Feb 5, 2012

Gunlaug – Kap. II

image ff Toiraiei Drom Ud sorir, etdu ed danid, ud skip tinri logyd ovan i alpt til Keferoys.

 

Edanrig Finiud vele alnir ogt ynir vele i riaier talrof, ud Nagdman aff ki, rik suy ynjel, id somava airomninud suy jael, id ud yneys edwr alnir vele ridunl. Nun, kedman Toiraiei roi til i skip, som etdu vele ald wopt riailwg til dasy i rirkat, id iys alnir gda nun. I Oairin goidf rid, rin Toiraiei tilok i riaier til aldelv, gydw ttrafenzir alnir piinmae til goud.

 

Edanrig Finiud vele aff yrgyr vagtys durket i wendur, rin Toiraiei tradud alnir kynl. I Oaiman altdu rirkveld erud aff dromys. Ud leg suy erumyn tii Toiraiei afdunmae EdanrgFiniud ymys alnir wyfyld ridnyff rit alnir ewymid til enwkfir, vel aff le tid vele i Sak aiemae aff i Purg wertzir; gydw Toiraiei altdu pin ticd le i vrwys aff ald aiifel altdu tulnyffud suy.

image

image Oaiman danid alnir altdu ked wel til goud, gigyr le leg ie roi, soma tri sarin, logyd day, id i ri Kelmys aff Toiraiei ridunyl, tsik ie tinri ewymid undur enwkfir til ud sandybrusgyffaiemae kymmae Fuksolys. Ler dwelt ud edwr aff kmyud weenlt kymmae Afflw, ynir vele Toiraiei dunmir.

 

Toiraiei smyy alnir korin id ynrik rit im, id pryffud rit alnir oe id sbloti. Iys alnir gda, id ynn ie tinri til i tilftys aff i aiifel, ie zet til ynrik yma aff im, id gda ut i vrwys. I yndur vele eet rit sudkinud le leg, id Toiraiei id i Oaiman gdaw ednig; id ynn ie altdu afynyy ut i vrwys, le tvo saff neir idan i tilftys, id Toiraiei smypt id marifd sik suy ald yafud.

 

I Oaiman saff tidwd alnir, id sadan alnir alrir ald drom fulwg ut, id ynn alnir enwoti alnir vele yika traynimae. Len i Oaiman afdunmae alnir va alnir altdu dromt, som alnir altdu altdu gigyr ud sik tid aff etdu suy ald yafud.

 

Toiraiei danid, "Neny, dromys yndnyffotin nyfygt." 

 

Rin som ie roi emkrigd suy i eynsy, i Oaiman afdunmae alnir nomymys va alnir altdu dromt. Toiraiei danid, "Ymys Eg saynir tee i drom, len saldun tyfy unumanendmy etdu til rig, som etdu ynrilwg ed." 

 

I Oaiman danid alnir wyfyld sywd etdu. Len Toiraiei danid: "iys vele yin drom; gydw riinsgyff Eg vele aff day aff Purg, aiejenig uman i rin dag, id Eg siynmae ewymid aff i ri lek, id op i umaneny Eg daeg ud svan, kedlwg id sysdakt, id Eg insgyff etdu vele yin eyn, id ierid etdu ked pagsem yma sakys. Len Eg daeg ud rirkveld ail feynir neir logyd i afrgys, id flwg ttrafenzirkrigd id enlwkt tidwd i svan, id kukmy ovan zi loweglwg; id riinsgyff i svan daenenmae kynyl erid talraff; rin Eg nodurd le i ail vele svelt ogd, id le op alnir velet irop krymys: ynnlwmir alnir daenenmae til rig. 

image

"Na iys Eg insgyff Eg daeg enrwygad ful korin flwgig logyd i sud firdul, id alnir, tilo, tinri trafenzir til Purg, id saff neir op i ri tidwd i svan, id wyfyld feni edan fopd rit zi. Iys og vele ud yasgad ail."

 

Rin pymle Eg insgyff le i ail enet korin ruffmyd ewymid aff i komig aff i ynngad. Len ie fyfygt fiertilwg id sang, id, iys Eg daeg le pole pmyd, id gigyr vele i gwdi aff ir duadursak, le eek edmbmyd oir yng neir logyd i ri lek, id ler ie myny pole dodu. 

 

"Rin i svan saff myft myn, dreatisyg yika, id fesnyr aff dambmynti." Len Eg daeg ud ful flwg logyd i ymwd; le vele ud fenlkop, id alnir saff tidwd i svan id systi fopdlwg yot zi, id ie fmyw fagt pole sarin til ud id i sam firdul, id talrrit Eg enwoti.

 

"Rin ud drom aff nej fmyk iys ed," alnir danid, "id wel suy yma gimynlwead yndnyffotin ynmys, le ie skagidag yudun suy i luft logyd le firdulys ynnti Eg ierid i ful fmyw."  I Oaiman sninti: "Eg iem etdu nunede gigyr,"  danit alnir. Toiraiei danid,  "Yatin aff i drom, len, va daenenet gimydt til tee, id sadan rig agud."  Len danid i Oaiman:  " iys fosys enda gimyn til edan komidaneys aff rin: rin ty wef sitid nun, id zi wel giynn afrnyff til ud eru tedi sysdakt id ravsam; id lwflwg tyfy weldun myeb zi; rin ogboirn rin skagidag velafn ty dogdur, komig logyd gigyr firdulys som i ailys daenenmae til flwg logyd, id skagidag myeb zi rit oynirweenig myeb, id skagidag yakt yifyd zi, id pole faglagud ir voned talrvan. Id talrna ud triet edwr, logyd i firdul ynnti tinri i fenlkop, skagidag velafin zi, id til le edwr skagidag zi edan eeradunid. Nun, Eg alrir undanynlilmae ty drom, id Eg intin sakys wel edanfymnyff som Eg alrir danid."

image

image oiraiei ewsvelmae: "Suy eynyl id unerendsam yneys ed i drom feltinmae, niir doud Eg iem tee fit gydw i ynrik aff unumanendlwg dromys." 

 

I Oaiman danid, "Tyfy saldun finin ur etdu wel korin til nedan."  Rin Toiraiei eeynlogd aldelv logyd i Oaiman tentiavdanin, id alnir myft le sorir, id nun alnir ed ut aff i dunmy.

Template Design by SkinCorner