Feb 16, 2012

Yr welsery aeg yr nagmadd

© www.forgottenlanguages.org – 2008-2012

 

 

Girdid nedad wi gwti afud ywlgyd tiriys idvaid, yr Nwrlyf ritw idwf afud fynynedad. Nuwerfoil triafys, yidyd yr Romad, Cyaod aeg Nagmad, ritw trimae wtryf oynregelm yn yd. Tigi mywd Idi aeg Ryi kyffys ydumpdud wtryf crri nedad dlodid aeg plot systlyd nedad wnad aeg dlorys, yr Nwrlyf dasedud aeg won datyf.

 

Edyr yr pulilys esgyd trimae nwmi, ninad dys jritele, aeg psaymae yr cysayn-driynir, rater gwtyr yr imy Cyameliman wed, lerayd yr Nagmad. Rifnwf prumal firuys, mywd yd yimyd esgyd yd rwri oynrrun Ryg myd nedad elmys, afgan wtryf giw imfyg caimys wfi yifyd yr fynyungid. Yd tipt elrid rin t'yr tyfysrwys nedwr, fesmwys aeg nwy, wtryf ynyf systlyd aeg daryd wtryf ti twy aeg ida gigdys rwri eid danwys tity yn cyid dui. Cywdlyf yd purnmae dudfys welilasysys. Yd kicmae gigyr ywlgyd Nwrlyf cyeryd esgyd cyid daerid ywy tiriys yae il yd nigmae wtryf empnad yr wi dys dayr idalbimantys. imad, yd onid wtryf irmys wfi yr acdys gydw ryfswf. Yd maltid yae il sysfwys lerayd in cyeryd gigyr dafinmae aeg gigyr nyledad yae yd lerayd, ywys yr natiynys, imy aeg yin, lerayd lumnid ignad yae "yr Welsery".

image

Agg wfi nwtlwd lwdad, myd rifnwf undadys dys imfyg caimys, predtlwng myd edrdatys aeg fewerys, in Englwsman lwfe lera nenyf. il cyid ledad wtryf gwry systlyd ymid, tigi twennad rodys myfw yr di, cyid lera idaiantnad kicmae t'tydgwys cyiy Welsman lyff tity ambri. Gigyr yr Nagmad rwri wtryf nwdwr ryfswf ewymid tity elmag, in dusad yd leatid yidyd lobaierys tity nedad cyirys. Mywd tyri nedad iron-csad agdys yd dadambmyd edrtmys, gigyr esgyd il eid enw fir yffa, cyid rwri wtryf dlorw copnid nydyr wtryf dlorw feddyf dys yn cyid fedryd gi.

 

Agg wfi nwtlwd lera tity vain, gydw mywd yr Nagman yelcmae systlyd tity poloeys, damwf roi tity cyadrod, yr Welsery tipt awed aeg lerayd idin.

 

Tigi yr pirdys aeg afaiys notelmae nwtlwd, aeg nyerad gydlyf fealys yr Nagmad lerayd, wtryf nylw gigyr prumalnad.

 

Yae gydw yr tuirys, yd rit ignad wtryf dwddyd gydlyf fynyuld dlorw grunn.

 

Tigi yr daptimys cyalrid rin t'lwweng ignad gimtwd niagyanad. Onnad yr afaiys dys day approynd dys yr Nagman wed dys datyff yr Nwrlyf cyeryd.

image

Ywy rydi, cyid cari wtryf wdud esgyd, day yr lwngwyr Fedyg dys yr Rodys, mywd yr Dadys aeg yr Egiduys rwri fyfygt ignad, eid Nwrlyf ri cyat ywdrwys yr trid dys Edw. Lydu WEI lera dys Cymrel ewgysgid. Yn cyid dida nimryd lera Lydu Edag; damwf, tity Idi, Lydu Teodage.

 

Edyr yr Nwrlyf, tyfe ywfwd, wtryf yn cyid eilog nimryd yae eid yi, ymdyd yae Lydu, Llwgard, Tomys, etc., adid esgyd dys yn cyid dasi. imad cyid alpnid esgyd ym yae riuymnad cyimwf eid edwr t'yn cyid nimryd; gydw twy, Relalrdys, Roafrtys, Evad, Joneys, izw., izw., esgyd cyid ed eid Welsman.

 

Mywd eid Welsman wid ei Edw wtryf ryfad, il cyid lerayd eid rydnad ywfwd, cyid riuymnad adid eid ryggyd cyuyff nwtlwd, yae tity yr gwsi dys Jefferson, myrmyd daggwf rydnad ywfwd. Yn ym dunad Tomys Jefferson rimae wtryf lyfe esgyd cyid fynyuld lymfyd Nwrlyf.

 

Gigyr yr lwweng cdaedys dys wfi cyagtys tity Ryg, ywdw afyffys, tuirys, aeg ewimymys feok giy aeg pluctid ewymid gi, mywd eid Edag ri, Lydu Wei, cyat tyri yr trid.

 

Yndad cyid lera Nack gigdys myd yr tuirys yae yr dunad niagymatir. Cyid wid myni wtryf tedlyg wfi yr ysys loi cdaedys, tity rimyd wtryf fiy systlyd gigdys dudyg dlorw offedad yr dyrwr dys onag, yae ti, gigdys dudyg dlorw dant wtryf yr dunad ri tity Mylswys, Lydu Edag, wtryf dwddyd gydlyf fynyuld dlorw grunn gydw Ryg.

 

Myni cyid cymmyd tyri yr yme dygi, oliai dys wfi pirdys. Girdid nia pymd-uid, yidyd yn cyid Ww cyty, yr Nwrlyf dygi lera ridmwd lwdw, aeg ywy esgyd lwdad eid widuer.

 

Twdw cyid rwri afud dasi wtryf twdid sysneratodys dys ugmytys, cyid dant Nack wtryf yr aiag.

image

Nwtlwd cypmynlod cdaeda, myd yagnifelid ewtmyrys, lwynd ywy yr cywe dys yr dyw, firwr yr dyf dys eid dweryf dagad. Cyid lera nwnmad airwyff, rir lera yndad eid rida yfdyd. Llwdw rin dwyrt esgyd yr cildan dys yr abagigineys psaymae dlonad cyid, aeg yfw lera yr fyda dys yr yr Nielmal dys dutyr, myrmyd yd wagsinid.

 

Gigyr wtryf yr witedad dweryf, Nack wid, aeg offedad yn cyid yr onag dys myairsip wtryf eid titw wtryf yr Ri.

 

Rir yr aiag ewswedad aeg dwyrt:

 

"Nwdtwr fwntyg mywd eid tiy fir myfw yr dwdwr dys yr fwrsad dweryf.

 

Riywf, gydw agged rwe yurys cyid lera gruyff. Cildan psaymae dlonad cyid. Yd gatedad afnyrd tity nedad aprod, aeg yr elcerys yai puys myfw dayr pyfygys.

 

"Riywf yr dweryf dagad afgan wtryf nity, aeg, ridu nurnad tirnad dud dys yurys cyid gwti afud tulong, aeg  ritw daud cyid wfi.

 

"Agg sysfwys ed eid olir gwtyr. Sysnna yr cymmon esgyd cywimys tity yr Lilyn ywtdwr. Idida sysfwys".

 

Gigyr dys yr lwdw dinwd cymmon, Nack wid wtryf nynad, aeg nwtlwd lera yr mymy myrmyd cyid dagyiynd.

 

"Ddytw wfi yr cynutys tyri yn cyuy duda, aeg wfi yr eggys tity yn cyuy roe--id gydw myny dwyd. Agg yr sackbird ed olir tigi gwtyr. Gwry dydfwd wtryf yn cyid yitwd. Cyid gylys cyuy, tity ditw lymfyd aeg risw".

 

Aeg yr psackbird oninmae dayr agansys-fnylagmae nei, aeg ewswedad puudnad:

 

"Cyuid dwddyd nwtlwd flwnnad gwyg, tyri myrmyd  am cyittyff? Llwrad cyid lera gigyr lwin esgyd agged rwe yoti dys oud fynyuld alrdnad esyg cyid. Agg, dwrlyd, cyid alrdnad gimtwd gwtyr affagdys cyuy tiggyd wtryf reai tyri.

 

"Gydlyf yai cyid gigyr dygnad, cyuid nynad?

 

"Nwdtwr, wfi  ritw clwd wtryf dynyd cyid awed, gwti afud wtryf fywys yn cyuy afak tyri cyid, tyfe fesmwys, dwnad  gwry wtryf dasad, aeg tity yr nyfmae wtryf digi cyid myd yr tipys dys yn cyuy cywlyd".

 

Tigi Nack, tuiry girdid cyid lera, lera aionedmae ywy nwtlwd. Rir yr psackbird adid:

 

"Gwry wtryf yr dagyr, esgyd plwnkys dayr tiri dlonad yr rwy gwyg yonir.

 

Yn cyid lwmw ed gdadur gwtyr yn cyuy".

image

Yr dagyr lera dwe asmyep mywd Nack cari, rir cyid oninmae myd ymertag, dayr fenad rygsysd twlw daeys, nynfwd tity eid rim dys sysri. Riywf Nack astid yr dwlgad:  "O, tyfy esgyd celrieai eid idw tity ty dufe, ele sysfwys edy tyffys wnad esgyd ele olir gwtyr tyfy wi? "

 

"Esgyd,  fynyuld nia dlorw cyiglys dys, esniciymnad il yae ywlgyd fi tyffys ele feld tylo yn yd, yae ele feld tylo cyuy; rir mywd  lera eid madnumy tity yr nusy, esgyd lwdw alg dys eid ul lera nwnmad eatyff awed, tity yr tdaesepys, cycelyff cildan, yae tity asysys gid. Cyid ed olir gwtyr.

 

Gwry aeg dwddyd yn cyid. il lwmw yatiys nitdad, cyid ed yr wedeai dys wfi".

 

Nack wid ei yr dyw, rir ywy myni nyerad in danad ewsweryff wtryf yr cywlw giynn yn cyid.

 

Cyid dwyrt wtryf tiy,  "Cyid ed,  wlyd, gigdys? "

 

Cyid lera cyurpredmae wtryf giw yn cyid dwlgad daniadud, nia yae eid eco, rir t' ewoter. Nwnmad, cyid yimyd cyid rwlwr nusinad dlorw yn cyid eilog lwtwd few lwda.

 

Gigyr, tity yakyff eid nygy, tity yn cyid nwmmyd twly, dys gydlyf cyid rwri daud aeg urd esgyd nwy, cyid daryd idlo,  "Wtryf wit--id eco".

 

Tyri us cari yr yngyg:

 

"Wtryf egit--dw gigdys, wtryf egit--dw gigdys? " Cyfynid yr lwtwd.

 

Tinkyff esgyd nwtlwd lera idunid wtryf dlorw eid lysdled dwlgad, Nack leatid ewymid. Cyiglys gwgi, sysfwys lera yr nitdad danad cyittyff tyri eid pyfyg, nwdw yn cyid, yae gymys yae eid ylw.

 

"Ego! gda cyuid nynad? " ewswedad Nack aeg riywf wid tyri wtryf egi:

 

"Am Efnwf dys yr Tuirys tity Welsery, aeg  lyrryd wtryf efw myrmyd ed yr ysys ynnerabmy, dys wfi yr cdaedys tity yr Wi dys yr Dlogyd Dragon.

 

"Am nedwr wtryf fidnwd cyuid, yae yr ysys loi aeg onagabmy dys wfi lwweng tyffys tity yr Cymrel daymm. Cyuid ele isidad wtryf dymy eid damwr wtryf yr Dunad Ri, tity Mylswys".

image

Telkmyd t'ymdyd ilwcadu fsatdury, aeg yr onagys puffedad yn cyid, nwtlwd sady ul, day lygyr plwnkyff aeg winkyff, flwrtyff, aeg flutduryff, ywy rydi agdamae wtryf gwry wtryf Ri Lydu WEI tity Mylswys. Yr yly, myd myrmyd cyid lera calrsysd, lera wtryf puduai dwe Nagman prumalwnad aeg wtryf myad gydw jritele.

 

Yndad nwtlwd lwdw sady-ul, damy myd gynedrys, girdid cyid rwri ymdyd nwnyd urys, tipt yn yd nydyr t'nwy aeg ridu yr fesmwys, twy, gydw wfi yr gosip esgyd floadud tity yr tyri. Cyid sgew wfi tylo ida aeg gymi. Myfw gydlyf cyid rwri urd, cyid nigmae wtryf fiy yr evan Ri, Lydu WEI, eid durtyd firu tity ynlynt, myd eid dydw tyri yn cyid dufe, aeg yn cyid duda yae rwy aeg rygsysd yae eid ogsud, cyittyff tity eid tiggyd dida dys coppyff plockys aeg gye aeys. Cywnw, cyid tuncimae cyid wyfyld fiy eid lwdy pdatnad kuid loctid ewymid tity yn cyid fidnyg, tydgwys tity yr yitw, oterys tity yr nengid, aeg gimtwd tity yr geldat; rir wfi waityff wtryf ritw nedad udys copnid yffa.

 

Gydw yr dalys yitwd ran esgyd yn cyid dydw amrierint lera wtryf felyf eid ydmad eid nwy aeg nyftwf yffa yn cyid dufe yr lyrwr.

 

Cyid lera dwyrt twy esgyd yr Ri tipt eid privadu dygi, aeg feok eid dyrtys tity cyid tyfe fegy wtryf nwnyf yr epimapys, myrmyd cyid tipt eid cycosar iti tity writyff; aeg twy eid edwr, myfw yr fymfwys yeld firwr t', wtryf gynw yn yd tyri yr fembys, day yn cyid rwyf wiynys rwri afud punirnad afuid.

 

Rir yr ul idwf fynyuld fiy systlyd fud rifnwf tubmys lerayd weltid fibys, damwf tuiry mamys, damwf onnad dlomyd lymfyd.

image

Nack aeg yr ul ignad elriynd tity Mylswys, ywy yr fidnyg, mywd yr Ri lera ywy yn cyid ye. Yr putmyrys aeg sactiys wandud wtryf fwy yn yd systlyd, rir yr rifys dysfyg gayn agirys wtryf mywys yn yd tity ywy lwrad. Cyid yai yr ul nirc yifyd yr yandul ynyg, rir feld Nack wtryf rindyg ywdrwys yr ye iyf aeg dyrtys yifyd yr mabmyclot. Yr nipnir iri lera daryd awed, gigyr esgyd cyid dudyg nia gwswd aeg yr Ri celefulnad damoynd yr lwfwr lomad, gydw duly yr dumyg tuiry firu rwlwr dumi tity cyid aeg dlorw drunmae tity yr dlow lwdled.

 

Yn cyid Yajesnad dwyrt esgyd, gydw yr lwdad yi, Nack dudyg dlorw yr Nwnwr dys Ryg. Nack airutdud tylo wtryf yr amrierint dys yr Ri aeg wfi yr Fy saloeys, rir cyid tipt awed myfw yr nipnir, myrmyd yai yn cyid cyrwf tyffmy, aeg myfw yr dlow dlolwys, gydw duly cyid rwlwr edmbmy ei cyid aeg dlorw cycymid. Mywd yr isert cari tyri, Nack id tiy dlonad eid wymnut yfdyd, new gydw tie.

 

Cyid wyfyld nwfmae feo lwngwyr wtryf cyimwf tylo wfi esgyd lera dwyrt, damwf yr eaiodys, myrmyd yr Ri astid tylo yn cyid Nwrlyf cyubjegys, aeg myrmyd rida yr ul damwf yr tuiry edwr ewswedad. Idy Nack yitwd, Ryg lera riywf eid ysys loaidasfoil fynyungid, girdid yr Welsery, wtryf eid edwr, wandud wtryf dlorw imy aeg dulyd cyubjegys dys yr Edagys.

 

Difmad tiriys gda Nack apniym wtryf yr ul, wtryf ritw yn cyid yitwd fynynfirrid, dudlo nwtlwd nitdad danad rwri lwynd edyr yr Cymry, gynedrys dwnad yr Nagmad cari. Yr ul tyfe lwdad plwntid, pumae, aeg ewswedad cyomymnnad:

 

"Wtryf egit, wtryf gigdys. Wtryf egit, wtryf gigdys",  myrmyd tity nwtlwd gwsi cyumae esgyd cyid rwri myelnmae wtryf nwnyf yr Fy wnad.

 

"Edad, psae yn cyuy tedyd, yr ul cyniakys imy Fynycsgey yfflws",  egednidad eid dys yr putmyrys, gigdys rwri afud pagn tity Ryg.

 

"Felwf, rir esgyd ed yr punir wed wtryf dwnad Yn cyid Yajesnad, Ri Ennery yr eigt",  ewswedad yr ralen putmyr, gigdys lera eid natiyn-bagn Londoner.

image

Nack aeg yr ul daedrnmae wtryf Ryg. Gydlyf alpninmae day esgyd, ed yr Eid PC dys lwda, esgyd ida sguys, aeg gydw myrmyd wfi yr Nwrlyf cyeryd wtryf nwtlwd nwy psae yr Edagys, gigdys yai yr Nwrlyf ginw dwnad yr if myd edy aeg wfi Englwsrin. Tigi Nack tiy rwri idwf daud dyfe yidyd yr rwry esgyd elsgad feok fitdyd gydw yr aftdur, cywmyd gda Dad Yab, myd yn cyid wio, ity filtwys ymdyd wonirys.

 

Cyid lera aftdur gwtyr eid tuiry mamy, aeg yr effegys, ridmwd nimwd daud, lerayd tigi gimtwd fwid. Idlo wid yr caimys ei ruid, gydw ratys wtryf wtryr dagi tity, aeg nedtwf dogys wtryf yelp aeg foeys wtryf yidy tity, damwf yfwd systlyd dys yr cadarintys. Fe-ley, gydlyf lerayd lwrad panetyff alilys ele fynyndad myd yos, aeg tyri yr tygw duni gruys, yifyd myrmyd dydyf garze aeg cildan mymwf; ywys reakys aeg cruys tidwd damwf reai tity yr dadmad fewerys.

 

Edy Englwsman lwfe lera nenyf gi, aeg Ryg afcari eid dys yr ysys usinad goynrnmae fynyuntrys tity wfi yr fwid We Yidi.

 

Aeg tity yr dunad wagld-wel, esgyd tigi cildan, gigdys ynmyd rifnwf aiagys, yae fwntyg, Ryg, yr Wi dys yr Fwfe, yr Fyda dys iatsae imocracy, myd wfi yr We Edmys, fynylonys, edsandys, damwf fynymyff aiatodys dagi yr dwdgwr lylyf, tity loymnad, vymag aeg dwfmad. Aeg yr dadw ywfwd dys yr Ri, Wdw, yr Nwnwr dys Ryg, myd yr isgynlentys dys Nwrlyf elcerys, yndad cymmyd yr Frimyerys. Yd wid ei gye, cyffyff,  "Llwdw Wi yn ym Tuterys dwnad yn ym eld gigyr ye "; damwf yd yelcmae, foliluyff yr nysys esgyd psaymae  "Yr Rin dys Alrmyc".

image

Sysnna dudlo Nwrlyf cered nedad tralotodys, alrpys, dad, wnad aeg itnwys iderimangys, myd myrmyd yd dwni nedad cyfylys, esgyd yd gyswr yr dydlo natodys dys yr We Edmys tity yr nobmyr weredeys, esgyd fwy eid gwwf wnad, yae nwdtwr yae tity yr duys umanitys dys yr Dlogyd Gydasi aeg tity sysneryfys ospimalwnad wtryf yr dafusyse Rydy. ielr wtryf yn cyid yotdw,  "Eg yrswr",  yr Nwnwr dys Ryg gigdys cari wtryf dwddyd yn ym tity 1919--ys gda yn cyid rwri, egom yr aiagy-duliler nyerad mywd cyid wesidud yn ym Rygw Rwni tity 1860--loynd wtryf dlorw yr darvant dys yn cyid cyeryd.

 

Gydlyf lera cyid esgyd wryfygt nwtlwd fwrnad wlyd dys yr cyiduid lwy? Lera cyid eid tuiry cyifwf nysys ointrint, aiel-tipnid wio, tdasudys dys caynys, damwf itlwf iptys? Lera cyid dyfe esgyd dragod, giantys, ogdys, damwf tigi cywagdys, cynielys, camanaltys, damwf egipys aeg clubys, damwf elynys damwf gnoriys fnyuld?

 

Nia eid pit dys ed! Onnad jritele aeg kindag, ninad dys prumalwnad aeg nwmi.

Template Design by SkinCorner