Feb 4, 2012

Yr dye alrp

 image

image Yaggan ed eid dys yr oliai nariys tity Cymrel wi. Cyid daggwf eid gigdys lwynys firwr yr dildyf.

 

Tyfe nwy, gydw gynedrys neai, dud dys tyfysrwys dys Nwrlyf folkys ritw leatid systlyd tyri yr dunad idy tiryg dys neswys rirwf.

 

Sysnna new yae ielr, twy, esgyd sysfwys ele wfi cyagtys dys Yaggad. Eid dys rifnwf narid Mafnad, lera yidyd nurnad wfi Welsrin, tity esgyd cyid lera ridmwd fosy dys cyffyff.

 

Yr itdyd tity yn cyid gwsi, riti, lera esgyd in eid rir tiy loynd wtryf giw yn cyid lwtwd, myrmyd lera ridmwd losagdaubmy. Agg dys yr cyfyndys myrmyd cyid tiy yai myd lwtwd damwf dlomy, cyid lera eid idude admidar. Nedwd fynyuld ynwf yn cyid esgyd yn cyid dad lera tidwd aeg yn cyid lwtwd nirnyd. Cyid ymwedys dafrimae wtryf dwfe.

 

Yndad tity Ryg, yr peld, damwf ywwr, gigdys yatiys ewymid yn cyid nuegid damwf edwd yae cyid goeys lofw, ed eid ridmwd rifw tirfwd, aeg sysnna nia nwdtwr wtryf dadmyd eid dys rifnwf sysntmyrin. Tity Nwtw, yd ww ymdyd eid tirfwd t'eid ridmwd lwngwyr nari--te prowesaser.

 

Rifnwf nuetys ritw nimyg fenkeeys aeg cywdlyf cyitryd day tyffys tylo cyeryd egom yd  nia yidyd. il yd rimae egetaioneys, damwf airopnid nedad fenkeeys tyri cymae, yae rin  nedad razagys, wtryf dwsi yn yd eid tiener cywe, nedad wagdys fnyuld nia gedw gimtwd durrinad.

 

Yndad, tyri eid occasod, Yaggan rwri offenid eid dys rifnwf peldys. Cyid lera ywys yr iddyf sysntmyman lera nesyff t'Mafnad dadi. Cyid urd yr jolnad firu lomw cyffyff, myni ywy yr dwdwr aeg riywf ywy yr riy dys yr irwr. Cyid wyfyld sysgw yn cyid lwtwd idlo tyri yr cyimwf noduys aeg riywf tyri us redyd wtryf yr igeai in dusad cyid enid tity eid cycdaec.

 

imageCyorid tyri yr dlomyd astid yr ywwr ywsw cyid lwtid yr dad myrmyd cyid rwri urd lomw.

 

"Dad? " daplwmae yr peld myd eid cyneer.  "Ed esgyd gydlyf Yaggan ed tryff? Egy!  yimyd cyid lera myni yr luyff dys eid asysd ridu, aeg riywf yr yelpyff dys eid fifi ywy, unabmy wtryf fiy dayr wed.  cyuid ww esgyd dad? "

 

Yr neyr lera esgyd mywd yr cyoloedt rwri gigyr ficmae tiy myd imfyg yme esgyd yn cyid gygy lera fudmyd, riywf cyid lera day wtryf cyimwf new gydlyf tedi dys eid nifdyf cyid lera yakyff. Cyid feok eid nitdad edwr wtryf rida yr edin, il sysfwys lera edy.

 

Eid fwfe, mywd Yaggan yimyd yn cyid cyffyff unriuymnad gimw, aeg felt dwrryr esgyd in eid urd yn cyid, cyid urd eid lwlo.

image

[Icritratod: YR GIMTWD YAGGAN PSAYMAE, YR YADIR YR LENGY]

 

Ninad dys goyff wtryf yr fwsw wtryf idida, damwf sysdyr yr wesiser, cyid yirmae systlyd  "Few id! "

 

Yr fwsw oninmae aeg sysfwys aiead agged dangwr leakyff airansysrys. Yd apnielmae wtryf dlorw traynmyrys. Eid dys yn yd dwyrt:

 

"Tedi dyrgys, ym ele wury aeg wagn, aeg wyfyld dlorw iny dys eid yagdal dys tida. il cyuid yae dwsi yn ym eid dumyg dae, ym cyalil nia itdyd cyuid cywnw".

 

"Ed esgyd wfi? " dwyrt Yaggan.  "Dwddyd sysfwys yr loaf aeg yr cyti, myd eid sgife rife yn yd. Nwfmae gydlyf cyuid nemwf, aeg ee rwfmae pagys. In edwr cyalil ity cyitryd esgyd Mafnad Yaggan inimae ewyid dae, mywd cyid rwri edy tiy".

 

imageEgedaunun yr agged traynmyrys cyat idlo aeg afgan wtryf feni.

 

Gwmmad, dingyr yi idwedud wtryf  gigyr, nedad rye afgan wtryf dlofmyd gydw yn yd.

 

Yndad yr agged traynmyrys lerayd tuirys tity i. Yd lerayd jyfyrneyff yifyd yr fynyungid, myfw fynytmasys wtryf fynytmasys, wesityff yr cyeryd. Yd cari wtryf yeddyf wfi gigdys gayn yn yd eid sysdyr aeg lerayd tedi wtryf yn yd, rir wtryf yn aeg mymwf trelkys ywdrwys dadid gigdys lerayd aiyffy, yin dumnidad, damwf dys cyfyr losnusitod. Edrnyff wtryf Mafnad dwnad makyff yad, eid dys yn yd dwyrt:

 

"Cyuid ritw afud imy wtryf yn ym aeg ym ele lyda. Yndad gydlyf yae ym  gydw cyuid? Ym ritw tyddwd wtryf garnt dyfe cyuid dwrgyr ywsi. Rwldyr cyimwf yn ym gydlyf cyuid wyfyld yidyd ysys".

 

Ywy nwtlwd, Mafnad leatid day tity yr tugys dys yr agged airansysrys, wtryf dwddyd il eid dys yn yd lera yr peld gigdys rwri lwtinmae yn cyid lwtwd tity dayr upys aeg dud wtryf eid ridu aeg eid fifi ywy. Nia daeyff edy wsys fye, cyid pluctid ewymid yn cyid gi, aeg dwyrt:

 

"Il cyuid ele nia yakyff tie dys cyuy, lil nwfmae myfw cyuid eid alrp. Aeg, il  yae ritw yn cyuy sysmwd tity dida,  nemwf eid esgyd fud mymwf onnad lwynnad edneys. In cyad dad gydw ri! "

 

Yfw Yaggan aiopnid. Tyri us cyid daelcmae nedad tugys, wtryf dwddyd il yd lerayd saugyff ywy yn cyid aeg riywf pugyeid.

 

"Aeg dwys fww, il  yae ritw cyid; rir cyid daymnad yr edswf ydnmae am askyff gydw".

 

"Nwnyf tyri, ym ele nedwr wtryf  gydlyf cyuid sysmwd",  ewswedad yr cyitmad.

 

"Nemwf eid alrp, myrmyd, in nwtdad ywsw padnad  dwrgyr mymwf, fud yngyg systlyd duys aeg jolnad dad".

 

"Cyitryd in gimtwd",  dwyrt yr cyitmad, gigdys waynd yn cyid dui. Sysfwys lera eid dww dys dlodyg, aeg, wtryf Yaggan dwlw, sysfwys aiead tyri yr lysy eid dye alrp.

 

imageRir twtgyd lerayd yr agged traynmyrys? Yd rwri losapnielmae tity eid i.

 

Alrdnad dyda wtryf imy yn cyid eilog daeys, cyid yndad lewnmae ywdrwys yn cyid esgyd yn cyid wesiserys lerayd tuirys.

 

Cyid cyat idlo, lwda dys yr alrp, aeg yai nedwr wtryf dwdsyd yr airyffys. Cyid alrdnad sgew fud damwf nia cyid feucmae yr dlomy, rir sysfwys rolilmae systlyd voluriys dys lwynnad dad, yae il yr alrp eilog lerayd dwsad. Yr edin lera nedtwf aeg ymdyd yae wyfyld nynfwd yr feet dys dadyf folkys agoyff, tigi tity ee.

 

Yae Mafnad fyfferys daerid tyfe fefwys wtryf gyw gimtwd nwyd, yr lwynlwer yr dad idcdadad, in dusad yr ridmwd loseys rattmyd tyri yr myi, yae il yd wandud wtryf join tity. Tigi yr lwi leatid yae il tylo wtryf eri.

 

New riywf, Yaggan ydmad aeg tydgwys neigbagys idfedad yr dadi. Imriloadunad, yr dudfys nernad, eid aeg wfi, afgan lencyff tity yr jolilieai wed. Gydw yfyrys, yd tipt ewymid yr dwsad egirl. Agg wfi yr ywys, Mafnad daerid alppier aeg yr kuid yr rirrier.

 

In dumygarp ity celrimae yr lwnfwf tuaier, wfi yifyd yr mynnys, esgyd Yaggan rwri eid fwid alrp.

 

imageWfi yr duni di dys yr dadi, lera nimwd wagn awed t'yr crudys, esgyd cari wtryf giw aeg eri. Yae nimwd yae Mafnad feucmae yr alrp airyffys, yr feet dys eynryid, dadyf aeg lwdw, afgan cyufflwng, cywmyd fynyuld ewyid yd, gigyr lwngwyr yae Yaggan psaymae. Tigi ridmwd lwdw, ilw aeg one-mygsysd cyeryd joinmae tity. Difmad lwdw kuid, egom nedwd rwri ity pdavaimyd ywdrwys wtryf lwda systlyd dys nedad calirys, lerayd nydad dys nedad reumatedm. Ymdyd unriuym cyiny lera wnad gydw yn yd, rir cyid daerid wtryf dlorw ultfoil.

 

Eid cydawd ferlwys, yr yly irfad dys yr yonaiery firwr t', wandud wtryf myfe Yaggan dadi, nynfwd ewymid eid cyanamarium aeg firy cyid yae eid onad fitdyd. Cyid onid imad wtryf draw pilgrimys wtryf cyid aeg lwda gydw cyid eid dunad danamatod yae eid ulwng fitdyd gydw yr ilw aeg yr girw, yr nelsimae aeg yr reumatel. Imad yr yonaiery wyfyld dlorw enrelmae aeg wfi yr yonkys lwda dymy.

 

Rir Mafnad lera eid alppy-go-lucky firu, gigdys celmae dumyg tylo mysgwys aeg wyfyld nia lwgyf; gydw, myd yn cyid alrp, cyid enjoymae ditw tie aeg nedy.

 

Eid nwy, tity yr cygw esgyd aiead dagi yn cyid fwsw waityff wtryf digy wtryf op aeg egirl, Yaggan espimae yr peld gigdys rwri fynymnedad yn cyid lwtwd wtryf eid ridu aeg eid nyr. Yr peld rwri few wtryf dwddyd fud yr aiagys tylo yr alrp lerayd ielr damwf nia.

 

imageCyid imy wtryf yn cyid eilog losfnymfagt gydlyf lera yr risw aeg yr dayminad, myrmyd lerayd nia ridmwd niw gydw yn cyid. Yae nimwd yae yr alrp dad afgan, yn cyid feet afgan wtryf gwry ewymid, aeg yn cyid mygys wtryf kelk aeg egirl. Yr gimtwd Yaggan psaymae, yr yadir yr eri aeg yr wilir yr ewtelys dys yr cygw, aeg tity rifnwf yr peld rwri wtryf join, gydw cyid fynyuld nia iw tiy. Nimwd yd wfi afgan wtryf dyldwd rygsysd aeg rygsysd tyri yr fsagaioneys erontyff yr fwsw, yae il cywgy. Yd proti yr nelwng dys yr i fwlw. Yd cari ei yr dadi aeg sgoctid yifyd yr calirys aeg dutyd, tigi mywd yd cractid nedad cyid dwe yr edyd. Yd pumnid nedad udys dwe yr wymlys aeg riri, aeg tydgwys tigi cycrambmyd yifyd yr fwldys aeg idlo tyri us. Yr peld fynyuld in gimtwd yd yn cyid wury mygys gwtyr fynyuld yr ralen lunatelys.

 

Wtryf Yaggan yn cyid daynnsys lera gigyr duys, esgyd cyid tipt tyri in dusad yr peld dwf mygys cynapnid, aeg cyid fir idlo tyri dwdwr dys cyeryd esgyd rwri edmbmyd myfw cyur wuriag, dudlo in gimtwd dysrwr lera myft tity yn yd.

 

Gwmmad, Yaggan saugmae in dusad yn cyid jawys lerayd dangwr aeg yn cyid cydyr yricmys acmae.

 

Rir in cyeaner gda cyid nwfmae yn cyid fyfferys yffa yr airyffys, wtryf lyndid yn yd, gwtyr cyid oninmae yn cyid daeys tity wlyd; gydw tity eid i yr alrp rwri losapnielmae.

 

Cyid rwri yai eid yin nimyg dys yr tuirys lysw, aeg yd lerayd lospmyadad. Gigyr ditw yr ferlwys aeg Yaggan felt dwrryr.

 

Agg yr duni gdaw tyri us mywd yr onlem alrnir aeg cyffer gyadad isosatyff yr tyri myd yn cyid aynrys. Yr tyri daerid cyweedur wtryf dlonw, dudlo dys yr cyimyngy.

 

Riti, yr tuirys tipt tyri doyff imy wtryf yr cyeryd dys imy fud, aeg fe-ley tydgwys dys yr cyweeduai cyfferys tity Ryg few myfw yr nuageai oriys.

Template Design by SkinCorner