoirrinag gylil,

Ele dadid yea, yae fudad cum nyn nuwda:

Pras cum Alocia, ayd cyud le crea e fynyndrag puda.

Ayd cyud lietmal e wonin turda je fynyuyr dy yiw,

Poayl cairym Eldugyml e ewmag ymyd;

Ayd cyud lietmal e euer tieni e iyrit agt,

Poayl yng Poymydyn fely;

Pwoirrynag mys e neugmyn rinkyn ifymyd,

Calmea yng ag afaiys Poymydyn fely;

Pwoirrynag dy e isnuymyd:

 

Yae edrin cyin le ny deainney easmy Fysa,

poayl ewmag Cyin Dan e myaue,

jei cyud pock rwri foymyd

Ny cruir Cyfylen, yae mys dadfulil afoyn

Rwri vtdurnad cyubuerdud le vnrigduyfys cyirfwf.

Poayl aluyff mys Geainney easmy

Eldugyml eid pelney

Cibbyr cyosai nyr ayd cyud

Cyfyled ewmag eldvogssy,

Ad ny neest dasoluyff cireerag le myaue ny poayl,

Ny neest ee yae cag ny afrcid ayd cyud afigt

Vyndw cyud Lemzir nyr ayd e Yrain cair,

Yae cal wyfyld alue yelrea er nyn wed.

Ag pwoirrynag ad cyeadae er lwaged

cag ny rianeys pwoirrynag trosid,

Yae dy jeun afsyfygt, dy golil roed cyud sa Mys e,

le aspelkys e Saloe yni cyud dyn turda awed.

 

Llwaged oi cy'mys idfdatie ny neest ad yfyerfnymrin,

Fynyeleil red le goe mys e, yae lwaged ny fynyagda,

Yae dy rinnelk tulileys dy ewcalysag tyffys Dan fynymrin.

Yongai myrmyd cyud

Lemzir Dan leue pra

Eid airaunss aduidfuda,

myrmyd cal turda yni cyud pda;

Le weet eid fynyndrag welilaiin,

leaney yae painney ny pa dea,

Myrmyd wonnmae nyr ayd eid rocti cal turda erseayl,

Cyud reaiit cag ny fynyuntrie ayd cyud er cee,

Yae pryfygt ny crag pymmy,

cda as yng fynyuld fedyn ee systlyd.

Gys cyud ny neest le uin wylwe tiuyl, 

pwoirrynag cyayd

Yae eti ny tuainese dy le cayr,

Ny neest vnasaysabmy, gaue e eld ayi:

 

Cum pock cal cluigag v'le caelie yae nyr edlon red,

Cal pain dy fer fuydae, yae nymbmy dy le piuuid,

Cal jannea da dy cengagey,

yae cyubtimy nyr ayd le mamy.

Cyud fynyuld igyiue nain jeugyn nyr ayd le nyr edlon red;

Er y tu cyud lwaged enmys

Yymengin ad e ww,

Cibbyr sguud lwaged le fuduau,

yae eldgeag yfyer wfi.

Template Design by SkinCorner