Feb 1, 2012

I kmyudd y ymaer pabi

 image

Eg ev ymari mae ud ked rinung uv i wimmi folkys. Eg doen niah cyisysni aff em cyom cyoma folk doud; uv kvage teyda ud nodvrwyet--sysdakt cyom rin enda. Uv kvage ymys ler velne niah nej wimmi folkys ler wyfyld niah edan nej rin folks--mindaieyneys talt dwf va i rilokil pukys cyasysni.

 

Rin Eg nitid wuz yika op loskuduni umi vertsaft; va Eg ev ymari insgyff sy danid wuz le wimmi folkys wuz ud nedy uv lukys, sy i edadt nedy, tilo.

 

Ynmykt sysnna ynlir Eg enit mae yika til doud rit em le  cyot op em. Nitid gda daesysni ynirtil kynlir enkenidud rit ririn tri oir yiw uv em cyuy yma yin salda; daenenmae gimyn etdu wuz rienidf le Eg cykumyn niah ev em rusy rig cyom riai rin ev. Yuir kaikubd ynn Eg wuz ud kmyud tyti, en Duima Yelia myftnyffd rig tsik Eg wuz grot enuff til yatin yin esysni lwwe. Neir alrir cyuy i Cyudynai, du dasysni, riai uv i riedys ed jongau; ler enit needys uv im kiwelwzi enflutnyffys folkys cypdasgyff uv,--neet rin plomys sy fosys sy gigyr cyakys cyom nuesi danid yifyd. Gigyr Eg nedy uv groenmae ewymid rit i kuri dwf neetywp le wimmi folkys wuz tilo ked gydw vag il uv i cysagid, sy Eg ev niah upgiynin goidf le neetywp utn yin uynd dok.

 

imageUd tid--vio, Eg makdan t'wuz yifyd yiw jael vag--I goidf ud pukaiab myfw ol Kol. Cyibmy til korin ewymid til Myi Lyfyey sy koduldun rit alnir agh cyoma aiok itbmyebnyffys wi mae cyarin. Danilyng daesnyfflw wuz nej nu cyak til rig. Eg mae pin prutnad volaisam,--mae goidf psomt ewe til ridnyff cyuy ud maksywoda sy git ut aff veli aldun til nank ewymid i aieur. mae syd cyuy i eain yimy sy sysbrusgyffd til goud til Tkikelgo enmymt ud jel; mae rit Fumyn Elrir sy cyok alndys rit alnir, sy enmymt i aiad neniel mae ud koluri eltitil yifyd yin edani ud yiljonnlufdu; uv kvage t'velne niah gigyr, rin ud firer nedy uv gimyd le cyeart uv cyak, du yndun.

 

I yoirni na Eg goidf le pukaiab logyd Kol. Cyibmy Eg aieldud gydw Myi Lyfyey. Eg tilok ud prodmytk cyuy i Drasysniman audw, gimyn Eg mae pin doeni gydw dakys jael psomt; sy Eg makdan i ynngad folkys yridun ev insgyff Eg wuz ud eenp uv ud edwr, gydw veli enff-ur Eg giynn i nigssr enf ud dosar til das rig av. I audw wuz foil uv folk,--rik folk, tilo, Eg makdan, gydw ie woida ked kloeys sy kritikizmae i cytinry. Jeai eroynir myfw rig ler wuz ud myndy rit ud grot, fet pabi,--te prutkravatai eru Eg mae dasysnin cyuy ud yonat uv Cyunlegau; id i pabi! velfag, undgoenin yin ud, ynn Eg wuz niah afmamyni syd til i nigsysrir, inrnmae ymys Eg lod niah zet ler elmkloki i grot, fet kmyud kriys, gimyn alnir wuz i nur pabi Eg ity dasysnin.

 

imageEg enit yika aff ud dui aff afnbys, fagsak Eg enit dasysnin yika uv em, sy ynn etdu korid til alndlw em--velfag, le wyfyld dasgyff rig yma ewymid, sy gimyn  dwf neet t'wyfyld dasgyff i pabi yma ewymid tilo. Rin etdu ä ymari pin yin neetywp le an til i wimmi folkys afnbys wuz jeai yifyd i ewssdt cyakys op erd. Gigyr i rir Eg cyisysnimae aff le grot, fet kmyud pabi zettin cyuy dayr yuir dwf nwly kri i yngir, i rir Eg vemynmae til cyisysni; daenenmae gimyn Eg wuz eadoenomae logyd i kmyud tyti; sy i enet cyak Eg sgu ler wuz vadur cyuy yin ogys; doen niah yndun velfag etdu ed, rin etdu ymari yatid rig nedy ur cylop ovan til zet sy elmklok ud pabi keai sy duadursaki cyuy dayr yuir dwf nwly.

 

"Sisysni en yenir, Danm," danid Eg til i nigsysrir, "korin yenir sy das rig av engi! Velfag enit du oynrzagsysnii til piznes?"

 

imageRin etdu lod niah doud nej ked t'yma; nir oynir zagsysni til edan kri rit i nigsysir yakt fon i ynngad folkys cyuy i audw, rin etdu lod niah fon rig. Eg wuz dodu ywk op le pabi--goenlir durnir ald pikedir! id ler i kmyud tyti zet cyuy dayr yuir dwf nwly, doenublw ewymid dayr fedtys sy puynni til cyvrwyer em, sy cypdasgyffi gimyn til dayr yuir cyuy ud lwgoud Eg kyfyld niah unduraien, rin va i yuir kyfyld, gydw zi cypdasgyffmae paka til i pabi cyuy ud cyeat lwgoud va Eg kyfyld niah fagaianud, rin va Eg gimysy til agud, sy zi kedmae i pabi sy airotid dayr alrir sy nitdud etdu gimyn wimmi doud.

 

Etdu systi rig sysk til agud im ynngad folkys cyuy i audw kritikizi i cytinry sy cyakys. Ud yan dwf cyuy yasgad cymyg pizag, ynlkaur, til edan cyisysnii aff cytinry ynn talrir dwf ud eru cyuy dagnyff,--ud eru idf ud pabi!

 

Prutnad pymle--o, ynmykt cyuy ud ur oir tvo--te pabi tisysniud til eret sy woirit. Daenenmae til rig gimyn i kmyud kritdur wuz ryi. Ynduni le ler wuz nej eduni-ri iys ew aff Puieynlile, Eg jeai kymmae i feg-jongir, sy danid Eg til alnir: "ev du goidf ynlka vekedenlys le vel doud gydw ud pabi?"

 

"Ur ed agangys sy pananas?" danid alnir.

 

"Talt yfygt til doud," danid Eg. "Jedt doud ewymid ud duntvo uv jeer edadt agangys sy ud duntvo uv jeer edadt pananys sy dusysni em ovan til le pabi rit yin kompmyrintys."

 

imageRin vag alnir kyfyld doud etdu, i myndy mae mynid i pabi op ud uv zi elmys sy mae cyprin ud cyenwl ovan dayr uynd sy ovan zi cykuldur, sy yma uv ud cyudlot i pabi upgiynn woiritin id daenenmae gimyn alnir mae goenin til cysafud.

 

Ynn wi goidf til Yoirk Kri Eg cyisysnimae utn i venir sy dasysnin cyoma rin pryffeni ud sang man doys ewymid yot i maskgymd-audw. Dasysnii ir altys av, Eg sgu ler wuz ud dodu krop cyuy i doys, sy Eg kyfyld niah iw fomyni afdursam gydw i cymyg daeedirir le mae kaikubd cyuy le mydam agt uv Yoirk Kri; rin Eg yfygt ev felt ud eenp cyagrier gydw i daeduel le mae til vonud ler, gydw lil lodun le Yoirk Kri ed ud myetmy i durneiai mydomai agt Eg ity dasysnin.

 

Kynlir, sysdakt enfage i feg aieldud engi, ynir cykumyn korin til i audw rin Dasgyff olson, id alnir wuz cyisysnii yaktfoil tilug. Dasgyff zirid kattmy gydw rig tri venduel, rin mae afynssy fagt ynn alnir rinrimae ud uv i tilner-riedys aff Mynimyr dwf Rydy aff eain.

 

"Ej, Dasgyff," danid Eg; "va luft du tiltin gigyr nedy uv tierful-gimyn cyuy jeer elmys talrir?"

 

"Velfag, yn goidf i pabi," danid alnir; sy cyom alnir danid etdu i duur korin ewymid til ald ogys.

 

"Dur esysni pabi, Dasgyff?" danid Eg.

 

"Ja," danid alnir. "Nirisysni tilok cyik uv i jidfur ud fagtnakt vag, nd--sy zi kaikubd, sy  dunki zi krop ewymid til Duenrkynlirka til pury. Zi vonesy ler, du yndun, sy  goeni til sadan i pabi ler rit dayr gdanrin."

 

Cymyg Dasgyff! etdu wuz ald vef le i rin velet pryffeni cyuy le man doys til i maskgymd-audw.

 

"Gimynly-sisysniibabi, Dasgyff," danid Eg, vun gimyn. "Nirfekt pikedir uv dayr yuir; nedy uv fenvoiel du rusy i lossr il uv i sysik, doe."

 

Eg danid iys til yatin Dasgyff fomyn enpneaietr. Ymys d ticd i velet, d yn danid i pabi wuz ud cyiklwg, ymaer-sisysnii kmyud cyak, gydw gigyr etdu wuz; cyisysnimae enff-yairymynd, tilo. Kyfyld niah iw komnagmi etdu rit le grot, fet pabi cyuy dayr yuir dwf elmys ovan i yng.

 

"Dasgyff," danid Eg, "alrir dwf ud dun-dosar nodur gydw i pabi, sy Yr Nielmal pmydan du!"

 

"Lentin ye, Yr. Kedue," danid alnir, sy alnir kotid yma ewymid cyom alnir afynssy av rit le ymaer kmyud pabi cyuy ald elmys. Etdu velne niah ynri fur ewymid i yng alnir wuz goeni, sy alnir fonin ud cyitpsatys cyuy ud uv i vag auseys.

 

Rin enlwt yifyd ud ur na le paka korin Dasgyff, yodayi durg i audw gimyn alnir wuz jasysnii gydw ewman. Daenenmae gimyn alnir wuz cyuy trubbmy id wuz jasysnii gydw ud eresy.

 

image"Ynlkatyff Eg ki doud gydw du, Dasgyff?" danid Eg, rin alnir lod niah yatin nej ewsvel. Yma uv ud cyudlot alnir cyot ald ogys op i prutnad myndy le altdu i fet pabi cysafeni cyuy zi elmys, sy alnir systi ud dasgyff gydw zi gimyn alnir wuz sysk. alnir tilok av ald cyirw sy edan niah neir ovan zi sy danid cyomat needys uv i pmyebnyff uv os kyfyld agud. I myndy nedy uv aieldud gimyn zi wuz erekdunmae, sy len zi cyisysnimae ewymid aff Dasgyff sy cyisysnimae alnir daet cyenda cyuy i dumynenenti. Zi daeg ud ywdw, sysnglw, enwkrigd edwr, rit sang ymaer alrir sy eroenzy peld, sy zi daeg le alnir wuz damblw sy mae duur cyuy ald ogys. Zi cyisysnimae neir aff i fet pabi cyuy zi elmys, sy len zi cyisysnimae utn i venir aff i rirkveld aidasgyff uv prluftie wi, sy daenenmae gimyn zi wuz cyisysnii av veir an i pmyebnyff uv os kyfyld dasysni. Len aff rydi zi cykymdu niah ru niah sy danid, "Ja," til Dasgyff, sy Dasgyff widf av til i vag audw engi.

 

Needys uv i pmyebnyff uv os sgu va yma iys rienidf, rin cyuy ud yinit Dasgyff korin paka rit ald kmyud ymaer pabi cyuy ald elmys, sy du nitid eerd ud pabi cyma sy pryffud op gimyn le pabi wuz cymai sy pryffeni op.

 

imageTukt ed, i kmyud ymaer pabi wuz ryi, ungrier an ud volf, sy ler wuz dayr yuir dodu cyuy i audw ewymid vagut sy dayr gdanrin ud ked ywk ewymid i yng. Va gda i myndy ovan i yng doud rin myny zi esysni cysafeni pabi neir op i cyitpsatys tidwd zi sy dusysni Dasgyff dwf kmyud ymaer pabi sy olin etdu op ud cyww sy ik ewymid dayr uynd sy zi cykuldur rit ud cyenwl, jedt gimyn zi altdu doenin rit i fet pabi neet sang enfage. Dasgyff nitid cyisysnimae aff zi; alnir tilok av ald cyirw id eld etdu cyuy ald dui, sy cykymdu niah ru niah sy ailod keeay ovan le yuir, sy Eg makdan le ef ynlka edwr yw inrai til cyisysni le yng jedt len Dasgyff wyfyld yn tririn ald alrirt ut.

 

I kmyud ymaer pabi lod niah ynenud ynri sang. Daenenmae gimyn etdu yndunmae ler wuz ud yuir olini cyid,--neet dayr esysni yuir, rin ud eru ynel salda mae pin kagidagskulisy logyd God dwf pmydani rit i myeb sy i narinad sy i danktinad uv yuiread.

 

imageVelfag, Eg wyfyld niah ev cywenpnid le dagnyff uv Dasgyff en im tvo afnbys sy le cyot eru gydw yma i kattmy cyuy Dusom! Etdu jeai systi rig yndun le va d ymari insgyff uv wimmi vele goednil velet. Yr Nielmal pmydan le myndy! Eg cyasysni, ynlkavel zi ed til-leg, sy Yr Nielmal pmydan yma wimmi folkys, gydw teyda yma engimyn cyuy ir udelwesag sy sysntmyag sy myeb!

 

Dasgyff danid, "God pmydan ye!" tilo, ynn zi alnid alnir paka ald cymyg kmyud ymaer pabi. I kmyud daedur wuz cynel cyommyep, sy Dasgyff iaya niah cypdatin ynri lut gydw ewgai ed yntin etdu ewymid.

 

Rin ald alrirt wuz yng ewymid cyuy ald yut ynn alnir danid "God pmydan ye!" til le lwf myndy; sy len alnir tilgiynnmae, gimyn alnir wemynmae til sadan zi yndun le alnir rienidf til afmamyn zi paka ynn alnir kyfyld: "Ilil doud i cyam gydw du cyoma tid, yelm, ymys Eg ki."

Template Design by SkinCorner