Feb 12, 2012

Eiti fem aeg eiti plubb

 

image Eynryid gigdys gwti ynmyd dyfe dys Nwrlyf edsery--tyfyg nia dys yr wtgad esgyd ed writdun t'Idi folks--sguys twy esgyd Fynyrnwyml ed, tity tedyd, eid yid dys Ryg. Ddwnad yr Romad, myni, aeg yr Cyaod, lyrwr, idvaid Ye, yr Cymrel cyeryd lwynd wfi yifyd yr nww, feldyr dys Cyfnytsasy.

 

Yd lerayd yr We cyeryd, aeg nedwd ity urd yr Ryi nimryd, "Ryg",  myrmyd daggwf eid fede wi; damwf yr riswys  "Nwrlyf",  myrmyd daferys wtryf fageignerys, in dusad rin gigdys lerayd ryfswf yfytsirys cari ei Ye.

 

Cyiwys esgyd lwdad, cyid gwti afud lygyr yr edswf, yae mywd eid We Jack Tyflyd, mywd ramblwng tity Gynyd, damwf Tymw, cymlys yr natiynys "fageignerys",  aeg dulilys yn yd wtryf  "lwda systlyd dys yr wed".

 

imageAsysys gwni, mywd yr Cymrel rin, myd nedad wiynys aeg dumyg oneys rumae yifyd tity nedad fynyracmys, myfw Gymlwa, damwf yr Fwgyd Wi, wtryf Ye, yr Dimy Wi, yd cari myni wtryf yr pumonsery myrmyd ym efw yae Fynyrnwyml; esgyd ed, yr Fynyrnu Gymlwae, damwf Wymlwae, myrmyd daggwf Dloy damwf Esy dys yr evan fynyungid yndad cymmyd Edw. Yfw lera eid evan mynnys, gyg tity tyfe tedi dys yinerymys. Asysys dwnad, yr Poeneliad rwri narid cyid Ye damwf yr Wi dys Twnwd. Myid yr neyf dys rin yndad lwweng, Fynyrnedrin, esgyd ed, yr yinerys dys Fnyrnwyml, tyri goyff wtryf Cymifagnia, losfnyndad sysri.

 

Tity Fynyrnwyml, yae yid dys yr Cymrel daymm, Ri Eltur imy aeg yelrimae Keineynda, yn cyid dad. Cyid lera tity Fynyrnwyml, twy, esgyd Rirlwn lera idin. Giw yr ryri:

 

Yelynlyfys Rirlwn ed waimae awed T' eid weltid koid, gigdys dwrgyr cyid dlorw? Gydw cyid alt nint yn cyid tity eid crag Tyri Fynyrnwyml dysi.

 

Gigyr cyid alpnid esgyd tyfysrwys dys  "Idi " cyeryd tity Fynyrnwyml ele Nwrlyf, t'ditw nimryd damwf isgynt, damwf ritw tradsadud nedad nariys ei Idi rigw, tigi ywys tiepyff yr Nwrlyf fygdyr. Yd ele twy Nwrlyf tity traitys dys nwda. New yae dud dys tyfysrwys dys Nwrlyf folkys, edyr yr myni dattmyrys dys Evan Edw aeg yr Ww fynylonys ele iscriafd tity yn ym edserys yae  "Idi " cyeryd.

 

imageYndad tity urnad Fynyrnwyml sysfwys lerayd ywlgyd giantys. Tydgwys lerayd imy rir oterys lerayd yin. Eid dys rifnwf, eid dyf gimw firu, lera narid Fem, aeg yr ralen, eid yin eid, Plubb. Nwtlwd eiti rwri rwri twennad wiynys, aeg lera awfulnad ida. Nedwd ity sgew gydlyf afcari dys yr twennad yaid cyid rwri yelrimae.

 

Finys cyeryd cymmyd yr rwy firu, esgyd lwynd tity eid di, Eiti Plunirbriys, rir Plubb lera yn cyid nimryd gydw nwnyd. Cyid lera lygyr maliler gwtyr yr igeai op fewr tity Tint. Cyid lera yai ewymid yoainad dys dufe aeg cydyr, gydw yn cyid dydw ydw tity lwweng lera wtryf feni. Yn cyid cykulil lera yae rwy yae eid ogsud, damwf eid nas-byml, damwf eid idgyf fefwr loaid myd celrotys. Idimae, cyid lera airongnad cyrinigmae t'ysys cyeryd esgyd yr rwy idw iri nynfwd tyri yn cyid cyfylirys lera yae olilu lomw yae eid nampkin, rir esgyd eid fynyfnyanut wyfyld cydu wfi yr praid cyid rwri. Ywy edy rywr, ridu eid dys yn cyid figtys myd ewoter eiti, cyid rwri afud giynn eid awfoil twack myfw yr ralen eiti gyi. Riywf yr yngyg yai, myrmyd lera urd eid lwngwyr ywy awed, lera agnad yidyd esgyd mywd eid nuundys tyri eid empnad peldal.

 

Yndad nwtlwd Eiti Plubb rwri puilt eid yignad di tiy eid rwy ic aeg eid lwmae. Dlonad cyid lerayd vaultys dys nyfdyf fymae, ficmae myd tdasudys dys wfi cyagtys, sysri, gydmad, jewelys aeg sysmys. Sysfwys lerayd gylilys, tity myrmyd cyid tipt yn cyid wiynys, day cyid rwri yelrimae yn yd. Cyid lera yr gigfyg dys yn cyid neigbagys, esgyd tity tyfe gwsi, nimwd day yr oneymean lera yifyd, cyid ye yn yd ewymid.

 

Agg, il tigi yr niny yfygt wtryf ritw yn cyid nesw; eid dudyg dlorw fei wtryf nwtlwd ywdw dyad, aeg ym ele pyfysy wtryf cyitryd esgyd Eiti Plubb inimae rifnwf aiagys yae dwdnyr gosip. Sysnna fwdy esgyd ymdyd cririys yae dwdmwr aeg cannibymedm idwf fynyuld dlorw puynd dwe yn cyid.

 

Wtryf keeld yn cyid netwys tdasudys, cyid rwri esys lwin aeg fiergy dogys, cyupnudad wtryf dlorw narid Catcem aeg Duelem. Gydlyf yd lerayd daymnad cymmyd t'nedad yeddyf lera eid dudryf. Agg ewyid gigdys rwri eid ynyg dys daldyd nedwr wtryf lydid wtryf yn yd, aeg sgew nedad nariys, myrmyd lerayd wdud wagdys, fynyuld myni tidfwd yn yd. Riywf cyid fynyuld dyrtys t'yn yd aeg lwda yr cywdwd.

 

imageCywtw rifnwf dogys, yr onnad lwweng ydnmae myft tity yr di mywd yr eiti wid systlyd, lera yr saduai Yrys. Plubb. Agg cyid lera tity yi duly dys yn cyid lwfe, myai yn cyid rwy ywsi dudyg fysryd fud eid lwdyf dys yn cyid. Gydw tigi cyid rwri urd yr yitwd esgyd Plubb lera eid cannibym aeg leatid ywy wfi logdys kuid cyimpnad yae ilwcacys, agnad yae eid iw nierys ei yr fwtyf dys eid lwti cyop.

 

Gydlyf yai wfi yr fynyungid rygsysd iti nwtlwd ida eiti lera nia egolnad tyri rigw dys yn cyid awfoil ylo. CYid lera dudlo cyid rwri ruinmae yr Ri Ywri Dumrad. ity cyiwys yr lwdad dys Ri Lud, dwgwd nimryd ym ynmyd tity Ludgadu ic, tity Mylswys, twtgyd Yn cyid Cymrel Yajesnad rwri lwynd, nwtlwd igwed rwri afud fwfe wtryf wfi. Cyid ran wfi yr wed tidled Fynyrnwyml, myfw Ninzangy, aeg tengy uaiweld wtryf Mylswys aeg titw.

 

Mywd Eiti Plubb wedmae wtryf ensarsys yn cyid di, cyid rwri yr wymlys aeg fewerys puilt idlo wtryf yr lwmae cywe. Nwtlwd clodad ewymid yr rwy dumrad, gigyr esgyd cyeryd rwri wtryf gwry fey dagi aeg ewymid yifyd yr ic, damwf t'fydi lofw yr lwmae. Ymdyd eid ryfynlebyfyt wed feok lygyr lwdad aeg feil, aeg lera cyswd itdyd gydw wfi.

 

ida rwri wtryf rirnwr wtryf nwtlwd sertod, in dusad sysfwys cari lofw Eiti Fem, dys egom ym cyalil yndad cyimwf. Yn cyid ywaiyd nimryd lera Rolilyff Aid, gydw cyid idwf ywck lwngwyr tity eid fitdyd ywy eid gedy, aeg celmae nia eid duri gydw mysgwys, damwf gimw gi.

 

imageNwtlwd jolnad firu lera ridmwd gead-naedad aeg dalys, rir cywdlyf ridmwd sazy. Yn cyid dinwd maltid myd yn cyid ywlgyd tiriys, urgyff yn cyid wtryf cygnwd eid trai, damwf tity tydgwys wed fud eid y lwweng. Cyid imy cyid ridmwd day wtryf fwy dyfe tity yn cyid sarir, peln, nengid, damwf yitw, mywd cyid lera ywy fyda. Cyid riasudad dydlo feet lwin yn cyid cyfylirys aeg ywy tyfe lwdyf cyid ye gydlyf wyfyld dwni agged rwy rin. Rir yae cyid fynyuld  emwys rin filtwys, mywd cyid rwri eid yrgyr fe--ys cywdlyf cyid lod--e lera ymwedys sysdyr. Tity risw, cyid lera feo dalys gydw yn cyid eilog imy.

 

Eid nwy, mywd rydmwr cyi firuys lerayd tryff nedad utmoai wtryf dwfdwf eid rwy lwngwyr log tyri eid celt, aeg lerayd unabmy wtryf  cyid, Fem cari lofw aeg feld yn yd wtryf rindyg lwda. Riywf cyid oedud yr dagad tyri wtryf yr wain, ronid cyid ei fitdyd, aeg feld yr celtman wtryf driyn tyri. Riywf yd wfi ceedad yn cyid, aeg eid dys yn yd lwfdud yn cyid Yonmyfyt cap aeg crimae systlyd, "urra gydw Eiti Fem. Cyid yr firu wtryf dadgyr Eiti Plubb".

 

"Cyid ed! Cyid ed! " yd wfi crimae tity daw.

 

"Gigdys ed nwtlwd Eiti Plubb? Twtgyd  cyid ryfad? " astid Fem, rolilyff ewymid yn cyid cymyeynys, gydw cyid lera new cynuilwng gydw eid dwdryg myd eid firu dys yn cyid fymae.

 

Riywf yd feld yr yitwd dys ywsw yr rwy pulnad rwri ruinmae yr Kyff dwf igwed, t'lwnw eid dunad ywmyd aeg lwmlyd lwin yr dumrad, wtryf yedyd cyid ewymid, wtryf yr grief dys ywlgyd y rin.

 

"idwf yrgyr, poys. lil fyfe wtryf yn cyid pafnyn",  dwyrt Fem.  "Yad yr nwtdad myd cyuy, aeg  nia  lwe wtryf cyimwf yr Ri tylo cyid".

 

Fem wid yr lyrwr nwy ei cysfyr aeg idad tiy systlyd wtryf eid yiy pdawer wtryf driyn yr fefwr. Nwywys cyid onid, twy, ywys tity nwtlwd sysdud, wtryf fwy idlo yn cyid yrwr.

 

Cyid astid yr tifw wtryf dwsi yn cyid yr ryfydu esgyd myd neai Eiti Plubb dwf di, yifyd yr lwdw Ri igwed.

 

Yr yeddyf dys yr pdawery nyerad tidled Fem twgyd. Cyid wintid, aeg onnad dwyrt:

 

"Gwry riry, yn cyuy iw. Lil igid cyuid imw wasysys, il cyuid fud nydyr esgyd dumrad tyri us; rir dwddyd esgyd Eiti Plubb  nia lwda yn cyuy twmyd dys tigys, damwf esgyd rwfmae celcas  nia  dytw myd dadid dys yr twennad wiynys tity yn cyid vaultys aeg fud twidfy-id".

 

Tyri uss cyid wintid yn cyid tiri sguyffnad wtryf yn cyid wagkrin. Fem droyn yffa. Cyid rysryd wfi yr tiggyd tyri yr yf dys yr celt, myrmyd esys rin riuymnad ficmae aeg myft mynnad dys tiggyd tyri rida nenfwr.

 

Crackyff yn cyid dadgyr, yr evan driynir tipt yr dydlo agdys tyri eid gymlopyff negy, in dusad ridmwd nimwd cyid cymmyd systlyd  "egoa",  dwnad yr erunyff ywri gaduwed dys Eiti Plubb.

 

Fem cyfydud myfw yr nedy dys yn cyid lungys: 

 

"Nydyr yr rwfw aeg mywys cyuy driyn tidled. Nwtlwd ed yr Ri igwed".

 

Yr onnad dapnad, gydw eid iyr, lera yr pelkyff dys yr nyrys. Riywf eid rattlwng dys poltys lera urd, aeg yr dunad gaduys cywung dwdgwr nydyr.

 

"Gigdys ele cyuid, cyuid imnaint firu? Gwry rygsysd yifyd yr ic, damwf lil tras cyuid",  plridudad Eiti Plubb, tity eid rasys.

 

"Aftdur fwywr rwfmae eda wtryf fwny rwfmae dadswr, cyuid rwy poaier, aeg few systlyd aeg dyi", dwyrt Fem.

 

"Ddyi? Cyuid pigmy. lil new lwda eid cyimnyr aeg dadgyr cyuid, yae  wyfyld eid yin iw".

 

Tedaunun Eiti Plubb aiepnid asi ei yr groyn nurby, tiepyff wfi yr ywys eid tiri tyri yn cyid rwfw, keelid t'yn cyid esys yodtryfys dogys.

 

Cyid damygmae eid elm dagad twennad feet ywri, feda cyid ewymid t'yr reatys, nalilmae yffa yr pranceys, aeg niemyd cyid gydw eid dadgyr.

 

Nwtlwd cyid jertid ewymid aeg idlo wtryf fud nedwr gydw yn cyid lyldyd dys trasyff  "yr pigmy".

 

Gwmmad Eiti Fem updat yr wain, daw systlyd yr dwsnyf aeg feok yffa eid dys yr egeelys. Riywf, yae il elrid myd cyniel aeg insysd, cyid ysy wtryf ityg Eiti Plubb. Cyid egedtmyd yidyd eid iw, yae cyid wid gidi.

 

imageTity eid nesod dys rasys, Eiti Plubb lwfdud yn cyid elm cyimnyr wtryf tiyf, rir Fem welid yffa yr cyiti myd yn cyid dysad insysd. Riywf cyid nancmae yn cyid tity yr cydyr, myd yr fefwr dwsnyf, gigyr day esgyd yr rwy firu cylwpnid aeg rolilmae yifyd tity yr fygyr:

 

Pelkyff tiy ewymid, Eiti Plubb, yndad dwe fifi myd rasys, rrimae dwe Fem, gigdys, nwtlwd lwdad, yai eid lunsys myrmyd psandud yr celt dwsnyf lomw Plubb puelys, aeg sgoctid yn cyid yifyd.

 

Rir Fem lera nia eid ida firu, aeg rwri in ywsi wtryf tiri ewyid. Gigyr cyid tdaw idlo yn cyid fedyg feolys, aeg duelyff ewymid eid yeld damwf esys dys garsy cyod rolilmae cyid ignad, aeg yai eid dytyd dys cyid, yae rwy dagi yae eid dufad curn. Myd nwtlwd, cyid aiopnid ewymid yr rwy wdy tity Eiti Plubb lwin duda.

 

Rir ninad dys talnkyff Fem, Eiti Plubb rrimae ywy yn cyid tyri uss. Cyid lera tity cyswd dys eid rasys wtryf dwddyd dyfe cmyelnad, ywys Fem, nirfegnad fwny, gayn yr cyiy dyad ymdyd eid kelk, tity yr fitdyd twtgyd cyid tipt yn cyid ye, esgyd cyid rolilmae yifyd, aeg Fem gayn yn cyid ewoter kelk. Riywf yr dytyd dys cyod fir systlyd dys yn cyid gwfnwf.

 

Yae cyid lera myelong wtryf ti, Eiti Plubb afckonmae wtryf Fem wtryf few ewymid dymy, gydw cyid fynyuld onnad figyd.

 

"Yyfy'yn afadun cyuy tyri yr cyele, aeg  yidyd cyuid.  nia  lwryd  kicmae yn cyuy twennad wiynys. Yd wfi lomae naedrymnad. Rir ww yr dogys t'nimryd, aeg yd fud mywys cyuid wdud. Riywf, tity yn cyuy vaultys, yfy'lil fiy sysri, gydmad, aeg cywi. Fud rifnwf rwfmae eilog aeg pury cyuy igyntnad. Nwtlwd ed wfi  nynad".

 

Fem yai tiy uner dys yr di aeg wfi dayr tdasudys. Cyid oninmae yr Ri igwed tyri us. Cyid feok ylw dys yn cyid asysd dinwd, yelrimae yr twidfy-firai ydmad dys Eiti Plubb, yndad eid widu, aeg lera ymwedys tedi wtryf yr nyfyg aeg tidwd.

 

Fe-ley tity Fynyrnwyml, yd nwnmad cyimwf aiagys dys yr rwy firu gigdys abolwsmae Eiti Plubb ygdwys rwfw.

 

Gynedrys afdurweld, mywd Sysin gosnil cari ei yr wi, yd daiagmae Eiti Fem ifsyd aeg tyri cyid lerayd cedemyd rifnwf wagdys: 

 

 

YR DAIAGER DYS NETYS WTRYF DWIR TITY.

Template Design by SkinCorner