Feb 13, 2012

Ebsana yae ny cennel dy Ibbi-Éri ny Ibiru (Nerin)

Ebsana Cover

Ebsana yae ny cennel dy Ibbi-Éri ny Ibiru (Nerin)

 

Llwaged 2800 ayd oaie Kryai, ny ys yea yae yea yeael-ceaedalg ililym ayrniag mys Y Clwat Nyiciaéan v'Ebsa ec ny fodiy cyiel dy ny Yn Ynanveair - ny eld-ennymag poayl ruggydae dy ny eld- netrielcys dy Ebsa idclulong Ab-ra-mu (Abralm), E-sa-um (Esau), Ed-ma-ilu (Edmael), Ed-ra-ilu (Edrael), Le-u-dum (Levy), Cya-u-lum (Cyayl). Ebsa ed yrcalag ny pymmy dy Ebsaidu, ny censsy je myrmyd cag cycdaeuit sankeassys dy Yn Euroniy yae Yn Aedey Poymydyn fely; Pwoirrynag tragyd.

 

Ewserafe, nyr ayd 2300/2290 Cyelgon ny Eld- fynynedad Ebsa yae ny gys Dae Ibbi cyirrit cyaucey eebyrt cum le dymy ec Y Clwat Nyiciaéan. Dae Ibbi v'garndud ny cair le ny eld-vymmy dy fageignerys yae ee v' danarid Ebsana - ny ny "naigdurag Ebsa" mys ny Erinag fynyoie er fys yae ny Ibbi-Éri ny Ibiru ny “Lyfe/Iran dy Ibbi”. Llwaged 1850 ayd oaie Kryai, ny Erinag lerayd eedt er fys yae ny ibiru, eid ceagey ymmylot lwaged nyledys leid yae ny Egyptiad le nyr fynyoney je ny "tueltiy niopmys" cyud yrcalag idcluid ny krie veael cya ada dy ny Poeneliad.

 

Ebsana eld aiiag ayd tuiceil twda ny Erinag eggysag welys cyud saimae cum afgnag cyey tiud yurys in dusad ny rosytn dy Fer groariy yae Afny-pride Mamel Dupi cymmylt 593 ayd oaie Kryai ec Celrelk Ereas nyr ayd ny Yn cyuy woaie Cyiel dy Nerin. Jei ny fyfynlong dy eid naigdurag eld- enmysit Mara -- je myrmyd ny fockmy Fera agiginaduys -- Ebsana prinidad nwe ny naigdurag Gyltiag ada. Ny paele dy Pymmy A Cmyu 852 lwaged ny pdagag Eld Kyffys Nyr ayd 852 eid Loglynag elmale myeilot lwaged Ivel Ragnelson yae le proterys Alfiin yae Ubaf yoynd nyn tumilweys le eid naigdurag pymmy aele Yn Oban nyr ayd ny sandys dy ny Dál Riama er yn ceu eur fynyoda dy Ymafy.

 

Nyr ayd ny cedlon pmyin, ny Wekyffys sanid ec Pymmy A Cmyu Paie; picey puig; fynyoan; er ny preainyn dy ny eld-vymmy le fyny-calgssy ny faggys dy Eld Dae dy Nerin Yáel Dacnaic je ny Csann Colmáin dy ny Jias Uí Néic. Fynynleigag le ny goaic fynyrmy pdag cycdaeuit lwaged ny cycriafd tuilt lwaged ny Uí Néic, ny Wekyffys Dan cal afoyn aimy le Pymmy A Cmyu, ny Uí Néic Dan yae eid agt dy escapyff yae fynyweldys je Ivel yae le proterys.

 

Dud dy tyfysrwys dy gyn logt afn geaie Erinag lomae treaid ee cyo fyda kiymg. Dy jelrea na elen lwaged, ny Wekyffys er tukin ee cyo drog, yoynd aiiag ayd ny eld-vymmy yae cyauit yeaelan dy e wgy. Nyr ayd eid agduy cyud ifys ny cyenn wrongys ascriafd lwaged ssneratodys dy pdagag cyennagys, ny Wekyffys Dan cal fynyo ergeayl ny urrea yn pobbmy -- ayd ymmyd je er yayrn le fynyoney mys nyr ayd ny aroggym dy Pymmy A Cmyu, idclulong ny cy'trosey ifengys yae mye puilongys cloaie.

 

 

sep5B

 

 

Clarke, Howard B. and J.R.S. Phillips, eds. Ireland, England and the Continent in the Middle Ages and Beyond. Essays in Memory of a Turbulent Friar, F.X. Martin, O.S.A.. Dublin: University College Dublin Press, 2006.

 

Clarke, Howard B., Máire Ní Mhaonaigh, and Raghnall Ó Floinn, eds. Ireland and Scandinavia in the Early Viking Age. Papers presented at a conference held in Dublin Castle, 19-21 October 1995. Dublin: Four Courts Press, 1998.

 

Duffy, Seán, ed. Medieval Dublin I. Proceedings of the Friends of Medieval Dublin Symposium 1999. Dublin, Ireland, and Portland, OR: Four Courts Press: Four Courts Press, 2000.

 

Easpaig, D. Mac Giolla. "Abstract: Manainn/Manaw, an Onomastic Study." In Proceedings of the Seventh International Congress of Celtic Studies held at Oxford from 10th to 15th July 1983, p. 288.

 

Herbert, Máire and Kevin Murray, eds. Retrospect and Prospect in Celtic Studies. Proceedings of the 11th International Congress of Celtic Studios held in University College, Cork, 25-31 July 1999. Dublin: Four Courts Press, 2003.

 

Lyndon, James, ed. The English in Medieval Ireland. Proceedings of the First Joint Meeting of the Royal Irish Academy and the British Academy, Dublin, 1982. Dublin: Royal Irish Academy, 1984.

 

Lysaght, Patricia, Séamas Ó Catháin, and Dáithí Ó hÓgáin, eds. Islanders and Water-Dwellers. Proceedings of the Celtic-Nordic-Baltic Folklore Symposium held at University College Dublin 16-19 June 1996. Blackrock, Co. Dublin: DBA Publications Ltd., Department of Irish Folklore, University College Dublin, 1999.

 

Mac Eoin, Géaroid, ed., in collaboration with Anders Ahlqvist and Donncha Ó hAodha. Proceedings of the Sixth International Congress of Celtic Studies, University College, Galway, 6-13 July 1979. Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 1983.

 

Ó hUiginn, Ruairí. "Onomastic Formula in Irish." In Proceedings of the Seventh Symposium of the Societas Celtologica Nordica, pp. 53-70. Micheál Ó Flaithearta, ed. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Celtica Upsaliensia 6. Stockholm: Elanders Gotab, 2007.

 

Nicolaisen, W. F. H. "The Onomastic Legacy of Gaelic in Scotland." Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium 12 (1992), 1-15.

 

Padel, Oliver J. "Some South-Western Problems." [Cornish onomata]. Leeds Studies in English (new series) 18 (1987), 209-218.

Template Design by SkinCorner