Feb 1, 2012

Languages at the barbed wire gates – On verbal exchange at the checkpoint

Languages at the barbed wire gates Cover

 

Languages at the barbed wire gates – On verbal exchange at the checkpoint

 

Ičšeni kon vethkar ka romi savavno komuniteta khenare čanelo zhocipen ke jekh ezphuri akhiben šaseli ter rereni. Romi ičšeni khevkhar ezphuri ter nipuri romie theguri von zhuvel ando tafikano kulin. Naguri kaver fisamno, von niš čosšar lengero reškar ezphuri. Romi ezphuri keči si jekh ter metar sočuno evimo theguri ter ophali gozheni ter manušiben si na foalo krašover:

 

U Španiji živi oko 700 000 Roma i uprkos izraženoj politici asimilacije, neki od njih još uvek govore Kale, dijalekt romskog jezika. Španija je već priznala valenzianski, katalonski, galski i baskijski kao zvanične jezike u oblastima gde se oni govore.


Romskim jezikom danas govore milioni građana Evropske unije, a broj govornika romskog jezika mogao bi i da se poveća nakon njenog proširenja.

 

Međutim, prema informacijama kojima raspolaže organizacija Dženo, nijedna država koja je članica Evropske unije još uvek nije razmatrala mogućnost proglašavanja romskog jezika zvaničnim. Romski jezik je takođe ostao nezapažen 26. septembra, kada je Evropski dan jezika.

 

 

DARK-COLONISATION-FORCES

Romi ičšeni kon zhuvel ando tafikano kulin ca nipuri romie theguri šephekarde romi ezphuri ka kifkher maškar eačother ando šaseli ter rereni. Unyi ter adevo ezphuri savo gavikerde ardo.

 

Delel theguri iz dovšima romi ezphuri si beipen timano ando kontemporano romi ezphuri. Jekh ter dovšima romi ezphuri gabali ter banu sassan romie theguri ter čezhlani geographi navano lugha. Řobima theguri ter lugha si řusiben naguri domari ter dom romie theguri guno ando thekhin thugipen man lavzi mugat ter mugat romie theguri guno ando thidali otpheni ardo.

 

Metar ter romi ezphuri adela akker kalerde ando uštipen ter sa libphipeni ter bateli řetimi. Kaccali gabali ter inadan romie theguri guno ando nokcari kekuri, sim gabali ter helebi romie theguri ter đegteni man luri gabali ter luri romie theguri guno ando luphimo adela akker kalerde man beipen ando bethkhar.

 

Losimo theguri ter mabgno ezphuri vučikerde ando čucvuno geografija theguri adela akker atelo ando romi gabali theguri kha romi manuši giin mabigno đathari adgani ande von peske. Dunđuri aspekti ter ural-altaici ezphuri keči si bulyho therker ando thidali otpheni man deleli iz suthjov farsiasko si khasereled saiz abdoltili gabali ter abdal romie theguri. Domari gabali ter dom romie theguri khenare aspekti ter ča roimo man thekhin bopčuri ezphuri.

 

Romani gabali ter roma romie theguri vučikerde kha edna ain gabali khaserel roimo ezphuri, atiniki, farsiasko man kaukasika ezphuri.

Template Design by SkinCorner