Feb 12, 2012

Gunlaug – Kap. VII

Aff synirinmynug suy i Oai id i Ymwd Suy le legys Oerl Erik, i ywfwd aff enkop, id ald pruir Sair, dasyd suy Nagyng. Oerl Erik enboi som len aff mynlor, va vele myft til alnir logyd ald tudur, id ud yasgad yn sid alnir vele. Skulw, i ywfwd aff Toiraiei, vele rit i oerl aff le tid, id vele ud aff ald sysdaksert, id kynyl eaieerid.

 

Nun ie saynir le synirinmynug id Enudun Feyairymgdanm, id siynn aff im sarin, widf ewymid til mynlor til i oerl. synirinmynug vele gigyr kmysy le alnir altdu op ud gred kirtmy idf wet sang oda, alnir altdu ud vadurkotin op ald fut logyd i edup, id logyd iys eazmae plud id afer som alnir airoi op. Suy iys keede alnir widf vag i oerl rit Enudun id i pmyebnyff aff im, id grudunmae alnir kynl. i oerl sgu Enudun, id afdunmae alnir tilogys logyd Nww.

 image

Enudun ticd alnir va ler vele drayneay. Len i oerl afdunmae synirinmynug ynir alnir vele, id Synirinmynug ticd alnir ald nam id ki.

 

Len i oerl danid: "Skulw Toiraiei ywfwd, va yanner aff edwr ed iys suy Edsand? "  

 

"Yn sid,"  danid alnir, "giynn alnir ked kedkom, gydw alnir ed i ywfwd aff i edadt edwr suy Nww, Sikugi i Svelt aff Gilsbank, id yin foaier pruir ridunl."

 

I oerl afdunmae, "Va enilys ty fut, Edsanir? "

 

"Ud vadurkotin, yn sid,"  danid alnir. 

 

"Id dok tyfy wenproynn neet aldun."  synirinmynug ewsvael,  "Velfag goud aldun dumae pole afed enda sang engimyn?"  Len danid ud aff i oerl rin, kymmae Toirir:  "Alnir snimynydat grotgrotlwg, iys Edsanir! Etdu wyfyld neet edan enerulwn til puynn alnir ud kmyud." Synirinmynug siynmae aff alnir id dang.  "Ud sysdaksertman ler ed Foil eynyl Eg wed, udd smyg edwr id svelt, Edanlwynf sadan alnir riys." 

 

Len wyfyld Toirir daize ud ene. I oerl sninti: "Sadan etdu edan," danid alnir;  "til gigyr sakys rin skumyn afmamyn nej emae. Rin nun, Edsanir, ur ymlog ud edwr kudt tyfy?" 

 

Synirinmynug ewsvael: "Eg enm akduud wenduel ymlog som nun, " danid aln. Len danid Oerl Erik, "Yin ekys ed le tyfy saldun neet vonud akduud wenduel rir."  Synirinmynug danid, somava undur ald aim: "Piin neet aynir rig, rin gydw tydalv ratzir."  I oerl afdunmae talraff,  "Va lodai tyfy sayn, Edsanir? " Synirinmynug ewsvael,  "Va Eg insgyff kynyl edanfittyff, le tyfy skumydt pudnyff nej pidnyffys aynir rig, rin piin kynyl gydw tydalv ratzir."

 

"Va pidnyffys, ten?"  danid i oerl. "Le tyfy yakduai neet yudun ty dod na i yanner aff Oerl enkop, ty tudur."  I oerl skymdunmae fegsyr som plud, id smyy im duynir i rsomtinyl suy somdu; rin Skulw aiepnid ewymid til i oerl, id danid: "Doud iys gydw yin vagtys, yn sid, id giynn iys edwr ermae, gigyr le alnir fagtgoud aff ald swymsproynn." 

image

I oerl ewsvelmae, "Aff ald swymsproynn sadan alnir edan av len, ymys alnir wel alrir ermae, id nitid sadan alnir korin nomymys idan yin ynrytilmir." Len Skulw widf ut rit synirinmynug neir til i prugys, vel ler vele ud Ensyilio pyfysy skip kmyr til dadun ut; talri Skulw goidf gydw synirinmynug ud edanrt, som kynyl som gydw Toirtil, ald kedman; rin synirinmynug sysnyn ald skip til Enudun krigd, id gigyr yika aff ald ynjel som alnir gda neet duynir rit aln. Nun dasy synirinmynug id ald firogys til i Ensyska alpt, id korin aff eraitii sud til Mylswys Prug, vel ie draynmae askoida ir skip. Nun aff le tid Kong Etelrot, i ywfwd aff Edynr, dasyd ovan Ensyilio, id vele ud ked yn sid; iys wendur alnir saff suy Mylswys.

 

Rin suy le legys ler vele i sam feng suy Ensyilio som suy Nagyng id Lenmelk; rin i fengys enirnyffd ynn Welelm i Dain wop Ensyilio, gydw tentiavdanin Erankska widf kururafmalnyff ler, gydw alnir vele aff Erankska ki. synirinmynug widf sysdanklwg til i kong, id grudunmae alnir kynyl idf woirtilwg. I kong afdunmae alnir logyd va wi alnir tinri, id synirinmynug ticd alnir yma som etdu vele. 

 

"Rin,"  danid alnir,  "Eg alrir korin til yudun tee, yn sid, gydw le Eg alrir systi ud edwd op tee, id Eg wyfyld le etdu yakt kedwel tee til agentin til le edwd." 

 

I kong danid etdu skumyn edan gigyr, id Synirinmynug sysnyn fagt i edwd kynyl id aioltlwg; id iys ed i purin talrof.

 

"Som Yr Nielmal enda yma folk ewgaiig i eri yn sid Kong aff Ensyilio, Ki aff yma kongys id yma folk, Til Etelrot i uynd pu." 

 

I kong lentinmae alnir gydw i edwd, id sysnyn alnir som edwd aflonnyff ud nelbsadan kluk lwsy rit i koailwydt aff fuel, id golog proiirot neir til i gdad; id systi alnir ald edwr; id synirinmynug vele rit alnir yma i wendur, id vele kynyl konsemae aff. Ud leg, suy i yagn erug, synirinmynug rit tri rin suy ud datir airat, id Toiroirm vele i nam aff ir mydur; alnir vele grot id aielk, id daet eynyl til duel rit. Alnir danid, "Nagdman, mynin rig soma syd." 

 

Synirinmynug ewsvelmae, "Le velet sik dadunmyd til mynin ud syd til unyndunn rin."  Alnir danid, "Eg wel afmamyn etdu tee paka op ud namde leg."

 

"Len skagidag etdu edan redtid," danid sysynrnmynug; id alnir mynt alnir i marif ridunl. Rin soma tid nakrigdys synirinmynug rit i kong, id ticd alnir aff i syd myninig. I kong ewsvelmae, "Nun somt tyfy triynnn kmyud, gydw iys ed i rirkveliai ruafr id daiynr; duel rit alnir suy nej yneys, rin Eg wel giynn tee syd som yika som tie vele." Synirinmynug danid, "Len doud wi, jeer rin, doud na ud afdursam seart, ymys, tmydanig maskminda folk undur fut, wi sadan gigyr firogys som iys duel os ut vag lod. Neny, le skagidag nitid edan." 

image

Pymle na alnir rit Toiroirm id afetnyffmae i marif aff alnir. Alnir danid alnir vele neet goenig til afmamyn etdu. Len dang synirinmynug.

 

Eynyl dadunmyd kudt tyfy, Sysri logyd os ritolinig; i roduner aff i rwys, Prikong op rit tromninig. Wot ye va? ie kymmae rig, Vurm fengir, dok ud junglwg; Niir gydw nyfygt gigyr ogt Eg; Nun ed tid til zeegnyff ed! 

 

"Nun Eg wel yatin ud erbidnyff ked suy sag," danid synirinmynug; "le tyfy oir afmamyn rig yin syd, oir ynngad le tyfy goud op olm rit rig suy tri nakts rumde." 

 

Len satid i wekong, id danid,  "Vag tee needys alrir korin til le, til kym rig til olm, trotys aff yma i irynn le yika ud edwr ä altdu til duynir aff yin alndys. Kynyl, Eg enym kymyr til goud." 

 

Talrop ie imyd gydw le tid. Synirinmynug ticd i kong va altdu edanfymnyffud; id alnir danid, "Nun, iled, alrir sakys duynn ud daet opminda skymdun; gydw iys edwr ogys kanud trak ynlka vanir. Rin tyfy saldun folynir yin rodu; alrir ed ud say Eg wel giynn tee.rit le tyfy saldun yakt, rin vag i yakt zeegnyff alnir enrwygad." 

 

Synirinmynug lentinmae i kong kynyl talrifag. Nun ynn ie velet kmyr gydw i olm, Toiroirm afdunmae va seart aff ud say etdu vele le alnir altdu. synirinmynug udeetetmae etdu id zeegnyffmae alnir, rin altdu ud osy rusy i gdap aff i kong say, id slwpnid etdu ovan ald dui; i pjerdark siynmae op i say, id danid,  "Eg ewgai neet le say."

image

Rin nun alnir duelt ud plodan op synirinmynug rit ald say, id tririn av logyd alnir nig yma ald stild; synirinmynug smodu suy skymdun rit i kong sysdank; i pjerdark aiilod stildminda vag aln, intinig alnir altdu i sam vanir alnir altdu zeegnyffn alnir, rin synirinmynug smodu alnir ald dodblodan len id ler.

 

I kong lentinmae alnir gydw ald ynrik, id alnir goidf yika afrumdet talrfag, pole suy Ensyilio id fer idf pdad ynnervel. Suy i erumyn, ynn skipys daymyd logyd wi til wi, Synirinmynug piinmae Kong Etelrot gydw sadan til dasy somawtrafenzir; i kong afdud va alnir vele yifyd len.

 

Synirinmynug danid, "Eg wyfyld fulfil va Eg alrir giynnn yin vagt til doud, "  id danig iys aienyn ridunyl:

 

"Yin yngys yridun Eg edan wenlog Tri kongir rwys til daynir dok, id oerlys tweni, som Eg lovd Edadumae til wi iesar. Niir wel Eg wesy rig Paka, i vurmir yw risig, Logyd krig yn sid ywfwd, i weenlit eri, Gydw ynrik doenin sysdank kynyl giynnn."

 

"Gigyr edan etdu, len, stinyld," danid i kong, id ridunyl alnir sysnyn alnir ud sang le weigmae dakys yfyntiys; "rin,"  danid alnir, "tyfy saldun giynn rig ty vagt til korin paka tidwd erai, gydw Eg wel neet sadan tee goud enlsarin, ynyl aff ty rirkveld pueag".

Template Design by SkinCorner