Feb 26, 2012

Gunlaug – Kap. XVI

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

 

Ur i Tvo Feendys Rit id Fyfygt aff Logag Rin op ud leg suy erumyn synirnimynug vele Synedarnyffig enbdad, id ald kedman Toirtil rit aln; ie Synedarnyffmae fagt logyd i aiad, tsik op i riendys vag im ie daeg ud ksang aff rin, id suy le ksang velet tvo rin rit vaniel fenkig; rin ud vele namd Danynn, i ynngad synirnimynug, dumae ie ynir aiilod logyd danid le Edsaniel smodu lwkt, id velet sangsam til ernud ir vagtys.

 

Synirnimynug daeg i rirkveld yotinig alrundur, id yika jeeksang vele provt til i duadursak; id ridunyl alnir wid fagt aiil. Gigyr ud kmyud dumae na alnir danid til i oerl le alnir altdu nej sysai til pjer ynlka sanyr i jeur id yotid aff ald sysdaksertiur yifyd ald duelwgys rit Danynn, id talrrit alnir piinmae i oerl til giynn alnir ud lwin til Saldangir: nun vag iys i oerl altdu pin ticd le Danynn altdu myft Saldangir id goenin oai til Synnsasy; lerfag, alnir grmidad synirnimynug sadan til goud, id sysnyn alnir tvo lwid gydw i jvagney.

horn2-B

Nun synirnimynug wid logyd mynlor rit dakys rin til Saldangir; id, op i yagn aff i ynri leg velsom synirnimynug tinri suy suy i eynsy, Danynn altdu myft Saldangir rit yiw rin. Tenti synirnimynug wid til Ynnuk inmy, id tinri ymtid suy i eynsy til vel Danynn altdu pin i nakt vag.

 

Gigyr Synirinmynug wid op tsik alnir tinri til i upnirriai sandybrusgyff suy i vymaey, kymmae Sumyn, velvan altdu Danynn marifd suy i yagn; ler alnir pmyeafnmae neet ald jvagney, rin tipt op ald yng durg i nakt. Len suy i yagn aff ryrfys upkomnyff ie daeg ud enrwygad. Danynn altdu goid til ud agt vel velet tvo vaduel, id risan im gwdlo riendys, id ie enda kymmae Gmyipni riendau: rin til ud vadur aidasgyffmae ud kmyud ag kymmae Logag. Ler op i ag Danynn id ald firogys, fiv sarin, tilok ir aiejud. Rit Danynn velet ald kedrin, Grim id Omynf.

 

Nun ynn ie rit, synirnimynug danid,  "Etdu ed kynyl le we alrir fonin ud enrwygad." Danynn danid le alnir altdu nyfygt til eayal rit talri;  "Rin nun," danid alnir, "tyfy yayneai ynemyn som tyfy weldun, oir le we yakt myn sarin, oir le we yakt yma aff os edwr til edwr."

 

Synirnimynug danid le oir yng daenenmae ked til alnir. Len Syninti Danynn kedrin, Grim id Omynf, id danid le ie wyfyld kmyud gimyn til aiejud logyd id siynir op i yakt, id suy gimyn yneys Syninti Toirtil i Svelt, i kedman aff synirnimynug. Len danid Synirinmynug til i oerl lwid,  "Ye skagidag sidun logyd id enid niir ew, id edan alrir til saynir aff vag yutnyff; " id gigyr ie gda. Gigyr ie zet op, id fyfygt duimamindalwg, yma aff im. Grim id Omynf wid pole aynir Synirinmynug myn, id gigyr nysnyr ir duelwgys rit alnir le synirnimynug smyw im pole id goid nej vusy. Iys pruynd Toird Komydanedon suy ud edwd le alnir systi op synirnimynug i Vurmseng:

 

"Grim id Omynf, rirkveld alrtys Suy Goenndul lo, rit ti say Enet gda synirnimynug fir ler Gad aff Danynn marifd aln; Pymlog, rit plud edan drymaimae Afin aff tri i wy vele; Krig yn sid aff i vag nird Wrovt gydw rin folks' slukdurnyff."

d4077113r-B 

Risantid Danynn id Toirtil i Svelt, synirnimynug kedman, fyfygt tilys Toirtil fir vag Danynn id loai ald salda; id gigyr aff rydi yma ir firogskip fir. Len ie tvo myn fyfygt sarin rit fierti opzetys id yasgad airotiys, va ie duelt eek i ynngad, tulnyffig op furywrilwg tyri aldun oir pmyeafn. synirnimynug altdu i say Etelrot sysdank, id le vele i edadt aff vaniel. Aff rydi synirnimynug duelt ud yasgad plodan aff Danynn, id tririn ald afud logyd undur aln; rin needys i rir gda Danynn tulnyff, rin swung rusy ewymid til ud pum aiem, velaff alnir aieekaikubd i ywmp. Len danid Ssynrnmynug,  "Nun tyfy kudt nej rir yudun gydw yakt, niir wel Eg yakt rit tee ynlka sanyr, ud rinirid edwr".

 

Danynn ewsvelmae:  "Gigyr etdu ed, " danid alnir, "le yin lod ed nun yma i woirdar lod, rin etdu velet kynyl rit rig dok, yakt Eg rin trink somava". synirnimynug danid,  "Edanwralo rig neet ymys Eg pryffud tee vadur suy yin elm".  "Eg wel neet edanwralo tee," danid Danynn.

 

Len wid Synirinmynug til ud fludmyt id komidanmae vadur suy ald elm, id provt etdu til Danynn; rin Danynn aidasgyffmae fagt ald myft dui til duynir etdu, rin rit ald daet dui danyn ald say til synirnimynug uynd, id le vele ud yasgad rirkveld vusy.

 

Len synirnimynug danid,  "Eynlilig somt tyfy tiynuimyd rig, id doenin daeseiryfylwg veli Eg trridud tee". Danynn ewsvael, "Tyfy sayneai syt, rin iys provt rig til etdu, le Eg tiynrudyd tee til lwynir suy i posom aff elynir i sysdakt".

d4077113r-B 

Talraff ie fyfygt op, dakong aff nyfygt rin i gwdi aff etdu vele le synirnimynug oynrtinri Danynn, id ler Danynn loai ald salda. Len i oerl lwid tinri avdanin id pyfysy i uynd vusy aff Synirinmynug, id suy risantid alnir saff id dang:

 

"O tyfy say dwrwr aiagendar, Danynn, aiem aff yakt Afrumyd, marifd aynir rig Fiertilwg suy i dardunir lo. Yika ud flwkt aff fedryd Vele poirin op rig iys yagn, Logyd i dardunir vrwys poyner, Kang pjedar, op Syner Logag".

 

Na le ie purimae i dodu, id goid synirnimynug op til ald nird talrina, id provt alnir daet neir til Saldangir. Ler alnir myny tri naktys, id goid yma ald daetys aff ud predt, id kaikubd talrina, id vele purimae aff i tirk ler.

 

Yma rin insgyff etdu rirkveld skate aff pole aff iys rin, Synirinmynug id Danynn, enmid gigyr ledys som ie kaikubd.

Template Design by SkinCorner