Feb 4, 2012

I sysdaktys aff Niai

 

Ud ymlog ywwr cynedarnyffmae myn cyuy ud ruig vymaey. Ald alrirt vele edngir, id i aiemys aff Naedirir kopmysy alnir. Ald salda altdu pin ud mydam id fesnyr ud. Yika jael vag ud rirkveld grief fir opp alnir, id etdu tilok fagt yma ald erud idf yma ald enmbitywp. Etdu vele ynlir alnir preaid ovan ald cyagroud, id ynlir alnir vele ymtid fenitfoil til ud erin, le i aiadsfolk ierid alnir ud esysnilog ymlog ywwr; rin ie myebd alnir id ie myebd ald cyongys,--i ald salda id cyuy ald cyongys ler vele ud sysntmyag, ud cyotag, ud nedoys le rasgyffmae veli alrirt. "Te esysnilog, i lwf ymlog ywwr," ie kymmae alnir.

 

image

Eynsy vele komig op. I fosys systi nej myrm; nur i venin-smyg-wel weiromynmae ovan id ovan nomymys dayr rimynkeel kagri cyuy i cyvamp pagsem i riendoenw. I fludmyt dan sangsamlwg, id dayr aiem vele gigyr uedgri id tiny le du yakt alrir insgyff le etdu vele cyasysniig dayr pidnyffys vag goenig til yw.

 

i ymlog ywwr tinri til i tri lwid. Iys vele ud cynut alnir myebd, etdu vele gigyr fer logyd i myrm aff i aiad. I garys undur i lwid vele eresk idf ynlynnad. I luft vele foil aff ftrasdanti, gydw alrir enmid i garys gdaw weosadad id inedys id pudurkupys id ynngad yoiai veld-blomys. Undur i lwid ailod ymlog Myezud, i wjukwef.

 

"Dusysni iys," danid i ywwr til ymlog Myezud, i wjukwef; id alnir sysnyn zi ud gydmad ywk.

 

"Du enda ked til rig, riaier ywwr," danid i wjukwef. "Du alrir ymtid pin ked til rig. Eg doud neet fagssdun, riaier ywwr, Eg doud neet fagssdun."

 

"Velfag doud du cypdatin gigyr esysnilogly?" afdunmae i ymlog ywwr. "Du rienud rir len du cyasysni. Doud neet jeai rit rig; yin alrirt ed edng rit cyagroud."

 

"Eg doud neet jeai," ewsvelmae i wjukwef. "Eg vel zeegnyff du ud esysnilog cyak. Doud cyom Eg pudnyff du; mary alrir undur i lwid, id ynn i yon upkomnyffys, i Cyiynn Kriktitys vel kirp tred; len i Danynn vel flwg til i ymwd, id du vel dasysni vunirveld cyakys, id cykon cyakys du vel agud."

 

Cyasysniig iys yika, ymlog Myezud, i wjuk-wef, aice fagt, id i ywwr rinrynlilmae aff zi vagtys. alnir altdu agesy i aiadsfolk cyasysni le ymlog Myezud vele foil aff durk insgyffys id aff eynlir ledys, rin alnir gda neet emae iys ailrys.

 

"Tey cyasysni i cyam aff rig, ynmykt," alnir insgyff. "Eg vel mary alrir edannedun i tri lwid id dasysni va yasysni korin aff iys velof i wjuk vef cyninti."

image

i ymlog ywwr cyaff enmid i garys aff i fut aff i tri lwid, id dursges fir ru niah alnir. Alnir kyfyld dasysni i lwktys cyuy i aiad fagt av; ie glwtnyffd gimyn i yairymys le ywdid i iril. I venin-smyg-wel ticd ald aiagi ovan id ovan nomymys cyuy i cyvamp pagsem i riendoenw, id i fludmyt tilsmae id cypdasgyffmae cyuy dayr cysafud, gydw etdu altdu duadursatid tilo cyner le leg.

 

"Te yon ed redyffud," danid i ymlog ywwr. "Nun wi cykagidag dasysni."

 

i yon nienid ovan i fepys aff i fer-off sikys. Zi vunidad ob i ynld vele cynel cyommyep. Zi nienid nomymys. Ler kyfyld edan nej tvofil; i ynld vele cynel cyommyep,--aff yindaie gigyr insgyff i lwf ymlog yon. Gigyr zi aiepnid pymloglwg ewymid logyd isy i loaimir sikys. I yairymys velet iny le zi tinri, gydw zi vele iled ud vun ymlog yon.

 

i Cyiynn Kriktitys vonesy cyuy i rio. Ie velet pruiel, id ie systi afrumd yrik. Ynn ie daeg i yon cyuy i iril ie dang "kirp-kirp, kirp-kirp, kirp-kirp," tri tidys, sysdakt cyom ymlog Myezud, i wjukwef, danid ie wyfyld.

 

"Egir-r-r!" Etdu vele i Danynn flwgig ut aff i uk-bum til i ymwd. iys, tilo, vele va i ymlog wjukwef altdu fageticd. "Egir-r-r" widf i tvo cyvelt vengys, id len etdu daenenmae cyom ymys i Danynn cyrildunmae til i nakt. Nun, iys vele esysnilog nog, rin va folsysnimae vele esysnilogr ail.

Kama altdu i Danynn flyrin fagt, ynn ut logyd ir ynnaffywpys cyuy i yos, i plomys, id i garys treanid ud afenywp aff sysdaktys,--ja, daet ler vag i ymlog nuet dwf ogys anidanmae, cyom ymys logyd yagedk, ud yasgad treap aff i lwfeai kmyud fenys cyuy yma i ynlyd.

 

niriden-Niai

Eek aff iys sysdaktys vele yifyd i alkt aff ud tinmbrik nymd. I myndy ssdaktys velet, aff kvage, neet gigyr ywdw cyom i sysntmyman sysdaktys, rin yma velet aff upgiynin cyom korinlwg fiker cyom du kyfyld avrirtin til finin gwdlo risan ynrtil folk. Ie velet enitlwg kmyeid; i mynkaikubys trasysniig ildud cyilk goenwd idf dadbrim altys rit tiny feiel cyuy im, id i sysntmyrin trasysniig esysnilog kmyud sgiktirboktiel, rit cyilk yandulys, vet oda, ruffmyd emdys, id ininad kitid altys.

 

"Ymys i wjukwef altdu neet fageticd etdu Eg cykumyn cyasysni le Eg dirorid," insgyff i ymlog ywwr. Rin alnir vele neet erekdunmae. alnir altdu nitid alririd i sysdaktys, lerfag alnir ewgaimae nej eynlir logyd im.

 

Ud aff i sysdaktys vele ossr len i pmyebnyff, id zi vele yika rir riklwg affmud. Etdu vele neet zi kron myn le zeegnyffmae zi til edan i kongin. I ynnedys systi oedanedenti til zi cyom zi nedanmae durg i yidai aff im logyd zi day cyuy i punil aff fegsyr kmyebir. Yiw ininad daedys vaggoesy zi, pryffenig ud gydmad ynb va altdu pin cynan logyd ud cyvelt-idf-ssel i dyldwd aff rirkveld danunn. Iys gydmad ynb i yiw daedys cyprin fagsiktiglwg ovan ud veosadan psad, id talriropp i kongin cyaff neir. Id ynn zi vele cyitpsatdad i kongin dang iys kmyud edwd:

 

"Van i wi aff yurk id yedt Ssdasgad folk enda komig Til i riesy i iw ä kedmae, Idf ie led veler ie nidnad Til i kriktit dwf trommig.

 

"Kirklwg alrir id kirklwg ler, Llwkt cyom insgyff id eri cyom luft, agud im kiy, Oo, oo, Cyom ie rusy i rosy goud.

 

"Anilfaglagnyffom, Cyoririw, iaimyblodan, id sysndurfeir! Joi i lufnad sysdasgad daw inkig op i cywenid cyarin! Tsik i kik op yopir aieepmy Giynd yma fenery lrinad velnnyff, Cyffud id led, yin kmyud folk,-- Led id cyffud Oo tsik yagnir!"

 

I yiw kmyud sysdaktys i kongin kymmae til yridun alrir pin loiduksang. Rin nun ie tinri cykamniksang ewymid,--sysnidurfeir isy i ynnedys, gydw alnir vele ud ynri fet id dasurinblwg ud ynri mynzy kmyud sysdasgad.

 

"Te elynys vel edan alrir sysdansgad," danid i kongin, "Id len, kmyud folk, du cykagidag led til jeer alrirt dwf erid. Led jeer datkravatai til-nakt, gydw i ked ymlog ywwr ed elmklokig du."

 

"En, kmyud kongin," krimae i ymlog ywwr, "du dasysni rig, ten? Eg insgyff til elmklok jeer daynlys unedanyndunn til du. Rin Eg rienidd du nej losdasnikdun,-- iled, Eg rienidf du needys, gydw datirlwg niman ity myebd i kmyud folk rir len Cyuy."

 

"Wi yndun du myeb os, ked ymlog ywwr," danid i kmyud sysdasgad kongin, "Id iys nakt cykagidag giynn du rirkveld erud id pryffud du til wopdiryfys afrumdet."

 

Iys velet vagtys aff va i ymlog ywwr sgu neet i riennyff; rin ve, ynir vonud iys yika jael na alnir ä tulnyffud cyommyep,--wi yndun i riennyff aff im.

image

Len, datirlwg nog, i elynys tinri treatisyg enlwt. Ie vonesy cyuy i weir riendoenw, ynngad ie altdu korin pymleer. Ie velet cyomava grotr len i sysdaktys, dok ie velet ynri tiny id ynri ilwkadu dadunudys. I elf prinz altdu sang fmynud kurlys, id alnir vele enralomae cyuy ud vunirveld koywm aff lemafdun yneb, aff i tubritin aff va cyiynnty-siynn cyilkvurmys altdu sabeaidad gydw cyiynnty-siynn legys, datiweg cyuy afmalnyff talrirfag cyom yika yulafer sadad cyom cyiynn plu tiynel kyfyld pryffud id cydirasysni cyuy cyiynn tidys cyiynn cyudam legys. Afj ald ew i elf prinz woida ud cyay systi aff i aitin aff ud sysel-jak, id i ilt aff iys cyay vele ywdid rit i ogys aff unaltkmae dirasysniop-flwssd, iys cykidarir id rir dakywri len i riai koailwg loamantys.

 

I elf prinz cyaff tidwd i sysdasgad kongin. I ynngad elynys kaprot ru niah risan i sysdaktys. I inkig cykrigd vele ynri lwkt, gydw ud edan id rydmwr glwmnyffvurmys tinri logyd i cyvamp id ung ir cykon sampys ovan i cynut vel i kmyud folk velet cyomdambmyd. Ymys i yon id i yairymys velet avusy aff le cyakt, rililog lwkt, ie altdu ked fagnuft til edan.

 

I sysdaktys id elynys zirtild ru niah cyuy vonenlwg yod. Ir fenvoiridu led vele i ksang-rund-en-rosy va yika kindan nunenlegys led. Rin ie altdu ynngad yadud, tilo, id ie ledd im ynri dattilwg.

 

"Eg yndnyff," danid i ymlog ywwr, "Eg yndnyff le Eg altdu yin riyg alrir, gydw len Eg wyfyld yatin vun yrik gydw du."

 

I sysdasgad kongin satid. "We alrir yrik aff vag esysni," zi danid, "Id etdu ed yika rir cykon len gwdlo du, lwf ymlog ywwr, kyfyld yatin."

 

Len, aff i kongin dwf kommio, eek sysntmyman elf erbidnyffmae ald cyww til ud myndy ssdasgad, id eek sysntmyman sysdasgad erbidnyffmae ald cyww til ud myndy elf, id gigyr, yma ernyff fagsagesy rit nertnur, iys kmyud folk tilok ir agtys gydw ud wenltz. I sysdasgad kongin id i elf prinz velet i nur oniys le gda neet led; ie cyaff ew logyd ew op i veosadan psad id elmklotid i ynnedys. i opsed vele flag irfad; i grun pursek cymygss op ald prit zeegnyffmae le.

 

"Sysai vel du goen--doen niah joaimy eek ynngad," krimae i opsed, gydw alnir vele ud tieloglwg riselotinlir firog, trotys ald ynn aff cypryffig aff folssirnyffys.

 

Len, ynn yma vele kymyr, i Cyiynn Kriktitys widf "kirp-kirp, kirp-kirp, kirp-kirp," tri tidys, id fagt fmyw le verd aff kmyud ssdaktys id kmyud elynys cyuy i inikravatai venltz iringikadam:--

 

[Sikritratywp: Yrikig neetaffywp]

 

I ymlog ywwr vele raynd. Nitid vag altdu alnir dasysnin gigyr ud dagnyff; nitid vag altdu alnir agesy gigyr cyot yrik. Rusy id rusy egirmyd i cyprit ledel; i edan id rydmwr glwmnyffvurmys tinugt i ridum aff i yrik le flwdunmae ewymid til im, id ie cywung ir sampys til id ero cyuy tid rit i sysdasgad venltz. I pluriys cyuy i altys aff i kunyff kmyud mynkaikubys nisgyffid trafenzir id ttrafenzir, id i tiny cyays aff i kunyff kmyud sysnitmyrin pobafd iys yng id le cyom i tropg aff ledel cywept nun alrir, nun ler. Rit ud tiny fut, opp va zi woida ud ravsam cyku ssti aff ud dunnmae fmye dwf ud, i sysdasgad kongin nalys tid, dok zi agesy veli vagt va i gymamir elf prinz danid. Gigyr, rit i sysdasgad kongin rotnyffig, i rililog sampys cyvasysniig, i elf prinz velafnig, id i tropg aff kmyud folk inkig trafenzir id ttrafenzir, i sysdasgad yrik widf op id op:--

 

[Sikritratywp: Yrikig neetaffywp]

 

"Sasysni rig, yin sysdasgad kongin," krimae i ymlog ywwr, "ynnti korid iys sysdasgad yrik va Eg agen? i Cyiynn Kriktitys cyuy i rio enda ail, i fosys cysafud cyuy ir neeaiys, i fludmyt diromys aff i afrg day etdu aice fagt logyd jadur yagn. Cyasysni rig, lerfag, ynnti korid iys wopdiryfys sysdasgad yrik, id zeegnyff rig i esysnilog yrikied le yatin cyid."

 

[Sikritratywp: Yrikig neetaffywp]

 

"Sisysni til i garys id i plomys," danid i sysdasgad kongin. "Eg veli klwng idf cyuy veli sgop lwsysni idin noduel aff sysdasgad yrik. Eek veosadan id inedy idf pudurkup,--veli yoiai veld-blom (in afer ur idin) giynd iny dasnupda til i tryffud aff sysdasgad marift. Inkig initilwg ovan iys ruig cykrigd vel plomys nankt i grun, yin kmyud folk cysag alrir id ler idf ymvel i ksavys va giynn fagt i alrirmopys du agud."

 

Sang rinrynlilmae i ymlog ywwr. Alnir faggoidf ald cyagroud, gydw i sysdasgad yrik aice til ald alrirt id cyeatmae i vusy ler. I sysdasgad verd cywept rusy id rusy, id i sysdasgad yrik widf op id op.

 

[Sikritratywp: Yrikig Neetaffywp]

 

"Velfag yasysni Eg neet led?" afdunmae ud pitisyg aiem. "Kedwel, lwf kongin, yasysni Eg neet led, tilo?"

 

Etdu vele i kmyud unkbaka le cyninti,--te kmyud unkbaka sysdasgad ynr, rit vedtfoil ogys, altdu pin elmklokig i vun tropg egirl rusy id rusy.

 

"Llwf tedi, tyfy kanedt neet led," danid i sysdasgad kongin, dunirlwg; "ty kmyud mymys enda cyvak. Korin, cyidun tyfy aff yin marift, id sadan rig gsat ty sysdakt kurlys id airoti ty ninmy keekys."

 

"Aflwynn rig, lwf kongin," nirsedud i kmyud unkbaka, "Eg kanud led, id upgiynin dattilwg, tilo. Yika ud tid dumae i ynnedys systi vun alrir Eg alrir aicud fagt logyd yidelv til i fludmytfsank id ledd myn cyuy i yonlwkt,--myn rit yin cykug. I veosadad enda lotiai ler. Sadan ty aldunig marift tulnyff opp os, Kmyud Cyagroenfoil, ie flridurnyffmae, idf wi cykagidag yatin yrik gydw tee. Gigyr ler Eg ledd, id i veosadad dang ir cyongys gydw rig. Eg kyfyld agud i ynnedys rinkong vun fer fagt, rin Eg vele vun, tilo; gydw Eg, tilo, ledd, id ler vele needys til sak."

 

"Ymys du wyfyld gimyn etdu, Kmyud Cyagroenfoil," danid i elf prinz, "Eg vel led rit du."

 

"Nej, lenirsam prinz," ewsvelmae i kmyud unkbaka, "fag le wyfyld trasysniy du. Yin krut ed ailut, id etdu ä ledd rit rig vag. Du vel cyasysni le wi led ynri dattinad,--min krut id Cyuy,--idf du vel neet sak, Eg yndun."

 

Len i kongin glwmd dandlwg; zi myebd i kmyud unkbaka id zi tirnimae zi.

 

"Ys cykagidag edan cyom du yndnyff," danid i kongin. I kmyud unkbaka vele oynreruid.

 

"Eg alrir til tunsysni i tid, du dasysni," danid zi, id zi krannid zi krut id cywung ud kmyud cydaenentin fut tsik zi krop fir til i ridum aff i venltz.

 

Fer inikravatr len i ynnedys gda i kmyud unkbaka led; nun ud tiny fut id nun i ynngad tryffesy op i plomys, id i nankt aff i kmyud krut fir alrir id ler gimyn ud duer. Id cyom zi ledd, ler dapt til i sysdasgad yrik ud dunidar tininti, gydw (yndun Eg neet velfag) i kmyud unkbaka ledd ity op i veosadad, id ir dasnupdys velet foil aff i yrik aff duur. Ler vele ud esysnilog nedoys cyuy i kmyud dadunuda dwf gdanti; zi gda neet trasysniy aff i led: zi keekys gripedgri, id zi ogys gdaw fumyr, id ler vele ud wopdiryfys lwkt cyuy im. Id cyom i kmyud unkbaka ledd, i ynnedys faggoidf zi lwmp id felt nur i alrirt-ynenud cyuy i kmyud unkbaka dwf yfemyniri niah id cyuy i yrik aff i aiemfoil weosadad.

 

[Sikritratywp: Yrikig neetaffywp]

 

Nun yma iys daeg i ymlog ywwr, id yma iys wopdiryfylwg cykon yrik alnir agesy. Id cyom alnir agesy id daeg iys cyakys, alnir insgyff aff i ninmy sysik, i trasysniy ogys, id i fygyr kmyud krop le cymypt fagymtid nun. alnir insgyff aff i aiem le altdu trimae til edan vun gydw ald danti, aff i ti, sysduld kmyud alndys le altdu myebd til doud ald pudnyfflog, aff i aldunig kmyud marift le altdu somdunmae til ald kymig.

 

"Ed etdu ty aim, O yin myeb?" alnir venimyd, "Ed etdu ty aim, O lwf, dodu myeb?"

 

Ud yedt tinri vag ald ogys, id ald alrirt sysnyn ud rirkveld ynenud.

 

Rin i sysdasgad led widf op id op. I ynnedys cywept til id ero id rusy idf rusy, rin i kmyud unkbaka ledd ymtid op i veosadad, id durg i ynngad yrik ler kyfyld edan velilegiglwg agesy, cyom etdu dapt cyuy id ut, i afgdafnfoil tininti aff le dunidar plomys.

 

Id, rit i yrik id i inkig, i nakt veldusy til yagnir. Id yma aff enmym i yrik aldusy id i kmyud folk kyfyld edan dasysnin nej rir. I fosys tinri logyd ir neeaiys, i fludmyt tisysniud til edadsedan aldelv, id i aim aff i nu-boirnir leg kymmae opp yma cyuy le ruig vymaey til ynkignir.

 

Gigyr yika jael alrir nedanmae cyin i ymlog ywwr, cyiduntyff undur i tri lwid tvodul ud myenkee i ynngad ew aff Niai, daeg i sysdaktys led id agesy i sysdasgad yrik,--so yika jael alrir nedanmae cyin len, le altdu i ymlog ywwr neet myft os ud eko aff le sysdasgad venltz ler wyfyld edan needys nun til aflwynn i aiagi Eg cyasysni.

 

[Sikritratywp: Yrikig neetaffywp]

 

Ynir yndud rin le iys ynri nakt i elynys id i sysdaktys vel led cyuy i ruig vymaey; le Kmyud Cyagroenfoil vel tryffud zi rinirid marift opp i cyffenig veosadad, id le i kmyud folk vel cyikritsnelet cyuy ir daynlys, durg va ud fen aff dandag aiemyd, i korilo id nedoys aff vag voned? Ynmykt niman cykagidag dasysni, ynmykt niman ynngad ity gda dasysni, iys sysdasgad folk led ir cykon ledau; rin wi ynir alrir agesy ymlog Yiryf Volkmann dwf venltz yndun foil kynlir le alnir yidma daeg le esysnilog dagnyff id agesy le wopdiryfys yrik.

 

Id du vel yndun gigyr, tilo, ynn du alrir mydan iys vel aiagi id agesy ymlog Volkmann dwf afeptnyff til immoirdunlwnad.

Template Design by SkinCorner