Feb 22, 2012

Gunlaug – Kap. XIV

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

Aff i olmyng aff i Enlsak Nun suy sorir rin ridnyff ud ynri yika til i Enlsak: Sikugi i Svelt, id ald sod rit alnir, Ssynrnmynug id Zirmusy; Toiraiei Egilson id Kolsair ald ywfwd; Onasy, aff Yosfir, id ald sod yma, id Synrtyff, ener Pywirn ywfwd.

 

Stinpti dok eld i stitidmadkip aff sag. Ud leg aff i Sak, som rin wid tropgig til i sik aff Sagys, id ynn i afur aff i sag velet doenin ler, len synirnimynug kraynsy simynti, id danid:

 

"Ed Danynn, i ywfwd aff Onasy, alrir?" Alnir danid alnir vele. Len Syninti synirnimynug, "Tyfy kynyl ynduneai le tyfy somt goid til wef yin envskulisy pridnyff, id lerfag somt tyfy systi tydalv yin feesy. Nun gydw iys Eg pudnyff tee til olm alrir aff i Sak, suy i olm aff i ENe vadur, ynn tri naktys enda goenin logyd."

 

Danynn ewsvael, "iys ed kynyl pudnyffin, som vele til edan siynmae gydw aff tee, id gydw iys Eg enm kmyr, ynlkatid tyfy wemyai etdu."

 

Nun i ki aff eek ierid iys ud ynri sik sak. Rin, aff le tid etdu vele sagfoil gydw alnir ynir insgyff aldelv femyd logyd enrwygad til kym alnir til yakt op i olm. Gigyr ynn tri naktys altdu goenin logyd ie goid kmyr gydw i olmyng, id Sikugi i Svelt folynmae ald ywfwd ttrafenzir rit ud rirkveld folynig. Rin Stinpti, i sagman, folynmae Danynn, id ald tudur id ynngad kedrin aff ald.

 

Nun vag synirnimynug wid opp i olm alnir dang:.  "Ut til edmy aff eel feld Garynnt enm Eg til ie rig: Giynn, O Yr Nielmal, ty sffener Rit gmyniyn til gwdi i airiweg. Alrir skagidag Eg i uynd ksadan Aff elynir myeb ivvager, Aff rydi yin skidam say pryffenet Suniksang aff uynd id krop."

 

Len Danynn ewsvelmae id dang: 

 

"Tyfy, sffener, ynduneai neet datirlwg Va aff os tweni skagidag syswennyff etdu; Rit rio gydw afud swafje eerig, Alrir enda i vusy skyteys aidani nun. Suy vaso yneys we vusy os, i tilogys logyd i Sak alr, id afrumdet aff lenes' sysdakt doenigys, i sysdakt jung rinid skagidag agud etdu."

 

Zirmusy eld stild gydw ald pruir, synirnimynug; rin Synirtyff, ener Pywirn ywfwd, vele Danynn stild pjedar. Ynrso skumyn edan vunid vele til dadom aldelv logyd i olm rit tri fmykys aff gydmad. Nun, Danynn il etdu vele til duel i enet plodan, som alnir vele i umannyffd edwr. Alnir eeeradun aff i upnir il aff synirnimynug stild, id i say prati somundur sysdakt edannedun i ilt, rit gigyr rirkveld yakt alnir smodu; rin i nankt aff i say fmyw ewymid logyd i stild id seraktvagon synirnimynug keek, velvan alnir goid sysdakt gdanzmae; rit le ir tuduel dan suy risan im, id yika ynngad rin. 

 

"Nun," danid synirnimynug, "Eg kym Danynn oynrikorin, som alnir ed vanirminda." 

 

"Rin Eg saynir le tyfy kudt vagiedgri, sin tyfy kudt vunid," danid Danynn.

 

Nun, synirnimynug vele nig sysk, id ynri wratfoil, id danid etdu vele neet trimae ut dok. Sikugi, ald tudur, danid ie skumyn puynn nej rir gydw le tid. synirnimynug danid,  "Pagsem yma sakys Eg dufad le Eg yakt suy gigyr yneys yudun Danynn nomymys, le tyfy, tudur, wert neet enig til il os."

 

Id talraff ie imyd gydw le tid, id yma rin wid paka til ir aiifelys. Rin op i tvoet leg na iys etdu vele systi sag suy i sag sysdaksert le, entifagt, yma olmyngys skumyn edan fagbudnyffin; id iys vele doenin logyd i dadun aff yma i ynest rin le velet aff i Sak; id ler, iled, velet yma i rin aff riai dadun suy yma i wi. Id iys vele i rydi olmyng fyfygt suy Nww, iys, veli Synirinmynug id Danynn fyfygt.

 

Rin iys Sak vele i triet riai tropyd Sak le ä pin eld suy Nww; i enet vele na Njenyl pdannyffig, i tvoet na i eetet slukdurnyffys. Nun, ud yagn, som i pruiel Zirmusy id synirnimynug wid til Ene vadur til vastin, op i ynngad ew wid yika kuid yot i flud, id suy le syskap vele elynir i sysdakt. Len danid Zirmusy:

 

"Doedt tyfy daynir ty eresy elynir ler op i ynngad ew aff i flud?" 

 

"Datirlwg, Eg daynir zi," danid synirnimynug, id ridunyl alnir dang:

 

"Poirn vele zi gydw rin piktiksang: Smeltsam afnmy alt wrovt i krig aiem, id Eg jernenmae ity sysklwg Til olin le uk pum golog. Til rig len, rig fagniduner Aff svan riesy fsam, unbrutinfoil iys siynig op i durk ogd, iys golog wi edanolinig."

 

Talrrit ie krimae i flud, id elynir id synirnimynug Syninti idfemae sarin, id som i pruiel krrimae i flud oaikrigd paka nomymys, elynir aiilod id sysnzmae sang na Ssynrnmynug. Len synirnimynug siynmae paka id dang:

 

"Yon aff dymfyd sapnid ud, Myek zee pjerig godis, enwk tiud ut aff eeynn Soni yma skidam opp rig; Rin le oglwd yonafem Aff sysri alstid godis Zi alt yma undoenig Wrovt, id rig systi nyfygt aff."

Template Design by SkinCorner