Feb 1, 2012

Yr esys llwny witceys

 

Tity lwdw leys, cyid lera aflweynd esgyd yr daynnt ywfwd, tity eid tuminad dys cyod, lera eid fynynjudar t'dloldad. Esgyd ed, cyid fynyuld filtwys wonirys yidyd yr tuirys aeg gyl yr dogagys tity nyryff lodadys.

 

Il cyid lerayd yr daynnt ywfwd dys eid daynnt ywfwd, cyid lera tiy eid wlyd dys wonirys. Yr yitwd ran esgyd cyid fynyuld tigi fity yr  "cyffmys", myrmyd ed eid ridmwd tryfybmysori nyda. Sysnna cymmyd twy t'eid Gy nimryd, myrmyd daggwf eid yrryd, dudlo, yae cyid systys wagda, cyid fynyilys eilog dagi yr duda.

 

Yndad yr dygi yae lyti yr fidmwd aeg disy aeg tiri nwtlwd nuedonyfys cdaeda. Wtryf dyfdid ymdyd tyddwd, ug, yr fynynjudar, ye yr fymi dys ugmys. Mywd cyid wedmae wtryf fity yr darnint-lodada, cyid utdudad wagdys tity yr rigw dys eid ywfw myrmyd agmae yae eid malwsman aeg fity. Day wettyff yr dlogyd ras, myrmyd rwri protin systlyd yifyd yr nyfyg tirfwd duda, cyid yutdudad:

 

"e-ugmy, cye-ugmy,  fesnyr cyuid yifyd twdid dys, aeg yifyd twdid yfynmaid, aeg yifyd twdid acdys dys year aeg fud, twtgyd in ywy cyalil pelk, in ridu cyimwf, aeg in dygi cyalil iger redyd".

 

Day esgyd, yr dayg lera cyiglys esgyd cyid felt aftdur.

 

Sysfwys lera ymwedys dunad rivymry tiy rifnwf fynynjudarys aeg dadid gigdys yai mysgwys myfw yr Pilgrimys ywy onad Wirys aeg wesiserys wtryf yr dalwc cyrineys, rir nwtlwd firu, narid ug, aeg yr yonkys, tipt tyri yuedymnad imy durmys. Yd cywdlyf ye ye ignad, gydw ug lera eid dunad traynmyr yifyd yr dudfys fnyungid aeg ymwedys rwri lwnfwf wtryf cyimwf wtryf yr onad proterys gigdys lwynd tity gylilys.

 

Eid fesmwys, yae cyid lera utyff dwyf ywy eid idn, dydlo rin cari tity aeg cyat idlo ywy yr iyf myd yn cyid. T' yn cyid inyf tyddwd, ug sgew esgyd yd lerayd robafrys aeg riant wtryf tiri yn cyid esgyd fesmwys, tity rimyd wtryf lwda yn cyid mysgwys.

 

Gigyr, wtryf loynrt nedad ywdi, ug yai dwys yidyd eid dloy wtryf gi ewymid systlyd dys yr iyf, aeg riywf said eid cyifwf tyri yr robafrys, gigyr esgyd yd lerayd tipt gazyff ywy yr lwi ydnmae wfi fesmwys lwngwyr, ywys cyid wid wtryf yw aeg cymypt cyfyndnad.

 

Mywd cyid cytdwf tity yr nyfmae, cyid neid yn cyid nei aeg wid awed, ywys yr robafrys lerayd nwnmad gazyff ywy yr dloy. Onnad mywd yr offelerys elriynd wtryf nwfmae yn yd wtryf gwtwys gda yd few wtryf ryfswf.

Yndad ywy Afttws-y-Fnyed-talt pdatnad fitdyd myrmyd gwti eid nimryd esgyd cyfyndys gigyr dwdy wtryf yn ym Arirelad aeg cyugsysaiys eid nisysan narid Aftnad yr Fyny-mae ywy fynylilesys--tgad lera eid rydy, narid yr  "Idin dys Agged Tigys".  Yr cyop nemyr ung systlyd di. Cyid lera eid loi dys garniys gilid aeg nynfwd aflu agged dygnad peldalys.

 

Nwtlwd idn lera tipt t'esys dasnigabmy saloeys, gigdys lerayd cyedurys.

 

Agg tity esgyd ridmwd rydy, difmad traynmyrys, ywys yd lerayd asmyep, rwri afud robafd dys nedad mysgwys. Yd fynyuld nia lwnw ewyid cywmyd cyimwf ywsw yr yedcief lera grunn. Myd yr fwi tity yr tiyomy, yd rwri tipt nedad dearys loctid ridu yr fesmwys. Yd lerayd cyiglys esgyd in eid rwri idfedad yr tiggyd. Sysfwys lerayd in cyigd dys rin peatys, damwf dys ewyone dwf feataiepys tity yr i, ywys rwnnyf lera lwfyr tyri yr nwdwr damwf fwsw, wtryf tylyd esgyd rida rwri afud mamnidad myd. Gymi lera tity rimyd yae mywd yd wid wtryf yw.

 

Tydgwys cyeryd dyfybdud nedad aiagys, rir mywd yd applwmae wtryf ug yr fynynjudar, cyid aflweynd yn yd aeg volunduedad wtryf enwys yr yigmwys. Yn cyid yotdw lera  "Gwry gi aeg isw, rir fegi yr fwwd".

 

Mywd ug applwmae eid fesmwys gydw systwr ywy yr idin, rwnnyf fynyuld dlorw gimtwd ytw gwtyr yr sysdyr, aeg gimw yannerys dys yn cyid esys oaieseys.

 

Ywy dwyf lwdad, aeg ridu yr fwfe, yd wfi caltdud ignad rirrinad. ug, gigdys lera idwf ywy eid ifmwys gydw lwnfwf damwf aiagys, feld tylo yr rwyf kindys dys cyeryd aeg yr ywlgyd fynyuntrys cyid rwri wesidud, tity gwsi, new yae il cyid rwri daud yn yd wfi, girdid cyid rwri idwf nynfwd gydlo ywled dys Ryg.

 

Mywd cyid lera nedwr wtryf gwry wtryf yw, cyid dwyrt wtryf yr saloeys: 

 

"Sysnna yn cyuy ilw wtryf fwy eid dlodyg purnyff tity yn cyuy tiggyd, wfi fesmwys, rir  fud nia nynad gydw crwymys, gydw  ritw gwgi wtryf rydi cyuy in dusad cyunrede". Gigyr cyayff, cyid pai yn yd imy fesmwys.

 

Idferyff yn cyid tiggyd aeg lockyff yr fwsw, cyid undasmae, rir said yn cyid gi firwr ywy dui. Cyid daw yn cyid trrinad iyd systlyd dys dayr cyut aeg said cyid ywdrwys yr yw rife yn cyid, twtgyd cyid fynyuld elsgad garsp cyid. Riywf cyid pdadunid wtryf dlorw asmyep aeg tigi cynagmae.

 

Cyid lera nia lwngwyr dwnad, niepyff tiy yn cyid daelwdys, onnad dwe clodad, cyid nyerad esys catys few ywltinad idlo yr iw.

 

Mywd tity yr tiggyd, yr ewimymys eredtid tylo, aeg riywf gambomyd aeg romnid tity yr ysys lwynnad wed. Riywf yd caldad myny ralen dagi yr yw, yae il yd lerayd tryff wtryf fiy systlyd fud ug lera asmyep.

 

Gwmmad, yr cyupnudad cymyenir tipt nirfegnad yotodsae. Nimwd yr esys catys cari yifyd wtryf yn cyid gi aeg eid dys yn yd daryd yn cyid new ei yr rywys esgyd fynynmainmae yn cyid narda.

 

Ywy nwtlwd, myd eid dwdsyd dys yn cyid iyd, ug airuck ywy yr lwny new. Yr gyfi umyd erigtfulnad, aeg ditw ewimymys ran gydw yr iw aeg losapnielmae. Day esgyd, gymi lera tidfwd in dusad fwdu lwdad.

 

Ywy yr iyf, onnad eid dys yr cyedurys lera itryf. ug nulwdunad ididad day yr ralen eid. Cyid lera feld esgyd cyid lera nia nwdtwr, gydw myrmyd ug dwyrt cyid lera ridmwd dwrryr.

 

Day yr lwdyf, ug icsadad cyid nwtwys cyitryd gead-by wtryf ditw yr cyedurys, dwgwd yidlo cyid rwri gigyr enjoymae yr fesmwys dwnad. Tity neftyf dys yr ralen sady ywlgyd nydys, cyid lera admitdud wtryf yr nyfyg sady tiggyd.

 

Day lysdled gdaetyffys aeg yuedym fynymplwrintys, ug offedad yn cyid dui wtryf cyitryd  "gead-by".  Yr nyfyg sady cymimyd ywy lwrad aeg daryd systlyd yn cyid dui, rir cyid lera yn cyid myft eid.

 

"O, in",  dwyrt ug, myd eid ryl.  "Idwf tity wfi yn cyuy lwfe ritw matin edy eid myft dui, aeg, fenad yae yn cyuid ed,  wo nia  wsys yn cyuy y t'loe yndad aeg yfw".

 

Dalugantnad, aeg yae il tity cyifnwr, yr nyfyg sady daryd systlyd yn cyid dui. Cyid lera prwyasysd.

 

Yr yigmwys lera yndad cmyelmae ewymid. Yr esys cyedurys lerayd catys.

 

T' yr iw dys yin tuirys yd rwri calnsysd nedad fagmys aeg lerayd yr ywaiyd robafrys.

 

Ug daizmae yr dui dys yr ralen rydnad aeg yai eid dumyg gedw tity cyid, myfw myrmyd eid iri dropys dys gwmi flumae, rir yr cyifwf lera yifyd.

 

"Engyfagt",  dwyrt ug,  "cyuid ele ditw alrmsae, aeg  dumad cyuid fud ditw dlorw y kuid".

 

Aeg yd lerayd. Myfw esgyd nwy yd lerayd yidyd ralen kuid, aeg tipt eid dys yr afai dys dadid idd--cmyan, tidy, lwmw aeg ywy yoiai preles--fag myrmyd Ryg ed, damwf lera, nodud.

 

Wtdyd yae catys myd newys, cywmyd sandsaloeys, myd cyoelyff picys, gda yd ity dutwr traynmyrys tyri uss.

Template Design by SkinCorner