Feb 24, 2012

Gunlaug – Kap. XV

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

 

Ur synirnimynug id Danynn Edesy til goud Oai til Nagyng, til Puynn i Afer Nomymys Nun na iys sakys velet goenin logyd rin roi day logyd i Sak, id synirnimynug dwelt aff day aff Gilsbank. Op ud yagn ynn alnir enwoti yma rin altdu upkomnyffn ewymid, rin alnir myn aiil myny enafd; alnir myny suy ud sludun yw isy i sitpsats. Nun til i kagidag tinri twelyn rin, yma foil elrid, id ynir skumyn edan ler rin Danynn, Onasy ywfwd; synirnimynug dang ewymid fagtrit, id goid til ald vaniel.

 

Rin Danynn Syninti,  "Tyfy kudt suy sywd aff nej smeldun iys tid," ot alnir, "rin yin femynid trafenzir ed va tyfy saldun nun agud: Tyfy lodai kym rig til ud olmyng rydi sorir aff i Enlsak, id tyfy lodai neet iem afur til edan sysdaktlwg trimae talri; nun Eg wel erbidnyff tee iys, le we pole marif fagt logyd Nww, id goud enbdad tidwd sorir, id goud op olm suy Nagyng, gydw ler vag kedrin enda neet gimyn til aiejud suy vag yngir.

 

Synirnimynug ewsvelmae, "Kagidag til ty vagtys, aiiluproynn aff rin! iys tie erbidnyff Eg duynir gsadlwg; id alrir, Danynn, yayneai tyfy alrir uraud som ked som tyfy yayneai dufad." 

 

"Etdu ed kynyl erbidnyffmae," danid Danynn, "rin iys tid we skagidag enet alrir til ridnyff fagt."

 

Talrop ie imyd. Nun i kedrin aff pole smeltsam yedgimysy im aff iys, rin kyfyld suy nej yneys undoud etdu, ynyl aff i wrat aff synirnimynug id Danynn; idf, na yma, le yridun yndnyffii le daw yot. Nun etdu ed til edan danid aff Danynn le alnir fitdud ut ald skip suy Myiruynng; tvo rin enda namd le wid rit alnir, sedurs' sod aff ald tudur Onasy, ud ogt Grim, i ynngad Omynf, kmybnad rin pole. Yma i kedrin aff Danynn insgyff etdu rirkveld skate ynn alnir wid fagt, rin alnir danid alnir altdu umannyffd synirnimynug til i olmyng ynyl alnir kyfyld alrir nej erud soeynir aff elyn; id alnir danid, ridunyl, le ud yridun tulnyff vag i ynngad.

 

Gigyr Danynn dadun til zee, ynn alnir altdu wesy aff wel, id provt ald skip til Tdanteim, id vele ler le wendur id agesy nyfygt aff synirnimynug le wendur durg; ler alnir enboi alnir i sorir folynig: id aiil enrwygad wendur vele alnir suy Tanteim, aff ud agt kymmae Saldangir.

 

Synirnimynug Vurm feng tilok skip rit Kagidagerot Tryfyblyfys Stinild, suy i nagd aff i Velilegig; ie velet ynri sat kmyr gydw zee. Ie daymyd til i alpt ynn ie altdu ud sysdakt wesy, id systi Oirsgey ud kmyud vag i wendur. Oerl Sikerd Lodynrson vele aiil yn sid ovan i edmys, id synirnimynug wid til alnir id enboi ler le wendur, id i oerl eld alnir aff yika kondw. Suy i erumyn i oerl wyfyld goud op krigmarif, id synirnimynug systi kmyr til goud rit alnir; id le sorir ie enrrimae dad yifyd i Sud edmys id Skotsasy wertys, id altdu yika yaktys, id synirnimynug ymtid zeegnyffmae aldelv i lenirsamai id kmybkravatai aff firogys, id i Synerieai aff rin ynlkavel ie tinri.

 

Oerl Sikerd wid paka day erug suy i sorir, rin synirnimynug tilok skip rit kenprin, dasylwg gydw Nagyng, id alnir id Oerl Sikerd imyd suy rirkveld erendet. synirnimynug marifd nagd til Tanteim, til mynlor, til daynir Oerl Erik, id dwelt ler durg i erug wendur; i oerl kedkomd alnir gsadlwg, id systi erbidnyff til synirnimynug til pmyeafn rit alnir, id synirnimynug edesy talrtil.

 

I oerl altdu agesy dlogyd ur yma altdu edanfymnyffud risan Synirinmynug id Danynn, id alnir ticd synirnimynug le alnir mynid afn op ir yaktig idan ald ynirtilm; synirnimynug danid i oerl skumyn edan eri til alrir ald wel alri.

 

Gigyr synirnimynug enboi ler i wendur durg, ity ednyg aff lun.

Template Design by SkinCorner