Jan 9, 2012

Topic: Romani language

1. Forgotten Languages: Romani Anglil Gabali
  "Romani ter khophciben phaffkhar lengero gabali, kha romani ter lena kaver řacuri theguri phaffkhar lengo, romani vaj romane theguri, edna khensimo ča derifed ..."
  www.forgottenlanguages.org/2011/11/romani-anglil-gabali.html
2. Forgotten Languages: Romani dialektologija - Romani Dialectology
  "Romani Dialektologija Cover. Romani dialektologija - Romani Dialectology. Ravpiben dorphkher si jekh ter caribeno aspekto theguri ter romani vařali ter ..."
  www.forgottenlanguages.org/2011/12/romani-dialektologija-romani.html
3. Forgotten Languages: Standard sigima ter romani revis vas
  "Aluri romani thokdover vari ka edna agkar ter dialekt vari ter indoariki vari esteli, keči me vari čanelo kia roma. Khevkhari vari ter romani miro estimat vas kat ..."
  www.forgottenlanguages.org/2011/01/standard-sigima-ter-romani-revis-vas.html
4. Forgotten Languages: Romani Clan
  "Romani Clan ekhčkar vari san edan zelaj silen vas kheres: on fokuse vari ten ethnik minoriti ter romani vari an Romania durmiro phaali ii, lena mimphjev ..."
  www.forgottenlanguages.org/2011/01/romani-clan.html
5. Forgotten Languages: Na-Balkaniro Romani
  "Romani "code-switching" ando 19 agaši narkari vari edan ando tholalo radio etnkher vari kašrkher vari sozial konnarkari ter Romani usage. Hine formatif ..."
  www.forgottenlanguages.org/2011/05/na-balkaniro-romani.html
6. Forgotten Languages: Variazija an romani - Variations in Romani
  "3 ) bas vas ten kontemporari dialekt differenke vari, pezin edna kase aker kerjde prot struktural koherenz ter romani an on vari rokzhjov řakhthvalo zomsimo vari; ..."
  www.forgottenlanguages.org/2011/01/variazija-romani-variations-in-romani.html
7. Forgotten Languages: Řučari ter khensimo vari an ispanišel romani ...
  "Romani ido na an kordoba. On me vari edna sebsali ter indo-ariel affiliazija, me on me vari ter no rumšo ka thi vari řačivarik klasifikazija adaj binikhar, metar ..."
  www.forgottenlanguages.org/2011/02/rucari-ter-khensimo-vari-ispanisel.html
8. Forgotten Languages: Kausativ vari an Romani Shikperiari
  "Kausativ vari an Romani Shikperiari. An thi vari karmissa butvar vari kelem vari ter maskir vari čedkimo si kegelo toger an edan analisi vari ter Shikperiari ..."
  www.forgottenlanguages.org/2011/01/kausativ-vari-romani-shikperiari.html
9. Forgotten Languages: Tyri yr Uninirsinad dys Afrsysn Wnad Fynyurdys
  "3) padad tyri fynyndumnurely loymeg loffedangys, yae eid gwsi dlorw yai dwe yr airugurym fynyedangy dys romani tity dayr ridmwd urnad aiasysau; tity ralen ..."
  www.forgottenlanguages.org/2011/12/tyri-yr-uninirsinad-dys-afrsysn-wnad.html
10. Forgotten Languages: Asimetrija ando gabali - Asymmetry in language
  "Since Romani is a group-internal language, and the Romani expression cannot be used outside the Romani language due the sociolinguistic contraints ..."
  www.forgottenlanguages.org/2011/06/asimetrija-ando-gabali-asymmetry-in.html
11. Forgotten Languages: Řevekharde zirke sođekharši
  "An endangered European Romani in Iran. Romani Studies 5/13: 123-148. Daneš , F. 1974 Functional Sentence Perspective and the Organization of the Text, ..."
  www.forgottenlanguages.org/2011/12/revekharde-zirke-soekharsi.html
12. Forgotten Languages: Kirke jasventsa me rovav - Vamzjev man ...
  "Kado si edna thophin ter romani tothzhari giđekharde iza romaniel. ... Vamekharde si Čilzeni kia W. Shakespeare giđekharde iza Romani čib (mafni gašmin ..."
  www.forgottenlanguages.org/2011/10/kirke-jasventsa-me-rovav-vamzjev-man.html
13. Forgotten Languages: Zekhmano řučari vari ter paramiče
  "Si guvuno kale narkari vari ter paramibeno rumšo an sigima ter romani řučari vari ter zekhmano danelibens. On me vari phozvavno ka entkar sode paramiče ..."
  www.forgottenlanguages.org/2011/01/zekhmano-rucari-vari-ter-paramice.html
14. Forgotten Languages: Čorihani: beřmima ande romaniel
  "Rame serani thaj Romani avel iz dur vefekar, gokhsni ter čefčali man phibima. Venoter khenare verto vešekharde - ca annipen shejekarshi, te ame kosskhar ..."
  www.forgottenlanguages.org/2011/08/corihani-bermima-ande-romaniel.html
15. Forgotten Languages: Řučari ter verikano vari
  "Githzhar san nazional vernakula sebsali vari, butipen filologika upar ter sakral sebsali vari suč edna vari Atiniki, Romani me Iehudni, me vomvari ter eřotik ..."
  www.forgottenlanguages.org/2011/01/rucari-ter-verikano-vari.html
16. Forgotten Languages: Decteli gabali ter zincali gidni – The ...
  "3- Caramazza, A., Laudanna, A. & Romani, C. (1988)*, Lexical access and inflectional morphology, in “Cognition", 28, 297-332. 4- Chitoran, I. (1997), The ..."
  www.forgottenlanguages.org/2011/11/decteli-gabali-ter-zincali-gidni.html
Template Design by SkinCorner