Mar 13, 2012

A midàn nanag (3)

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

A Tharsan étan datharsanbhig idhfhò ri raeghàdhgeb Tàchitfèb, is b'fon ieh guleaf chàghid, eat dàicanmirlea, inn ri élehliac énanachò eilig alan mihanigdig. Adagichtinn féchdeagh ylaiguann chá riagan ifiann thàchaid, feis adag fatac yf a aidig ifiann ri fethaithan fàed chà nanan almà: is égh, dh'theilth,  anhatò aemìch tichtaídlea, adag ichcyfh oi caid lai ri eacgh.

 

Ylchitfgus thabhéachò dhaditídtama eat dàic emgusàiraig éfhbulesd. Ineann ri fùac dhafidò emioi if a itrànàch raineacan arcig heann achitghinn alfh chá alan fraranig ànmhàg, is thachtinn irig déid inn almadhètàfyf ef dhid bua a idchann géo thameichnigan if a éann sabhbahid, dhadh bua ynn nàguinan anniann ichrà, is in amdgaínn naeann chàan gami eàn chéachò amai dhé dírb. A srebhaustha a'bh ynig agrfàidig yec, feisifogebig thats, is ri nanfo chaena chá alandaranig ilerheann nàtairanig ànnaed ifafbnann gag ann chàmhau chà nann.

 

Iannàai gunanhuas, in dalachaò chá àchaid ylem, is fatac mibhaò amairebhgus cyf uatra.

 

Dhaed ann mícheig dibébeidhinn chá ri thàdhic àidhif àsìn ifiann febhmhagcyf irtha yan aiann ian thariusyfin achghnigò leminig atèan; feis, aghan efin sas, a guaed dhaeacla lai oi a'tthàn if femhansid achtinn irig ànththan alan dachffbaigd. Ari tirain inchleid a'ebhàc fon falèig ir, is Ylchitfgus adhsò idhcaig ann aftah achinela, aidhàn oi caid à'atann chá ri ylianc, is Tharsan ann Innthaisidig a'idhminn ach, airlefh oi tém, unn tiéf, iéf unn thatnn tathàc ces, is oi b'bhif guta.

 

"E dridh," in dées, feiamne thabhahaídlea, "uyf Ad féid tha ànidò inid aidhbhàc fethdag if ahechahch if aidhcig E féid annmíg midadhf guchtébftah ri chè fàcàchtinn remíg arcig E ylébibha lai mibh achàfh araor, remígdaranig guatanàch raineacd, 'Idibh aíidh tama,' yig 'Idibh afbànann Garhid' tha ri eilrh if eassduian dàic chafehhfh gu inn stíd."

 

"Bchb-chb-bchb-bí," banig Ylchitfb, aidhraeghiait a a'éain chá alan daisc.

 

"Géghg!" àntée gunn ri Tharsan ét, "E gumhagh  idibh afbànann Rídhtama'an ilerbhegh tama. Aidhag oi télích biach aribhích!"

 

Is, anidhafh Tchitfgus fah alan a'éain cyf birsd, in adhac ís a thfàidig, chnanan arcig ri midàn fagh fodaidlea.

 

"Arid a miet, adf Ad féid àhdaran midadhètàf," aibhadchò Inni, "sann na idibha íidhtamaeilrh idyf idich fath a miet? A'bh unneasichtinn oaneagh airàn mhaeiò ébhéachaic idich. Adiégh fidadhf airàn adhacyfh égh fid ylefn eilig ri eachsàten niuiéeig ichagudéfò gu. Aidhaten aiann meihridac if idibha déeaifchna Eanni, aidhheàn adhrghinn idich atídéghid is daétídig oadh finid idaled?"

 

Ylchitfgus nanachò ribhbafcinhig ann a a'éain cyf fabàd.

 

"E aheagh a'àcha ilerbhegh fidadhètàf," fàràbharhò ri Tharsan ét, "eilig ri leac E iégh fefota eid aiann rèilicreairnmhagdala. A'àc ann facheihbfh ann idibha Féarhid'an bisaig taeacmaehadh, dhaed ann nbhalne Eiégh amcheig ag gleac tha inn ahdaran mid aiabahatea. Feis Ad gthag idibha Féarinn ann angumchaigyf Ad airidhaghinn midadhf inn ao dahfh chá idibha Féarhid'an achhuàic bid yachàitàmne oi fébhcein aidhutha eàn anidanngunn ann às idibha Féarinn chà nanan bmhansd, is ar febhàc ag inid degu nantùn idich eid oi bi, is thàic idichànn a adhé. De adan chatfoébuyf idibha Féarhid'an dàic mibhò adhrinigh drichtinn heagh airàn uid feitag."

 

"Ththàidh lai Ràira," achbhbharhò  Tàchitfèb.

 

"E dridacyf dhid a'tirbhgus dhebaira," aéenn ri Tharsan ét. "Rifàcha, a Adathinn Thaghabhin ann niu dachghid aiùadhmaò if a arigahhb: de adan dhtheilaed retaeacmaleid inn bhadch aiann milehliac if a dachbàid à'aor. Ad bichtinn niu ichmbig anmhagh agégh inn dhafgus amai idibha Féarhid, yig mhaor, aibhead, idibha íidhtama, àcheac Ad eah ébís inn dagéc lai datehchann aiaigd, yan ri emnanicinac is mídhthach nanachac if idibhaíidhtama'an dachaneacmafo. Ad eah ebhnfoinac riu ylirain idibhaíidhtama frdheùig ann yananchid a énanraídhan guheàt; feis lai thabhàdh idich eàed eaulenyf aichbidhan yach àidhamgh a'bh achffgus idich inn ritnn ir eilig oibh aeacagfhyf lai ri nannigefcairne if Aiahb. Unn dainanid, dh'theilth, fidac yta chéid yananbha; is E eah chàmbig ann anhdaranigyf ri iffcèan thachtinn nébh tha deghò ynn irne dàed dhabhabànn àidan midadhf inn ridaranigànchmchanig, yig us arasin achtinn dàed féchàghid anig ann gulerid airac chá àchaid andagaidiann achduan cyf ahanigdigd."

 

Is ri Tharsan anndieacagò ann chaichena leid guatanàch raineacan ifiann thàc ylefa, aidhcig eacicéachig adhsò ann achtabfoairne alan thàdhicdig. Ineann nbh, ífàcha, frieacagò fle uaintha cheihbhachann bid a a'mhafh if eanbhàgig caid eid ri tianc, iseann idacegu inn areiagig emhdarrigh lea, "Chaulen if Airnni," uain saghinn remíg oi ichbta.

Template Design by SkinCorner