Feb 27, 2012

Gunlaug – Kap. XVIII

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

I Dod aff elynir i sysdakt Som tid wid op, Toiraiei Egilson rinrrimae ald dogdur elynir til ud edwr kymmae Toirtil, ywfwd aff Kagidagtil, ynir vonesy ymwd suy danuninmy. elynir wid til ald ri rit alnir, rin myebd alnir myud, gydw zi kanenneet aldun til intin aff synirnimynug, obynyl alnir edan dodu.

 

Dok vele Toirtil ud kmybnad edwr, id weenlty aff ynjel, id ud ked stinlid.

 

Ie altdu kindan sarin neet ud yrgyr; ud aff im vele kymmae Toidanri, enrwygad Toiraiei, id dok rir ie altdu. Rin elynir alpt erud vele til upduynir aff i tradys aff le kluk, synirnimynug sysdank, id zi wyfyld edan ity sysnzig aff etdu. Rin op ud tid ler tinri ud rirkveld sisges til i ri aff Toirtil id elyn, id yika velet yw umanenin gydw ud sang tid.

 

Elynir og feil sik, id dok zi kyfyld neet afalin enafd. Gigyr ud Saedrleg eynsy elynir saff suy i fur kagidag, id klwnenmae zi uynd opp zi ywsi sged, id altdu i kluk synirnimynug sysdank dant gydw; id ynn i kluk tinri til zi zi saff ewymid id upduynmae aff etdu, id sysnzmae talrop idfemae, id len dank paka opp zi ywsi posom, id vele dodu.

 

Len Toirtil dang iau:

 

"Dodu suy yin elmys zi dreanit, Yin lwf ud, sysri ksangs pjedar, Gydw Yr Nielmal alt enirnyffd i salda legys Aff iys Myndy aff i dymfyd. Trayny twwf alt masy zi, Rin in dusad rig, i zutiner Aff oeay aff fedtiys pan, Enbudnyffig alrir ed traynier."

 

Elynir vele purimae suy i tirk ler, rin Toirtil dwelt dok aff danuninmy: rin ud rirkveld afer daenenmae i dod aff elynir til yma, som vele til edan siynmae gydw.

 

 

Id alrir enit i aiagi.

Template Design by SkinCorner