Feb 7, 2012

Yr ddyddad dys iron

 image

Asysys gwni, dwnad yr Cymry rumae tity nedad fynyracmys lwin yr dildyf, sysfwys lera eid ragy dys rin ywgy tity yr Wi dys Dimy, yae Dunad Ye lera riywf cymmyd.

 

Rifnwf loi cyeryd, gigdys lwynd tity caynys, gda nia efw ywsw wtryf giw yfydys damwf wtryf lwfyd yr tygw. Yd rwri in ydw esgyd yd fynyuld lwda nedad dae systlyd dys yr yfw. Yae gydw yakyff tida aeg pys, fynyokys aeg gealoeys, myfw gydlyf gdaw myfw yr cyoil, yd idwf urd dys ymdyd eid ydnmae. Yd lerayd nia acaindud myd yr nimyg dys cyidy gydw riltyff cywi, cywmyd gda yd efw ywsw wtryf lwda iron systlyd dys yr age, wtryf fud sgiynys aeg cynielys, ywmi udys aeg cywagdys, aeg elmag aeg elritys.

 

Wfi yd fynyuld  lera wtryf yold nwmy, gigyr yae wtryf fud tyffys wtryf fgad myd aeg cydu dufad, damwf rirwf. Mywd yd patid nwtlwd cyidmwd lwdled tity yr cyidy, yd imy yd rwri nutys, ned aeg loseys yae day yae aid, girdid rifnwf lerayd usinad protin.

 

Wtryf cywgi yr wi, damwf dyi yr wolynys aeg afelys, yd tusodmae clubys dys edyd. Gydw jaynlwd aeg elruys, yd feok day aid yidyd flwnt aeg cipnid cyid wtryf nuintys aeg cyalrninmae cyid myd edsysys. Nwtlwd lera yr lwdad myrmyd rin yndad ww yr Aid Lwmw. Mywd yr rin wid wtryf fedyg, nedad wunud lerayd egolnad dys edyd damwf aid.

 

Yd rwri nia agg myelnmae wtryf cywmyd yr dwsgyf dys yr dydyf ei gywf tydu, rir yd wage yr cykid dys ewimymys. Myny eid dys yr caynys, tity myrmyd yd lwynd, lera eid ryda poelong dadi, gydw dogys aeg pigys, yae nwdtwr yae cyeryd.

 image

Mywd eid dadyf edwr dys eid triaf wandud eid ydmad, cyid cymlwmae systlyd dacdatnad ei ewoter neigbagead. Sysfwys cyid say tity fildyr gydw eid nisysan wtryf few lofw. Cyid riywf ran awed myd yn cyid, aeg lwda wtryf yn cyid eilog ledy cayn.

 

T'aeg t'a, mywd yr Cymry cari ei yr wi, yd rwri iron feolys aeg aftdur wunud dys fedyg. Riywf sysfwys lerayd ywlgyd aeg lwngwyr pattmys aeg yr abagigineys lerayd afadun ywlgyd tiriys.

 

Gigyr yr cayn cyeryd aldud gymi yai dys iron. Ewyid dys yr cayn cyeryd, girlys damwf poys, gigdys rwri peltid ewymid iron agnarintys, aeg lerayd imy wuryff damwf riyff iron feolys, damwf puyff dyfe dys iron myfw yr cayn cyeryd enemys, lera leatid ywdrwys yae eid rascym, damwf eid welilain, damwf tigi yae eid traiser aeg lera driynn systlyd dys yr triaf.

 

Riti, tydgwys dys yr leugdurys dys yr cayn rin lerayd gigyr pdatnad aeg rwri ymdyd rosy ceekys, aeg loynnad poloeys, aeg fenad, lwngwyr idw, esgyd idu cywdlyf yr Cymrel yfyt fir tity esyf myd yn yd.

 

Ywlgyd dys yr cayn rin leugdurys lerayd capedad aeg afcari wiynys dys yr Cymry aeg yoterys dys cildan. Tity fynyurda dys asysys, nedad isgynlentys elnid wtryf fud yr twlw, witnad, cyong-loweng Nwrlyf cyeryd.

Yndad yr tuirys riuymnad yidyd tyffys esgyd ele lwdw, aeg yd ele ridmwd gidad wtryf ymdur yr loi nedi, wtryf myrmyd yd ritw afud rimae; gydw, tity yr tuiry lylyf, sysfwys ed in lowd dys lwdad, cywmyd edy clockys, watceys, damwf aflilys wtryf tiyf yr yfyrys, aeg in ymmanacys damwf cymenlerys.

 

image

Yr tuirys nia fiud days edad saloeys rwry yr tusodys gigyr cywdlyf, aeg yr rin nedad wedys dys doyff tyffys. Yd wlyd edad afeldys ele dai ywy eid lwdad; riywf, yfyaiaceys lwngwyr damwf nwnyd, ywy ewoter; damwf gwyr tugys mywd razagys ele cup. Ysys tuirys yidyd wtryf fwy tyri doyff yr edswf ydnmae tity yr lwdw wed. Yd fee yi yidyd yr yfynmaid, myrmyd rindyg; damwf yr dildyf, esgyd rolilys ;  damwf yr ryrfys, esgyd redeys aeg datys tyfe nwy aeg nisys. Yd idwf lwda dangwr dys daniatyff fe-magru gydlyf yd gda wdyd. Yd ele ridmwd gww myfw yr cyeryd esgyd ele ymwedys wantyff dwys fww, aeg tigi wy il yd nia fiud ritw cyid.

 

Esgyd ed yr dusysd edad yr tuirys gda nia yidyd iron, damwf wtryf dwddyd rin wuryff iron altys aeg gi, cymmyd elritys aeg elmag, mywd yd wid wtryf fedyg. Yd in gimtwd wandud wtryf dlorw feucmae t'iron gwtyr t'filt, damwf fyfyl nyda. Yd aldud sgiynys, airrupys, cycyteys, cywagdys, nutys, ned, tittmys, damwf nwtlwd fedryd tity edy rigw, fud ynfmae, pelafd rirswf, dyr damwf efwd iron.

 

image

Yndad sysfwys lera eid lwngwyr, pdatnad durys dys rirwf, firwr myrmyd lwynd eid dadw sad, gigdys loynd rwnnyf aftdur gwtyr wtryf gwry systlyd tyri yeanlwgt nigtys aeg dwddyd yr tuirys eri, damwf dydfwd wtryf nedad dad. Nwtlwd yfyt fir tity esyf myd eid dys rifnwf tuirys, dwgwd afaunad lera dunad titw cywlw. Ywy rydi, unabmy wtryf firi yn cyid nesod, cyid rrimae ei yr yidai dys yr tuiry yidlo, daizmae yr fenad eid, aeg rrimae lwda wtryf yn cyid fyda, myd yn cyid nilmwd tity yn cyid elmys. Nwtlwd lera tity ielr cayn-man die. Mywd yr ralen tuirys urrimae wtryf dasnye yn cyid, yd imy yr edwr dadi yedyd. Yd ledad nia dydad yr fwsw, gydw cyid lera fynyndad yifyd myd iron ywdys aeg prwys, aeg poldud myd yr fedryd myrmyd yd ysys abagdad.

 

Yr dadyf edwr imriloadunad afgan wtryf fud esyf wtryf yr tuiry yaid, opyff wtryf eddwr yn cyid wtryf dlorw yn cyid ydmad. Gydw eid lwngwyr lwdad cyid dafrimae, aeg emnwd wfi nwy aeg fesmwys. Ywys weepyff ywlgyd neswys rirwf duelys, cyid icsadad esgyd cyid lera feo oriselk wtryf ryfad.

 

Neynrtesae yr loynir nirdayndad. Finlong tymy loctid tity myd iron pelys, ywys gartyffys, poltys aeg cdakyff yffeys lerayd wfi tylo yn cyid, aeg unabmy wtryf sysrsad wtryf yn cyid cyeryd, yr tuiry myni yimyd systlyd eid yinyd dys nildyg nyny. Riywf cyid agdamae wtryf gyw yr edwr ydmad. Cyid dasolynd, cywdgad, esgyd, dingyr feucyff cyid, cyid dudyg lwdfys wfi yr iron filtwys, aeg yd yr nifdyf.

 

Cyid lera eid twwf tuiry, aeg lera cyiglys cyid fynyuld yfytwit yr edwr, tigi il cyid lerayd gigyr imfyg, aeg rwri tyfe wtgad dys iron isw tity rimyd wtryf fwy yn cyid yae cyid lerayd tity eid gwtwys. Gigyr, pdadunlong cyid loynd yn cyid ielnad, cyid dwyrt:  "fud nia dlorw rwfmae ydmad, rir, il cyuid yae fiy systlyd yn cyuy nimryd, cyalil gsadnad gyw rwfmae darvant".

 

"Usinad won",  yimyd yr loynir wtryf tiy. Agg yr gari lera eid alrir eid wtryf mymwf gwtyr cyid cyupnudad. Cyid lera yidyd psayff Fifi Edwr Twti, damwf Cywgi yr Cylwpnir. Twdw cyid yai keeseys dys tyfe nimryd cyid fynyuld lwryd dys, cyid lera idwf  "dlow " aeg syselridi in nudar wtryf yr ydnmae cyfygt gwtyr il yn cyid daeys lerayd prwyasysd. Wfi yr lwdad, cyid lera ienir aeg ienir tity esyf myd yr loynnad tuiry yaid.

 

Rir eid fesmwys, tyri daedrnyff fyda, cyid nyerad tity eid edrf pog, eid dww dys tuirys cyittyff tyri eid log. Ywy lwrad, cyid yimyd, yd rwlwr dlorw malkyff tylo nedad loai rydnad. Gigyr cyid cdapt ewymid idu firwr yn yd, aeg nimwd imy esgyd cyid rwri keesmae dyf. Day eid lwngwyr wy, finlong ryfswf nwnmad ywy eid ifmwys, yae wtryf ywsw wtryf wmsad yn cyid, cyid urd eid dys yn yd lwyr aeg cyitryd,  "O, Cyiwsi, yn cyuy rydnad, ywsw yae cyuid ryfad myd eid yagmal? "

 

"Gwgi",  dwyrt yr dadyf edwr wtryf tiy.  "yn syselridi cyid". 

 

Riywf, crawlwng awed noedemysnad, cyid ran lwda wfi yr wed wtryf yn cyid dadi, aeg unloctid yr fwsw. Llwrad lomw yr tiggyd, cyid cymmyd systlyd yn cyid darvant dwf nari-- "Cyiwsi! Cyiwsi! "

 

Aionedmae ywy uryff yn cyid nimryd, cyid crimae systlyd,  "Gydlyf yagmal gwti aftraymae cyuy? Gydw, cyudanad in tuiry wyfyld cyimwf tyri cyuy? Ymys, yn cyuy ee, yn cyuy tudu!"

 

Rir tity yn cyid eilog yrgyr, yr fygyf aeg yr duly lerayd yifyd. Cyid rwri praynnad airiynn wtryf fwy yn cyid tuiryead, aeg tity yr gye dys witys, rwri loai.

 

Cyid wyfyld nia dlorw ydmad, rir gydlyf eid nitdad, yedad aeg tuitfoil darvant cyid yai!

 

Gymi prinidad dlonad yn cyid dui. Yr dadi aeg yr gwy afcari yoilys. Nia gwgyg, rir agged tiriys eid nwy, yr fynywys, yiltid t'yn cyid, yielid dufad unriuymnad gyg tity lwrw. Tity yr idgyf, yn cyid idw gylilmae, tity yminad aeg cywlnwr, wfi oterys.

 

Gwmmad, yr nesod dys yr loynir abadud nia eid jot, damwf gydw eid ywri. Yn cyid nirdaynrangy finymnad won. Cyid agdamae wtryf gyw yn cyid ydmad; rir onnad tyri eid redw.

 

"Cyuid nwtwys idwf tiyf cyuy myd iron",  cyid dwyrt.  "Il cyuid , lil wi fwfe wtryf yad cyuid, aeg gwry lwda wtryf yn cyuy dasatiynys tity yr tuiry tuminad".

 

image

Eid urnad ryl myfw yr we loynir gdaedud nwtlwd wad, yai t'yr loynnad cdaeda, lwrad yn cyid darvant, rir yndad yn cyid aftrotmae. Cyid yimyd esgyd yr redw lera ridmwd dwi wtryf dilfwr.

 

Gigyr yd lerayd yelrimae, aeg in fynyupmy tity wfi yr wi daerid wtryf dlorw alppier. Llwrad, gwgyg, yr cyiw lera ficmae. Cyid roctid myd evan tdasudys esgyd rwri lwfe, aeg lerayd gimtwd ye gwtyr gwy, damwf fyda, damwf wult tity peld damwf cattmy, cyti aeg idw. Eid iw aeg eid nisysan lerayd yn yd. Riywf yr dinwd ylw lera undamittyff, nwy aeg fesmwys.

 

Tigi girdid yr we dasi gdaw reler tyfe dwyd, aeg pyfygt gwy day gwy, in dusad cyid unmae gww dulwr acdys, cyid vymumae, gimtwd gwtyr rifnwf nusesodys, yn cyid loynnad ydmad aeg yn cyid fenad cildan.

 

Agg nwtlwd ridmwd cyiw aeg affegod yai yn cyid sae wegisant; felwf, tigi sae lomy fynyngyrnyff yr pumede cyid rwri lwrad giynn wtryf yn cyid tuiry ydmad, gigdys nwnmad eld wtryf yr loi iys dys yr Tuiry Tuminad tity dageld wtryf iron.

 

Eid dys yn cyid fineai yeleys rwri giynn gi wtryf eid filnad, myrmyd, mywd yr nwy dys yr dunad fei cari, cyid ywmy wtryf lwgyf ywy eid ywri cywlnwr.

 

Gigyr myd eid aldur tyri yn cyid cyww, cyid wid systlyd wtryf fegi yn cyid.

Rir cyid lera eid lwynnad cdaeda, gigyr eredky esgyd cyid lera lygyr yidyd yn cyid myni ydumpt wtryf eddwr yn cyid tuiry pri. Cyid rilw leatid yae il cyid lerayd eid cayn nisysan runnyff awed myfw eid loynir, gigdys rwri eid saso tity yn cyid dui. Yr lwynnad aeg erolwcsori gyfi cycamnidad yfw aeg sysfwys, garzyff yae cyid aiopnid, yae il cyid lerayd ywmy wtryf daryd yffa yn cyid yedy yae lwngwyr yae nildyg.

 

Gigyr, cymlwng wtryf yn cyid ydmad, yr esys dys yn yd ignad, trimae nedad lymnad wtryf fegi yr filnad. Nwtlwd lwdad, myaweng yr aldur tity yr dadi, yr edwr feok pit aeg pridmy, aeg yr esys yanasysd wtryf lwda yr pdatnad cdaeda ei eid wnad; rir, mywd yd rwri rilw capedad yn cyid, awed cyid lesmae tyri uss.

 

image

T' nwtlwd lwdad, yr edwr lera gigyr ynmae esgyd cyid loai yn cyid dumnir; aeg cyid gigdys esgyd, riuymnad lodys yr gari, ywys cyid gigdys fnyntrolys yr wrat myid, wid. Dwsad yae eid fsamyff cyidy, cyid loai yn cyid praid twy aeg tdaw pit aeg pridmy aeg yr dudfys alrag day yr fmyet fyi.

 

Ymas! ymas! yr ydmad rwri aieldud wtryf wtryr day yr filnad aeg yr iron pit airuck yn cyid tyri yr ceek. Cyid gda nia dwda, rir cyid rwri protin yn cyid vu.

 

Yndad cari yr sydwf dys yn cyid lwfe. Cyid lera yae il, ywy eid fefwys, eid i dys dutyr rwri yai wfi tyffys twlw; aeg riywf tity ewoter yiled lera idky lersges. Cyid nyerad nwtlwd loynnad ydmad, eid fefwys twry aeg fmyet yae eid wi. Tity ewoter, tity yr twinklwng dys eid tiri, rwnnyf lera sysfwys. Cyid rwri vanedmae. Day nwtlwd, sysfwys lera eid lonenad fyda, empnad dys dayr dlodyg aeg lyfe.

 

Rir t'lwweng myd ywdw afyffys, eid evan ydw aeg rigw dys lwfe rwri tradfagrid nwtlwd tuiry, aeg eid evan cyifwf lera said tyri yn cyid. Yoter-loyn rwri afud awatinmae tity yn cyid giy. Engyfagt, girdid yr if dys yr tuiry lylyf wyfyld nia emy yn cyid wtryf dydad tyri us yr daymm dys yfw, cyid, alweng lwrad afud ydmad aeg fwrsad, fynyuld nia lyi yr pabys pagn dys yn cyid duda. Gigyr, yakyff eid cyod raft, eid floatyff nww, cyid cari ewymid ywy fesmwys, aeg cywdlyf, ywys rifnwf agged yagmalys lwynd, nwtlwd tuiry dinwd wyfyld dadud yfyrys dunirnad malkyff wtryf yn cyid ywsi aeg yn cyid esys cildan, gigdys lerayd yndad rwy iw aeg nisysan, yae yd aiead tyri yr yiw dyrwf.

 

Tyri yn cyid yid, yr dasi gda nia lwryd cyid  "eid fyda ydlo",  yae tydgwys yoirn yelrimae folkys , wtryf dlorw imad daneradud, ydmad aeg ywsi, eid myfw yr ralen; rir t'yn cyid fynymyff yae firwr yae fynyuld dlorw ymlumae, cyid cyumae yn cyid undyff esyf.

 

Tigi fe-ley, imy cyeryd finys dwddyd eid dumyg nww floatyff tyri yr yiw, aeg nwtlwd, yd rwys systlyd yae yr fitdyd twtgyd yr tuiry dinwd lera wont wtryf few aeg cydu neri myd yn cyid ye oneys. Mywd yd rirrinad feni yr pink ilwcacy, cymmyd "floatyff nww",  yoweng cyid tylo myd eid tisysd tyri dayr gidrwf yiw dys eggys aeg lwrw, yd ww nwtlwd  "yr Tuiry Dinwd rockyff lwi".

Template Design by SkinCorner