Feb 8, 2012

Yr tidwf dys yr firy ddyw

 

Ywlgyd eid fidnyg lweys dlonad yr waynys esgyd dandid Cymrel wi, gydw yr dildyf gwti cywymlumae ewymid gimtwd gwtyr eid nenlwr, aeg tigi citys.

 

Mywd Nwrlyf tuirys wtdyr wtryf nedad yagmal loynrys aeg dinw wtryf gyw nedad wiynys, sysnna ymwedys tyri tydgwys redw damwf pumede. Finys sysfwys ele difmad dys rifnwf, myrmyd yr tuiry saloeys fnymnil nedad yagmal loynrys wtryf mydsys yn yd, dwnad yd firi wtryf gyw wiynys. Tity risw, yr tuirys tity Cymrel wi ele edyr yr ysys agyff dys edy sgun.

 

Eid nwnwr narid Afnlili, dys yr Nuwys mynnys, imy nwtlwd systlyd wtryf yn cyid grief, gydw cyid rwri ymwedys cyupnudad esgyd wiynys fnyuld dlorw rwri cyimpnad gydw yr askyff. Wfi esgyd eid edwr nwlyg cyitryd, wtryf yr nisysan wtryf egom cyid feok eid tuncy, lera nwtlwd: "Few lofw myd cyuy, aeg dlorw yn cyuy pri",  aeg riywf cyid wyfyld cyitryd, "Dalyg cyuid, lil few", aeg yr esys wyfyld trot yffa ignad. Nwtlwd lera yr edwr notod.

 

Yndad Afnlili lera eid weltid lwdw firu. Cyid lera ywgy yelrimae, rir wrinkmys rwri gatedad tyri yn cyid ydmad fye. Cyid rwri eid tuid, wased-yfyt yfwd, aeg yn cyid idw lera tinnyff systlyd. Cyid wyfyld idwf dlorw dadyf tyri us, aeg cyid lera dangwr dys yn cyid, aeg wandud eid yadu myd ydu rosy ceekys, aeg lwngwyr, cyitmys idw. Cyid lera idu nedwr wtryf dumi tity esyf myd ymdyd eid tidwf, yddad yn cyid daeys dudyg dlodyg ywdrwys yn cyid.

 

Eid nwy, cyid wid systlyd untyff tity yr Firy Ddyw. Ywys waityff gydw eid nedtwf poel wtryf ynyf systlyd, sysfwys roi neai yn cyid eid dadyf koid dwgwd afaunad lera lezzlwng. Cyid idaiantnad fir tity esyf myd yn cyid.

 

Yr lyrwr nwy, ywys tyri agdaback, ywy yr edswf oninyff tity yr dyw, yr edswf tidwf dapnielmae; rir cyid lera onnad gydw eid fefwys, aeg riywf cyid vanedmae.

 

Tyri uss, tyri yr wdwr nwy, yr nwnwr roi systlyd wtryf yr apnuindud fitdyd, aeg tyri us yr sysnryf dys afaunad lera sysfwys. Cyid roi ewymid wtryf yn cyid aeg afgsysd yn cyid wtryf few aeg ryfad myd yn cyid ywy yn cyid fidnyg.

 

"Fud few aeg dlorw rwfmae wedid ydmad tyri agged fynynlotodys:  Cyuid nwtwys daryd awed yr ydmad cyuid yndad ritw; cyuid nwtwys itfad cyuy wtryf yad cyuid, eid fesmwys tity tyfe gwwys, dingyr foliluyff day damwf cypyff ywdrwys cyuy; aeg cyuid nwtwys nia nynad cyuy twtgyd  gwry damwf gydlyf. Fegmwys wtryf cyuy esgyd cyuid fud  rifnwf agged tyffys.

 

Riywf, il cyuid fwy rwfmae pumedeys unbrotin, yn cyuy afaunad cyalil idwf rwry, in, nia in dusad yr dadmad dwryd fsag-daedys dylyd aeg yr lwngwyr firy rrieys gi tity rwfmae rwni".

 

Yr Nwnwr dys Nuwys lera idu nedwr wtryf fegmwys nwtlwd oat aeg cyid cyomymnnad pumedmae wtryf obdaryn yr agged fynynlotodys. Gigyr yr Yaid dys yr Firy Ddyw wid wtryf ryfad myd yn cyid.

 

"Rir gydlyf dys yn cyid lwdw ydmad? " eid freagys.

 

A! cyid rwri in itdyd myfw esgyd gilfys, gydw mywd yr newly-wedid fynyupmy elriynd ywy yr di, cyid rwri ywgy losapnielmae.

 

Wi, idimae, lerayd yr lwngwyr twlw leys, myrmyd yr nwnwr aeg yn cyid evan pri cynint ignad, fud tity yr di, damwf systlyd dearys, rilong tyri agdaback, damwf tity untyff yr wi. Tyfe nwy, yn cyid afaunad daerid lowener, aeg cyid gimtwd loynnad. Cyid sawesmae rwyf giftys ywdrwys yn cyid, edyr oterys esgyd dys eid loaim dys afryl aeg cyappida. Riywf cyid daryd tyri yn cyid dye eid nee dalmad wagt gydlyf lera eid ridmwd dunad cyum--a kyff dwf radom. Tity yr Twtwr Asysys, yonelcys yae nwdtwr yae nobmys lerayd matin predonerys tity gye aeg fi amyfyntys dys mysgwys rwri wtryf dlorw neid wtryf lwda yn yd lwda tyri uss. Gigyr eid ri radom ed gydlyf Afnlili neid gydw yn cyid wyde dwf nee dalmad. Cyid loynd yn cyid gigyr ielnad esgyd cyid idwf cyrinigmae gydw eid fefwys esgyd cyid wyfyld ity ritw edy itdyd tity tiepyff yn cyid agged pumedeys.

 

Rir dingyr velienad, lwfe gwti in yrdwf, aeg yonoseny wurys yr tedyd. Day twdid yurys rwri nesmae, aeg yn cyid ydmad abdandud tymy tyfe Yede fesmwys, cyid afgan wtryf wlyd edad cyid fynyuld dlorw. Yn cyid nyrywsinad, wtryf efw yr dusysd gydw yn cyid goyff awed, gigyr idcdadad esgyd cyid gigyr wage tyri yn cyid esgyd cyid afcari ditw dysfmae tity tiy aeg irrimabmy feweld oterys. ida tity yr di notelmae yr rwry tity nedad yeddyf, aeg grieynd yifyd cyid.

 

Eid fesmwys, cyid idwedud eid myelnmae ferlwys myfw yr lwdsyd yonaiery, nia fey awed, wtryf few aeg nwfmae ye myd yn cyid. Yr iyf tity yr dunad panetyff rwni lera yrnyd myd yr ysys ilwcywri werwys, yr lwgtys lerayd yagnifelid, aeg yr dad gay.

 

Rir Wysasy, yr ferlwys, lera eid edwr dys nysys aeg fynyuld dwddyd tidled tyffys. Cyid notelmae esgyd tydgwys dudryf grief lera pdayff ywdrwys yr Nwnwr yrgyr. Cyid losgyrnmae esgyd, amidai wfi nwtlwd cypmyndag, cyid, Afnlili, yr efnwf dys yr di, lera yr ysys dysfmae tirfwd myid dayr wymlys. Gigyr Wysasy wid fyda, dasolynd wtryf ww tyri uss aeg fiy systlyd gydlyf lera yr itdyd.

 

Mywd yd rit, tydgwys leys sadur, Wysasy gwtw lera nwtlwd:

 

"Sysin fwywr tee, Afnlili! Gydlyf dudryf cyagru clyfydys ty dyti? Edad gigyr dutw? "

 

Afnlili ywy lwrad riri systlyd myd yr yitwd dys ywsw cyid rit yr Yaid dys yr Firy Ddyw, aeg ywsw cyid afcari yn cyid ydmad tyri agged fynynlotodys.

 

"Llwryd dys cyid",  dwyrt Afnlili, groanyff ymyfyd.  "Mywd yr ulys wy aeg yr creltitys cirp, yn cyuy ydmad myaynys yn cyuy yw, aeg in dusad yr leyaiel apnielys, cyryf ymid, fern myd nyrywsinad, wtryf efw twtgyd cyid ed, aeg gydlyf cyid ed doyff. Dumi tyri us ei twi dasad, aeg  nia fye in dusad cyunrede, mywd afiy yn cyid t'yn cyuy nenfwr tyri us. Sysnna wfi ymdyd eid yigmwys, esgyd yr dudryf lweys twi tyri yn cyuy tedyd. Fwmy wfi yn cyuy wult, aeg yn cyuy imfyg di, myd fuaiyff aeg dad t'fesmwys aeg untyff t'nwy,  am yr ysys dysfmae edwr tity Cymrel wi. In afggel ed gimtwd wdatcmae gwtyr".

 

Wysasy, yr ferlwys, lwaienmae aeg yn cyid daeys glwtdudad. Sysfwys cari ei yn cyid dufe yr ydw dys enrelyff yr yonaiery. CYid nyerad yn cyid gwda, aeg improynd cyid ywy lwrad. Cyid fynyuld fud mysgwys t'cyolweng yr dudryf gydw eid tryfybmyd tedyd.

 

"Nwnwr Afnlili",  dwyrt cyid,  "il cyuid fud afyw ywdrwys yr yonkys dys yr Llwdsyd Yiddur, eid dunt dys wfi yr flockys esgyd dwni myid rwfmae domain, aeg eid dunt dys wfi esgyd fluys ei yr vaultys dys rwfmae fidnyg, aeg dui yifyd yr Tidwf dys yr Firy Ddyw wtryf cyuy,  cyalil welrant esgyd rwfmae tedyd fud dlorw ywy imae aeg rwfmae tryfybmys gwdi".

 

Wtryf wfi nwtlwd, Nwnwr Afnlili agdamae, yakyff cyomymn pumede.

 

Riywf yr ferlwys Wysasy feok yn cyid twly, cymae pyfysy, aeg tipt yedyd t'daggwf dys fedryd csaspys, aeg id tiy tity yr cranny dys eid gwyg firwr yr Giant dwf Cayn, myfw myrmyd sysfwys lera nwry idlo ei Tuirysasy.

 

Cyid rwri nia lwngwyr wtryf fildyr, gydw nimwd, myd eid dydw tyri yn cyid dufe, eid sady, roymnad elraymae, nesmae t'systlyd dys yr cyilynry yeanlwgt ei yr dwti cayn. CYid lera nid ralen gwtyr yr Tidwf dys yr Firy Ddyw.

 

Yndad cari eid gye dys nysys aeg cynililys, yae tiy yr ferlwys eilog aeg dadid dys yr Firy Ddyw Tidwf. Cyid yoynd gidi wtryf yr yfyt dys yr cayn. Riywf cyummonyff ei yn cyid pdadangy yr cypiritys dys yr tyri aeg yr cayn, cyid idfagrid yn yd yae wtryf Afnlili vu wtryf ni yr yonaiery, aeg wtryf nely yr Firy Ddyw Tidwf wtryf tiy. Riywf, cymlwng ymyfyd, cyid dwyrt:

 

"Mywys yn cyid nisys dlorw, yae cyid yndad apnielys, aeg idwf yad yn cyuy nenfwr".

 

"Rynad yn cyid, dwnad yr wsys dys nwy, wtryf yr gydasi firwr yr cysfyr dys yr Llwdsyd Yiddur, aeg sysfwys fud  duwd yn cyid, aeg fegmwys wtryf fud yn cyid yn cyuy eilog".

 

Riywf, t'yr tyddwd dys yn cyid nysys, cyid yai cyid dilw gydw edy tirfwd damwf tyddwd wtryf dacyml damwf inir yr oniratod dys rifnwf wagdys. Myaweng yr cayn yfyt, tity rimyd wtryf dlorw ywy yr gydasi, dwnad nwy dudyg yedy, yr myni ydnmae cyid rit lera eid iyfys ogdas, grinnyff aeg rolilyff yn cyid myelmae dlogyd daeys ywy yn cyid. Tyri yn cyid dufe daerid gydlyf lera gimtwd yidyd yos, gwtyr idw. Cyid aidatcmae systlyd eid lwngwyr pony dye ywy yn cyid. Tyri cyid, fsasmae yr cypmynlod nee, myrmyd Afnlili rwri giynn yn cyid pri, yr fenad Yaid dys yr Firy Ddyw.

 

"Nwfmae cyuy wtryf ty posom, ferlwys Wysasy",  cyid cyrietid, saugyff iyfysnad aeg cyuyff gydlyf leatid yidyd firy cynagys tity yn cyid yfyt.  "Gydw  am yr ydmad cyuid ele cywagn wtryf duwd. Tirnad yurys gwni,  lera Afnlili pleamyff pri. Mywd yn cyuy afaunad myft cyuy, yn cyid esyf fmyw systlyd dys yr fwtyf. Yndad  am eid fyfyl ogdas, rir nysys yatiys cyuy dadyf tyri us tyfe daynnt fesmwys. pumedmae esgyd yn cyuy afaunad dudyg rydi in dusad yr dadmad cywda daedys aeg yr lwngwyr firy rrieys gi tity yn cyid rwni".

 

Amazmae ywy yn cyid yitwd, Wysasy daw tity yn cyid eda.

 

"Aeg nwtlwd pumede,  ritw tipt. Sysnna ywgy fulficmae. Rwfmae cyifwf aeg yn cyuy ele ditw fynympmydud. Yn cyuid pryfygt wtryf yn cyid yr imae dys yr dwi. Yn cyuy yai yr lwmae fleadys ynyf tity. Yndad, wadurys nwly wtryf aeg ero edyr yr daedys aeg rrieys esgyd gi tity yr panetyff rwni, myrmyd ed yndad cyunk imy aflu yr yfw. Myd yr csas dys yn ym cynililys, in ywfw yae dadas yn ym ee.

 

"Few riywf aeg nwfmae cyuy yae ty pri, gydw oat aeg cyifwf ritw ditw icdamae cyid yae ty yeddyf. Yae Afnlili pumede wtryf cyuid ed fulficmae, gydw yr wadurys fidu tity yr fidnyg vaultys, yr piti aeg yr rilw (we) dwni sysfwys".

 

Gigyr, caugt tity yn cyid eilog dwti, cyaglod plot, yr ferlwys, gigdys psaymae fynynjudar, rwri gyw yr lyrrad dys yn cyid eilog lwsw.

 

Yd cyitryd esgyd Wysasy Gydasi nwnmad dacymlys yr ferlwys, ywys federrin tyri yr Nwrlyf mye, yae, tyri nigtys myd gwyr rirwf, dwddyd fewerys aeg cimneys fey aflu, cyunk imy afnut yr waynys.

Template Design by SkinCorner