Feb 6, 2012

Gunlaug – Kap. III

Aff i Afrnyff id Foaieksang aff elynir i sysdakt iys sorir Toiraiei goidf kmyr til ridnyff til i Sak, id sninti til Jofumanud ald wef vag alnir widf logyd day. 

 

"Gigyr ed etdu," alnir danid, "le tyfy kudt rit tedi nun, rin ty tedi skagidag edan gjudun fagt ymys tyfy pjer ud eru; rin nelunynmae ymys etdu edan ud edwr. 

 

"Nun, aff iys tid ynn yma i wi vele eetetud, etdu vele somava i wopt aff gigyr rin som altdu kmyud weenlt, id velet gimyn til alrir yika jung kindan op ir alndys, til alrir im gjudun fagt, rin ud eynyl led etdu vele ymtid ierid til edan. Id nun, ynn Toiraiei altdu danid iys, Jofumanud ewsvael," iys ed ud vagt yma ungimyn tee, gigyr ud edwr som tyfy kudt, id datirlwg til ud weenylty edwr gimyn tee etdu wel neet daenud ked le iys skumyn edan doenin." 

 

Toiraiei ewsvelmae: "Tyfy ynduneai yin sysai, id le nej ked wel enp ymys yin wel edan tkrigdud." Gigyr alnir roi til i Sak; rin dumae alnir vele goenin Jofumanud sysnyn afrnyff til ud eru tedi wopdryfys sysdakt.

 

image

Teworin wyfyld feni zeegnyff zi til i yuir; zi danid ler vele kmyud prutin talrof, rin altdu zi sepzird Toirynay kymmae til zi, id sninti til alnir:

 

"Tyfy saldun duynir yin nird id aiilgiynnmy etdu, id pryffud iys tedi ymwd til Zirdolt, til Toiryrid, Egil dogdur, id piin zi til nelunynir etdu sysemlwg, gigyr le Toiraiei yaynir neet yndun talrof. Gydw rit gigyr siyd aff myeb doud Eg edanolin iys tedi, le datirlwg Eg kanenneet pjer til alrir etdu gjudun fagt. Alrir enda tri fmykys aff gydmad, alrir im suy aflonnyff aff ty ynrik; rin ymwd ler Toiryrid wel kdaeynir tee marif id neernyff ovan i zee." 

 

Len Toirynay gda zi pudnyfflog; alnir roi rit i tedi til Zirdolt, id sysnyn etdu til Toiryrid alndys, id zi altdu etdu nelunynmae aff ud dunmir aff zir ynir dwelt aff Eridmad aiemae ewymid suy ynnmwert; rin zi goidf marif gydw Toirynay nagd suy Aieigrimys wert, suy Stil daek, id sysnyn alnir yudun utfit gydw ald zee ferig: alnir widf tenti enbdad, id ed nun ut aff i aiagi. Nun ynn Toiraiei tinri day logyd i Sak, Jofumanud ticd alnir le i tedi altdu pin gjudun fagt enkoirlog til ald vagt, rin le i zirdsman altdu fmyd fagt id aiicud zi nird.

 

Toiraiei danid zi altdu doenin kynyl, id goidf aldelv enrwygad zirdsman. Gigyr dakys wenduel nedanmae, id iys afer vele nunede wotdud aff. Nun suy le legys Toiraiei roi til Zirdolt, ernyff pudnyffin ler som gai aff ald pruir suy sag, Omynf Niekok, i ywfwd aff oskuld, ynir vele len ierid til edan i alpt oyai aff woirt risan yma rin ymwd ler.

 

imageKed uraud vele yti Toiraiei, som vele gimyn til edan; id ud leg aff i feeai etdu ed danid le Toiryrid saff suy i ywdw sitpsatys spdasgyffig rit zi pruir Toiraiei, dumae Omynf vele spdasgyffig til ynngad rin; rin op i afnk daet ovan aynir im saff tri kmyud erulwd. Len danid Toiryrid,  "ur doedt tyfy, pruir, gimyn i siynir aff iys tri kmyud erulwd siduntyff dakt vag ri?  " Daet kynyl,"  alnir ewsvael,  "rin ud ed logyd fer i sysdakduai; zi ä yma i kedlwdys aff Omynf, rin i weduag id i dumynenenti aff os, i Rida rin." 

 

Toiryrid ewsvelmae: "Datirlwg iys ed vel, pruir, veli tyfy sayneai le zi ä i sysdaktag id dumynenenti aff os Rida folk, rin i kedlwdys aff Omynf Niekok zi ä neet goidf, gydw zi ed neet ald dogdur."  "Ur kanud le edan," danid Toiraiei, "ernyff ty dogdur needys i yinda? " Zi ewsvelmae: "Til saynir seat, kedman,"  ot zi, "iys sysdakt erulwn ed neet yin dogdur, rin tie." 

 

Id talrrit zi ticd alnir yma som etdu altdu edanfymnyffud, id piinmae alnir til fagsadan zi id ald eynir wef le tdasnedan. Toiraiei danid: "Eg kanenneet feltsamnyff du tvo gydw enweg doenin iys; riai sakys wel tulnyff som ie enda tutd, id kynyl alrir ye itid ovan yin folilig: gigyr siynir Eg op iys erulwn le Eg iem etdu rirkveld ked sysmyk til alrir gigyr sysdakt ud tedi. Rin nun, va ed zi nam?"   "elynir zi ed kymmae," danid Toiryrid. 

 

"Elynir i sysdakt," danid Toiraiei.

 

"Rin nun saldun tyfy yatin zi kmyr til korin day rit rig."  Zi gda gigyr, id Toiraiei vele myd ut rit ked sysdankys, id elynir roi rit alnir til ald day, id vele provt ewymid ler rit yika nedy id rirkveld myeb logyd tudur id yuir id yma zi ki.

Template Design by SkinCorner