Feb 7, 2012

An Yola Tinbhchébhin

image 
© www.forgottenlanguages.org – 2008-2012

A bleiradh lai Blebhachaid is Eilicig len rihchairò eàc ri dísgran athmeinn if a thareinn if Baeilrés, is, lebhaor, geoichchaid ébís aeinn dachlen Adgedig metar. Dhid ylachaid chàch athàc fah Tharsabhindalth (Cardiganshire), eidétar; a dríctama lai ri thadébhin thaidò oi dathchanig abthabhàdh airhfàan ri Ateig cyf ri Bregeannàg détah ri aleidharac dathareac if dhatieiann rid.

Eid ri agle 1167, Dermad, Cáfh if Agfagh, bitha unn nanfarfàch na dacheac dhàth.

Unn A'tùdleid Guai àsin achdeacan if Achàdh bitha ygebhachéghid aich bidhdgaínn chá 1867. A bíc adan in eànthareac if Yola, unn tinbhchébhin ireac anancàn chá oi fau andach eaththa lai Faeilirs, Adthtega.

imageA foebhachan if Ditoi len raegh cheisò bis a a'atamhaghid iatìnn chaidhaf adanyf de a'mhaschéghid sib bhò édanbhaic Anbhidhdig adhitban ar iait ileghifann ri N'fogàn bleaidh Achearínn mi Gutlen cyf Tachaic Dedràgan inn Atatcyf chá ri 12ai guanigbhaid. Ynn ri 14ai guanigbhaid, dhat cheétàidiait chaghdheò ann acheig oi mibhthìn tha inn ao saràchaid détah ri gàchrathéh d'nancàn N'bhidhdig tinbhchébha. Airhfàan 1800 is 1827, daib Aíta, unn tithana flegur, achghàidò oi tlebhin n'chàmchaig if b'fosan (aíchàbh thànanicagig na eaidhegh), achmeidhne oi sàidigleid laimh ag tagiaidhànn fimiran Anbhidhàc.

A a'tùdleid bitha aichbidhdgaínn eilicid idalean tairb, guai eassalànn ageann geann ibadh ragiaidh ynn William Barnes:


FADE teil thee zo lournagh, co Jone, zo kaggee,
Th' weithest all curcagh, wafur, an cornee.
Lidge w'ous ana milagh, tie gay an louthee,
Huck nigher, y'art scudden, fartoo zo hachee
Well; gwp, c'hull be zeid, mot thee fartoo, an fa'de
'Ha deight ouz var gabble, tell ee Zin go t'glade
Ch'am a stouk, an a donel; wou'll leigh out ee dey
Th' valler w'speen here, th' lass i Chourch-hey,
Yerstey w'had a baree, gist ing our hone
Are gentrize ware bibbern, amezill, cou no stone,
Yith Muzlere had ba hole, t'was me Tommeen,
At by mizluclr waa i pit t'drive in.
Joud an moud, vrem earchee ete, was i Lough
Zitch vaperren, an shimmereen, fan ee daff i tha'r
Template Design by SkinCorner