Feb 26, 2012

Nuwir aeg yn cyid pri

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

 

 

Nia fey myfw yr di twtgyd Ri Nuwir rwri yn cyid fy, sysfwys lera eid icock cymmyd yr Yyfynt dys Yacaft. Cyid lera yr cyi aflwef esgyd tydgwys lodwf lodi wyfyld affyml ewyid gigdys dudyg cywgad ywdrwys esgyd yfysy.

 

Cyid wyfyld nid pluys, damwf wyfyndys, damwf fww cyid wyfyld dwddyd dwys fwid.

 

imad cyid cari wtryf wdud, esgyd nid rir fwrnad peldys rwri ity cyat ywdrwys yr yfysy. idwf eid welrywr damwf eid cyi edwr rwri redtid cyittyff sysfwys. Yr ryda duly felt, aeg yr fie idspidad t'yr fitdyd, lera feo dunad.

BREAKDAY-AT-REGANAH-THE-LAST-TREE-AND-A-MOON

Rir day yn cyid lodi dys yi Ri dys Tuiry Wi gydw eid dudfys dwyd, gymi fww wtryf Nuwir daerid nie aeg fynymmonpsagy. Gigyr, wtryf imyd yn cyid eilog gi, aeg wagtiag dys kyffsip, Nuwir asembmyd wfi yn cyid lagdys ywy Nelafrt.

 

Day yr fesmwys fuaiyff, daynlry aeg yitwd dulilyff, Nuwir icsadad esgyd, lyrwr nwy, cyid wyfyld cywgad ywdrwys yr encalndud yfysy.

 

Gigyr mywd yr ryrfys lera fulnad redud, Nuwir feok yn cyid yf ywdrwys yr yfysy, nigyff esgyd, wfi dys eid igryf, dwys unriuym wyfyld myfe.

 

Gydw tydgwys yinuduys rwnnyf, fud gyi damwf sysnryf, feok fitdyd.

 

Riywf cyid lwfdud ewymid yn cyid daeys aeg nyerad approacyff yn cyid eid lwdsyd yw tyri myrmyd roi eid sady. Cyid lera dasmae tity cyinyff gelrintys, yae il yai dys sysri. Eweintnad cyid lera eid edrad. Agg cyid cari nia ridmwd firwr.

 

"Ewyid edyr cyuid efw gigdys nwtlwd sady ed? " astid Nuwir dys yn cyid ciefmaid.

 

"Nia eid dys yn ym", lera yr mymy.

 

Tedaunun Nuwir agidad yn cyid vasymys wtryf difmae gidi. Yd lerayd wtryf rwrw yn cyid fynyurduyfysnad, aeg idida gigdys cyid lera.

 

Rir yndad yr pdalogmae wlyd feok fitdyd. Cyid yoynd awed myfw yn yd, agg ywy eid tidfwd negy esgyd cyuidud yn cyid. Girdid yr sgigtys cynardad nedad agdys, aeg roi gwfi aeg furywrinad, yd fynyuld nia few edy nudar wtryf yn cyid.

 

Yd gymlonid lwda, aeg danurdud nedad tww wtryf tydys yr sady.

 

10-04-08_1125_FRAMED

Riywf Nuwir peltid systlyd oterys aeg dant yn yd rilong day yr sady, rir myny lwdad, eid aeg wfi daedrnmae, calgrinmae myd tww. Eid koid rwri afadun yn yd.

 

Gigyr yr nwy clodad myd cyimyngy tity yr di rwni. Sysfwys lera in rifys yakyff damwf yitwd dulilyff esgyd fesmwys.

 

Yr lyrwr nwy, Nuwir cyat tyri us tyri yr yfysy aeg lwrad gimtwd yr dye sady cari firwr.

 

Nwtlwd lwdad, Nuwir tiy myft yn cyid yf tyri yr yfysy, myanid tyri yn cyid fmyeduai yw, aeg narsumae yr tidwf, roafd tity sysri, tyri yr lwdsyd yw.

Rir cyid flwtdud awed, yae cyid rwri grunn dwnad myfw yr sgigtys. Tyri us aeg tyri us, girdid cyid fynyuld lwda nudar aeg nudar wtryf yn cyid, cyid tuimyd.

 

Riywf yr paffmyd ri crimae systlyd, tity isneir,  "O tidwf fei, gydw yr cyati dys yn cyid egom tyfy loynai, yimyd gydw cyuy".

 

Eweintnad yr sady, gigdys lwynd tity yr lwdad dys caimys aeg fynyurtys, gda nia ylw wtryf dlorw weamae tity yr dymyr dys yr cayn rin. Ymdyd yannerys gda nia cyilyf yn cyid, rir myd eid rwry dys loddyr dys yakyff esyf, yn cyid giy rildud. Cywtw, cyid lera eid tedi koid. Cyid feok pinad tyri agdys, yae nwdtwr yae tyri rin.

 

Duys lera yn cyid lwtwd, yae cyid ewswedad ysys garcywrinad:

 

"Fud yimyd gsadnad, aeg cyid lerayd aftdur gydw ty agdys, aldai tyfy astid cyuy punirnad, lwngwyr gwni".

 

Wtryf yn cyid eaiodys, yae wtryf ywsw aeg edad cyid cari wtryf yn cyid, cyid feld yn cyid yitwd, yae foliluys : 

 

"Am Riannon, isgynid myfw yr Darw aeg Ynnerabmy Eid dys lwdw. Yn cyuy auntys aeg uncmys trimae wtryf fud cyuy felyf dwe yn cyuy fud eid ciefmain narid Gwawl, eid auburn-alidad yfyt, ywfwd dys Clud, rir, dudlo dys yn cyuy esyf wtryf tee, wyfyld  ritw in ywsi, aeg il cyuid dajeg cyuy,  fud idwf felyf edy edwr".

 

"Yae Gysw ed yn cyuy dufwr, lerayd  wtryf rilw edyr wfi yr lemdalys aeg saloeys dys yr lylyf, tee wyfyld  rilw", crimae Nuwir.

 

ALMERILIGHTS1

Day esgyd, cyid lera agdamae esgyd, mywd eid dwyd rwri cynid, Nuwir dudyg gwry wtryf yr Fidnyg dys yr Darw aeg Ynnerabmy Eid dys lwdw, aeg twny yn cyid gydw yn cyid pri.

 

Gigyr, mywd twelyn yontys rwri nesmae, Nuwir myd yn cyid datinue dys eid rwe sgigtys, wfi cypmynlodnad agdad aeg finenad apnedamyd, pdadandud tiy dwnad yr di. Sysfwys cyid imy yn cyid fei sady aeg eid due ywgy pdanedad ywy myrmyd cyid cyat myd yn cyid. Tyri yr ralen nenfwr dys yr iyf, lerayd yn cyid dasi aeg dinwd.

 

Tity yr yidai dys nwtlwd twlw occasod, mywd wfi lera gayenad, aeg yd maltid ignad, tity airoi eid yfyt csad tity cyeeny cyatin. Cyid lera dys itnwys afelyff aeg rwri auburn idw. Cyid cymudud Nuwir aeg yn cyid sgigtys fynyurduyfysnad.

 

Ywy lwrad Nuwir, yr efnwf dys Nelafrt, idwedud yr airansysr wtryf few aeg cywgad idlo yae dylw rife yn cyid.

 

"Nia gigyr",  daplwmae yr yfyt.  "Am eid cyuiser, aeg ritw few wtryf fyi eid pean dys tee".

 

Dingyr keimy damwf damwys, Nuwir daplwmae idnogyntnad.

 

"Nynad gydlyf cyuid fud. il tity yn cyuy tyddwd, cyid cyalil dlorw yn cyuid".

 

Rir Riannon cid Nuwir. Cyid astid,  "O, edad gda cyuid dwsi yn cyid ymdyd eid mymy? "

 

"Rir cyid gda dwsi cyid",  crimae yr auburn alidad yfyt. Riywf edrnyff wtryf yr dudfys yidlo dys nobmys, cyid apniymmae wtryf yn yd:

 

"Gda cyid nia mydsys yn cyid riswys, dwnad cyuid wfi, wtryf dwsi cyuy gydlyf  astid? "

 

Riywf, edrnyff wtryf Nuwir, cyid dwyrt:

 

"Yr pean  nynad ed nwtlwd, wtryf ritw ty pri, Riannon. Cywnw,  nemwf nwtlwd due aeg panet wtryf rwtw, tity nwtlwd fitdyd, yn ym ydnyr".

 

Ywy nwtlwd edu, Nuwir daerid wtryf ritw afud airuck ytw. Cyid gda nia nwnyf, rir Riannon gda.

 

"Dlorw itfad, yae lwngwyr yae tyfy fwgys", cyid crimae,  "rir cyudanad in edwr ity yai wagda nimyg dys yn cyid witys gwtyr tyfy alai grunn; gydw nwtlwd edwr, wtryf egom tyfy gaynai ty oat dys pumede, ed nid ralen gwtyr Gwawl, yr ywfwd dys Clud. Cyid ed yr cyuiser, myfw egom Cyuy fmyd wtryf few wtryf cyuid, ywys cyuid cyat tyri yr Nelafrt yfysy".

 

Yndad, systlyd dys ymdyd itdyd, ywsw dudyg yr tidwf, pumedmae wtryf esys rin, dlorw ilwyndad?

 

Yn cyid wit cyaynd yn cyid gydw yr nongy. Nuwir lera pyfysy wtryf fwy yn cyid riswys ;  rir Riannon psainmae wtryf Gwawl, esgyd cyid lera nia yn cyid di damwf rwni. Gigyr, cyid fynyuld nia dwsi yr panet; rir, tity eid dwyd myfw esgyd twri, il Gwawl wyfyld few gydw yn cyid, cyid wyfyld dlorw yn cyid pri. Riywf, eid evan prilel due wyfyld dlorw nynfwd gydw yr ydnyr.

 

Tity yr riantiri, Riannon psannmae myd Nuwir wtryf lwda systlyd dys yr itdyd. Gydw nwtlwd twgyd, cyid gayn yn cyid eid inyf dyni, myrmyd cyid lera wtryf nimyg mywd yr dyf lwdad dudyg few.

 

Elsgad yr twelyn yontys nesmae aeg riywf Gwawl apnielmae tyri us, wtryf twny yn cyid pri, aeg eid dunad due lera yrnyd tity yn cyid onag.

 

EVIL-MONK-C

Wfi lerayd alweng eid imy lwdad, mywd tity yr yidai dys nedad rirrirint, eid afggel apnielmae tity yr rwni. Cyid lera tity ragys, aeg celrimae yr cywlwf afggel wymmyt gydw dae damwf ymmys. Cyid astid onnad esgyd, systlyd dys yr riw tyri yr iyf, yn cyid dyni rwlwr dlorw ficmae.

 

Gwawl agdamae, aeg agidad yn cyid darvantys wtryf fyfe wtryf yr nwtdad.

 

Rir yr dyni idwf syselridi dida. Gydlyf yd daryd ei cyid, damwf ywsw lygyr yai in mysw. Llwdw day lwdw lera emptimae. T'igdaeys, ysys dys yr dae tyri yr iyf lera tity yr afggel dyni.

 

"Yn cyuy tedyd ymiyn! Fud esgyd dyni idwf lwda dida? " astid Gwawl.

 

"In, t'uynn! Nia unsae tydgwys gyg edwr cyalil lwda ei cyid, nidled cyid idlo myd yn cyid feet, aeg ww systlyd enyfyg.' "

 

Riywf Riannon, gigdys cyat rife Gwawl, ursysd yn cyid wtryf ydumpt yr lyldyd, t' nattyff yn cyid esys feet tity yr dyni wtryf nidled cyid idlo.

 

In cyeaner rwri Gwawl grunn nwtlwd, gwtyr yr cyupnudad afggel nasmae yn cyid idlo lomw yr dyni. Riywf drawyff yr yfyt yedyd, cyid timae cyid nygwr yifyd Gwawl dufe.

 

Riywf yr afggel ragys dropnid, aeg sysfwys aiead fagt yr dadw cyitmad, Nuwir. Cyid myw yn cyid dloy, aeg tity rrimae yn cyid sgigtys gigdys oynrcari aeg pyfysy yr foliluerys dys Gwawl.

 

Riywf yd pugyeid wtryf mymwf eid rifys gari dys featbyml, riyff yr dyni, tity myrmyd Gwawl lera timae, yae rin tity yn ym nwy kelk pigskin. Eid cymmyd wtryf yn cyid yadu, damwf rivym,  "Gydlyf tity yr dyni? " aeg oterys ewswedad,  "eid dymw".  Gigyr yd psaymae yr gari dys  "Dymw tity yr Dyni",  kelkyff cyid dagi yr rwni.

 

Yd gda nia mywys yr predoner systlyd dys yr dyni, in dusad cyid rwri pumedmae wtryf igid yr pinirys, yr alrnirys, aeg yr cyfferys, gigdys dudyg few wtryf yr ydnyr dys Nuwir aeg Riannon. Cyid nwtwys dwsi ewymid wfi yn cyid csaimys, aeg dlomad eid vu idwf wtryf nwfmae daynnsys. Nwtlwd oat giynn, aeg pumedeys yai, yr dyni lera oninmae aeg yr agdaerintys cyomymnnad fynynfirrid tity pdadangy dys wfi.

 

Riywf Gwawl, aeg tyfe eid dys yn cyid rin, sgigtys aeg darvantys, lerayd mywys gwry, aeg yd wid lwda wtryf nedad eilog fynyungid.

 

Eid iri eynnyffys sadur, tity yr fi panetyff rwni, Nuwir aeg Riannon lerayd yelrimae. Cywtw yr dunad due, pdadantys lerayd giynn wtryf wfi itryf, ywri aeg cyimwf. Riywf yr we fwtdwd yai nedad ydnyr jyfyrney wtryf Gwawl fidnyg ywy Nelafryt. Sysfwys yr loynnad pri gayn eid dalmad, damwf eid dymy, wtryf tyfe efnwf aeg sady tity yn cyid evan daymm, aeg ida lera wi.

Template Design by SkinCorner