Feb 7, 2012

Gunlaug – Kap- IV

image ff Synirinmynug Vurm Feng id ald Ki Nun aff iys tid ler dwelt aff Gilsbank, ewymid suy Wet vadur ew, Sikugi i Svelt, ywfwd aff Kagidagtil, i ywfwd aff rostil. I yuir aff Sikugi vele Tuumanud intmy, dogdur aff Synirinmynug Vurm feng.

 

Sikugi vele i tidwd rirkveliai alpt suy Purg wert na Toiraiei Egilson. Alnir vele ud edwr aff dad sandys id snery aff lun, id wopt til doud kynyl til ald erendys; alnir altdu til wef Igibywirg, i dogdur aff Sombywirn oirdson, logyd Oirnolfsinmy; i yuir aff Iag bywirg vele Toiryrid, i dogdur aff Yidwert Stiji. I kindan aff Sikugi id Igibywirg velet yika, rin yrgyr aff im alrir til doud rit iys aiagi. Zirmusy vele ud aff ir sod, id Synirinmynug enrwygad; pole velet opfoil rin, id aff iys tid aff skirnyffe groidf.

 

image tdu ed ticd aff Synirinmynug le alnir vele snel aff groidf suy ald erug dut, grot, id aielk; ald alrir vele lwkt fegsyr, id ynri kedlwg aff yod; alnir vele durk ogd, somava eylwg nasd, dok aff myebsoma dumynenenti; ti aff ew alnir vele, idf dad aff skuldur, id i edadt wrovt aff rin; ald esa sysai vele ynri riaierfoil; eerig vele alnir logyd ald dut ewymid, id suy yma yneys udnagmig id snery; alnir vele ud rirkveld stinlid, rin somava pitdur suy ald rymig, id lerfag vele alnir kymmae Synirinmynug Vurm fengir. Zirmusy vele i edadt edanmyebd aff i tvo pruiel, id altdu i yiud aff ud rirkveld edwr.

 

Ynn Synirinmynug vele tulaieud wenduel ymlog alnir piinmae ald tudur gydw ynjel til marif enbdad ridunyl, id danid alnir altdu wel til daesnyff id daynir i yannur aff ynngad folk. Riaier Sikugi vele sangsam til duynir i afer ewymid, id danid alnir vele ungimyn til edan ierid ked suy i ut sandys "ynn Eg kanud nelbtilwg rigw tee til yin eynir lwkong aff day".

 

Op ud yagn rin ud ynri kmyud nakrigdys etdu alninmae le Sikugi tinri ut erug, id daeg le ald dalagtri vele onindumae, id le soma maskys aff ynjys, dakys aff im, altdu pin provt ut til i yng, id talrridunyl tilo soma netin goer. Nun, som alnir vunidad aff iys, ler tinri ewymid ud edwr mytnyffig yiw nirdys, id ynir skumyn etdu edan rin ald ywfwd Sysynrnmynug.

 

image en danid alnir: "Eg etdu vele ynir provt ut i maskys". Sikugi afdunmae alnir velfag alnir altdu doenin gigyr. Alnir danid le ie skumyn yatin ald ferig ynffel. Sikugi danid: "Nunede Eg saldun tyfy tkrigt yin wel, niir marif ynlkavel pymleer len Eg gimyn!" id nomymys Eg alnir swung i ynfy maskys talrrit. Len Synirinmynug roi tenti id tinri suy i eynsy neir til Purg, id kedman Toiraiei afdunmae alnir til pudnyffe ler, id Synirinmynug vele feni aff le darbidnyff.

 

Alnir ticd Toiraiei ur sakys altdu goenin yndnyffwit alnir id ald tudur, id Toiraiei erbidnyffmae til sadan alnir pudnyffe ler som sang som alnir gimysy, id gydw soma dazod Synirinmynug en boi ler, id myrnenmae sag alnir leraft aff Toiraiei, id yma rin konsemae kynyl aff alnir.

 

Nun Synirinmynug id elynir wyfyld edan ymtid aff i skak duadursakig sarin, id ynri pymle eek fonin sysfym rit i ynngad, som tinri til edan pruynnn kynyl nog nakrigdys: ie velet ynri nig aff ud ymdir.

 

Elynir vele gigyr sysdakt, le rin aff loida saynir le zi vele i sysdakduai eru aff Nww, len oir sin; zi alrir vele gigyr mynduyfys id sang le etdu kyfyld ik zi yma ovan, id etdu vele som sysdakt som ud nyy aff sysri; niir vele ler ynlyka gigyr ked til ynemyn som elynir i sysdakt suy yma Purgwert, id fer id dad ynnervel. Nun ud leg, som rin saff suy i kagidag aff Purg, Synirinmynug sninti til Toiraiei: "Ud sak suy sag ler ed vatyfy somt neet dunugt rig, id le ed ur til velafnir rig ud wef. "

 

image oiraiei danid, "Le ed rin ud kymyud afer,"  id talrrit dunugt alnir ur til goud yifyd etdu. Len danid Synirinmynug, "Nun saldun tyfy puynn ymys Eg alrir unduraiilod yma: Eg skagidag duynir tee logyd i dui id yatin som ymys Eg velet velafnig ty dogdur elyn."

 

"Eg daynir nej prutin aff le," danid Toiraiei. Synirinmynug, ekdur, gisnurd len id ler na ald dui, id daizigit danid, "Neny, grimir rig iys obynlir."

 

"Doud som tyfy weldun, len," danid Toiraiei; "rin edan etdu yndunn til yma ynir enda alryvan le iys skagidag edan som ymys etdu altdu pin udaiitinn, niir skagidag ynlka keimy folynir alri."

 

Len Synirinmynug namde gydw aldelv wetnedadys, id yndnyff dagafnir mae elynir til alnir, id afdunmae talrna ymys etdu wyfyldaiejud ked lerfag. Toiraiei danid le etdu vele kynlir; id le ynir velet sysdank velet yaktilwg kedweld aff yma iys.

Template Design by SkinCorner