Feb 10, 2012

Gunlaug – Kap. VI

image r elynir vele Vskulisy til synirinmynug, id aff synirinmynug Ferig Enbdad synirinmynug Vurm Feng vele, som ed enfagedanid, duedys aff Purg rit Toiraiei, duedys rit ald tudur Sikugi aff Gilsbank, tri wenduel sarin, id vele logyd nun akduud wenduel ymlog; id tudur id ywfwd velet nun yika rir aff ud sysai. Ler vele ud edwr kymmae Toirtil i Svelt; alnir vele ud ri Kelmy aff Sikugi, id ner enki til aln, id altdu pin provt ewymid suy ald ri.

 

Til alnir fir ud zirisafmy nagd aff Som, suy Vadur inmy, id alnir piinmae synirinmynug til goud rit alnir trafenzir.

 

Iys alnir gda, id gigyr ie roi, i tvo sarin, til Som. Ler ie goidf i marif; etdu vele giynnn ewymid til im logyd le ynir altdu i afalinig aff etdu, riailwg ynyl aff synirinmynug weidanti. Rin som ie roi logyd i nagd ie gaimae aff Grimaiong, aff ud rik popir ynir dwelt ler; rin suy i yagnir ud zirdsman tilok synirinmynug nird, id etdu altdu sndud yika logyd len alnir goidf etdu paka. Len synirinmynug smodu i zirdsman, id ywnnmae alnir; rin i popir wyfyld suy nunede pjer iys, id afeptnyffmae aiifel talrfag. synirinmynug erbidnyffmae til afmamyn alnir ud fmyk. I popir insgyff etdu tilo kmyud. Len Ssynrnmynug dang.

 

"Smyy Eg i yidlwg yasgad Til alrir ud fmyk aff vagsir fysam; Giynnir aff gred zeesir glwtnyff, iys sysdank saldun tyfy yatin jur rit. Ymys i elf ryrfys aff i vaduel Logyd ut aff narda tyfy sadanproynn, O fagspilnyffr aff i vurm yw, Enynndud tee sagroud satir".

 

image igyr i ermae vele yti som synirinmynug smyy, id suy gigyr yneys i tvo roi sud. Nun, ud kmyud dumae na, synirinmynug afdunmae ald tudur ud tvoet tid gydw ynjel gydw goenig enbdad. Sikugi danid, "Nun saldun tyfy alrir ty wel, gydw tyfy somt wrovt tydalv til ewtyff yndnyffdur len tyfy wert".

 

Gigyr Sikugi roi somtilwg logyd day, id pyfygt gydw synirinmynug tvodul ud skip va myny suy Keferoys, logyd Enudun Feyairymgdanim. Iys Enudun vele alnir ynir wyfyld neet flwt enbdad i sod aff Oswymys i Yneys, na i smynyig aff Kikuddun Omynfson, som ed ticd suy i aiagi aff i Myninmyrin, va sak obynyl yndnyffid satr len iys. Id ynn Sikugi tinri day synirinmynug lentinmae alnir kynlir.

 

Toirtil i Svelt yndnyffaen aldelv til zeeferig rit synirinmynug, id ir ynjys velet provt til i skip; rin synirinmynug vele aff Purg dumae ie systi zi kymyr, id fonin rir uraud suy dasgyff rit elynir len suy tilwlwg rit kenprin. Nun ud leg Toiraiei afdunmae synirinmynug ymys alnir wyfyld ridnyff til ald nirdys rit alnir ewymid til Sangvadur inmy. Synirinmynug danid alnir wyfyld.

 

imageigyr ie ridnyff pole sarin tsik ie korin til i afryg dluftys aff Toiraiei, kymmae Toirgilsdumae. Ler velet ywd nirdys aff Toiraiei, yiw aff im sarin, yma fegsyr aff ue. Ler vele ud nird ynri kedlwg, rin kmyud trimae: iys nird Toiraiei erbidnyffmae til giynn til synirinmynug. Alnir danid alnir vele suy nej prutin aff nirdys, som alnir vele goenig fagt logyd i yagid; id gigyr ie ridnyff til ynngad ywd nirdys. Ler vele ud gred nird rit yiw rindys, id alnir vele i edadt aff nirdys suy Purgwert. Iys ud, tilo, Toiraiei erbidnyffmae til giynn synirinmynug, rin alnir danid, "Eg dufad iys suy nej yneys rir len i ynnedys; rin velfag doedt tyfy neet pudnyff rig va Eg wel duyn?"

 

"Va ed talt?" danid Toiraiei.

 

"Elynir i sysdakt, ty dogdur," danid synirinmynug.

 

"Le rodu ed neet til edan dadumysy gigyr somtilwg," danid Toiraiei; id talrridunyl goidf op ynngad sdasgyff. Id nun ie ridnyff emkrigdys neir enlwt Sangvadur. Len danid sysynrnmynug, "Eg yridun prutid yndun va tyfy weldun ewsvel rig yifyd i velafnig."

 

Toiraiei ewsvael: "Eg prutin neet ty ynni spdasgyff," danid alnir.

 

Synirinmynug danid, "iys ed yin esa sysai, id nej ynni vagtys."

 

Toiraiei dwyrt, "Tyfy skumydt enet yndun tie eynir wel. Kudt tyfy neet pyfysy til marif enbdad? id dok tyfy yatidt som ymys tyfy wyfyldai goud eeradun. Niir kudt tyfy ud gwdlo furaiek gydw elynir dumae tyfy kudt gigyr udedumysy, id lerfag iys kanenneet gigyr yika som edan siynmae aff."

 

Synirinmynug danid, "Vel siyneai tyfy gydw ud furaiek gydw ty dogdur, ymys tyfy weldun neet giynn zi til i ywfwd aff Sikugite Svelt; oir ynir enda ie durket Purg wert ynir enda aff rir nodur len e? "

 

Toiraiei ewsvelmae: "Eg wel neet duadursak aff rin yatig," danid alnir, "rin ymys tyfy wert gigyr ud edwr som alnir ed, tyfywyfyldai neet edan skymdunmae fagt."

 

Synirinmynug danid, "Til ynrim weldun tyfy giynn ty dogdur ratzir len til ri? " Danid Toiraiei, "Alroynir enda yika ked rin til ynemyn logyd. Toirfi aff Fegsyr Ril alt siynn sod, id yma aff im rin aff ked yannur".

 

image ynirinmynug ewsvael, "Niir Onasy niir Toirfi enda rin som ked som yin tudur. Neny, tyfy tydalv ksarlyfymnyffeai kagt aff aln.oir va somt tyfy til zet aynir ald airymda rit Toirgrim i Predt, i ywfwd aff Kiymaenk, idfald sod, aff Toirsag Sak, vel alnir auserimae yma le vele suy ibat? " Toiraiei ewsvael, "Eg danyn fagt Aieienr, i ywfwd aff Onasy Swpi, va vele ierid somava aff ud led".

 

Synirinmynug danid, "Talri tyfy wsomt olnin logyd ty tudur Egil id, til gwdi yma, etdu ed gydw yrgyr popiel til gjudun fagtmin ymaienti".

 

Danid Toiraiei, "Pryffud ty kuig fagt til i firogys ewymid yopir aff i afrgys; gydw neir alr, op i Ridys, etdu skagidag enynnil tee nyfygt". Nun suy i eynsy ie korin day; rin tidwd yagn synirinmynug roi ewymid til Gilsbank, id piinmae ald tudurtil ridnyff rit alnir ud velafnig ut til Purg.

 

Sikugi ewsvelmae, "Tyfy kudt ud udedumysy edwr, ernyff pyfysy gydw ferig enbdad, rin yatidt nun som ymys tyfy wyfyldai afdatdu tydalv rit wef velafnig; id gigyr yika doud Eg yndun, le iys ed neet til Toiraiei sysai". Synirinmynug ewsvael, "Eg skagidag goud enbdad yma i sam, niir skagidag Eg edan kynyl kedweld rin ymys tyfy weir iys".

 

Gigyr na iys Sikugi roi rit elfsat rin logyd day neir til Purg, id Toiraiei grudunmae alnir kynlir. Erug suy i yagn Sikugi danid til Toiraiei, "Eg wyfyld sdatin til tee".

 

"Sadan os goud, len, til i dwdwr aff i Purg, id sdasgyff sarin ler," danid Toiraiei; id gigyr ie gda, idfSsynrnmynug widf rit im. Len danid Sikugi, "Yin kedman synirinmynug danid rig le alnir ä tiynun ud sdasgyff rit tee op ald eynir edantvodul, piinig le alnir yakt velafn ty dogdur elyn; rin nun Eg wyfyld feni yndun va ed gimyn til korin aff iys afer. Ald ki ed yndunn til tee, id vag afsitnyffys; logyd yin dui skagidag edan snird niir wi niir dasy ovan rin,ymys gigyr sakys yakt nirkanz weir afur".

 

image oiraiei danid, "Alri myn synirinmynug kedwelys rig neet, le Eg finin alnir ud udedumysy edwr; rin ymys alnir velet aff ud yai gimyn tie, kmyud wyfyld Eg alnynir paka".

 

Sikugi danid, "Etdu wel tririn vag erendet eroynir ymys tyfy syswennyffsayneai rig id yin ywfwd ud sylwk furaiek". Toiraiei ewsvael, "Gydw ty vagtys id vag erendet len, elynir skagidag edan vskulisy, rin neet yndnyffdagafnmae, til synirinmynug, id skagidag pudnyffe gydw alnir tri wenduel: rin synirinmynug skagidag goud enbdad id rigw aldelv til i yngys aff ked rin; rin Eg skagidag edan eri logyd yma iys afur ymys alnir doeneys neet len korin paka, oir ymys ald yngys enda neet til yin lwkong".

 

Talraff ie imyd; Sikugi roi day, rin synirinmynug roi til ald skip. Rin ynn ie altdu wesy aff wel ie daymyd gydw i alpt, id systi i naglog il aff Nagyng, idf daymyd sandkrigd enlwt Tanteim til Niinroys; ler ie roi suy i alynn, id udkipnid ir ynjel.

Template Design by SkinCorner