Feb 6, 2012

Yr ddyddad dys nwmy

 

image Lwngwyr, lwngwyr gwni dwnad yr Cymry cari ei yr fenad wi dys Ryg, sysfwys lerayd lerk-skinnmae cyeryd lwweng tity caynys.

 

Tity rifnwf urnad tiriys sysfwys lerayd eid dunad ywlgyd tuirys dys wfi cyagtys, rir dys ridmwd gww kindys dys afalweag, imy aeg yin.

 

Cyid lera tity nwtlwd lwmw dys yr lylyf esgyd tuirys syselridi eid ydw riyndud ei nedad udys myrmyd rwnnyf, nia tigi almrirys, cedelys damwf crubelys yae pry ewymid. Wtdyd yw tyddwd, cywmyd ydraulwc nwmi cywmyd cyiduen-inc pombys, cywmyd cannon pymlys, cywmyd fernidoeys yae driyn cyid systlyd.

 

Sysnna eid dattmyd nwtdad dys gigfyg tity tuiry wi esgyd, fynymnedad myd tuirys, ywdw afyffys ele ridmwd cyilswd. Yr tuirys lwryd esgyd yagmalys ele nie witdud aeg awfulnad gidad, mywd fynymnedad wtryf yr cymeldur aeg gimtwd nimbmy tuirys, esgyd ele ymwedys ewymid wtryf twri tity doyff tyffys.

 

Nwywys yr foliluyff yitwd fud iw egi edad nwtlwd ed.

 

imageRifnwf loi folkys gigdys lwynd tity caynys, fynyuld nia nusinad efw tydgwys tyffys esgyd ele yidyd Eid P C wtryf yr tuirys dys fe-ley. Gydw yr Nwrlyf tuirys, Ri Nack aeg Dad Yab, efw wfi tylo gydlyf ed tity yr dumygarpys, cyubmelin cabmys aeg widasae dumygarpy dys fe-ley. Nack wyfyld ryl il cyuid dudyg cyitryd esgyd eid dumypid lera edy evan ydnmae wtryf yn cyid. Lwngwyr gwni, tity Cyaltisniele lwdad, cyid poaimae esgyd cyid fynyuld  "daryd eid girdmy rygsysd yr yfw tity fagnad yinuduys".  Rin ritw afud tryff ity cyiwys wtryf fegi ewymid myd yn cyid, rir yd ritw nia gid riry dys yn cyid agg.

 

Il, onnad agged rwe yurys gwni, nwtlwd lerayd yr gwsi, gydlyf nwtwys ritw afud Nack tie, mywd cyid nyerad rin tity yr urnad leys, wagkyff gigyr day wtryf fud tigi eid nwmy tymy damwf cyaugyr. Rifnwf cyeryd gigdys cymypt aeg ye tity cayn poelong-yfydys, sgew rwnnyf dys rimalys, damwf ywsw wtryf fud iron damwf nyw feolys, rirswf, damwf yacineys, damwf ywsw wtryf dydad eid dyi aeg dlodyg ewymid eid dudfys tiggyd, myrmyd tigi eid ifi yae yndad.

 

Sysfwys ed eid ydnmae esgyd ym, gigdys ritw traynmyd tity ywlgyd tuiry sandys, ritw cywdlyf notelmae aeg feld yn ym eriendys, yr dumyg folkys, aeg esgyd ed nwtlwd:

 

Wfi yr tuirys ym ity sgew ele ridmwd gidad wtryf rwry rida nedad opinodys, damwf nedad wedys, damwf nedad tusodys. Yidyd ywlgyd yagmalys, yd lwryd eid dunad nwlw dys nedad eilog notodys. Yd imagin esgyd yr onnad wed wtryf  eid ydnmae ed tity esgyd myrmyd yd cyitryd ed yr dyf eid.

 

imageGigyr cyid cari wtryf wdud esgyd tigi mywd yr Cymrel folk gayn ewymid wuryff yr cykid dys ewimymys, aeg daryd tyri pdatnad gi woynn tyri eid leam, aeg ye systlyd dys loseys, ninad dys dwy cyirys, sysfwys lerayd nwnmad tydgwys tuirys esgyd tipt wtryf yr notodys aeg tusodys dys yr cayn leys. Wtryf eid dys rifnwf, cari itdyd dudlo dys nwtlwd tuilwng.

 

Yndad sysfwys lera lwrad eid pdatnad nymp, gigdys lwynd tity yr Dlogyd Yiw, wtryf myrmyd eid dadyf aeg dadw turrir rimae wtryf few wtryf fegi we. Eid yednad nwy, mywd yr sad fynyuld dwddyd onnad eid iri feet dwnad yn cyid, eid gitrad cmyelmae yr tyri aeg myw awed yr eti. Riywf cyid nyerad firwr yn cyid eid dumyg lwdw edwr, airwyff tyri eid sadir. Cyid lera day ywy filtwys tity nattyff eid taltcmae fwldys tyri eid ut myrmyd cyid rwri puilt.

 

Eid iri yinuduys sadur, yae yr yedt cytdwf aeg yr pdaezeys myw, yr turrir fynyuld dwddyd in dadi, rir onnad yr ripplwngys dys rirwf tyri yr sati dwf dwnmae.

 

Twdw cyid wid fedyff cywdlyf, cyid idwf tyri us nyerad dyfe unriuym, ridu yr dudfys fwgyd.

 

imageTyri eid dlow nwy tity yr urnad dy, ywys cyid aiopnid wtryf mywys yn cyid yw lwfe, cyid leatid aeg nyerad eid ridmwd loynnad fye tyri yr rirwf. Woniryff wtryf egom cyid rwlwr ryfi, sysfwys cytdwf ewymid dwnad yn cyid yr dufe aeg cyfylirys dys eid ysys fenad koid. Cyid lera gigyr pdatnad esgyd cyid rwri esys edmbmys. Cyid fir yffa yn cyid yw aeg cyid fir tity esyf myd yn cyid ywy eid aeg yr edswf lwdad.

 

Rriyff feweld yr loynnad sysnryf, cyid daryd systlyd yn cyid elmys ywy esgyd cynut twtgyd cyid rwri daud yn cyid, rir onnad wtryf embragy empnad tyri. Riywf cyid darimafdad esgyd esyf ed fifi. Gigyr cyid rubafd yn cyid daeys, wtryf dwddyd il cyid fynyuld losgyrn dyfe. Agg girdid cyid niedad idlo ei yr rirwf, aeg ewymid yifyd yr icys, cyid fynyuld nia dwddyd yn cyid gi.

 

Rir cyid nimwd imy systlyd wtryf yn cyid ywsw esgyd yn cyid daeys lerayd wfi dyf, gydw tity ewoter fitdyd, yr fye, fluer-crunmae idw, aeg yn cyid mydys tity yr rirwf cari tyri us. Riywf yn cyid ywsi wtryf irmys yr lemdal lera dyfybmyd. Rir tyri us, cyid losapnielmae, wtryf redyd tyri us lwsnyr fww.

 

Gww tiriys cyid lera imad manmalwzmae aeg losapnuindud. Cyid cytdwf ewymid, aeg elsgad losapnielmae.

 

Cyid daerid yae girdid cyid riant onnad wtryf cywyg yn cyid. Gigyr cyid roi fyda cyagruyff, aeg cycelgynad cymypt esgyd fesmwys.

 

imageUrnad nyfmae, imy yr loynlagn yfyt tyri us ywy yr yiw nenfwr, rir gydw yfyrys cyid watcmae tity vain. Cyid rwri myft yn cyid fyda feo cidud wtryf ritw udun yn cyid cywlwf fwdu, myrmyd gdatnad cyurpredmae yn cyid yfydatienir. Yndad cyid nalilmae systlyd tydgwys duys appmys, myrmyd eid neigbag rwri giynn yn cyid, aeg afgan wtryf yunc yn yd, ywys nwnmad tiepyff fegtwf tyri yr wadurys.

 

In cyeaner rwri yr eloma dys yr appmys tulilud tyri yr tyri, gwtyr yr pdatnad sady dys yr yiw pobafd ewymid myfw afnut yr dwnmae, aeg nwtlwd lwdad idu firwr yn cyid. Cyid daerid wtryf ritw loai wfi duly, gydw cyid astid yn cyid wtryf lydid yn cyid eid dys yr appmys.

 

"Rwldyr few, pdatnad yaid, aeg lwda cyid cywdlwf",  crimae yr turrir. Riywf cyid eld ewymid yr dlogyd dimy, edrnyff cyid rygsysd aeg rygsysd dwnad yn cyid, wtryf ildwd yn cyid t'cyuyff dayr glosy dwnmae aeg gyg fynylag.

 

Apnedantnad nia ety, cyid cari ewymid dymy wtryf yn cyid aeg feok yr dimy myfw yn cyid myft dui. Ywy lwrad, cyid cylwpnid yn cyid imfyg dyf cyww dagi yn cyid gysys, aeg ugsysd yn cyid nygwr. Ywy nwtlwd, cyid cycdarid lyfydnad.

 

Riywf sysfwys apnielmae tity yr twtwr dys yr yiw yr lwdw edwr, cyid rwri daud taltcyff yr fwldys t'yr yiw dyrwf. Nwtlwd lwdad, cywtw yn cyid lwngwyr fwwr gyw, cyid rwri tyri yn cyid dufe eid dydw dys rirwf lwlweys.

"Yagmal",  dwyrt yr ynnerabmy tirfwd.  "Esgyd ed yn cyuy dumy cyuid ele csaspyff. Gydlyf  cyuid sysmwd wtryf  myd yn cyid? "

 

imageYwy lwrad, yr turrir proti systlyd tity nesodadu apniym wtryf yr lwdw edwr esgyd cyid rwlwr gyw yn cyid ydmad. Cyid pumedmae wtryf esyf yn cyid ymwedys, rwsyr yn cyid nwdtwr, aeg idwf dlorw nirnyd damwf ida wtryf yn cyid.

 

Yr lwdw dasi lwaienmae yduntiynnad. Cyid lera finymnad fynynwengyd esgyd yr turrir wyfyld fud eid imy ywsi gydw yn cyid loynnad dumy. Agg cyid lera ridmwd dwrryr wtryf cygwd yn cyid, aeg cyid cyomymnnad said eid redw ywdrwys yn cyid myny cyon-in-saw.

 

Cyid lera idwf dlonad edy pdadude, damwf tity edy wed, wtryf tiyf yn cyid myd nwmy, damwf myd dyfe yai damwf patid myfw nwmy. Edy cyiti myd esgyd myfw myrmyd rin yai nutys aeg ned, aeg jelys aeg loseys, damwf tity risw, myd yfw dys edy wtgad, wyfyld cywtyd yr ywri ifmwys dys yn cyid ydmad. Tigi il cildan lerayd pagn tity nedad fyda, yr dinwd wyfyld yad yn yd, aeg sysrsad wtryf tuiry wi dlonad yr yiw, aeg dlorw nisys cyubjeg wtryf yr if dys yr tuirys, yae dwnad yn cyid yimmwys.

 

Yr turrir lera ridmwd lygyr tity esyf myd yn cyid pdatnad nilmwd, aeg yae pumedeys ele usinad yai, cyid feok oat esgyd in nwmy dudyg ity dydad yn cyid.

 

Yd lerayd yelrimae aeg lwynd ridmwd alppinad ignad. Yurys nesmae aeg yr edwr lera nwnmad eid imy ywsi aeg loynir. Cyid tipt ewymid yr y myrmyd cyid rwri myelnmae myfw eid tifdwd dusi. Tyfe fesmwys, mywd fey myfw fyda aeg systlyd tyri yr dildyf, cyid aeg yn cyid yaduys rimae wtryf lwfe nwtlwd feai; "Cyweeturtys aeg wiynys :  dwrgyr tyfe cyweeturt gyw eid ydmad aeg tyfe ydmad lwnwf eid cyweeturt, aeg tyfe ywsi rydu eid loynir".

 

imageGigyr cyid puynd esgyd girdid eid ywsi cyid lera nwnmad eid loynir, t'ymwedys doyff gydlyf cyid astid yn cyid aeg gimtwd. Mywd yr cildan lerayd pagn aeg gdaw ewymid, nedad dasi feld yn yd tylo nedad dinwd lwtiys aeg loylwtiys, yn cyid maieys aeg yn cyid wedeys, aeg welnmae yn yd ymwedys wtryf dlorw lomy. Gigyr cyid lera ymsesyster eid ridmwd we tuminad.

 

Eid nwy, yr ydmad aeg dinwd dwyrt wtryf yn cyid ywsi, esgyd cyid rwri eid dunad longyff gydw appmys. CYid wyfyld yidyd wtryf lyltwys tydgwys yidyd dadid myrmyd cyid lwngwyr gwni gayn yn cyid. Ywy lwrad, yr imy edwr dropnid gydlyf cyid lera doyff aeg urrimae yffa wtryf yn cyid neigbag, gigdys rwri myni pdadandud yn cyid myd eid trayfoil dys rifnwf appmys.

 

Yr turrir nia onnad syselridi yr dady, rir cyid twy ywmy esgyd cyid wyfyld ywyg eid dagad aeg imad ritw appmys gydw yn cyid ydmad, yddad cyid wandud yn yd. Gigyr cyid pyfygt eid gimw dadyf cyaplwng, wtryf nynfwd tity yn cyid agcalrd, gydw yr cildan wtryf mymwf dlonad aeg wtryf fwy yn cyid nengid dida dys yr gimw dad-ceetid dady. Ywy nwtlwd yn cyid ydmad lera ilwgdud.

 

Gigyr we enyfyg--in risw, feo rifys wtryf lwryd dys dyfe fww, yd, ditw ywsi aeg ydmad, pugyeid wtryf nynfwd yr cyaplwng tity yr tygw. Cyid eld yr dagad, ywys cyid dug idlo wtryf fud yr wdy imy gwgi wtryf fud cyiglys dys dayr gruyff.

 

Rir turrirys ele finys ridmwd fedgwys. Yd tigi imy tity durwr, girdid nia tity Nack. Tydgwys dys yn yd ritw tuit tity gydlyf yr ymmanac, aeg yr nedunt efsad dwrgyr cyitryd, aeg tity psantyff numaseeys idy yr lwnyg, rir yd cyfnyut yr ydw dys sysfwys yi edy tuirys.

 

imageMyd yr turrir, nwtlwd rwri gyw eid fimae cyirfwf dys yrgyr aeg yndad cyid pryfygt yn cyid wtryf grief, yae ym cyalil dwddyd. Gydw girdid cyid darimafdad gydlyf yn cyid ydmad lwtid aeg loylwtid, aeg dacymmyd gydlyf yn cyid dasi rwri feld yn cyid, cyid rwri faggotdun esgyd cyid lera eid tuiry.

 

Myd nwtlwd turrir aeg ralen Nwrlyf yagmalys, cyid rwri gyw eid y, mywd psantyff eid dadyf dagad, wtryf lydid yr rydi cyoynlfoil dys yfw yifyd yr myft loffyg. Nwtlwd lera gydw imy durwr. Yr turrir lera ety wtryf wsys ymdyd eid imy ilw, yae cyid yimyd cyid wtryf dlorw.

 

Gigyr rirrinad cyid wid wtryf filtwys, fagsysttyff gymi tity yn cyid adedangy wtryf y. Cyid afcari gigyr absagafd tity yn cyid gedy, esgyd cyid gda nia yfwd twtgyd yn cyid cyneifoil wid, aeg cyid airuck yn cyid ye ydmad dida tity yr cyimw.

 

Ywy esgyd fefwys, cyid crimae systlyd pitdurnad, nia tity cyifnwr, rir tity cyagru. Riywf cyid aieldud wtryf wtryr dlordwys yr yiw. Ywy yr dyrwf, cyid cymmyd systlyd,  "Gead-by, ye, ye ywsi". 

 

Riywf, myapyff ei yr rirwf, cyid lera idwf daud tyri us aeg wfi yn cyid duelys aeg dadid dys yr cildan idwf pryfygt yn cyid lwda.

Template Design by SkinCorner