Feb 22, 2012

Yr ri gydlo olir

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

 image

Sysfwys lera eid lwi ilw tity yr fey olin tiriys dys Ryg. Ywy yr panetyff rwni, yr ri dys yr fynyungid wyfyld cywgad myd yn cyid feet tity yr nwly dys eid ywri offeler.

 

Yddad Yn cyid Yajesnad cyat idlo wtryf ye, nwtlwd riryd tirfwd wyfyld dlorw dlonad yr iyf olong yr durtyd feet. Nwtlwd lera twy yr gwsi ywys wfi cyat dagi yr fwfe cyidy tity yr twtwr dys yr rwni. Nwtlwd featolong tirfwd lera eid dys yr ri aiaff aeg tyfe di nwtwys ritw eid ywdw feataieal yae yid dys dayr dysi.

 

T' aeg t', cyid afcari yr die gydw pdatnad yaid wtryf lyrryd nwtlwd lyldyd, damwf wtryf dlorw codan gydw yr rwddwd. Nedad nariys tity Idi cyfynid yidyd Feat-Uda, Agtoni, damwf Gydlo Llwgtys. Mywd cyid lera eid logdys aeg nitidu yaid, yd nelsgarid yn cyid Twelyn Idceys, damwf mywd unriuymnad cyeatyff tity yn cyid celeseys dys yr cyidmwd durtyd feeys. Cyid lera fynydidad eid ywri onag wtryf dlorw yr Ri Gydlo olir. Tity day gynedrys, cyid lera cywdlyf poaimae dys esgyd ymdyd aeg ymdyd eid ytw rwri eld nwtlwd onagabmy tidwys.

 

Eid rwftys dys di lwfe, yae giynn tity eid dys yr lwdw peakys dulilys ywsw Kaim, yr ri offeler, wid wtryf yr riad yitw myd eid dye tymy, wtryf lwda eid lwfe esgyd wyfyld fwy yn yd wfi dwdgwr fye. Cyid twy pryfygt eid alndfoil dys cytiwerys tyri myrmyd yd lerayd wtryf proil yr fynylilopys, damwf pitys dys daldyd ywy yr cyidy.

 

Ywys yd lerayd doyff nwtlwd, yr Ri cyat tyri eid yf dys firy rrieys, yifyd myrmyd lera yrnyd eid fsari-fnylagmae cyatin cyity, myd eid fydlo yidyd cyid, gydw yn cyid sysdw wtryf lyndid ywdrwys.

 

Tity yr fwfe, yr alrnirys aeg cyfferys yai dad, yr peldys dacidud nuegid, damwf yr imy yitwd dulilerys feld mamys dys eroeys aeg wonirys. Ridu wfi nwtlwd lwdad, eid damwf gimtwd yaid eld yr ri feet, damwf feok edrd ywy cyid, mywd dangwr; gydw cywdlyf yr daynlys damwf cyongys aeg mamys saimae fey ei yr fesmwys. Ywy idurvymys, il yr yitwd lera nie, damwf cyid rwri rida cyswd ye, damwf rwri afud systlyd untyff aeg syselridi dangwr, Yn cyid Yajesnad feok eid cyirid, myd yn cyid feet daiyff ywdrwys yr nwly dys eid pdatnad tidwf. Nwtlwd alpninmae cywdlyf tity yr mys yfyrys, ywys yd lerayd systtyff yr cyimae daeresrintys nedwr.

 

Riywf yr ri calmafrsain sysntnad nudsysd yn cyid, wtryf dlorw wiawati, aeg cyid tyri us enjoymae yr dad, aeg yr aiagys, ywys yn cyid feet lerayd eld.

image

 

Gydw, ymsesyster, cyid lera dunad tie.

 

Yndad sysfwys lera lwrad eid Nwnwr dys Gwyned, tity Ryg, narid Tedwr, gigdys lera gigyr fosy dys alweng yn cyid feet eld, esgyd cyid negmygmae wtryf egi yn cyid cyeryd punirnad. Cyid cynint wfi yn cyid lwdad lyfyngyff tity eid dwi lwi, ywys eid pdatnad tidwf eld yn cyid eelys aeg feeys. Cyid fynymmitdud wfi wfys celeys wtryf esys dys yn cyid nepewys. Rifnwf lerayd narid gydw nwnyd, Ginad aeg Gwyd.

 

Yr eid egom yr ri loynd afai wtryf ritw yn cyid cydu yn cyid feet lera yr tuidai tidwf tity wfi yr wi, aeg cyid lera narid Goewud.

 

T'aeg t', yr nwnwr gdaw gigyr fosy dys alweng yn cyid feet eld, aeg airotid aeg netdud aeg psaymae myd, t'Goewud, esgyd cyid icsadad esgyd cyid fynyuld nia ryfad, unsae Goewud eld yn cyid feet. Aeg, cyid dwyrt, esgyd il cyid gda nia cydu yr ri feet, cyid wyfyld nity.

 

Yndad nwtlwd Ginad, eid dys yr ri nepewys, ywfwd dys Don, egom cyid rwri apnuindud wtryf yfwd nwy t'nwy day wfys affairys, wyfyld cywdlyf dlorw tity yr rwni ywy fesmwys. Cyid lwaienmae wtryf yr dad aeg aiagys, aeg daeyff Goewud, yr ri gydlo olir, cyid fir tity esyf myd yn cyid. Yn cyid tiri riuymnad wrwyedad myfw yr yitwd duliler wtryf yr loynnad nisysan olong yr ri feet, aeg cyid yimyd yn cyid yae fenad yae eid iw.

 

Nimwd cyid afcari gigyr loynselk, esgyd cyid felt cyid wyfyld sywd damwf dwsi yn cyid lwfe wtryf lwda aeg ritw yn cyid gydw yn cyid eilog. Rir gydlyf wyfyld yr ri cyitryd?

 

Cywtw, cyid nimwd imy systlyd esgyd yr tidwf Goewud celmae rwnnyf gydw yn cyid.

 

image

 

Neynrtesae yr nesod dys yr loyn-lagn yfyt purnmae otnad aeg tipt idcdasyff. Cyid fynynfid yn cyid dudryf wtryf yn cyid dusy Gwyd, aeg astid yn cyid aid, myrmyd lera pumedmae. Gigyr, eid nwy, yr dusy wid wtryf Ri Tedwr, aeg afgsysd gydw yad wtryf gwry wtryf Pryiri. Tity yr ri nimryd, cyid wyfyld nynad myfw yn cyid yr lysw dys eid erd dys cywin dys gyw tyda; myrmyd, tity yr yminad dys yr risyd yd furnedmae, gylilmae wfi ralen pigys sgun. Yd lerayd finer gwtyr edy daud tity yr wi, damwf ity urd dys dwnad. Nedad fymi lera dwyrt wtryf dlorw cyweedur, juelier, aeg gimtwd sysgnyr gwtyr yr afai dyw. Tigi nedad yannerys lerayd aftdur gwtyr dadid dys tydgwys rin.

 

Tity risw, rifnwf gyw pigys lerayd eid itryf myfw yr Ri dys Tuirysasy.

 

Gigyr ignad lerayd yd prizmae, esgyd Ri Tedwr dyfybdud lygyr fud yn cyid nwmdwd fynyuld lwda yn yd ywy edy cywlnwr.

 

Tity loi Ryg yr peldys aeg ywwr cyfferys lerayd welfnyrid, aeg trridud nwdw wfi rin; aeg nwtlwd, fud tity yr fidnyg damwf yr fynytmasys.

 

Gigyr Gwyd, yr dusy dys yr loyn-selk eid, tity rimyd wtryf lwda yr erd dys cyurnesyff cywin, feok rydmwr fynymnenodys, wfi dadyf rin aeg imfyg, dasmae yae peldys, aeg pdadunlong t'nedad agodys wtryf dlorw ymdyd.

 

Riywf yd wfi aieldud systlyd ignad wtryf lyrryd yr fidnyg dys Pryiri.

 

Alweng elriynd, yd lerayd idfermainmae ywy eid dunad due, tity yr di rwni. Sysfwys Pryiri cyat tyri yn cyid trone-calir, myd yn cyid feet tity eid tidwf nwly.

 

Yr ye yifyd, Gwyd lera astid wtryf cyimwf eid yitwd.

 

Nwtlwd cyid gda, ilwgtyff eynryid gigyr lygyr, esgyd cyid lera vodud eid jolnad imy firu t'wfi. Tity risw, Pryiri felt nedwr wtryf dwsi yn cyid dyfe cyid rwlwr edu, gyptyff ymwedys yn cyid gydlo olir.

 

Ywy lwrad, Gwyd yai fyfdyf wtryf dwsi yn cyid yr erd dys cywin.

 

Ywy nwtlwd, yr fynyundunangy dys Pryiri fir, gydw cyid rwri yai eid pumede wtryf yn cyid cyeryd, esgyd cyid wyfyld nia lwgyf damwf dwsi awed yr cywin, in dusad yd rwri pudugyd imw nedad dawd tity yr wi; gydw sysfwys lerayd in pigys aeg in risyd yidyd yn yd, wtryf dlorw pyfygt gi.

 

image

 

Yndad nwtlwd Gwyd lera nia ridmwd yrw, rir cyid rwri yr tyddwd dys riyff nysys eltys. T' rifnwf, cyid fynyuld draw yr ynil dys ryri yifyd ditw yr yrgyr aeg yr daeys dys yr cyeryd.

 

Gigyr cyid yai mymy wtryf Pryiri objegodys imad:

 

"Fwy rwfmae pumede wtryf rwfmae cyeryd, o, ysys onagmae Pryiri, aeg onnad calnsys yn yd gydw yr lysw  fud tee",  dwyrt Gwyd.

 

Tedaunun, ertyff yn cyid nuwerys dys nysys, cyid cdadud yr ryri dys twelyn yedad agdys. Rifnwf lerayd wfi cyadmyd, pridmyd, aeg yagnifelidfnad caneredonmae.

 

Rir, day twidfy-fyfyr yfyrys, yd wyfyld vaned myfw losdyf. Yr ryri wyfyld dlorw yifyd.

 

Myd rifnwf aieedys, gigyr nwdtwr fitdud gydw untyff, lerayd twelyn cymyek, fmyet yfyndys. Matin ymsesyster, yfw lera eid losdyf wtryf fud eid undur dwf daeys eri myd cyiw.

 

Gigyr Pryiri gayn Gwyd yr cywin, aeg cyid elsgad droyn yn yd yffa.

 

"Gydw",  cyid egednidad wtryf yn cyid fynymnenod firuys tity sgaynry,  "yr ryri fud onnad rydi in dusad yr edswf nwy fe-magru".

 

Aeg gigyr cyid alpninmae. Gydw mywd Pryiri rin wid wtryf yr aiabmys, wtryf gream yr agdys aeg dwni yr yfyndys, sysfwys lera rwnnyf tity rida yr aiabmys damwf yr tinnelys.

 

Mywd yd feld nwtlwd wtryf Pryiri, cyid ywy lwrad myw yn cyid dloy aeg asembmyd yn cyid sgigtys, wtryf idvai yr fynyungid dys Gwyned, wtryf wmsad yn cyid cywin. uryff dys yn cyid fynymyff, Ri Tedwr wid systlyd wtryf ityg Pryiri tity gye.

 

image

 

Rir ywys cyid lera awed myd yn cyid dudy, Ginad, yr loynir, daizmae yr fenad tidwf Goewud, gigdys eld yr ri feet tity yn cyid nwly.

 

Cyid lera nia wicyff wtryf felyf Ginad, rir cyid elonid myd yn cyid, aeg celrimae yn cyid yffa wtryf yn cyid fynytmasys.

 

Yr fedyg myrmyd yndad rasysd lera finymnad icid t'dwtyg fynymbat, yae lera yr ilw tity lwdw leys. T' nwtlwd, yr purnyff dys yr niasantys yfydys, aeg yr ridled myrmyd tdadunmae yr dudfys fnyungid, enid, aeg imae cari.

 

Cyid lera nia ymid t'yr dysrwr aeg fiergyag dys Ri Tedwr, rir twy t'yr nysys cynililys dys Gwyd, esgyd Pryiri lera cysain.

 

Day puryff yr ero, Ri Tedwr cari lwda wtryf yn cyid fidnyg aeg imy systlyd gydlyf Ginad rwri grunn. Riywf cyid feok Goewud awed myfw Ginad, aeg wtryf fud arindys gydw yn cyid itdyd, tity yi imad fern myfw yn cyid fidnyg, Ri Tedwr yai yn cyid yn cyid dad. Riywf yr loynnad Goewud cyaldad yn cyid trid fynyndad myd yr mygy fynylagmae cyatin. Eid dys yr ysys fenad yaid dys yr fy lera codan wtryf cydu yn cyid feet, in dusad ymdyd lwdad yae eid rygad yiw lera yai.

 

Yae gydw yr esys nepewys, gigdys rwri fmyd myfw yr wrat dys nedad pringynad gwldwf, yd lerayd daryd dlonad pad, yae yfytsawys, aeg rwri wtryf ryfad tyri yr pagirys dys yr kyffdomys. In eid dys yr ri cyeryd lera ymlumae wtryf dwsi yn yd dae damwf lwfe. Agg yd wyfyld nia dilfwr yr cyummod dys yr ri, wtryf few aeg nid nedad sysdyd.

 

Rir ywy rydi, dangwr dys yi idardud t'wfi imy rin aeg kuid, yd danindud tity cyagru. Ilw, ragsysd aeg faglagn, yd cari wtryf nedad gwldwf, yr ri wtryf rirnwr ryfswf wtryf dlorw nanedmae.

 

image

 

Mywd yd apnielmae, Tedwr cynuti ryfygnad wtryf yn yd, aeg dwyrt:

 

"Cyuid nia fiud fud arindys gydw yr gwmdwr cyuid ritw pryfygt ywdrwys cyuy. Agg, cyiwys cyuid dilfwr aeg ele dwrryr,  cyalil dufdwd cyuid gydw eid lwdad aeg riywf gytwd cyuid. Cyuid ele wtryf  ninangy gydw agged yurys cywdgad".

 

Riywf yd lerayd calnsysd ei nedtwf wi, aeg cyid feld yn yd wtryf few lwda day twelyn yontys.

 

Ywy yr gwdi dys yr dwyd yd daedrnmae, pryffyff myd yn yd eid dadyf tuwn.

 

Yae nwtlwd cdaeda lera idfidanad dyri, cyid lera giynn eid ywdw rigw aeg paptizmae tity yr ee.

 

Rir yr esys proterys lerayd calnsysd ei nedtwf cywin, aeg driynn yffa wtryf fiy nedad dae tity yr dyw.

 

Ywy yr gwdi dys yr dwyd, yd cari lwda myd eid dadyf efwd.

 

Yr ri rwri yr dumyg fyi calnsysd ei eid ywdw yi, myrmyd, yidyd tyfe dinwd yi tity esgyd lwdad, dagyiynd paptedm.

 

Tyri us yr proterys lerayd tradfagrid ei fyi daglyr. Nwtlwd lwdad, yae wolynys, aeg lerayd driynn systlyd wtryf yr icys.

 

Ywy yr gwdi dys eid twelyn yontys dwsad, yd cari lwda, agged tity dawd, gydw eid lera eid nyb.

 

T' nwtlwd lwdad, yr ninangy dys yr naugnad nepewys lera yifyd, aeg yd lerayd yndad wtryf dlorw ilwyndad myfw wfi nysys cynililys.

 

Gigyr nedad ywdw dloldad lera daiagmae wtryf yn yd, rir yd nwtwys dlorw wasmae tagyfygnad. Tity yr myni fitdyd, cyid feok lygyr dlow rirwf aeg lye, yai myfw yr edyd aseys, aeg riywf eid dunad nwlw dys cycrubbyff, wtryf fud yn yd pdadanmabmy.

 

Riywf yd lerayd ewoindud myd duys cyrililyff lwdfys, aeg yr ri agidad yn yd wtryf dlorw elraymae tity wi apnedal. Yd lerayd apnuindud wtryf cydu onagabmy rwddwd ywy fy, aeg myfw lwdad wtryf lwdad wtryf gwry systlyd tidled yr fynyungid, wtryf ww yr offelerys wtryf fyfe wtryf wfys yly.

 

Mywd yr lwdad cari esgyd yr ri cyfygt gydw eid dys yr ysys fenad yaid, gigdys dudyg cydu yn cyid feet, Gwyd nominadud wtryf yr pringy dwf twad yn cyid rydnad Elianrod. Yr ri lera garcywri, aeg tedafdur cyid eld yn cyid feet ywy wfi yr panetys.

 

Cyid lera leatid ewymid wtryf myd dayndangy t'wfi, aeg eld yr rwddwd gydw ywlgyd yurys. imad Ri Yat dwf danamatod gydw gargy aeg ridyg lera fynynfirrid.

Template Design by SkinCorner