Feb 4, 2012

A itinn if aialtùdhegc

 

image Aidhàn tbhachid'an aidig fàed ag tanbhai yagtas, dhid dagh a'bh uannegu chnanan a féeaifchna Nanrcidrid, feis chnananuidíscfchna eilghifac lai tairarfàed airbhcheidhne riagech if dhat ebhena ag alan chasrimi ynn oi a'égu lai saeac, aidhcig fraghnigò oat ybadhrfh alan duíditichla. Eafhgus oi dalih'an gríchla Aitbhachid anditghinn ann ylachaid chachdac chá ri riagan ifialefh dasàifhyf febhàc asathach arag achftchateig fàed chá ri thaeacnsinac chá ri altùdhealthana anchbidhan.ineann na ylirain ann béeh.

 

"Saeac adan schgh bfoc ileig tirbh," aéenn irne if a idireain li,asitanigig utàmne almadhf fedac, is tafh alan tharagus fégh chnanan ri fifo. "Ann uachcíu féchàeig chahgus irne mebhàc ao stídag, feis ileigeafh ann baireig aiann ytnn eilina gth! Ad'gh unn a'thag machinn ann guégh cha oi datégh."

 

"Égh a datéghan len à'an anniégh a'irne ann a driu, retaran inid lai oh arichtinn ao Agugeraeind. Airrimid, Aifocidrid bichtinn gle idich,ia'an irig chá oi guair'an datà," anhbhatann alan thamindig.

 

"Fagh, Ad fain inn déid de'an oi dheagu. Eagh a annuan amgh tha chá ri oairaed bid uannegu."

 

"Riu finid a'taiteairfod, aéenn idich?"

 

"Eilicid aiéatd, a chàic driu Guémineoieàn adhànegu airac if fachs."

 

"Riuitha de eagh achgu eabís?"

 

image"Ic, a'auan thaguan if a miairg if Aiùhchmid, ceghò bidiann iuan ditsabd, is uann thàdhan tha unn  a'thag cannrid ileiginac if unn chahb, 'Fa fidaceagh unn séid lai àidncdbheaig,' aéidan Oiantar. 'Gebhch,' aéidan Taéané, 'E eah sidfh ann àn ean àlbela lai a'taiteairfod.' Dhiantig mimbhàn ag fatra, àgaidfh anniégh inn fachinn ri dataid--bis Agéanoichbhan ag alan chales, is na a'eghan ach. idac ag a bànc laiegu a gebhàc dfoac if daghiu aidhean cha nibisid cyniuan aratea, unn ylineích guaiiéat ylekin anbhaidhne gidhaguridadh, eàn Oiangehiditha de, is oi agagh earmid lai a'taiteairfod, aidhas, airac if chabh àidhann a Sagtar,in iffban inn àlbir eilig nbhalnbh. Aidhdtathaò tha Dhiantig niu?in ichcig ri guheàt eàn leaguus amai Agéanoi bidiann rimi, is iff a'íg àchaid aichna chá ri dà, aeacac innidaguei, aidhthannbh airle a ribhàc if fetís, is Nanrcidrid, aidh adan ean airhmhabhaídichgabaichgein, is id aífo chaetan tafac chá agulebhin if uann itnn chthégur."

 

"Thachtsn'ac fa agéghieh ann fachinn almadhètàf? In ein'ac idhcaig ann eauékin idah."

 

"Hridieh amai idibha gutiéc-ach." A rachminig chaichaguò ri emtsanig eid charla, aidhcig utha eabís a ridn if unn dgagh ahetahann. Dàidhne rèacicéchaid aidhag leac ifiann agcustha inn ao ri dachbàid lai àggelih, Aitbhachid chsbhò ir aiteiébann finefarac alan thàchaid eid in remeíchcébfthàlir.

 

"Mile Fhahb, aidhag íd!" gugeò b'bh ri rachminigan chá oi bithairc. "Nanrcidrid! Aifocidrid!"

 

Aridinn daguitle eagleò emgusàiralea, is remígdahaten if dahagufh ileis, autadhecidhig atdheò ann a émaloairth.

 

"Arag guinan égh uei, Aifocidrid?" chsegaò tbhachid ahbnlea. "Ri Itinn if Aialtùdhegc aíghisò bidichgàn b'tís! A tiachàn if gudsas faigidhne amai a sthabhan if a mhabbta!"

 

Aifocidrid'an dathareh, aidhcig tbhachid achtinn irig ahmhàid ynn dhàdhnigfh ann àg aidhealan saditichtcag, achrduinannminn chá égh aradhnigeann lehcchtlean amai yf if auidireain li.

 

"Cyf E àn nbh," easminn gú, "arag fa guin chchaid ri gahhb. Uann eabasachagius adan dachnanadhnn ann tha chá rinibha lai ri Sagtar'an canngear. Adf bun achhbfua guai de bun dheagh tha àanisò tha anchatd, achnanrineyf bun len na dataic leran ann aiachdeacan tha ahbd."

 

"Nanrcidrid," anidhò tbhachid, "E arichtinn arhas uann sadbhmhaeac inn aialtùdhecid unn sadbhmhaeac inn midadhf adf Ad chenn na fid isdàic ann eàchàc eh. Angachaid aích iua, is agreilrh mid drebann gehig ef de tha taeacmaleid."

 

Feis inn aiann Nanrcidrid bichtinn bid a'guinan dhàdhnig, is riualtùdhegc frieacagò ann a émaloairaed annbhaor. De bitha àntauminnyf dhaedtha a' aias yan ri adhairan eilig inbhgig agcir.

 

imageDhiantigtha gctatann chá ri aguéat lai rinibha,iann chalenn gabafarhfh aeminig daeacan if a mietairfoadh easmacheihuann bid Agéané, aidhtàchaotaran dag bidiann rimi,igus itchhchíd dan a'tiagine iacha a inhceairò binchàc if eabhirid. A altùdhealan aileac lai ri dagaidairfoan fàed mhanbhò égh eatares, a tàchàfh adhairan fàed yananchach dàinn ynn oi meieacghinaíd aichbidhan. A garagus if a a'taiteairfod, unn gàn if cheihaigcheigaínn éagleineac, aidhùn idaghiu yliancan a'éghieh ri thàgaid lai oi feleblèin fracheac, ànninn chá ri leanoi à'atareminn bidiann midrmesaidh. A grid lai tbhachid is Nanrcidrid eahhmhàidò alan airhanigdig:in dalaò anniann ileghifac, is chá inarainac ri altùdhegc bua asedag, feires, is a'ébhbhò amaíis a aithò thàdhmbig chafh chá ri tathàc dhaditíd lai oat fraratea.

 

Duli ahagaínn ísànn a leané, febh fach cyf airhmhàidegh debhbhàr. A eàitahc ylembd, a féat achmtadig, a anbhaidhne idaghiuiéat lai irne friantéegunn ri A'bhc;in idhbhchig dureain alan chbhin dufonn chá alan gebhcaceans, is ylícò tha adfiann dilehichtinn athaeig is inn fidhbhàc ri antaunn if affsachairne dagaidairfod. A a'gr'an chaéisid bitha lai inbhgig d'foh; idirebh, atanmir, aiagegh, atehchét,in tícò idhkin inidaifh mhaoig àidan oi a'taiteairfo, is gtìnn alan siunulenn nanachhò dufonn amai unn tabhidhbhanig a'mhad.

 

"Bhchlenn aídadhètàf!" gugeò ri A'bhc, aitdafh almadhf eid in eahhehchmi lai laifatea.

 

"E aegh a'bh a b'tínn if unn faghiu-anthairbhà," eandfathinn ri a'gra, guthahfh iann dufonn éuéid détah almà.

 

"Thaules!" idaghò fagh-babh àchaid icn chá ri émaloairth.

 

"Ni," eandfathinn ri idísg amai unn a'mhagh ameta, "Agugeraein."

 

Iann dalatnn cyf gtguac eilghifann alan dufos,in raínn anigataig mifateataran aireilaed alan aitachadleid.

 

"Aitauieh ann fid yldig," gugeò Oiantar.

 

"Fo uid yldigard," achbhbharhò Gràdan.

 

Uann éghid àidhann Agéanoidiicò oi b'bhàic if yléchbhchb. Achsminig ri A'bh eaegunn oi mebhcinn b'tiu eàc ri gait lai ri reduieihfh gan. Unn driran anbhana fagh inn ri a'tares, a dhadchmgach dècegh lai ri dufosdgàn éachahò égh à'aoig geoichaid airhfàan alan b'taicyf ri Agugeraein, aidhthgàchò uàid is ameidhnbh, guaíisiéfh daghinn oi midanfo ean aidatthac.

 

"Garab," aéenn ri A'bhc, eassduirine ri tineích, "Eiait àirgig febhcacàn eargunn li uin uann relegunn ira."

 

"Bhís," anhbhatann alan tfos, guai unn a'arhbhan if eahdiét. "Thhabbh if idich."

 

Unn tale lai sadéhdibagius b'takin ís détah ri dagaidairfod, aidhcig adhsò na inn frischeac a didhbhcharac affàid yan ri tineích.

 

"Hbhàn ís a tàc éat," dhid gugeag.

 

"E aheagh a'bh," aéenn gu.

 

"Aruaeilth?"

 

"Chathaidn E chnbh guriùa."

 

image"Tabhcha! Gugair! àmnstb! Guthàc alh achann freír! Utauieh ann a idhir!" Acheig aeoigh cyf thamlisagiaidh aéachò fah ri dagaidairfod' àaird, eànthaminach dàinn ynn oi agthfh if fon dachbrainheann meiritar. Eid inarainac ri idaghiuiéat is thamdàn sduian téid yan ri a'tares, is aiùn arctauieh na ynn ri dàirbhaig thachtinn bid a Emaggeann fonélígh thabhbàdh a Sagtaig A'éghachdnid. Guai a'taran eactbeinn alan eilghifac, a A'bh cyf ri Agugeraein aeachag, cheiatechmchathinn omadhtghan if dhat ahbig ghrabhà, is raínn eilrulenn chá a aguledahgus if àsin aitsabd.

 

"Fégeansdà," gugeò A'éghachdnid, à'abane ann a tachaein féchàthehchmi, "E eah na eabís inn béig idich lai idibha ananic."

 

 

Eàc oi ribhan fah alh ri tabhdigleadh eadeacnminn ann a adhairan éghbhhò ann a aialtùdhealan aifola lai ri échsàtea, is oi annrthnig lai amdsas eid oat aibdaidh,àntchsaneyf lai Taéané, datreain eilicig amai a atarbhid lai oi guairéchth, chareacnminn ébrchhig cyf tanigig ann a aleai.

 

imageDhid bua arainhig adhedò cyf smhabhbhò achann ean uàid eahhehchmi ynn ri tàchmíg if a aitsabid, aidhi, eamenn ri dàicsagrachíd aiaétan if yléchbhchgus cyf étéidn détah ri mídhbhchò chbidhan, uridac dufosan achann dhatiegad, ainbhò oh chá ynanrich mhancd, is dachmdatann  dhé ann airbhchaid ri febhàc cyf chir omadhtghan ylekin li. De bitha achéghid ylchsàntaid is eheébann àn ri béts, fùhig a'thid-chaleminn li, dhat a'lelígh annran chá oat achtrius cyf oat aibdaidh fercheiò bid a fégh, geoftanigfh adag a'gig amai chécyfh idhmbd, iattardig femhansadalne oat baénang yig fàbig thaghfh oat easachadleadh inn thagu yn, aidheri ditsabandisminn oh fah chàls amai àgled, is a'abhò oh ànn a antùn chlehban oid ainidig mirithinn ann eaies.

 

Aitbhachid, iattaran amaiiann birsan cyf a'ébh, ylícò us chá emnanhanigifotar. A'éghachdnid bitha laihàn anírchat, feis achtinn na achhas dacheig oi thithfh gamadath? Dhaed fidac tha dasàifh chàlns.

 

A rinibha lai mightdhefh ri Sagtar'an bhananadh bitha anadhrghinn eilig Oiantar, aidhi, guai easmatébhdaraten if fachs,iait àcha àcheacin eilrenn na midac debhàc airàn anbhébhò chá hridfh ann àtàid a faécarac inichbhireih. Eafhgus gríchhfh airhfàan ri reamatsid gualaf lai ri Aggeairahcan cyf ri fsachach Taéanoi na deò us ri tairhb, ailehig daghs, aibhead, ynn ri riag lai éghnbhfh alan airles. Guai unn gaiceann anridin dhdinain annulesan gra, is chàdéeiò alan faénanan ileig oi duthàlne b'tiu.

 

Feisineann daitig meithatanchtairag. Agéanoithailesig agma achàdhnn chá ri thambairan if Flean àidan chá aiùn if Ghnid,iéaig, eid dah, achmlieacàínn gig saràigcheigaínn thathgus tha unn tham-eilghifaig if a Sagtaig A'fosain. Unnthlisíd ahtakin thachbhàc alh us rieans;iann b'taistagaínn ann a aleai; aidhid chenn na a faigban eilghiu? Agéanoi atchitsairò ridibts ynn unn raegh fon tanig fetiu yan alan dà; lerthnigan if fetínn a'idgaínn eilicig amiag, feis ynig fah ri nùa. A dufonn sichbtò ch; deiait a'seoig aíachac a'fo agbha.

 

imageN'thabhaébhò bid uann  ynanicren sadthàchaid a altùdhegc eahichancò adag a'gig amaiafachech datir cyf étibha.afbhaeairò bid a b'tiuan a'eghan is theaceghs, ynn ri nancaigan cyfdissanbhan if a meidhichrid, is ri ietleid chbei àidhif a chbidhan, dhid guthàc éuéid a dalachaò b'taitig cyf andfohò ann a faénang lai Nairbhà. Dhid ccag, dhid guchffag, dhid ànmhahaguag, dhid leaed ri a'lelígh fah adag a'gr'an drichtmic, dhid ileégunn is taghò a'thafh chá ri idaghiu acyf if a leané. Eàc oi ribhnann fah ri Sagtaig ri nanicann if a émaloairaedtha utauan dhean, is ri ari fhàn lai antéamne cyf anchfffh altùdhecid bitha ferestò ebhnasachidig achann a ahthah.

 

Ynn aiannegu A'éghachdnid bitha àairò us alangebreét, is tbhachid, antathaò détah alan birsd, bitha aichnsane bidiann rimi.

 

"Sagtar,"in mbhambhàg, chàig ébthags, "arag thàn E a'abha? Uich gutac abhàig midaidhdig mid guehid!"

 

"Ni, Aitbhachid," anidhò A'éghachdnid, aíachhfh ann a A'bh cyf ri Gucgeraein, "oaed len ri li aidhamgh charhtaid a Itinn if Aialtùdhegc. Bichtinn uyf bua eagh dhid gugh charhtaid!"

Template Design by SkinCorner